Sjökaptenen som omkom under en utrikesresa

 Hindric Bratt & Maria Almgren


icon-male  Hindric Arfvidsson Bratt Bratt Arfvidsson (1/6 1743 – 1788/1789)
icon-leaf  Marie-Louise Bachmans försläkt [1.2.11.3.8_mmf]
icon-home  Son till Arvid Bratt & Helena Berg
icon-location-arrow  Uddevalla
icon-wrench  Kofferdikapten, skeppare, handelsman


icon-user  Britta Maria ”Maja” Almgren (5/10 1750 – 1/3 1825) (g. 24/1 1775 i Uddevalla)
icon-home  Dotter till Mårten Ahlmgren & Christina Wikström
icon-location-arrow  Uddevalla
icon-play  5 barn


icon-certificate  Primärkällor
icon-check  11-10-2018


Hindric Bratt kommer ur en långtida handelsfamilj i Uddevalla. Han blir själv handelsman, vilket i Uddevalla innebar att man seglade utomlands en stor del av tiden. Han blir styrman före 1764, skeppare före 1770 och kapten 1775.

Han gifter sig det året med Britta Maria ”Maja” Almgren, som har vuxit upp i samma gata i en annan handelsfamilj. De vigs hemma.

Henric Bratt och Brita Maria Almgrens vigsel 1775. Uddevalla församling.

Hon är dotter till den framgångsrike nyss avlidne handelsmannen Mårten Ahlmgren som rest vidan om på snauskeppet St. Peter, som han ägde hälften av. Han hade främst sålt matvaror som fisk och säd från Skåne, Holland, Frankrike och England, men de var även vana vid ostindiska varor som kaffe och porslin; förmodligen inköptes dessa från kollegor som handlade i Östern.

Hindric och Maria bor på Södergatan 96 i Uddevalla, dit han flyttat ca. 1774 från ett närbeläget hus. De har en egen tomt belägen mellan kollegerna Olaus Strandberg och Anders Andersson, nära hennes mamma och syskon som 1775 flyttat hem till mormor Maria Uddén efter att pappan gått bort.

De får 5 barn. Till hjälp med barnen har de en amma Anna och en piga Inger.

 • 1.  icon-male  Arfvid Bratt (3/11 1775 – efter 1825)
 • 2.  icon-female  Maria Elisabet Bratt (1/2 1778 – 10/9 1842)
  •  icon-user Johan Henrik Dieden  icon-play
 • 3.  icon-male  Martin Bratt (20/10 1779 – efter 1825)
 • 4.  icon-male  Hinric Bratt (6/12 1780 – 1820)
  •  icon-user ?  icon-play
 • 5.  icon-female  Anna Christina Bratt (8/7 1787 – efter 1825)
  •  icon-user Anton Ahlbom

Sönerna Arfvid och Hinric blir själva handlande med egna skepp och Martin blir bokhållare. Dottern Maria Elisabet gifter sig med en handelsman ur en annan framgångsrik handelsfamilj, och Anna Christina gifter sig med en källarmästare.

När Majas mamma dör, låter pappan henne och hennes bror och halvbror ärva 300 daler silvermynt vardera, trotts att hans gård är skuldbelagd och det egentligen inte finns mycket av värde att ärva. Han gifter sedan om sig, och då verkar det ha gått lite bättre. När pappan själv dör, ärver paret ytterligare 947 daler silvermynt. Av dessa är 300 daler hennes mödernearv genom fadern, 397 daler är hennes fädernearv, och 250 daler är ett tillägg som frivilligt skänks åt barn och styvbarn av hennes styvmamma Helena Feuk i samband med arvsutdelningen. En del av fädernearvet ges i form av ½ mantals slåtteräng i Långhagen, som de behåller livet ut.

Hindric dör 1788 eller 1789 under en utrikesresa, och 1789 dör även hans pappa.

Bland deras ägodelar vid Hindrics bortgång noteras en ostindisk teservis, ett dussin engelska tekoppar och fyra alabasterbilder, och även hans garderob avspeglar hans yrke som kapten och modemedveten 1700-talshandelsman med kontakter i England:

 • 1 brun KlädesKlädning med 2 par Permissioner [= byxor]
 • 1 röd Teasetts(?) Klädning
 • 1 swart Klädning med Kappa
 • 1 swart Manchesters Underklädning
 • 1 par swarta släta Permissioner med en utskuren West, något sletna
 • 1 par gamla Siden-Sarges swarta Permissioner
 • 1 blå Manchesters Underklädning
 • 1 gulrandig Halfsiden West
 • 1 swart Everlast Underklädning
 • 1 gammal swart KlädesKlädning
 • 1 gul Nankins Underklädning
 • 1 par Linstrumpor sletna
 • 1 gammal grå Kappråck
 • 4 par Silkesstrumpor sletna
 • 4 d:o sletna Ullstrumpor
 • 2 nattmössor något brukta
 • 1 par bruna, 1 par gula Skinnhandskar
 • 1 d:o brukta Stöflor
 • 1 d:o Kampusker sletna
 • 1 d:o Skor sletna
 • 2:ne brukte Hattar

Han lämnade även efter sig en rad sjöinstrumenter och andra navigeringshjälpmedel:

 • 1 Octant
 • 1 AmplitudsCompass
 • 1 HängCompass
 • 1 Quadrant i fullt stånd
 • 2:ne obrukbara
 • 1 inbunden bok med Chartor på Medelhafwet
 • Hauswolffs Skattkammare
 • 1 gammal Holländsk Sjöspegel
 • SjöChartor öfwer Östersjön, inbundne
 • 14 st. Differente SjöCartor
 • 2 st. Flagg-Taflor

Då värdet av hans ägodelar inte räcker till för att betala hans skulder, är änkan tvungen att sälja gården. Hon inhyses därför först hos sin dotter Elisabet Bratt och hennes man Johan Henrik Dieden och sedan hos dottern Anna Christina och hennes man, källarmästaren Anton Ahlbom. Hon testamenterar allt till sistnämnda paret som vårdat henne under hennes sista sjutton år.

Sedan mina år snart nalkat till slut och jag icke kann hafwa lång tid att påräkna för mitt öfriga lif, will jag, medan jag ännu befinner mig wid någorlunda hälsa, och sunt förnuft, härmed af tacksamt hjerta, till min Måg Herr Anthon Ahlbom, och min kära dotter Anna Christina för den öma wårdnad de oafbrutet lemnat mig under sjutton års wistande uti deras hus, med warm hand, gjöra följande Testamentariska disposition, nemligen:

Nämnda min Måg Herr A. Ahlbom, och min kära dotter Anna Christina, skola efter min död, fritt och obehindrat, och såsom deras wälfångna egendom odelad emottaga, wårda, och till sitt bästa disponera, all min qwarlåtenskap, af hwad namn den wara må.

Hennes garderob beskrivs såhär:

 • 1 grön KlädesKålt
 • 1 grön SitzKlädning
 • 1 gammal Klädning
 • 1 Blårutig gammal BomulsKlädning
 • 1 gammal fyrtrådsKlädning
 • 1 liten swart BomulsHalsduk
 • 1 gammal brun Charl

Hindric Bratts bouppteckning 1789.

Brita Maria Almgrens bouppteckning 1825.


Dopnotiser

Arvids dop 1775. Vittnen: Hr Hans Hindr. Weslou, Hr Hindr. Bratt Hind:son, Hr Martin Ahlmgrens Enkefru. Uddevalla församling.

Hr Martin Ahlmgrens Enkefru är Britta Majas styvmor Helena FenkHindr. Bratt Hind:son måste ha varit en son till Hindrics farbror av samma namn. Farbrodern hade mördats 1763.

Maria Elisabets dop 1778. Vittnen: Kyrkoherden Herr Magister Matthias Schröder, Herr Capt. Oluf Ahlmgren; Herr Rådman Joh. Wilh. Röhls Enkefru. Uddevalla församling.

Kapten Oluf Almgren var Britta Marias bror, och rådmannen Jurgen Wilhelm Röhls änka var Hindrics syster Johanna Cornelia Bratt. Kyrkoherden Matthias Schröder var gift med Anna Margareta Almgren, förmodligen en syster till Britta Maria.

Martins dop 1779. Vittnen: Herr Rådman Johannes Hegardt Pet:rson, Handelsman Herr Eric Sehlberg; Kyrkoherdens Herr Magistr. Matth. Schröders fru. Uddevalla församling.

Rådmannen Johannes Hegardt var gift med Hindrics syster Maria Regina Bratt.

Hinrics dop 1780. Vittnen: Herr Israel Broström, Hr Paul Wikström; Herr KjämnärsPräs. J. Gullerstedts Fru. Uddevalla församling.

Anna Christinas dop 1787. Vittnen: Herr Josias Hegardt, Herr Gudmund Bagge och Herr Olof Görgen Almgren; Fru Helena Bratt, Fru Sophia Busch samt Jungfru Lovisa Hammarström. Uddevalla församling.

Fru Helena Bratt skulle kunna vara Hindrics mamma. Lovisa Hammarström gifter sig året efter med Samuel Bachman. Även dessa släkter kommer så småningom att förenas.


Forskningsdata

 •  icon-male  namnteckning: Hind. Arfvidsson Bratt (1775)
 •  icon-female  namnteckning: Britta Maja Almgren (1775); Britta Maria Bratt född Almgren (1825)
 •  icon-male  namn (andras stavsätt): Hindrich (1743); Copvard. Styrm. Hind. Bratt (1764); Copvardie Styrm:n Hindrich Bratt (1765); Coopvardie/Coopv. Skiepparen/Skiepp. Hindrich Bratt (1770-1772); Skiepp:n Hindrick Bratt (1774); Herr Capitain Hindric Bratt Arfv:s (1775); Herr Henric Arfvidsson Bratt (1775); Coopvardie Capitainen Herr Hindric Bratt Arfvid:son (1775); Skiepp:n Hindrich Bratt (1775-1776); Skiepp:n Hinrich Bratt (1777-1778); Coopv. Capt. Herr Hindr. Bratt Arfvid:son (1778); Herr Capt. Hindr. Bratt Arfvd:son (1781); Coopvaerdie Capitainen Hindrik Bratt (1786); Coopvaerdie Capitainen Arfwidsson Bratt (1789); Coopvaerdie Capitainen Herr Hindric Arfwidsson Bratt (1789); KoopvaardijSkepparen Hinr. Bratt (1806)
 •  icon-female  namn (andras stavsätt): Britta Maija Ahlmgren (1756); Britta Maja (1770-1774); Britta Maria (1774); Britta Maija (1774); Jungfru Britta Maria (1774); Jungfru Brita Maria Ahlmgren (1775); Madame Brita Maria Ahlmgren (1775); Min k:ra Hustru Britta Maria Almgren (1775); Mad. Brita Maria Almgren (1786); Änkan Madame Britta Maria Bratt (1789); Änkan Madame Britta M. Bratt (1789); Enk. Br. Mar. Bratt (1812-1814); Enkefru Brita M. Bratt, född Almgren (1825); Enkefru Britta Maria Bratt, född Almgren (1825)
 •  icon-male  f. Uddevalla 1743: v2238.b206.s201
 •  icon-female  f. Uddevalla 1750: v2239.b18.s14
 •  icon-user  g. Uddevalla 1775: v2242.b295.s301
 •  icon-female  d. Uddevalla 1825: v2245.b382.s853 (ålder)
 •  icon-male  bou. Uddevalla 1789: v66009.b27.s25
 •  icon-female  bou. Uddevalla 1825: v66020.b27.s37
 •  icon-female  husf. 1812-1814: v2184.b9.s9(1812-1814)
 •  icon-male  mant. 1748;1764-1765;1770-1772;1774-1778 Uddevalla: v56.b409.s803(1764); v57.b414.s811(1765); v61.b523.s513(1770); v62.b533.s523(1771); v63.b525.s516(1772); v65.b213.s203(1774); v66.b333.s324(1775); v67a.b3390.s329(1776); v68.b332.s323(1777); v69.b332.s322(1778)
 •  icon-female  mant. 1764-1765;1770-1772;1774-1778 Uddevalla: v56.b409.s803(1764); v57.b414.s811(1765); v61.b522.s512(1770); v62.b533.s523(1771); v63.b524.s515(1772); v65.b213.s203(1774)
 •  icon-male  dopv. v2242.b12.s5(1775); v2242.b43.s36(1778); v2242.b75.s68(1781)
 •  icon-female  dopv. v2242.b139.s132(1786)
 •  icon-male  arv. v66003.b81.s157(1775); v66012.b257.s481(1806)
 •  icon-female  arv. v66001.b657.s1305(1756); v66003.b7.s9(1774); v66003.b17.s29(1774); v66003.b18.s31(1774); v66003.b81.s157(1775); v66009.b31.s33(1789)
 •  icon-female  test. v66020.b27.s37
 •  icon-user  barn f. Uddevalla: v2242.b18.s11(1775); v2242.b43.s36(1778); v2242.b62.s55(1779); v2242.b73.s66(1780); v2242.b155.s148(1787)