Förmögna handlande i 1600-talets Göteborg

Cecilia von Lengerken & Magnus Månsson


icon-male  Cecilia von Lengerken (d. 8/4 1716)
icon-leaf  Marie-Louise Bachmans försläkt [1.2.11.3.8_mfmf.m]
icon-home  Dotter till Martin von Lengerken & Sara Maria Pohlman
icon-location-arrow  Minden, Tyskland


icon-user  Henrich Johansen/Jansson (1665 – 1702) (g. 27/12 1694 i Göteborgs Kristine)
icon-wrench  Handelsskeppare, borgare
icon-play  6 barn


icon-user  Magnus Månsson (g. 15/12 1703 i Göteborgs Kristine)
icon-wrench  Handelsskeppare, borgare
icon-play  5 barnicon-certificate
  Primärkällor + historiska källor
icon-check  06-10-2021


Magnus Månsson, Cecilia von Lengerken och hennes bröder Johan Volrat och Jürgen när hon ska gifta om sig 1703.

Cecilia von Lengerken föds förmodligen på faderns gods i Minden i Tyskland. När pappan Martin von Lengerken, som är handelsman, går bort, tar mamman Sara Pohlman över hans handelsverksamhet. När pappans svenska mamma Cecilia Krakow, som Cecilia uppkallats efter, dör i Göteborg 1683, flyttar mamman dit med några av barnen, inklusive Cecilia, som bor hos henne i ett hus som hon köper där 1686.

Farmor Cecilia var Göteborgs nästrikaste, och hon hade gott om diamanter, guld, silver och pärlor hemma, så det var värt att resa dit för att få ut arvet. Tyvärr kom de för sent dit för att slippa betala såkallade utarvspenningar, som var en skatt som betalades för arv som fördes ur riket. Trots att pengarna faktiskt kom att stanna i Sverige, var det nämligen arvingarnas hemort vid dödsögonblicket som räknades.

Cecilia gifter sig 1694 med handelsskepparen Henrich Johansen/Jansson. 1696 inträder han i handelsgillet.

Cecilia von Lengerken och Henrich Johanssens vigsel 1694. Göteborgs Kristine församling.

Det blir tyvärr ett kort äktenskap, för redan 1702 dör han tragiskt under en av sina resor. De hinner dock få 6 barn under lika många år, börjande med ett tvillingpar som dock inte överlever.

 • 1.  icon-female Christina Maria Johanssen (29/9 1695 – före 1701) icon-times
 • 2.  icon-female Amalia Johanssen (29/9 1695 – före 1703) icon-times
 • 3.  icon-male Hans Johanssen (f. 16/1 1697)
 • 4.  icon-female Cecilia Johanssen (f. 24/2 1698)
  •  icon-user ? Bihusen icon-play
 • 5.  icon-male Martin Johanssen (f. 18/8 1699)
 • 6.  icon-female Christina Maria Johanssen (10/9 1701 – efter 1703)

Hon står nu ensam med deras barn. Förmodligen hade dock endast döttrarna Cecilia och Christina överlevt. Hennes ekonomiska situation är till en början svår att göra upp, då Henrich har lånat ut pengar till många, och eftersom han inte precis hade förväntat sig dö har han inte gjort någon låneförteckning. Då hon även är tvungen att tillfredsställa ett antal kreditorer i utlandet vet hon knappt om hon har råd att leva; warandes min fasta Ägendomb, som iag här i Staden bebor, det tryggaste, som iag nu kan hugna mig utaf.

Hon gifter omedelbart om sig med handelsmannen Magnus Månsson.

Cecilia von Lengerken och Magnus Månssons vigsel 1703. Göteborgs Kristine församling.

D. 17 juli 1704 vinner han burskap i staden som handelsman, och 1709 inträder han i handelsgillet.

Paret får ytterligare 5 barn tillsammans.

 • 7.  icon-female Margareta Göthenberg (22/9 1704 – efter 1737)
 • 8.  icon-female Sara Catharina (11/2 1706 – före 1737)
 • 9.  icon-male Magnus Månsson Göthenberg (12/7 1707 – 1/8 1747)  icon-wrench Kanslist i kammarkollegiet
  •  icon-user Engel Torstensson icon-play
 • 10. icon-male Hinrich Månsson (20/8 1708 – före 1737)
 • 11. icon-male Martinus Månsson (28/5 1710 – 4/11 1710) 

De får det nya efternamnet Göthenberg, som förmodligen introduceras av sonen Magnus när han flyttar till Stockholm och blir kanslist i kammarkollegiet.


Dopnotiser

Christina Maria och Amalias dop 1695. Vittnen: Hr Oberst Gustav Makelier, Hr Burgemeister Hans Gerdes, Hr Henrich Braunjohann; Fr Inspectorin Gripenställ, Fr Metta Derijers Wittwe, Hr Commissar Ammiyas Fr.; Hr Gerhard Braunjohan, Christian Byhusen, Jürgen von Längerken; Fr Mindens Margaretha, Fr Catharina Engelke, Fr Torntons. Göteborgs Kristine församling.

Hans’ dop 1697. Vittnen: Hr Adam Altersleben, Hr Hinrich V. Lengercken; die Fr. Ob. Laurins, die Fr. Enochsens, die Fr. Uthfalls. Göteborgs Kristine församling.

Cecilias dop 1698. Vittnen: Hr Volr. Tham, Hr Joh. V. Minden Sen., Hr Håcke Håckasson, Hr Abrah. Bruse; Hr M. Hermanni Fr., Hr Rentm. Paulijns Fr., Hr Benj. Volfs Fr. Göteborgs Kristine församling.

Martins dop 1699. Vittnen: Hr Erich Vauliche, Hr Mart. Brusewitz, Hr Volrath v. Lengercke, Hr Peter Eriksson; Hr Volrat Thams Fr., Hr Peter Neresij Fr., Hr Dan Landers Fr. Göteborgs Kristine församling.

Christina Marias dop 1701. Vittnen: Nils Persson, James Craich, Sebastian Thamm, Johann Valck; Sara Pohlmans, Åke Håkenss. Fr., Volr. V. Lengerckens Fr. Göteborgs Kristine församling.

Margaretas dop 1704. Vittnen: Hr Bürgerm. Walb. Silentz, Hr Volrath v. Lengercken, Hr Johan Falck; Fr Metta Dreijers, Hr Jac. Crägels(?) Fr., Hr Brüsewitz Fr. Göteborgs Kristine församling.

Sara Catharinas dop 1706. Vittnen: Hr Inspector Thilroth, Hr Marggraff, Hr Marc Levesten(?); Hr Håcke Håckessons Fr., Hr Oluff Peterssons Fr., Hr Joh. v. Mindens Fr. Göteborgs Kristine församling.

Magnus’ dop 1707. Vittnen: M. Burchard, Hr Herman Gieselke, Hr Johann von Minden; Hr Inspector Tilroots Fr., Hr Christoph Lidbergs Fr., Hr Volraht v. Lengerckens Fr. Göteborgs Kristine församling.

Hinrichs dop 1708. Vittnen: Hr Håcke Eckman, Hr Oluff Persson, Hr Jacob Sahlgreen; Hr Bürgerm. Silentz Fr., Hr Siöbergs Fr., J. … Braunjohans. Göteborgs Kristine församling.

Martinus’ dop 1710. Vittnen: Hr Commiss. Mesterton, Hr Carl Siöberg, Hr Jörgen v. Lengercken; die Fr. Witwe Polmans, Fr Sara Herengs, Fr Cecilia Printz. Göteborgs Kristine församling.


Forskningsdata

Se även denna intressanta källa icon-external-link.

 •  icon-female namnteckning: Cecilia von … (1703)
 •  icon-female namn (andras stavsätt): J. Cäcilia v. Längerken (1694); Cecilia von Lengerken (1714)
 •  icon-male namn (andras stavsätt): Henrich Johansen (1694); Henrich Johanson (1695-1698); Hr Hinrich Jansson (1696-1701); Henrich Janson (1696-1698); Hr Hinrich Johansson (1697); Hr Hinr. Johanssen (1698); Hr Hinrich Jonsson (1700); Hindrick Johansson (1703)
 •  icon-male namnteckning: Magnus Månsson (1703)
 •  icon-male namn (andras stavsätt): Magnus Månsson (1704-1709); Hr Magnus Monsson (1704-1708); Hr Magnus Månsson (1706-1708); Hr Magnus Monson (1707); Magnus Monson (1710)
 •  icon-user g. Göteborgs Kristine 1694: v12262.b27.s49; 1703: v12263.b6.s3
 •  icon-female dopv. v12262.b189.s367(1698); v12262.b190.s369(1698); v12262.b191.s371(1699); v12263.b31.s115(1708)
 •  icon-male dopv. v12262.b184.s359(1696); v12262.b184.s359(1696); v12262.b185.s361(1697); v12262.b186.s363(1697); v12262.b188.s366(1698); v12262.b195.s379(1700); v12263.b29.s111(1707)
 •  icon-male dopv. v12263.b27.s107(1707)
 •  icon-female arv. v67648.b192.s149(1703); v67649.b624.s540(1714)
 •  icon-male arv. v67648.b192.s149(1703)
 •  icon-male arv. v67648.b192.s149(1703)
 •  icon-male handelsgillet: v29.b13.s9(1696)
 •  icon-male burskap: v70296.b21.s31(1704); handelsgillet: v29.b16.s12(1709)
 •  icon-user barn f. Göteborgs Kristine: v12262.b182.s355(1695 x2); v12262.b185.s361(1697); v12262.b188.s366(1698); v12262.b192.s373(1699); v12263.b16.s85(1701); v12263.b23.s99(1704); v12263.b25.s103(1706); v12263.b28.s109(1707); v12263.b30.s113(1708); v12263.b34.s121(1710)
 •  icon-user barn d. Göteborgs Kristine: v12263.b78.s471(1710)