Handelsparet som skilde sig i mitten av 1700-talet

 Arvid Bratt & Helena Berg


icon-male  Arvid Bratt Hindrichsson (22/12 1708 – 23/2 1789)
icon-leaf  Marie-Louise Bachmans försläkt [1.2.11.3.8_mmff]
icon-home  Son till Hindrick Bratt & Maria Hammar
icon-location-arrow  Uddevalla
icon-wrench  Handelsman


icon-user  Helena Gudmundsdotter Berg (27/7 1721 – 6/7 1806) (g. 19/3 1742 i Uddevalla; sk. före 1765)
icon-home  Dotter till Gudmund Berg & Elisabeth Bäck
icon-location-arrow  Uddevalla
icon-play  3 barn


icon-certificate  Primärkällor
icon-check  15-12-2021


Arvid föds i en gammal handelsfamilj i Uddevalla 1708, och även han blir handelsman som sin far. Från sin mamma ärver han en liten träd- och kålhage inom stadens södra del, förutom en del mindre lösöre från det förmögna handelsmanshemmet.

Bröderna Arvid och Christians namnteckningar och sigill på bouppteckningen efter deras mamma 1747.

Han gifter sig 1742, 34 år gammal, med 21-åriga Helena Berg, som är dotter till tobaksspinnaren mäster Gudmund Classon Berg och hans andra hustru Elisabeth Bäck. De ärver hennes morföräldrars hus i 4:e roten efter att den ogifte äldste morbrodern Hans Bäck gått bort året innan, snabbt följd av sin moder.

Paret vigs hemma i deras nya hus, och prästen noterar att de nyttjat brudeskrud.

Arvid och Helenas vigsel 1742. Uddevalla församling.

De får 3 barn tillsammans.

 • 1.  icon-male Hindric Arfvidsson Bratt (1/6 1743 – 1788/1789)
  •  icon-user Maria Almgren icon-play
 • 2.  icon-female Elisabeth Bratt (6/8 1744 – före 1806?)
 • 3.  icon-female Maria Bratt (1748 – 29/4 1833) icon-stop

Det blir dock inget långt äktenskap. Som handelsman är Arvid ofta borta på handelsresor, och på 1760-talet uppges han inte bara vara frånvarande utan också skild från sin hustru, som bor kvar med en dotter. Skilsmässan har försatt henne i fattigdom, så hon förmår inte betala skatten.

Även på den tiden gick skillsmässobenägenhet i arv; även Helenas mamma var sålunda frånskild när hon gifte sig med Helenas pappa 1717.

Arvid dör 1789 av ålderdom, 82 år gammal. Hans pappa har då just gått bort under en utrikesresa.

Helena äger ett hus på Södergatan och en slåtteräng öster om staden, fast strax efter hennes bortgång 1806, 85 år gammal, brinner en stor del av staden, så hon efterlämnar sig en avbränd hustomt åt sina arvingar.


Helena Bergs bouppteckning 1806.

Uddevalla 1783-1784. 42: Paul Wikström, 77: Christian Bratt, 89: Olof Bagge, 90: Gullbrandsson, 91: Gudmund Bagge, 92: Olof Almgren, 94: Helena Almgren, 96: Hindric Bratt, 104+115+130+159: Christian Bratt Hindricsson, 166: Johan Hindric Dieden, 257: Sven Bagge, 259: Gudmund Bagge. Lantmäteristyrelsens Arkiv.


Dopnotiser

Hindrics dop 1743. Vittnen: H:r Johan Hammar, H:r Dauid Schröder; H:r Påstmästare Paul Bäcks hustru. Uddevalla församling.

Elisabeths dop 1744. Vittnen: H:r Johan Fred. Bagge, H:r Berendt Johan Holst; H:r Christian Bratts hustru. Uddevalla församling.


Forskningsdata

 •  icon-male namnteckning: Arvid Bratt Hindrichsson (1747)
 •  icon-male namn (andras stavsätt): Arfwid (1708); Herr Arfvid Bratt Hindrichsson (1742); Handelsman:n Hr Arfvid Bratth Hindrichsson (1743); Handelsmannen Herr Arfvid Bratt (1744); Arfwid Bratt (1747-1765); Hr Arfwid Bratt (1747); Handelsmannen Hr Arfwid Bratt (1747); Hr Arfwid Bratt Hindrichsson (1750); Herr Arfwit Brath Hindriksson (1750); Herr Arvid Bratt Hinricsson (1789)
 •  icon-female namnteckning: Hel. Berg (1797, avskr.)
 •  icon-female namn (andras stavsätt): Helena (1721); Jungfru Helena Berg (1738-1742); Madame Helena Berg (1743-1744); Hellena Bratt, född Bärg (1765); Fru Helena Berg (1782); Fru Helena Bratt (1791); EnkeFru Helena Berg (1806); Änkefru Helena Bratt född Berg (1806)
 •  icon-male f. Uddevalla 1708: v2233.b67.s78
 •  icon-female f. Uddevalla 1721: v2236.b13.s7
 •  icon-user g. Uddevalla 1742: v2238.b264.s238
 •  icon-male d. Uddevalla 1789: v2242.b392.s404 (ålder)
 •  icon-female d. Uddevalla 1806: v2243.b340.s345 (andtäppa)
 •  icon-female bou. Uddevalla 1806: v66012.b257.s481
 •  icon-male mant. 1748;1764-1765 Uddevalla: v55.b304.s302(1748); v56.b409.s803(1764); v57.b414.s811(1765)
 •  icon-female mant. 1748;1764-1765 Uddevalla: v57.b414.s811(1765)
 •  icon-male domb. ??v79233.b48.s42(1695); v79235.b196.s191(1696); v79238.b573(1698); v79241.b166(1699)
 •  icon-male arv. v66000.b114.s223(1747); v66000.b121.s237(1747); v66000.b122.s239(1747); v66001.b196.s383(1750); v66001.b202.s395(1750); v66012.b257.s481(1806)
 •  icon-female arv. v65999.b459.s450(1738); v65999.b464.s455(1738); v66004.b65.s85(1782); v66004.b66.s87(1782); v66009.b163.s299(1791)
 •  icon-user barn f. Uddevalla: v2238.b206.s201(1743); v2238.b212.s207(1744)