Tobaksspinnaren

Gudmund Berg & Elisabet Bäck


icon-male  Gudmund Classon Berg (före 1688 – 11/5 1738)
icon-leaf  Marie-Louise Bachmans försläkt [1.2.11.3.8_mmfm.m]
icon-wrench  Tobaksspinnare, tobaksfabrikör, manufakturist; båtsman


icon-user 1. Ingrid Persdotter/Andersdotter/Larsdotter?
icon-play  3 barn


icon-user 2. Elisabet Rearsdotter/Reggartsdotter Bäck (1692 – 1791) (g. 22/2 1717 i Uddevalla)
icon-home  Dotter till Rear Påfwelsson & Maren Olufsdotter
icon-location-arrow  Uddevalla
icon-play  Minst 6 barn


icon-user 2:1. Friederic Brems (g. 5/5 1714 i Uddevalla; sk.)
icon-location-arrow  Uddevalla
icon-stop  Inga barn


icon-certificate  Primärkällor
icon-check  02-02-2022


Gudmund blir lärling hos tobaksspinnaren mäster Johan Lund före 1704 och följer med honom till olika tobaksmanufakturer i Göteborg, Kungsbacka och Strömstad (på den senare orten 1705-1707), men då sistnämnda spinneri förbjuds tvingas han lämna sin mästare och bege sig till Göteborg för att hitta någon ny anställning.

Då han nu är arbetslös, värvas han snabbt av försvaret och blir båtsman 1707. 1711 kallas han fördubblingsbåtsman. Han börjar blir rädd att han ska komma ifrån sitt hantverk, men magistraten lyckas det året få honom friad från båtsmansplikten så han kan börja som tobaksspinnargesäll hos Johan Holst i Uddevalla i stället. Smeden Holst har fått privilegie att starta Uddevalla Tobaksspinneri på Spinnaretomten, Kungsgatan 26, men har haft svårt att få tag på personal. Holst har köpt Baggetoften (nuvarande Gustavsberg) av Swen Olsson Bagge, vars son så småningom ska komma att gifta sig med Gudmunds dotter Maria.

Senast 1712 gifter han sig med Ingrid (Persdotter/Andersdotter/Larsdotter?). Deras vigsel har inte hittats i Uddevalla, men de får 3 barn där.

 • 1.  icon-female Britta Gudmundsdotter (27/6 1712 – 16/3 1729) icon-times
 • 2.  icon-male Claes Gudmundsson (24/4 1714 – 30/4 1735)
 • 3.  icon-male Hans Gudmundsson (f. 27/5 1716)

Gudmund blir snart arbetsledare på spinneriet. 1712 beskrivs han som en omistlig mästare i tobaksspinnerihantverket. Myndigheterna klagar 1714 på att Gudmund – liksom en rad andra invånare i staden – ännu inte avlagt burskapseden och vunnit burskap. Detta tvingas de då omedelbart göra. Han blir sedan borgare i Uddevalla resten av sitt liv. Han köper samma år en egen gård på Norrgatan (mellan Anders Christenssons gård mot öster och stadens allmänning mot väster) av Måns Nilssons arvingar.

1715 tar han över tobaksspinneriet och köper en gård vid Norrgatan. Året efter gifter han sig med Elisabet Bäck, som är av gammal klockar- och borgmästarsläkt i Uddevalla, dotter till handelsmannen Rear Påfwelsson och Maren Olufsdotter.

Elisabet och hennes mammas och syskons namnteckningar och sigill 1738 när pappan gått bort.

När det lyste för Elisabet och hennes förste man Friederic Brems, var han enligt Olga Dahls forskning fortfarande inte säker på att hans förra hustru hade dött; han väntade fortfarande på dödsattesten. Han hade varit bortrest i 14 år efter ett äktenskap som endast varat 3 månader.

Paret gifte sig i Uddevalla d. 5/5 1714.

Elisabet Bäck & Friederic Brems vigsel 1714. Uddevalla församling. Copulerades hemma i H:r Richard Påfwelssons hustru [felskrivning för hus!] Skiepparen, Ehrborne och Wällbefarne H:r Friederic Brems, med Ehrborne och dygdesamma Jungfru Elizabeth Beck.

Även detta äktenskap blev kort, då Friedric smet från betalningen för sin gård. Då hotas Elisabet av exekutiv auktion, och hon väljer då att låta sig skilja från honom. Det var mycket ovanligt vid den här tiden att kvinnor skilde sig.

Gudmund och Elisabet gifter sig d. 22/2 1717.

Elisabet Bäck & Gudmund Bergs vigsel 1717. Uddevalla församling.

Hon har med sig en liten son från första äktenskapet, som emellertid dör senare samma år.

Gudmund säljer sin gård på Norrgatan till skräddarmästaren Holmgren när han gifter sig, fast handeln avslutas först tre år senare då de blir oense om priset.

Paret får minst 6 barn ihop på Östergatan nr. 274 där de bosätter sig tillsammans.

 • 4.  icon-male Anders Gudmundsson Berg (2/12 1717 – 1782)
 • 5.  icon-female Ingrid ”Inger/Inga” Gudmundsdotter Berg (30/7 1719 – 1795)
  •  icon-user Gabriel Scharin
 • 6.  icon-female Helena Gudmundsdotter Berg (27/7 1721 – 20/7 1806)
  •  icon-user Arfvid Bratt icon-play
 • 7.  icon-female Maria Gudmundsdotter Berg (21/10 1724 – 7/3 1817)
  •  icon-user Oluf Bagge Swensson j:r icon-play
 • 8. icon-female Britta Christina ”Stina” Gudmundsdotter Berg (29/9 1731 – 3/1 1733) icon-times

Förutom gården i Uddevalla ägde de en äng om sex mans slått i Synneröd strax öster om staden.

Han hade dessutom 2/3 part i gallioten Unga Tobias från Göteborg, som sedan havererade med en järnlast vid Husby på Jylland 18/8 1747. 1/3 hade han köpt av Bernhard Holst och 1/3 av dennes svärfar Jon Påfwelsson.

1719 blir han inkallad som vittne i rådhusrätten i samband med en sak rörande olaglig tobaksverksamhet. De frågar honom om någon försökt övertala honom att ingå ett kontrakt, vartill han svarar att han är af ingen tubbat, eij heller är något tubbebarn.

Gudmund dör tidigt 1738. Han är äldre än 50 år när han dör, men det exakta födelseåret är okänt. Förmodligen var han inte mycket äldre än så. Elisabet lever däremot till 99 års ålder och är den sista i Uddevalla som minns fredstiden före Karl XII. Båda makarna begravs i kyrkan, åtminstone Gudmund vid norra kyrkodörren.

Gudmund efterlämnar sig TobakzFabriqven bestående af prässar, twå bord, fyra winner och en domkraft. Hålländska tobakzbladen, tobakzpapper, bast och rof-ållia har nyss inkommit från Amsterdam med skepparen Paul Schröder. Det finns även 11½ mått tillverkad tobak och 6 kannor sijrup till arbetet.

Hemmet hade nyligen drabbats av en eldsvåda när han dog, så värderingsmännen fick rota mellan sängar, skåp, kistor, linne, kläder, stövlar och träbråte som hade warit i stor hast ur huset kastat och nu i största oreda förefinnes.

Änkan verkar ha förvaltat förmögenheten mycket väl. Först och främst hade hon köpt skeppet Hoppet som låg vid Kappsholmen och drev sålunda handel med bl.a. sill och granbräder, samt lin, hampa och spanskt och franskt salt. Sill och bräder införskaffade hon genom en egen sillbod på Norrgatan 160 och en egen såg vid rusthållshemmanet Grored i Bäve församling strax norr om staden som hon köpt. Hon ägde även båtsmanshemmanet Nedre Kured i samma församling fast öster om staden, och en rad ängar och hagar. Hon verkar även ha fortsatt förhandla både holländsk och svenskodlad tobak. Hon hade gott om engelska, holländska, danska och franska guld- och silvermynt när hon dog, till och med några enstaka från Ungern.

Hennes gångkläder beskrivs såhär vid sin död: 1 svart damaskkjortel, 1 svart padesoy (paduasoy, tjockt siden) koft och kjortel, 1 svart sidentygsförkläde, 1 sidentygskoft och grå kamlottskjortel, 1 gammal karmelitsidenkoft, 1 vit damastkoft, 1 blå damastpäls, 1 svart sakopp av damast med sidenverk, 2 svarta sidenkappor, 1 svart florshuva, 2 svarta sammetshuvor, 1 randig bomullskjortel, 1 gammal kattunskoft, 3 sett(?) kattunsförkläden, 4 randiga lärftsförkläden, 1 randig lärftskjortel, 1 vitt hollandslärftsförkläde, 1 gammalt vitt livstycke, 1 svart regnkappa, 1 gammal regnkappa, 1 gammal silkesbundtröja, 1 gammal uppsatt mössa, 1 brun kattunskjortel, 1 randig livkjortel, 1 kappa med getskinn. Dessutom bl.a. 6 alnar svart chalong, 4 par vita silkesstrumpor, 7 par vita och 8 par röda handskar. Man kan ju undra om hon burit svart ända sedan mannen gått bort.

Hon hade även sparat mannens gångkläder. Han var minst lika stilig: 1 gammal svart råck (gamla dräkten) (antagligen den s.k. svenska dräkten), 1 grå kamelottsklänning, 1 röd klädesråck, 1 blå klädesväst, 1 vit klädesråck med förgyllda knappar och byxor, 1 mörkblå klädeskappa, 1 gammal grå klädeskappa samt jacka, 1 guldgalonerad hatt med värja, gehäng och bantlar, 1 blå sidentygsråck med utsydd väst och byxor, 2 gamla grå sidentygsvästar, 1 paraply, 1 rese-karpus (huvudbonad) av sammet.


Gudmund Bergs bouppteckning 1738.

Elisabeth Bäcks bouppteckning 1791 – Del 1.

Elisabeth Bäcks bouppteckning 1791 – Del 2.


Dopnotiser

Brittas dop 1712. Vittnen: Bengt Wallbeck, Anders Christensson, Arfvid Larsson; Swen Pärsson skräddares hustru, Jöns Jonssons hustru, Tofve Anderssons hustru på Lijen(?). Uddevalla församling.

Claes dop 1714. Vittnen: Anders Christensson, Arfvid Visiteur, Bened. Wallbeck; Swen Persson skräddares hustru, Jöns Jonssons hustru, Lars Brun skomakares hustru. Uddevalla församling.

Hans dop 1716. Vittnen: Ifwar Rasmusson, Bengt Wallbeck; Anders Christenssons hustru, Jöns Jonssons hustru. Uddevalla församling.

Anders dop 1717. Vittnen: Hr Rådman Anders Jonsson, StadzCasseuren Hr Jonas Alberg, Bengt Wållbeck; Hr Handelsman Bengt Jonssons hustru, Hindrik Tunströms hustru, Sal. Rectorens Hr Erik Schöringz änka. Uddevalla församling.

Ingers dop 1719. Vittnen: Casseur Ahlberg, Jon Andersson, Bengdt Wallbeck; Rear Påfwelssons hustru, Hindrick Tunströms hustru. Uddevalla församling.

Helenas dop 1721. Vittnen: Hr Abraham Tidman, Lars Mattisson; Rear Påhlssons hustru, Hindrich Thunströms hustru, Petter Werners hustru. Uddevalla församling.

Marias dop 1724. Vittnen: Bengt Walldenstrom, Påwel Bäck, Abraham Timan; Nills Johansson Bagges hustru, Hr Rådman Wahlstedts(?) hustru, Jungfru Stina Bäck. Uddevalla församling.


Forskningsdata

 •  icon-male namn (andras stavsätt): TobaksSpinnaren Gudmund Classon Berg (1712); Gudmund Claesson Tobackzspinnar (1714); Tobackzspinnarn Gudmund Claesson (1714); Gundmund Claesson (1714); Gundmund Classon (1714); Tobackzspinnaren Gundmun Claesson Berg (1714); Tobackzspinnaren mester Gundmund Claesson Berg (1714); TobaksSpinnaren Gudmund Berg (1714-1719); TobaksSpinnaren Gundmun Berg (1716); TobacksSpinnaren Ehrborne och wäl[?] Gudmund Berg (1717); Tobackzspinnaren Gudmun Bärg (1719-1720); Tobackzspinnaren Gudmun Berg (1719); Toobackzspinnaren Mäster Gudmun Bärg (1720); Mester Gudmun Bärg (1720); Gudmun Bärg (1720); TobacksSpinnaren Mäster Gudmund Bärg (1721); TobacksSpinnaren Gundmund Berg (1724); Manufactoristen H:r Gudmund Berg (1738); Herr Manufactoristen Gudmund Berg (1738); Factoristen Gudmund Berg (1738); Fabriqueuren Herr Gudmund Berg (1791)
 •  icon-female namn (andras stavsätt): Ingrid Persdotter (1712); Ingrid Andersdotter (1714); Ingrij Larsdotter (1716)
 •  icon-female namnteckning: Elisabet Berg (1738-1741)
 •  icon-female namn (andras stavsätt): Ehrborne ock dygdesamma Jungfru Elizabeth Beck (1714); Ehrborne och dygdesamma hustru Elizabeth Beck (1717); Elizabeth Beck (1717-1719); Elisabet Rearsdotter (1721); Lispet Bäck (1724); Enkian Madame Elisabeth Bäck (1738); Enkian Madame Elisabet Berg (1738); Elisabet Reggardtzdotter (1738); Elisabet Reggartzdotter (1738); Madame Elisabet Reggartzdotter Bärg (1741); Madame Elisabet Reggartsdotter Bärg (1741); Madame Elisabet Berg (1741); Madame Berg (1741); Fru Elisabet Berg (1782); Fru Elisabeth Bäck (1791); Änkefrun Elisabeth Berg (1791); Fru Elisabeth Berg (1791)
 •  icon-user g. Uddevalla 1717: v2233.b179.s201
 •  icon-male d. Uddevalla 1738: v2238.b330.s322
 •  icon-female d. Uddevalla 1791: v2242.b407.s419
 •  icon-male bou. Uddevalla 1738: v65999.b459.s450
 •  icon-female bou. Uddevalla 1791: v66009.b163.s299
 •  icon-male domb. v557089.b2270.s339ff(1714); v557089.b2290.s341(1714); v557089.b8230.s939(1719); v557089.b9250.s1039(1720); v557089.b9600.s1074(1720); v557089.b9660.s1080(1720); (v557089.b9670.s1081(1720)); v557089.b9740.s1088f(1720)
 •  icon-male arv. v65999.b449.s440(1738)
 •  icon-female arv. v65999.b449.s440(1738); v65999.b450.s441(1738); v65999.b571.s562(1741); v65999.b571.s562(1741); v65999.b572.s563(1741); v65999.b573.s564(1741); v65999.b574.s565(1741); v65999.b575.s566(1741); v65999.b576.s567(1741); v66004.b65.s85(1782); v66004.b72.s99(1782); v66004.b75.s105(1782); v66004.b76.s107(1782)
 •  icon-user styvson d.: v2233.b245.s280(1717)