En populär bohuslänning

Christian Hammar & Rangela Pehrsdotter


icon-male  Christian ”Christen” Hammar (1657 – 26/5 1741)
icon-leaf  Marie-Louise Bachmans försläkt [1.2.11.3.8_mmff.mf]
icon-home  Son till Hans Hammar & Torbor Andersdotter Bruhn
icon-location-arrow  Dragsmarks Kloster, Bohuslän
icon-wrench  Handelsskeppare, redare; rådman; kyrkovärd


icon-user 1. Rangela Pehrsdotter (1669 – 17/2 1701)
icon-home  Dotter till Pehr Bryngelsson
icon-location-arrow  Uddevalla
icon-play  5 barn


icon-user 2. Hanna Radde 
icon-home  Dotter till Jacob Radde?
icon-location-arrow  Uddevalla
icon-play  5 barn


icon-user 3. Johanna Catharina Palmcrona (1687 – 25/2 1751)
icon-stop  Inga barn


icon-certificate  Primärkällor (viss osäkerhet)
icon-check  18-10-2019


Christian växer upp på det då sedan länge privatägda och sekulariserade Dragsmarks Kloster. Klosterbyggnaderna hade rivits i början på 1600-talet för att återanvända stenarna i kyrkan.

Det är ingen slump att han har ett danskklingande namn. Området var danskt till 1658, och prästen som skrev i kyrkboken runt det följande sekelskiftet var fortfarande ganska dålig på svenska och blandade språken hela tiden. Christens pappa Hans Hammar påstås ha kommit från Köpenhamn, och enligt en rad mindre pålitliga källor ska han ha varit barnbarn till Christian IV av Danmark och en inoficiell frilla Margrethe Sehested av holstensk adel. Dett har jag dock än så länge inte kunnat bekräfta i mer pålitliga källor. Hammarsläkten ska i så fall härröra från Hammer socken utanför Vejle i Jylland.

Inte heller Christens mammas namn har jag lyckats identifiera i primärkällorna, men sekundärkällor uppger att hon hette Torbor Andersdotter Bruhn, och då namnet Torbor/Torborg uppträder på flera ställen i familjen, känns det åtminstone sannolikt att det skulle kunna vara sant.

Christian blir handelsman och redare och flyttar till Uddevalla. 1685 köper han ett hus vid stadens torg; då är han redan borgare i staden, och förmodligen nygift med behov av en större fastighet. Från slutet av 1690-talet börjar han anlitas som repräsentant för borgerskapet i stadsrådet som rådman.

Stadens vägarehus – stadsvågen – står uppbyggt på granntomten, en fähage som Christen äger hälften av. Stadsrådet vill att stadens borgare gemensamt ska utlösa tomten så de kan anordna en fiskmarknad där, men borgerskapet tycker att stadsvågen lika gärna kan stå på torget, och någon fiskmarknad har de inget behov av – de kan lika gärna köpa fisk vid ån.

Christen glömmer dock aldrig bort sin hemtrakt. Han äger hela livet 3/4 av Munkeby bredvid Kloster där han vuxit upp, och år 1700 skänker han ett rött altarkläde med krepiner omkring till Dragsmarks kyrka. Året efter omtalas han som kyrkvärd i Uddevalla.

Vad gäller hans handelsvaror, verkar det främst ha varit bräder som han handlade med. Vi vet att han i februari 1703 lastade sin krejare St. Johannes (30 lästar dräktig) med 320 tolfter enkla furubräder som han ämnade låta sälja i England. Det verkar som att han normalt sett var partredare, men just i det här fallet är han ensamredare och tar hela ansvaret själv. Dock var det förmodligen inte han själv som var skeppare på resan. Samma sak händer i januari 1705, den här gången med hela 500 tolfter furubräder; då är Albrecht Nilsson skeppare. Samtidigt befraktar han 200 tolfter bräder med skutan Rosan, som han dock inte själv är ägare av. Han låter även en handelsskeppare från Riga frakta bräder till England.

Huruvida han även handlade med annat än bräder, vet vi tyvärr inte.

Han fick sitt sista barn när han var 63 år gammal och gifte sig sedan för tredje gången. Han var en både rik och betydelsefull man, och hade alltså möjligen till och med kungligt påbrå, så han var säkert en eftertraktad partner trots sin ålder.

Första hustrun är den till at börja med mycket unga Rangela Pehrsdotter, som är dotter till rådmannen Pehr Bryngelsson. Detta vet vi med säkerhet, därför att Christians 5 barn 1704 ärver 50 riksdaler vardera av deras svärföräldrar, och i det sammanhanget får vi veta att svärfadern var Pehr Bryngelsson.

 • 1.  icon-female Maria Hammar (1686 – 14/3 1747)
  •  icon-user 1. Hindrick Bratt icon-play
  •  icon-user 2. Johan Wesslou icon-play
 • 2.  icon-male Johan Hammar (d. efter 1743)
  •  icon-user Catharina Wandalin icon-play
 • 3.  icon-female Torborg Hammar (d. 1725)
  •  icon-user Fredrich Bagge icon-play
 • 4.  icon-male Petter Hammar (1697 – 25/4 1742)
 • 5.  icon-female Gunnella Hammar (1699 – 10/1 1701) icon-times

Rangela går bort 1701, endast 32 år gammal. Dottern Gunnella hade dött en månad tidigare, och det kan ju inte uteslutas att mamman insjuknade i barnsäng.

Rangelas död 1701. Uddevalla församling.

År 1704 omtalas Christens svägerska Britta Pehrsdotter, dvs. Rangelas syster, i domboken i samband med att hennes man Nils Marcusson gått bort, så då var han tydligen ännu ogift. Han köper då tydligen deras gård.

Efter några år gifter han om sig med Hanna Radde från Göteborg (förmodligen dotter till Jacob Radde), dock oklart när och var. De får ytterligare 5 barn ihop.

 •   6.  icon-male Jonas Hammar (2/10 1710 – 17/6 1743)
 •   7.  icon-female Ingri ”Inger” Regina Hammar (12/9 1712 – efter 1743)
  •  icon-user Johan Fredric Wesslou icon-play
 •   8.  icon-male Hans Jacob Hammar (20/6 1714 – 20/7 1714) icon-times
 •   9.  icon-female Christina Johanna Hammar (4/3 1717 – efter 1743)
  •  icon-user Bernhard Johan Holst icon-play
 • 10.  icon-female Elizabeth ”Elisa” Hammar (10/11 1720 – 23/9 1737) icon-times

Alla dessa barns dop är belagda med båda föräldrarnas namn (vid Elizabets dop kallas mamman dock Maria Radde).

När Christian dör, nämns Regina, Christina och Jonas som hans barn, dvs. alla ännu levande barn, men de sägs även ha bröder, vars namn inte är uppgivna, och det måste ju då vara från första giftet. Bland de som har fordringar nämns rådman Petter Hammar, Greijer Hammar, Hr Johan Hammar, Maria Hammar och hennes man Johan Wesslou. Greijer är förmodligen Christians bror Gregers Hammar i Dragsmark. Mojligen hade de ytterligare en bror Loren Hammar, som bode i Bokenäs. Huruvida Petter och Lars var bröder eller söner är oklart.

När Torborg Hammar dör 1725 bevakas hennes omyndiga barns rätt av deras anförvanter, bl.a. rådman Christian Hammar och handelsman Johan Hammar, dvs. hennes far och storebror.

Christian Hammar och Johan Hammars namnteckningar på bouppteckningen efter Torborg Hammar 1725.

Efter Hannas bortgång gifter Christian om sig med Johanna Catharina Palmcrona. De får inga barn ihop.

När sonen Jonas går bort 1743 kallar Johanna Catharina honom för sin son, fast hon menar tydligen sin styvson. I samma dokument beskrivs han nämligen som vår broder och svåger av Johan Hammar, Johan Grönberg (Torborg Hammars dotters man, repräsenterande hennes arvslott), Maria HammarRegina Hammars man Johan Fredric Wesslou och Christina Hammars man Bernhard Johan Holst, och de kallar samtidigt Johanna Catharina för deras stiuf- och svärmoder. Arvet delas sålunda mellan syskonen (och halvsyskonen) Johan, Torborg(s barn), Maria, Regina och Christina. Då Torborg bevisligen är Christian Hammars dotter enligt ovan måste de övriga också vara hans barn.

Petter Hammar levde inte då, så vi har fortfarande ingen källa som talar om huruvida han var bror eller barn till Christian, men det finns ganska många år mellan barnen, så antagligen fanns det fler barn.

Christian dör i Uddevalla 1741, 83 år gammal. Johanna Catharina skriver på bouppteckningen som änka.

Christian Hammars begravning 1741. Uddevalla församling.

Johanna Catharina Palmcronas namnteckning och sigill 1741 när Christian gått bort.

De äger då hus och gård vid torget i Uddevalla, samt en tomt på Norrgatan mellan borgaren Hultmans gård och allmänningen. Dessutom har de en kålhage på andra sidan bäcken, Fossumshagen öster om staden, 7 mans slått Brudmannehagen norr om staden, 3 mans slått Storegiälshagen norr om staden. De äger också 1/5 i Torp och Ekenäs i Håby församling inkl. en såg, och slutligen 3/4 av Munkeby i Dragsmarks församling, som testamenteras till dottern Regina.

De hade mycket silver och guld och många värdefulla smycken: 1 PetherRing med gul sten uti, 5 st. slätta gullringar, 1 diamantring med 9 stenar uti, 1 nål med blå sten och pärlor uti, en nål med pärla uti, 1 litet pärlband, 12 st. ofina ringar och smycke, 1 grön smaragd, 1 litet smycke med en liten smaragd uti.

En silverkanna med initialerna R.P.D. skulle kunna ha tillhört Regina Pehrsdotter, Christians första hustru. Ett stort silverfat med initialerna J.R. skulle kunna härröra från Hannas förmodade fader Jacob Radde.

Dessutom hade de många textilier och tapeter, ofta utländska. Bl.a. hade de både dukar och servetter med Citronemönster, och holländska gardiner och sängkläder.


Dopnotiser

Jonas dop 1710. Vittnen: Sahl. Raddes änkia i G:borg, Not. Olai Husses hustru, Hr Mathias Rodhes hustru, Lieutnant Gabriel Biörnbergs hustru; Hr Inspector Petter Alltijn, Rådman Pehr Bryngelsson, Hr Petrus Bundj, Hr Hindrick Arfvidsson. Uddevalla församling.

Reginas dop 1712. Vittnen: Hr Magister Herman Schröder, Hr Vice Borgmäster Arfve Lidberg, Anders Jonsson, J. Hammars Broder(?); Sal. Rassmus Christopherssons änkia, Hind. Arfvidssons hustru, Johan Hammars hustru. Uddevalla församling.

Hans Jacobs dop 1714. Vittnen: Hr Borgmästar Silentz, Hr Rådman P. Schauw, Hr Mathias Rodhe, Hr Johan Hammar; Hr [?] Commissarien Waldenströms fru, Hr Rådman Lidbergz hustru, Hr Hammars hustrus syster. Uddevalla församling.

Christina Johannas dop 1717. Vittnen: Hr Öfwerste Lieut:n Wiesenhausen, Hr Rådman P. Schauw, Hr Matthias Rodhe, Hr Friederic Bagge; Hr Niclas Jeansson Bagges hustru, Hr Johan Hammars hustru, Hr Hindrick Brattz hustru. Uddevalla församling.

Elizabeths dop 1720. Vittnen: Hr Insp. Olof Biberg, Hr Lars Gothenius, Hr Nils Johansson Bagge, Hr Johan Hammar; Fru Probstinna Esberg, Hr Rådman Fried. Bagges hustru, Jungfru N. Radde. Uddevalla församling.

Hindrick Arfvidsson Bratt var gift med barnens äldre halvsyster Maria Hammar, och Johan Hammar var en äldre halvbror.


Forskningsdata

Tyvärr finns inga dopnotiser bevarade från Christen och Rangelas barn, men vi vet att de var 5 till antalet 1704 (v557087.b3250.s321). Christian uppges vara morfar åt Torborgs barn när deras pappa dör 1748, och Gunnella dör en månad innan sin mamma och uppges då vara Christians dotter.

 •  icon-male namnteckning: Christian Hammar (1725)
 •  icon-male namn (andras stavsätt): Christen Hammar (1685-1705); Borgaren Christen Hammar (1689-1705); Borgaren Wäll:de Christen Hammar (1693); Christian Hammar (1695); Hr Christen Hammar (1697-1712); Cristen Hammar (1699); Handelsmannen Christen Hammar (1700-1704); Hr Rådmannen Christian Hammar (1700-1748); Kyrckjowärden Christen Hammar (1701); Hr Handelsmannen Christen Hammar (1701); Handelsmannen ock kyrckiowärden Christen Hammar (1701); Handelsmannen Hr Christen Hammar (1704); Kyrkiowärden Wäll:te Christen Hammar (1704); Hammarn (1704); Redaren och Borgaren Christen Hammar (1705); Rådman Christian Hammar (1725); Rådmannen Hr Christian Hammar (1717-1741)
 •  icon-female namn (andras stavsätt): Rangela Pehrsdoter (1701)
 •  icon-female namn (andras stavsätt): Madam Radde (1710); Hustru Radde (1712-1714); Hanna Radde (1717); Maria Radde (1720)
 •  icon-female namnteckning: Johanna Catharina PalmCrona (1741); Johanna Cath. PalmCrona (1743)
 •  icon-male d. Uddevalla 1741: v2238.b339.s331
 •  icon-female d. Uddevalla 1701: v2233.b202.s243
 •  icon-male bou. Uddevalla 1741: v65999.b562.s553
 •  icon-male dopv. v2233.b8.s17(1700); v2233.b9.s18(1700); v2233.b18.s27(1701)
 •  icon-female dopv. v2233.b8.s17(1700); v2233.b13.s22(1700)
 •  icon-male domb. v4836.b7.s2(1685); v4836.b67.s61(1685); v4837.b87.s82(1689); v4837.b174.s169(1691); v4837.b200.s195(1692); v4837.b283.s278(1693); v4837.b515.s510(1695); v4837.b342.s337(1696); v4837.b347.s342(1696); v4837.b508.s503(1696); v4837.b450.s445(1697); v4837.b490.s485(1697); v4838.b41.s35(1698); v4838.b137.s131(1698); v4838.b266.s260(1699); v4838.b289.s283(1699); v4838.b351.s345(1700); v4838.b360.s354 f(1700); v4838.b365.s359(1700); v4838.b374.s368(1700); v4838.b428.s422(1700); v557087.b860.s82 f(1701); v557087.b1100.s106(1701); v557087.b1110.s107 f(1701); v557087.b5500.s545(1701); v557087.b2330.s229(1703); v557087.b3250.s321(1704 x3); v557087.b3450.s341(1704); v557087.b3540.s350 ff(1704); v557087.b3590.s355(1704); v557087.b5520.s547(1704); v557087.b5600.s555(1704); v557087.b4000.s396 f(1705); v557087.b4030.s399(1705); v557087.b4720.s467(1705)
 •  icon-male socken: v177.b9(1700)
 •  icon-male arv. v65999.b28.s21(1725); v65999.b29.s22(1725); v66001.b18.s27(1748)
 •  icon-user barn f.
 •  icon-user barn d. Uddevalla: v2233.b202.s243(1701)