Kanslist i kammarkollegiet

Magnus Göthenberg & Engel Torstensson


icon-male  Magnus Månsson Göthenberg (12/7 1707 – 1/8 1747)
icon-leaf  Marie-Louise Bachmans försläkt [1.2.11.3.8_mfmf]
icon-home  Son till Magnus Månsson & Cecilia von Lengerken
icon-location-arrow  Göteborgs Kristine
icon-wrench  Kanslist i kammarkollegiet


icon-user  Engel Viktoria Torstensson (29/4 1708 – 23/11 1756)
icon-home  Dotter till Leonhart Torstensson & Anna Gärtner
icon-location-arrow  Varberg
icon-play  Minst 3 barnicon-certificate
  Primärkällor + sekundärkällor
icon-check  19-01-2019


Magnus föds i Göteborgs tyska Kristine församling som son till handlanden Magnus Månsson och Cecilia von Lengerken.

Han gifter sig så småningom med Engel Viktoria Torstensson från Varberg, som är dotter till handelsmannen Lennart Torstensson och Anna Gärtner.

Själv blir han kanslist i kammarkollegiet i Stockholm. De bosätter sig till en början i Johannes församling, men sonen Gustaf föds i Katarina församling på Söder 1746. För övrigt är det svårt att följa deras livsöden.

De får minst 3 barn (fast Adolf Fredrik har jag inte lyckats bekräfta i primärkällorna).

 • 1.  icon-female  Anna Cecilia Göthenberg (2/5 1743 – 1/4 1817)
  •  icon-user  Johan Henrik Dieden icon-play
 • 2.  icon-male  Adolf Fredrik (1745 – 12/9 1754) icon-times
 • 3.  icon-male  Gustaf (20/8 1746 – efter 1756)

När Engel dör i Stockholm 1756, omhändertas hennes två överlevande barn av förmyndare, dottern i Stockholm och sonen i Göteborg.

Bland hennes tyska och svenska böcker märks Höppings Chiromantie, alltså läran om att spå i handen, och Schroderi KoksSchola.


Engel Viktoria Torstenssons bouppteckning 1756.

År 1756 d. 2 December, Närwarande Directeuren herr Christian Heitmuller samt Extraordinarie Notarien Carl Jacob Hierzeel förrättades denna Boupteckning öfwer qwarlåtenskapen efter afledne Cancellistens uti Kongl. maijt:s och Riksens KammarCollegio Magnus Giötenbergs Enkia Engel Wictoria Torstensson, hwilken d 23 uti nästledne månad död blifwit, til rättelse för dess arfwingar som berättades wara 1:o dottren Anna Cicilia på 14 året hwilken nu wistas hos handelsmannen här i Staden Ludvig Herpel och 2:do sonen Gustav Giötenberg på 11:te året, å hwilkas wägnar nu war tillstädes Öfwer[?]en uti Göteborg B. Lindstedt, dertill anmodad af Barnens mosterman GlasMästaren uti nästnämnde Stad mäster Johan Arnold Heripper(?).


Dopnotiser

Anna Cecilias dop 1743. Vittnen: H. Secreteraren Carl Niclas Wadström, i H. Camreren(?) Johan Torstenssons ställe, Cancellisten H. Hans Myrelius, Auscultanten Wälb:ne H. Axel Frid. Gold(?); Fru Ryttmäst.(?) Elisabet Fest, uti Fru Ebba Elis. Torstenssons ställe, Fru Elisabett Sophia Hanne, Jungfru Anna Magdalena Dandenell, i jungf. Anna Cath. Torstenssons ställe. Johannes församling.

Gustafs dop 1746. Vittnen: H:r Magist Wibiornsson, Klåckarn Math. Eckerman. Katarina församling.


Forskningsdata

 •  icon-male  namn (andras stavsätt): Magnus (1707); H:r Magnus Göthenberg (1743); Canslisten H:r Magn. Giöthenberg (1746); Magnus Giötenberg (1756)
 •  icon-female  namn (andras stavsätt): Engela Victoria (1708); Fru Engel Torstensson (1743); Engel Wictoria (1746); Enkia Engel Wictoria Torstensson (1756)
 •  icon-male  f. Göteborgs Kristine 1707: v12263.b28.s109
 •  icon-female  f. Varberg 1708: v93764.b59.s104
 •  icon-female  bou. Stockholm 1756: v222524.b6500.s630
 •  icon-user  barn f. Johannes: v86367.b239.s212(1743); Katarina: v220790.b650.s119(1746)