Ärvde inget hemman men blev framgångsrik handelsman ändå

Mårten Almgren & Christina Wikström


icon-male  Martin ”Mårten” Ohlsson Almgren (2/8 1710 – 18/3 1774)
icon-leaf  Marie-Louise Bachmans försläkt [1.2.11.3.8_mmmf]
icon-home  Son till Oluf Biörnsson & Börta Larsdotter
icon-location-arrow  Allmag Ng., Myckleby, Orust
icon-wrench  Handelsskeppare


icon-user 1. Christina ”Stina” Wikström (1/9 1721 – 8/5 1756) (g. 19/2 1748 i Uddevalla)
icon-home  Dotter till Paul Wikström & Ingebor Ruth
icon-location-arrow  Marstrand
icon-play  4 barn


icon-user 1:1. Paul Erichsson Wikström (d. 19/11 1746) (g. 18/11 1743 i Uddevalla)


icon-user 2. Helena ”Lena” Feuk (1729 – 1/3 1814) (g. 26/11 1756 i Uddevalla)
icon-play  6 barn


icon-certificate  Primärkällor
icon-check  15-07-2022


Mårtens namnteckning 1753 när han anlitats som bouppteckningsman.

Det var inte helt enkelt att hitta Mårten Almgrens ursprung. Ingenstans i dokumenten från tiden i Uddevalla uppges nämligen var han kom ifrån, utan han dyker helt enkelt upp i staden när han gifter sig 1748. Det var vanligt vid den här tiden att ta sig ett efternamn som var sammansatt av en förled som visade vilken ort eller gård man kom ifrån och en efterled som var ett naturord, så jag började förstås leta efter orter eller gårdar som började med Alm-, där det bodde en Oluf som fått en son Mårten vid rätt tidpunkt. Det finns inte många gårdar på Alm- i trakten, och ingen av dem visade sig kunna vara Mårten Almgrens födelsegård. Jag hade nästan givit upp när jag kom på att jag även borde undersöka gården Allmag på Orust, trots att den ju egentligen inte börjar med förleden Alm-. Det visade sig vara helt rätt.


Mårten föds sålunda på Allmag Norrgård (även kallad Nedre Allmag eller helt enkelt Mag)icon-map-marker i Myckleby församling på Orust som son till bonden Oluf Biörnsson och hans hustru Börta Larsdotter.

Utsikten från Allmag mot öster. Källa: Google.

När föräldrarna dör i slutet på 1730-talet verkar hemmet ha gått i upplösning; förmodligen är de skuldsatta, så barnen kan inte bo kvar, utan tvingas ta anställning som drängar och pigor. Mårten och hans bror Nils får jobba på granngården Allmag Sörgård. Norrgården tas över av Hr Daniel Bildt, sonen till adelsmannen på Kåröd som gården lyder under.

Allmag var grannar med Öberg, där den framgångsrike handelsskepparen Swen Bagge bodde, också han aktiv i Uddevalla. De två familjerna umgicks, och var möjligen till och med ingifta med varandra, så det är väl sannolikt att Mårten och hans bror Nils fick inspiration från grannen när de inom kort valde att sticka till sjöss. Hans egen pappa tillhörde bondeståndet (enligt bevillingslängd 1719) och var sålunda knappast handelsskeppare.

Mårten lyckas dock med detta, och 1748 kallas han CophardieSkiepparen Mårten Olsson, medan Nils har blivit styrman. De beskrivs som ogifte och utan hem:sbruk, så det är avgörande för dem att lyckas med karriären. Samma år gifter sig Mårten i Uddevalla med Christina Wikström, och tar då namnet Mårten Almgren, uppkallat efter släktgården. Paret bosätter sig i Uddevalla.

Christina är dotter till en annan av Uddevallas framgångsrika handelsmän, Paul Wikström och hans hustru Ingebor. De hade gift sig i Uddevalla, men senare flyttat till Marstrand där Christina var född.

Mårten Almgren och Christina Wikströms vigsel 1748. Uddevalla församling.

Christina har när de gifter sig nyligen blivit änka efter ett kort äktenskap 1743-1746 med skepparen Paul Erichsson Wikström och har 2 barn med honom.

 • 1. icon-female Elisabeth Paulsdotter (4/8 1744 – före 1756) icon-times
 • 2. icon-male Paulus ”Paul” Paulsson (4/9 1746 – efter 1756)

Han har i sin tur tidigare varit gift med Elisabeth Grönberg (g. 1/2 1735 i Bokenäs), och de har en son Johannes ”Johan” Wikström.

Christina Wikströms namnteckning och sigill 1746 när Paul Erichsson gått bort.

Christina Wikströms namnteckning 1748 när hennes farmor gått bort.

Mårten och Christina får 4 barn ihop.

 • 1. icon-male Olof/Olaus Mårtensson/Martinsson Almgren (30/12 1748 – efter 1785)
  •  icon-user Elsa Helena Mebia icon-play
 • 2. icon-female Brita Maria ”Maja” Almgren (5/10 1750 – 1/3 1825)
  •  icon-user Hindric Bratt icon-play
 • 3.  icon-male Jonas (f. 27/5 1752)
 • 4.  icon-female Johanna Margareta (16/12 1753 – 20/12 1753) icon-times

1756 dör Christina i lungsoten, endast 36 år gammal. De har inte hunnit skrapa ihop så mycket som barnen kan ärva – tvärtom har de en ansenlig skuld – men ändå väljer han af faderlig ömhet att ge de tre barnen (inkl. Påhl Påhlsson) 300 daler silvermynt vardera i arv efter modern.

Samma år gifter han om sig med Helena Feuk.

Mårten Almgren och Helena Feuks vigsel 1756. Uddevalla församling.

De får ytterligare 6 barn tillsammans.

 • 5.  icon-male Andreas ”Anders” Giörgen (13/8 1757 – 11/3 1764) icon-times
 • 6.  icon-female Susanna Catharina ”Catrina” Almgren (29/9 1758 – efter 1814) icon-stop
 • 7.  icon-female Anna Margareta ”Margreta/Greta” Almgren (17/3 1760 – efter 1814)
  •  icon-user Mathias Schröder
 • 8.  icon-male Sven (3/3 1761 – 4/1 1762) icon-times
 • 9.  icon-female Sophia ”Sophie” Tabina Almgren (26/11 1763 – efter 1814)
  •  icon-user Christopher Busch icon-play
 • 10. icon-male Olof Georg ”Jörgen” Almgren (1/9 1765 – efter 1814)

Mårten blir en framgångsrik handelsman och reser vidan om på sitt skepp St:e Peter. Han försäljer främst matvaror som fisk och säd från Skåne, Holland, Frankrike och England, men även en del annat, och de var även vana vid ostindiska varor som kaffe och porslin; förmodligen inköptes dessa från kollegor som handlade i Östern.

Paret bor på Södergatan mellan Allmänningen och Kapten Anders Anderssons hus. Dessutom äger de ängen Brömsehagen utanför staden (5 man slått), Långhagen (7 mans slått), Hönsebergshagen vid Österport (3 mans slått), 12 små åkrar på ömse sidor om bäcken i Maden öster om staden (1½ mans slått), torpet Skälahagen och hälften i sillsalteriet Äspetångenicon-map-marker vid Svanesund.

På havet har Mårten förutom snauskeppet St:e Peter bygt av 51 svåra läster, som han äger till hälften, även hukaren Maria Helena bygd av 28 ekläster, en pråm och hälften av en annan gammal pråm, och slutligen en roddbåt.

På ängarna har de när Mårten dör 11 hästar, 3 kvigor, 1 sugga, 1 galt, 1 bagge, 1 får och 1 tjur.

Inventar saknas inte heller (se bouppteckningen nedan).

På sina äldre dagar flyttar änkan Helena till Simmersrödicon-map-marker i Ljungskile (Ljungs församling), där hennes död dock inte tycks vara noterad i begravningsboken. Däremot framgår orten av bouppteckningen.

Martins namnteckning 1753.

Martins namnteckning 1756.


Dokument

Mårten Almgrens omfattande bouppteckning 1774.

Christina Wikströms bouppteckning 1756.

Helena Fenks bouppteckning 1814.

Olofs dop 1748. Vittnen: Rådmannen Herr Johan Fred. Bagge, H:r Rådman Tornio Ströms fru, Jungfru Ingeborg Bagge. Uddevalla församling.

Brita Marias dop 1750. Vittnen: TullInspectoren Ädel och högachtad Anders Julijn, Handelsmannen högachtad Herr Olof Swensson Bagge; (?) Ädel och högachtad Herr Christian Engströms fru. Uddevalla församling.

Jonas dop 1752. Vittnen: Wällädle herr Lieutenant Lillja, handelsmannen H:r Olof Udeen; handelsmannen högachtad herr Fredrik Kochs fruu. Uddevalla församling.

Johanna Margaretas dop 1753. Vittnen: KammersProcess högacktad herr Christian Engström, handelsmannen herr Jonas Wikström; Vällborna Fru Probstinnan Wahlborg. Uddevalla församling.

Andreas Giörgens dop 1757. Vittnen: H:r Præses Engström, H:r Olof Udden; H:r Olof Bagges kiäreste Madame Berg. Uddevalla församling.

Susanna Catharinas dop 1758. Vittnen: Hand:m H:r Jacob Dahl, Tulnären(?) H:r Lars Barck; Fru Ulsparre. Uddevalla församling.

Anna Gretas dop 1760. Vittnen: Herr Oluf Bagge Svensson, H:r Albert Hammarström; H:r Fr. Kocks Fru. Uddevalla församling.

Svens dop 1761. Vittnen: Herr Rådman Joh. Fr. Bagge, Herr Wågmästaren Peter Grundberg; vice Häradshöfd. Herr Christ. Wilhelm Wahlkes fru. Uddevalla församling.

Sophia Tabinas dop 1763. Vittnen: Handelsman Herr O. Uden, Adjuncten Wälärwördige Herr Peter Hoffman; Fru Bardon. Uddevalla församling.

Olof Jörgens dop 1765. Vittnen: Stadsfältskären Herr Joh. Theod. Östman, StadsCasseuren Herr Anders Sandmark; Herr Wågmästaren Petter Grundbergs hustru. Uddevalla församling.


Forskningsdata

 •  icon-male namnteckning: Mårten Ahlmgren (1753); Martin O. Almgren (1753-1756)
 •  icon-male namn (andras stavsätt): Mårten (1710-1742); CophardieSkiepparen Mårten Olsson (1748); Mårten Olsson (1748); H:r Mårten Olsson (1748); Herr Mårten Ohlsson Almgren (1748); Skepparen H:r Mårten Ahlmgren (1748); Skiepp:n Mårten Olss. Almgren (1748); Skepparen H:r Mårten Olofsson Ahlmgren (1750); Handelsmannen och Skepparen herr Mårten Ollsson Ahlmgren (1752); Handelsmannen och Skepparen herr Martin Ollsson Ahlmgren (1753); Herr Martin Ahlmgren (1753-1776); Skepparen och handelsmannen Herr Mårten Ahlmgren (1756); Handelsmannen Herr Mårten Almgren (1756-1774); Handelsmannen Herr Martin Ahlmgren (1756-1776); Enckiemannen H:r Martin Ahlmgren (1756); Handelsman Herr Martin Almgren (1763-1775); Handelsmannen Mårten/Mårt. Almgren (1764-1778); det äldstas ledamot handelsman Herr Martin Almgren (1772); Herr Mårtin Almgren (1773); Herr Handelsman Ahlmgren (1776); Herr Handelsman Martin Ahlmgren (1778)
 •  icon-female namnteckning: Christina Wijkström (1746); Christina Wickström (1748)
 •  icon-female namn (andras stavsätt): Christina (1721-1730); Christina Wijkström (1738); Jungfru Christina Wijkström (1738); Madame Christina Wikström (1746-1756); Christina Wikström (1748-1768); dygdesamma Madame Christina Wikström (1748); Pål Erickss:s E:a Stina (1748); Madame Stina Wikström (1756)
 •  icon-female namnteckning: Helena Almgren (1774)
 •  icon-female namn (andras stavsätt): Helena Feuk (1742); Madame Helena Feuk (1756); Fru Helena Feuk (1774-1775); ÄnkeFru Helena Almgren (1786); Enkan Fru Helena Almgren (1814)
 •  icon-female f. Marstrand 1721: v1778.b78.s141
 •  icon-user g. Uddevalla 1748: v2238.b275.s249; 1756: v2239.b270.s264
 •  icon-male d. Uddevalla 1774: v2239.b383.s377 (lungsot)
 •  icon-female d. Uddevalla 1756: v2239.b319.s313 (lungsot)
 •  icon-male bou. Uddevalla 1774: v66003.b7.s9; 1775: v66003.b81.s157
 •  icon-female bou. Uddevalla 1756: v66001.b657.s1305
 •  icon-female bou. Ljung 1814: v65560.b111.s209
 •  icon-male mant. 1748;1764-1767;1770-1772;1774 Uddevalla: v55a.b3060.s303(1748); v56.b409.s803(1764); v57.b414.s811(1765); v59a.b3480.s637(1766); v60.b528.s521(1767); v61.b522.s512(1770); v62.b533.s523(1771); v63.b524.s515(1772); v65.b213.s203(1774)
 •  icon-female mant. 1730;1748 Marstrand: v1761.b28.s47(1730)
 •  icon-female mant. 1764;1777-1778 Uddevalla: v68.b332.s323(1777); v69.b332.s322(1778)
 •  icon-female dopv. v2239.b197.s191(1768); v2242.b18.s11(1775); v2242.b25.s18(1776); v2242.b29.s22(1776); v2242.b30.s23(1776); v2242.b31.s24(1776); v2242.b43.s36(1778)
 •  icon-male domb. v557098.b280.s1(1767); v557099.b1040.s32f(1768); v557103.b1540.s57(1772)
 •  icon-male arv. v66001.b25.s41(1748); v66001.b26.s43(1748); v66001.b403.s797(1753); v66002.b413.s817(1773)
 •  icon-female arv. v65999.b470.s461(1738); v65999.b480.s471(1738); v66000.b25.s45(1746); v66001.b25.s41(1748)
 •  icon-female arv. v65999.b584.s575(1742)
 •  icon-male bouppteckningsman: v66001.b409.s809(1753)
 •  icon-user barn f. Uddevalla: v2238.b239.s213u(1748); v2239.b18.s14(1750); v2239.b34.s30(1752); v2239.b88.s82(1757); v2239.b97.s91(1758); v2239.b112.s106(1760); v2239.b122.s116(1761); v2239.b150.s144(1763); v2239.b168.s162(1765)
 •  icon-user barn d. Uddevalla: v2239.b346.s340(1764, mask(?) feber)