Begravdes i kyrkan

 Hindrick Arfvidsson Bratt & Maria Hammar


icon-male  Hindrick Arfvidsson (Bratt) (d. 14/2 1720)
icon-leaf  Marie-Louise Bachmans försläkt [1.2.11.3.8_mmff.f]
icon-home  Son till Arfwid Torbiörnsson & Anna Hendricksdotter?
icon-location-arrow  Uddevalla
icon-wrench  Handelsskeppare


icon-user  Maria Hammar (1686 – 14/3 1747) (g. 3/9 1707 i Uddevalla)
icon-home  Dotter till Christian Hammar & Rangela Pehrsdotter
icon-location-arrow  Uddevalla
icon-play  Minst 5 barn


icon-certificate  Primärkällor
icon-check  28-12-2021


Hindrick får burskap i Uddevalla som handelsskeppare 1705. Vi vet att han samma år ska sälja bohuslänsk fisk i Ålborg tillsammans med en Anders Joensson, som han tydligen har ingått kompani med.

1707 gifter han sig med Maria Hammar, en dotter till handelsskepparen och rådmannen Christian Hammar och hans hustru Rangela Pehrsdotter. Paret vigs hemma i Hammarens huus, dvs. hos hennes föräldrar, som är ett betydelsefullt par i staden.

Hindrick Bratt & Maria Hammars vigsel 1707. Uddevalla församling.

De bosätter sig i 1:a roten. Det verkar som att hans systrar Karin och Kerstin bor strax intill, fast det är oklart vem som är hans fader och om han vuxit upp i staden eller flyttat dit. Mest sannolikt är nog att han var son till Arfwid Torbiörnsson och hans hustru Anna Hendricksdotter som bodde på addressen.

1712 gifter sig Hindricks syster Mätta Arfwedsdotter Bratt med Bengt Jonsson Linquist, och då föregår vigseln hemma i Hindricks hus.

När Hindrick går bort 1720 anses han vara tillräckligt betydande för att få begravas inne i kyrkan, vid Nordekrysset under Stohlarne.

Hindrick Bratts begravning 1720. Uddevalla församling.

Paret får minst 5 barn.

 • 1.  icon-male Arfvid (20/12 1707 – 28/12 1707) icon-times
 • 2.  icon-male Arfvid Hinrichsson Bratt (22/12 1708 – 23/2 1789)
  •  icon-user Helena Berg icon-play
 • 3.  icon-male Christian Bratt Hindricsson (4/4 1711 – 28/11 1787)
  •  icon-user ? icon-play
 • 4.  icon-male Hindric Hindricsson Bratt (2/11 1715 – 1763)
  •  icon-user 1. Catharina Elisabeth Bagge icon-play
  •  icon-user 2. Elisabeth Schauw
 • 5.  icon-female Anna Regina Bratt (31/1 1719 – före 1747)

Efter Hindricks död gifter Maria 4/2 1724 om sig med vågmästaren Johan Arfwidsson Wexlou. Det var ett mycket ansvarsullt och ansett yrke, och det är ingen tvekan om att även hon måste ha varit en högt respekterad och förmögen kvinna.

Paret fick minst 2 barn tillsammans – Hans Hinric och Johannes.

Vid sin död äger Maria huus och gård mellan Hr Brunströms och Hr Söderströms huus på Södergatan i Uddevalla. Dessutom har hon änghagen Klosterkroken om två mans slått söder om staden och en liten träd- och kålhage inom staketet på södra roten. Slutligen har hon 1 mans slått fördelat på 10 små åkrar i Wägenhagen eller Sörängen.

Maria dör 1747, 61 år gammal, och begravs då under stora gången i kyrkan.


Dopnotiser

Arfvids dop 1707. Vittnen: (?) Hammar, Hr Anders Joensson, Hr Magnus Wallengreen, Lander Claesson; Hr Stiernbergz hustru, Hr Goritz Schröders hustru. Uddevalla församling.

Arfvids dop 1708. Vittnen: Hr Magnus Wallengreen, Hr Anders Jonsson, Hr Geritz(?) Schröder; Gab. Stiernbergs hustru, Hr And. Ljnbergs hustru. Uddevalla församling.

Christians dop 1711. Vittnen: Hr Kyrckoherden Petrus Bundj, Hr Arfwidh Johansson, Hr Anders Jonsson; Hr Hammars hustru, Hr Capit. Stiernbergs hustru, Hr. Göritz(?) Schröders hustru. Uddevalla församling.

Hindrics dop 1715. Vittnen: Hr P. Sahlgren, Erich Manasson(?), Nills Bagge, Eric Bagge; Rådman Christ. Hammars hustru, Anders Jonssons hustru, Joh. Hammars hustru. Uddevalla församling.

Anna Reginas dop 1719. Vittnen: Hr Rådman Christian Hammar, [?] Hr Lars Gothenius, Zander Schröder, Hans B(?); Hr Rådman Fried. Bagges hustru, Bengdt Jonssons hustru, Amb Olufssons hustru. Uddevalla församling.


Forskningsdata

 •  icon-male namn (andras stavsätt): Hindrick Arfvidsson (1705); Hindrick Arfwijdsson (1705); Henrich Arfwijdsson (1705); Hr Hindrick Arfvedsson Bratth (1707); Hr Hindrick Arfwidsson (1708); Hindrich Arfwidsson (1708-1720); Handelsmannen Hr Hind. Arfwidsson (1711); Hind. Arfvidsson (1712); Hr Hindrick Arfwedsson (1712); Hr Hind. Bratt (1715); Hr Handelsman Hindrick Bratt (1719); Sahl. Handelsman Hindrick Arfwidsson Bratt (1720)
 •  icon-female namnteckning: Maria Hammar (1743, avskr.)
 •  icon-female namn (andras stavsätt): Jungfru Maria Hammar (1707); Maria Hammar (1708-1741); Madame Maria Hammar (1747)
 •  icon-user g. Uddevalla 1707: v2233.b170.s192
 •  icon-female g. Uddevalla 1724: v2236.b70.s120
 •  icon-male d. Uddevalla 1720: v2233.b252.s287
 •  icon-female d. Uddevalla 1747: v2238.b356.s348
 •  icon-female bou. Uddevalla 1747: v66000.b114.s223
 •  icon-male mant. 1708-1720 Uddevalla: v224195.b530.s46(1708); v224196.b570.s43(1709); v224198.b540.s41(1715); v224200.b540.s41(1718); v224201.b520.s38(1719); v224202.b540.s40(1720)
 •  icon-female mant. 1708-1725 Uddevalla: v224203.b520.s38(1721); v224204.b520.s38(1722); v224205.b600.s46(1723); v902762.b5230.s641(1723); v902762.b5340.s650(1724); v224206.b750.s61(1724)
 •  icon-male dopv. v2233.b79.s90(1710)
 •  icon-female dopv. Uddevalla: v2233.b91.s103(1712)
 •  icon-male domb. v557087.b4240.s420(1705); v557087.b4340.s430(1705); v557087.b4490.s445f(1705)
 •  icon-male sock. v2233.b242.s277(1708)
 •  icon-female arv. v65999.b569.s560(1741); v65999.b628.s619(1743)
 •  icon-male burskap: v557087.b4240.s420(1705)
 •  icon-male systern Mättas vigsel: v2233.b175.s197(1712)
 •  icon-user barn f. Uddevalla: v2233.b60.s71(1707); v2233.b67.s78(1708); v2233.b82.s93(1711); v2233.b111.s123(1715); v2233.b133.s146(1719)
 •  icon-user barn d. Uddevalla: v2233.b207.s248(1707)