Ett liv på havet

Mårten Ahlmgren & Christina Wikström


icon-male  Martin ”Mårten” Ohlsson Ahlmgren (1709 – 18/3 1774)
icon-leaf  Marie-Louise Bachmans försläkt [1.2.11.3.8_mmmf]
icon-home  Son till Olof Almgren
icon-wrench  Skeppare, handelsman


icon-user 1. Christina ”Stina” Wikström (1/9 1721 – 8/5 1756) (g. 19/2 1748 i Uddevalla)
icon-home  Dotter till Paul Wikström & Ingebor Ruth
icon-location-arrow  Marstrand
icon-play  4 barn


icon-user 1:1. Paul Erichsson Wikström (d. 19/11 1746) (g. 18/11 1743 i Uddevalla)


icon-user 2. Helena ”Lena” Feuk (1729 – 1/3 1814) (g. 26/11 1756 i Uddevalla)
icon-play  6 barn


icon-certificate  Primärkällor
icon-check  17-05-2019


Mårtens namnteckning 1753 när han anlitats som bouppteckningsman.

Mårten var en framgångsrik handelsman och skeppare i Uddevalla. Han gifte sig 1748 med Christina Wikström, som tycks ha varit dotter till en annan av stadens framgångsrika handelsmän, Paul Wikström och hans hustru Ingeborg, som gifte sig i Uddevalla, men senare flyttade till Marstrand där Christina var född.

Mårten Ahlmgren och Christina Wikströms vigsel 1748. Uddevalla församling.

Christina hade nyligen blivit änka efter ett kort äktenskap 1743-1746 med skepparen Paul Erichsson Wikström och hade 2 barn med honom.

 • 1. icon-female Elisabeth Paulsdotter (4/8 1744 – före 1756) icon-times
 • 2. icon-male Paulus ”Paul” Paulsson (4/9 1746 – efter 1756)

Han hade i sin tur tidigare varit gift med Elisabeth Grönberg (g. 1/2 1735 i Bokenäs), och de hade en son Johannes ”Johan” Wikström.

Christina Wijkströms namnteckning och sigill 1746 när Paul Erichsson gått bort.

Christina Wikströms namnteckning 1748 när hennes farmor gått bort.

Mårten och Christina fick 4 barn ihop.

 • 1. icon-male Olof/Olaus (Martin) Mårtensson Almgren (30/12 1748 – efter 1785)
  •  icon-user Elsa Helena Mebia icon-play
 • 2. icon-female Brita Maria ”Maja” Almgren (5/10 1750 – 1/3 1825)
  •  icon-user Hindric Bratt icon-play
 • 3.  icon-male Jonas (f. 27/5 1752)
 • 4.  icon-female Johanna Margareta (16/12 1753 – 20/12 1753) icon-times

1756 dog Christina i lungsoten, endast 36 år gammal. De hade inte hunnit skrapa ihop så mycket som barnen kunde ärva – tvärtom hade de en ansenlig skuld – men ändå valde han af faderlig ömhet att ge de tre barnen (inkl. Påhl Påhlsson) 300 daler silvermynt vardera i arv efter modern.

Samma år gifte han om sig med Helena Feuk.

Mårten Ahlmgren och Helena Feuks vigsel 1756. Uddevalla församling.

De fick ytterligare 6 barn tillsammans.

 • 5.  icon-male Andreas ”Anders” Giörgen (13/8 1757 – 11/3 1764) icon-times
 • 6.  icon-female Susanna Catharina ”Catrina” Almgren (29/9 1758 – efter 1814) icon-stop
 • 7.  icon-female Anna Margareta ”Margreta/Greta” Almgren (17/3 1760 – efter 1814)
  •  icon-user Mathias Schröder
 • 8.  icon-male Sven (3/3 1761 – 4/1 1762) icon-times
 • 9.  icon-female Sophia ”Sophie” Tabina Almgren (26/11 1763 – efter 1814)
  •  icon-user Christopher Busch icon-play
 • 10. icon-male Olof Georg ”Jörgen” Almgren (1/9 1765 – efter 1814)

Mårten reste nu vidan om på sitt skepp St:e Peter. Han sålde främst matvaror som fisk och säd från Skåne, Holland, Frankrike och England, men även en del annat, och de var även vana vid ostindiska varor som kaffe och porslin; förmodligen inköptes dessa från kollegor som handlade i Östern.

Paret bosatte sig på Södergatan mellan Almänningen och Kapten Anders Anderssons hus. Dessutom ägde de ängen Brömsehagen utanför staden (5 man slått), Långhagen (7 mans slått), Hönsebergshagen vid Österport (3 mans slått), 12 små åkrar på ömse sidor om bäcken i Maden öster om staden (1½ mans slått), torpet Skälahagen och hälften i sillsalteriet Äspetångenicon-map-marker vid Svanesund.

På havet hade Mårten förutom snauskeppet St:e Peter bygt av 51 svåra läster, som han ägde till hälften, hukaren Maria Helena bygd av 28 ekläster, en pråm och hälften av en annan gammal pråm, och slutligen en roddbåt.

På ängarna hade de när Mårten dog 11 hästar, 3 kvigor, 1 sugga, 1 galt, 1 bagge, 1 får och 1 tjur.

Inventar saknades inte heller (se bouppteckningen nedan).

På sina äldre dagar flyttar änkan Helena till Simmersrödicon-map-marker i Ljungskile (Ljungs församling), där hennes död dock inte tycks vara noterad i begravningsboken.

Martins namnteckning 1753.

Martins namnteckning 1756.


Mårten Ahlmgrens omfattande bouppteckning 1774.

Christina Wikströms bouppteckning 1756.

Helena Fenks bouppteckning 1814.


Dopnotiser

Olofs dop 1748. Vittnen: Rådmannen Herr Johan Fred. Bagge, H:r Rådman Tornio Ströms fru, Jungfru Ingeborg Bagge. Uddevalla församling.

Brita Marias dop 1750. Vittnen: TullInspectoren Ädel och högachtad Anders Julijn, Handelsmannen högachtad Herr Olof Swensson Bagge; (?) Ädel och högachtad Herr Christian Engströms fru. Uddevalla församling.

Jonas dop 1752. Vittnen: Wällädle herr Lieutenant Lillja, handelsmannen H:r Olof Udeen; handelsmannen högachtad herr Fredrik Kochs fruu. Uddevalla församling.

Johanna Margaretas dop 1753. Vittnen: KammersProcess högacktad herr Christian Engström, handelsmannen herr Jonas Wikström; Vällborna Fru Probstinnan Wahlborg. Uddevalla församling.

Andreas Giörgens dop 1757. Vittnen: H:r Præses Engström, H:r Olof Udden; H:r Olof Bagges kiäreste Madame Berg. Uddevalla församling.

Susanna Catharinas dop 1758. Vittnen: Hand:m H:r Jacob Dahl, Tulnären(?) H:r Lars Barck; Fru Ulsparre. Uddevalla församling.

Anna Gretas dop 1760. Vittnen: Herr Oluf Bagge Svensson, H:r Albert Hammarström; H:r Fr. Kocks Fru. Uddevalla församling.

Svens dop 1761. Vittnen: Herr Rådman Joh. Fr. Bagge, Herr Wågmästaren Peter Grundberg; vice Häradshöfd. Herr Christ. Wilhelm Wahlkes fru. Uddevalla församling.

Sophia Tabinas dop 1763. Vittnen: Handelsman Herr O. Uden, Adjuncten Wälärwördige Herr Peter Hoffman; Fru Bardon. Uddevalla församling.

Olof Jörgens dop 1765. Vittnen: Stadsfältskären Herr Joh. Theod. Östman, StadsCasseuren Herr Anders Sandmark; Herr Wågmästaren Petter Grundbergs hustru. Uddevalla församling.


Forskningsdata

 •  icon-male namnteckning: Mårten Ahlmgren (1753); Martin O. Almgren (1753-1756)
 •  icon-male namn (andras stavsätt): Herr Mårten Ohlsson Almgren (1748); Skepparen H:r Mårten Ahlmgren (1748); Skiepp:n Mårten Olss. Almgren (1748); Skepparen H:r Mårten Olofsson Ahlmgren (1750); Handelsmannen och Skepparen herr Mårten Ollsson Ahlmgren (1752); Handelsmannen och Skepparen herr Martin Ollsson Ahlmgren (1753); Herr Martin Ahlmgren (1753-1776); Skepparen och handelsmannen Herr Mårten Ahlmgren (1756); Handelsmannen Herr Mårten Almgren (1756-1774); Handelsman/Handelsmannen/Handellsman:n Herr/H:r Martin Ahlmgren (1756-1776); Enckiemannen H:r Martin Ahlmgren (1756); Handelsman Herr Martin Almgren (1763-1775); Handelsman/Handelsmannen/Handelsm. Mårten/Mårt. Almgren (1764-1778); Herr Mårtin Almgren (1773); Herr Handelsman Ahlmgren (1776); Herr Handelsman Martin Ahlmgren (1778)
 •  icon-female namnteckning: Christina Wijkström (1746); Christina Wickström (1748)
 •  icon-female namn (andras stavsätt): Christina (1721-1730); Christina Wijkström (1738); Jungfru Christina Wijkström (1738); Madame Christina Wikström (1746-1756); Christina Wikström (1748); dygdesamma Madame Christina Wikström (1748); Stina (1748); Madame Stina Wikström (1756)
 •  icon-female namnteckning: Helena Almgren (1774)
 •  icon-female namn (andras stavsätt): Madame Helena Feuk (1756); Fru Helena Feuk (1774-1775)
 •  icon-female f. Marstrand 1721: v1778.b78.s141
 •  icon-user g. Uddevalla 1748: v2238.b275.s249; 1756: v2239.b270.s264
 •  icon-male d. Uddevalla 1774: v2239.b383.s377 (lungsot)
 •  icon-female d. Uddevalla 1756: v2239.b319.s313 (lungsot)
 •  icon-male bou. Uddevalla 1774: v66003.b7.s9; 1775: v66003.b81.s157
 •  icon-female bou. Uddevalla 1756: v66001.b657.s1305
 •  icon-female bou. Ljung 1814: v65560.b111.s209
 •  icon-male mant. 1748;1764-1767;1770-1772;1774 Uddevalla: v55a.b3060.s303(1748); v56.b409.s803(1764); v57.b414.s811(1765); v59a.b3480.s637(1766); v60.b528.s521(1767); v61.b522.s512(1770); v62.b533.s523(1771); v63.b524.s515(1772); v65.b213.s203(1774)
 •  icon-female mant. 1730;1748 Marstrand: v1761.b28.s47(1730)
 •  icon-female mant. 1764;1777-1778 Uddevalla: v68.b332.s323(1777); v69.b332.s322(1778)
 •  icon-female dopv. v2239.b197.s191(1768); v2242.b18.s11(1775); v2242.b25.s18(1776); v2242.b29.s22(1776); v2242.b30.s23(1776); v2242.b31.s24(1776); v2242.b43.s36(1778)
 •  icon-male arv. v66001.b25.s41(1748); v66001.b26.s43(1748); v66001.b403.s797(1753); v66002.b413.s817(1773)
 •  icon-female arv. v65999.b470.s461(1738); v65999.b480.s471(1738); v66000.b25.s45(1746); v66001.b25.s41(1748)
 •  icon-female arv. v65999.b584.s575(1742)
 •  icon-male bouppteckningsman: v66001.b409.s809(1753)
 •  icon-user barn f. Uddevalla: v2238.b239.s213u(1748); v2239.b18.s14(1750); v2239.b34.s30(1752); v2239.b88.s82(1757); v2239.b97.s91(1758); v2239.b112.s106(1760); v2239.b122.s116(1761); v2239.b150.s144(1763); v2239.b168.s162(1765)
 •  icon-user barn d. Uddevalla: v2239.b346.s340(1764, mask(?) feber)