Böckarens son och böckarens dotter

 Arfwid Torbiörnsson & Anna Hendricksdotter


icon-male  Arfwid ”Arfwe” Torbiörnsson (d. 1695)
icon-leaf  Marie-Louise Bachmans försläkt [1.2.11.3.8_mmff.ff]
icon-home  Son till Torbiörn Böker & Mätta Amundsdotter
icon-location-arrow  Uddevalla
icon-wrench  Tullnär, handelsskeppare, borgare


icon-user  Anna Hendricksdotter (g. 1682?)
icon-user  Dotter till Hendrich Hendrichsson Böker och hustrun Kirstin?
icon-location-arrow  Uddevalla
icon-play  Minst 2 barn


icon-certificate  Primärkällor
icon-check  22-12-2021


Arfwid var son till tunnbindaren Torbiörn Böker och hans hustru Mätta Amundsdotter i Uddevalla. Han ägde åkrar och hagar i numera försvunna Synneröd öster om staden, ungefär motsvarande tomterna längs nuvarande Stockvägenicon-map-marker, och det var mark som han ärvt från sina föräldrar, men förmodligen föddes han ändå inne i själva staden. Borgarna brukade nämligen ha åkrar och hagar utanför staden. Arfwid ägde även mark i Klockarekooken söder om staden, ungefär där det du numera är en parkeringsplats i södra änden av Sörkällegatanicon-map-marker.

Arfwid gifter sig med Anna Hendricksdotter. Hon är förmodligen dotter till Hendrich Hendrichsson Böker och hans hustru Kirstin. 1681 när båda föräldrar dött dyker Anna Böckers upp, som då förmodligen är Anna Hendricksdotter. Året efter verkar de ha gift sig, och förmodligen bor de kvar i hennes föräldrahem. 1696 äger de tre tomter söder om ån, markerade på kartan nedan som nr. 198, 200 (då obebyggd) och 214, alla mellan Södergatan och hamnen.

Arfwid Torbiörnssons tomter 198, 200 (obebyggd) och 214 i Uddevalla 1696. Källa: Lantmäteriet.

Paret får förmodligen minst 2 barn.

 • 3.  icon-male Hindrick Arfwidsson (Bratt) (d. 14/2 1720)
  •  icon-user Maria Hammar icon-play
 • 4.  icon-female Mätta Arfwidsdotter Bratt (d. efter 1712)
  •  icon-user Bengt Jonsson Linquist

Det finns tyvärr inget helt säkert bevis att dessa är deras barn förutom att de dyker upp på samma adress som föräldrarna när de dör. Det känns dock mycket sannolikt.


Arfwid var handelsskeppare. 1691 var han en av fem skuteskeppare i staden. I mars det året inkallas de till rådhusrätten därför att en anmodan har inkommit om att alla redare som kan och vill skicka en skuta till Riga för att hämta hem råg, ska få hälften av resan betald i förskott och resten när de kommer hem. Samtliga fem skeppare svarar att deras skutor är både gamle och odugelige att fahra det fahrwattnet, upslagne och bygd af fuhru, tillmed mycket små ock intet häckt giorde.

I stället är Arfwid det året i handelskompani med Anund Johansson Uggla i Göteborg och har tillsammans med honom lånat 100 riksdaler av en skeppare i holländska Hindeloopen. Arfwid har dock inte fått del i pengarna, så han får vara skuldfri. I stället är det Anund som är skyldig Arfwid 50 riksdaler, och detta är fortfarande fallet 1699 efter att båda har dött.

Vi vet ytterligare att Arfwid vid något tillfälle ingått en skutehandel med en Olof Ingemorsson i Kungälv, och att det fortfarande fanns en fordring från denna handel när han dog.

Efter sin död kallas Arfwid tullnär, så antingen har han bytt karriär eller så har han idkat handel vid sidan om tullnärsyrket. Hursomhelst så verkar han ha varit relativt förmögen.


1689 blir Arfwid stämd av sin svåger Lars Olsson Lusthus, som varit gift med Arfwids avlidna syster Helgia Torbiörnsdotter, på grund av arvet efter pappa Torbiörn Böker, som delats ut till arvingarna utan att han fått veta något, trots att hans två barn borde ärvt genom deras mamma.

Arfwid Torbiörnsson och arvet efter pappa Torbiörn Böker 1689.

I arvet ingår åker- och ängsjord i Synneröd och Maen öster om staden (nr. 14 resp. 12 på kartan nedan), samt dyrens Tomt i Gietegränna, som jag inte lyckats identifiera, men som kanske tidigare tillhört Hans Dyre.

Uddevallas omnejd 1695. Synneröd är nr. 14, och Maen är nr. 12. Källa: Lantmäteriet.

1692 köper Arfwid och Anna svågern Lars Olsson Lusthus tomt för 70 riksdaler silvermynt. Den omtalas då som en korn- och änghage mellan rådmännen Lindborg och Sahlgrens fastigheter.

Arfwid Torbiörnssons tomter 68 ”Klåckarekooken” söder om Uddevalla och 208 vid Synneröd öster som staden 1696. Lars Lusthusens tomt var nr. 206. Källa: Lantmäteriet.

Arfwid dör 1695, men Anna lever längre. Året efter köper hon ytterligare en liten bördig åker- och ängjordstomticon-map-marker med mulljord på stadssidan om Bodelebro vid landsvägen av Rasmus Svänsson Brasmeröd för 30 riksdaler silvermynt. Tomten är fortfarande synlig i landskapet nära den gamla bron över Bodeleån i Gustavsbergs naturreservat.

Anna Hendricksdotters tomt 240 vid Bodelebron 1696. Källa: Lantmäteriet.


Forskningsdata

En Kirstin Arfwidsdotter dyker upp bredvid paret i mantalsboken 1682. Hon visar sig vara född 1662 och gift med Joen Bengtsson. Hon kan knappast vara deras dotter, men kanske en annan släkting. Senare kommer även en Karin Arfwidsdotter dit.

 • icon-male namn (andras stavsätt): Arfuid Tårbjörnss. (1682-1690); Arfwid Tårbjörnss. (1683); Arfwe Törbiörnsson (1685); Arfuid Tårbjörss. (1686-1689); Arfwidh Torbiörnsson (1689-1698); Arfwid Torbiörnsson (1689-1691); Borgaren Arfvid Torbiörnsson (1691); Borgaren Arfwid Torbiörnsson (1692); Arfuidh Tårbjörnss. (1695); Arfuid Tårbjör (1696-1697); Arfwe Torbiörns (1696); S: Borgaren Arfwid Torbiörsson (1699); Borgaren S: Tullnähr Arfwid Torbiörnsson (1699); S: Arfwid Torbiörns (1699)
 • icon-female namn (andras stavsätt): Anna Böckers (1681); Enckiehustru Anna Hendricksdotter (1699); Anna Hendrickzdotter (1699); Enckijehustrun Anna Hendricksdoter (1699); Anna (1699)
 • icon-male mant. 1683-1695 Uddevalla: v224173.b990.s537(1683); v224174.b930.s564(1684); v224175.b960.s564(1685); v224176.b910.s559(1686); v224178.b500.s511(1688); v224179.b490.s663(1689); v224180.b630.s578(1690); v224185.b640.s492(1695)
 • icon-female mant. 1681;1683-1697;1705-1708 Uddevalla: v224171.b970.s1149(1681); v224186.b1120.s679(1696); v224187.b1690.s605(1697)
 • icon-male domb. arv (vs. Lars Olsson Lusthus): v4836.b6.s1(1685); v4837.b84.s79(1689); v4837.b212.s207f(1692); uppbud: v4837.b158.s153(1691); Rigaresan: v4837.b161.s156(1691); handelskompani: v4837.b177.s172(1691); arv (skutehandel): v4837.b359.s354(1697)
 • icon-female domb. v4837.b359.s354(1697); v4838.b169.s163f(1699); v4838.b207.s201(1699); v4838.b225.s219f(1699); v4838.b230.s224(1699); v4838.b209.s203f(1699); v4838.b225.s219f(1699)
 • icon-user lantm. 1696
 • Dottern Mättas vigsel hemma i brodern Hindricks hus: v2233.b175.s197(1712)