Kyrkomålaren från Hildesheim

Johann Heinrich Dieden & Cecilia Göthenberg


icon-male  Johann/Johan Heinrich/Hindric Dieden (18/3 1732 – 10/4 1817)
icon-leaf  Marie-Louise Bachmans försläkt [1.2.11.3.8_mff]
icon-home  Son till Johan Hindrich Dieden & Anna Bohrmann
icon-location-arrow  Hildesheim, Tyskland
icon-wrench  Målare, kyrkomålare


icon-user  Anna Cecilia Göthenberg/Gothenberg (2/5 1743 – 10/4 1817) (g. 5/4 1763 i Göteborgs Kristine)
icon-home  Dotter till Magnus Göthenberg & Engel Torstensson
icon-location-arrow  Stockholm
icon-play  Minst 7 barn


icon-certificate  Primärkällor
icon-check  20-12-2021


Målaren Johann Heinrich Dieden föddes i tyska Hildesheimicon-map-marker söder om Hannover år 1732. Hans föräldrar var hantverkaren Johan Hindrich Dieden (f. 1698), som förmodas ha verkat i Hannover, och hans hustru Anna Bohrmann. Förmodligen tillhörde de den protestantiska kyrkan St. Andreas.

Johann Heinrich fick lärobrev som målare i Hildesheim 1751, men flyttade sedan till Göteborg som gesäll. Dieden är en liten ort utanför Nijmegen i Holland, och det kanske är där som släkten ursprungligen kommer ifrån.

1762 fick han tillstånd att verka i Uddevalla som målargesäll och året efter antogs han som målarmästare av ämbetet i Göteborg, fast han bodde och verkade i Uddevalla.

Han var konst- och kyrkomålare, och har målat många kyrkoinventarier i Bohuslän.

 • 1766 målade han det välvda trätaket och en läktarbarriär i Dragsmarks Kyrka.
 • 1767 målade han predikstolen i Bokenäs Gamla Kyrka.
 • 1768 en äldre altartavla i Bärfendals Kyrka, som dok inte längre används som altartavla.
 • 1770-1775 målade han västläktaren och nya takmålningar i Bokenäs Gamla Kyrka.
 • 1772-1774 målade han inredning och inventarier i Bokenäs Gamla Kyrka, bl.a. en altaruppsats.
 • 1780 ommålade han en dopfunt av trä i Forshälla Kyrka.

Han verkade dessutom även i Ljungs, Hjärtums, och Gravarne kyrkor.

Han gifte sig 1763 i Göteborgs tyska församling Kristine med svenska Anna Cecilia Göthenberg, dotter till kanslisten i kammarkollegiet Magnus Göthenberg och hans hustru Engel Viktoria Torstensson. Hon var född i Stockholm, men hennes släkt kom från Göteborg och Varberg. Hennes pappa dog när hon var 4 år gammal, och hon var bara 13 år när hon blev föräldralös och omhändertogs av en förmyndare i Göteborg, där hon sedan växte upp.

Johann Heinrich Dieden & Anna Göthenbergs vigsel 1763. Göteborgs Kristine församling.

Paret bosatte sig i Uddevalla (3:e roten), där de fick minst 7 barn. Inom Diedensläkten kallades en son Johann Heinrich under åtskilliga generationer, och man kan ju undra varför det inte var deras första son som gavs detta namn.

 • 1.  icon-male  Andreas ”Anders” Vincent Dieden (22/1 1764 – 11/10 1795)
  •  icon-user Catharina Elisabet Lüchou  icon-play
 • 2.  icon-female  Anna Lovisa (17/6 1767 – 1771) icon-times
 • 3.  icon-female  Anna Lovisa Dieden (2/9 1771 – 1825)
  •  icon-user Christian Fredrik Hjorth  icon-play
 • 4.  icon-male  Johan Henrik Dieden (29/8 1774 – 23/9 1858)
  •  icon-user Elisabet Bratt  icon-play
 • 5.  icon-female  Gustafva Ulrica Dieden (14/5 1778 – 6/3 1838)
  • icon-user Arfvid Bratt  icon-play
 • 6.  icon-female  Engel Juliana (7/1 1782 – 23/6 1782) icon-times
 • 7.  icon-male  Matthias Magnus (3/9 1783 – 27/3 1790) icon-times

Sonen Andreas blev länsbokhållare i Uppsala, men dog tidigt; Anna Lovisa gifte sig med en häradshövding och stadsfiskal Hjorth, och Johan Henrik blev handelsman och rådman.

Möjligen var inte Cecilia lika social och utåtvänd som sin man. Åtminstone var det nästan alltid han som var dopvittne åt vännerna – ända undantagen var när det var perukmakaren, skomakaren eller urmakarens hustru som hade fått barn. Då kunde hon ställa upp. Antagligen avspeglar detta de båda makarnas väldigt olika umgängeskrets.

Senast 1813 hyrde familjen in sig på Jacobsberg utanför Södertull, där de tillbringade sin ålderdom. 1817 uppges hustrun vara sjuk, och båda makarna dör inom ett dygn i april 1817 (det exakta datummet är lite osäkert – i kyrkboken har 9/4 ändrats till 10/4, och i bouppteckningen skrivs 11/4).

De var ganska förmögna, och det är lite oklart var all denna rikedom egentligen kom ifrån.

Deras garderob uppgavs såhär när de dog:

 • 1 Pälskappa
 • 1 Sourtout
 • 2 Frackar och 5 Västar
 • 2 Nattmössor och 2 Lifstycken
 • 2 par Stöflar
 • 2 Hattar
 • 15 bättre och sämre lintyg
 • 2 Käppar
 • 3 par Hälfarmar [halvärmar]
 • 1 fruntim.Päls
 • 1 d:o Pälskappa
 • 1 Sidensars(?) Sallopp, svart
 • 1 gl. svart pordeslojs(?)Klädning
 • 1 Coullenst Sitty(?)
 • 1 d:o gl. Cattuns d:o
 • 3 Bomulls d:o
 • 4 Kjortlar och Skubbar
 • 2 Tröijor och 1 Lifstycke
 • 6 fruntim.Lintyg
 • 10 par Strumpor
 • 11 näsdukar
 • 1 par Laggskor
 • 1 par fruntim.Skor
 • 1 UllCharl
 • 2 par Silkevantar och 2 Florshufvor
 • 3(?) Scharlar och Halsdukar

Johan Henriks släktbibel finns bevarad med hans anteckningar – se Diedenska släktföreningens hemsida icon-external-link.

Johan Henriks namnteckning 1786.


Johan Henrik Dieden och Cecilia Göthenbergs bouppteckning.


Dopnotiser

Andreas Vincents dop 1764. Uddevalla församling.

Dopvittne åt Anna Lovisa var bl.a. Albrecht Hammarström. De bodde nära varandra och umgicks tydligen.

Anna Lovisas dop 1767. Vittnen: Handelsman Hr Albert Hammarström, Guldsmeden Andr. Schotte, Hr Martin Ahlmgrens hustru. Uddevalla församling.

Anna Lovisas dop 1771. Vittnen: Kopparslag. Lorentz Söderstedt, Knappmak. Carl Liung; Hr Magn. Westerlings hust. Uddevalla församling.

Johan Henriks dop 1774. Vittnen: Handelsman Hr Magn. Westerling, hök. Hr And. Brovall, vice häradshöf. Hr Carl Gid. Broströms Enkefru. Uddevalla församling.

Gustafva Ulricas dop 1778. Vittnen: Påstmäst:r El. Petersson, Hr J. Dimberg; Hr Secret. Per Em. Brunns fru. Uddevalla församling.

Engel Julianas dop 1782. Vittnen: Hr Christ. Wahlberg, Slachtaren Hr Jonas Appelin, Vice Fiscal Grangrens(?) fru(?). Uddevalla församling.

Matthias Magnus dop 1783. Vittnen: Skomak. Mäst:r Pet. Wennerström, Bokbind. Hr Johan Adler; Peruquemak. Hr Jacob Korns hustru. Uddevalla församling.


Forskningsdata

 •  icon-male  namnteckning: J. H. Dieden (1767-1775); Joh. Henr. Dieden (1786)
 •  icon-male  namn (andras stavsätt): Hr Jo. Heinr. Diede (1763); Målaren Mäst:r Johan Hindr. Diden (1764); Målaren Joh. Hind. Diden (1764); Målaren Johan Dijden (1765); Målaren J. Dieden (1765); Målaren Johan Hindrick Dieden (1766); Målaren Mäst:r Joh. Hindr. Dieden (1767); Målaren Mäst:r Dieden (1767); Målaren Hr Joh. H. Dieden (1768-1781); Målaren Joh. Hindrich Didén (1770-1771); Målaren Hr Joh. Hindr. Dieden (1770-1782); Mål. Joh. Hindr./Hind. Dieden (1771-1772); Målaren Joh. H. Dieden (1771-1778); Målaren Hr J. H. Dieden (1778-1782); Målaren Johan Hindr. Dieden (1778); Målaren Herr Johan Hinric Dieden (1785); Målaren Herr Johan Hinrik Dieden (1785); Målaren Herr Johan Hind. Dieden (1786); Målaren Hr Johan Hinr. Dieden (1790); Målaren J. H. Dieden (1814-1817); Målaren Joh. Henr. Dieden (1817); Målaren Hr Joh. Hinr. Dieden (1817)
 •  icon-female  namn (andras stavsätt): Anna Cecilia (1743); Jungfru Anna Cæcilia Giötenberg (1763); Anna Cicilia Gothenberg (1764-1767); Madame A. Cicilia Gothenberg (1771); Madame Anna Cicilia Gothenberg (1774-1778); Madame Cicilia Gothenberg (1782); Anna Cæcilia Göthenberg (1813-1816); Anna Cecilia Gothenberg (1817); Fru Anna Cicilia Dieden född Göthenberg (1817)
 •  icon-female  f. Johannes 1743: v86367.b239.s212
 •  icon-user  g. Göteborgs Kristine 1763: v12265.b6.s5
 •  icon-male  d. Uddevalla 1817: v2245.b367.s823 (ålderdom)
 •  icon-female  d. Uddevalla 1817: v2245.b367.s823 (ålderdom)
 •  icon-male  bou. Uddevalla 1817: v66016.b176.s320
 •  icon-female  bou. Uddevalla 1817: v66016.b176.s320
 •  icon-male  husf. 1813-1816 Uddevalla: v2184.b88.s167(1813); v2185.b155.s301(1813-1816)
 •  icon-female  husf. 1813-1816
 •  icon-male  mant. 1764-1766;1770-1771;1778;1814;1817 Uddevalla: v56.b415.s815(1764); v57.b412.s807(1765); v59.b344.s633(1766); v61.b520.s510(1770); v62.b530.s520(1771); v223225.b120(1778); v223225.b2880(1814); v223226.b320.s61(1817)
 •  icon-female  mant. 1764-1766;1770-1771;1814;1817
 •  icon-male  dopv. v2239.b170.s164(1765); v2239.b191.s185(1767); v2239.b196.s190(1768); v2239.b222.s216(1770); v2239.b231.s225(1771); v2239.b236.s230(1771, 2x); v2239.b236.s230(1771); v2239.b244.s238(1772); v2242.b12.s5(1775); v2242.b33.s26(1777); v2242.b45.s38(1778, 2x); v2242.b46.s39(1778); v2242.b49.s42(1778); v2242.b54.s47(1779); v2242.b74.s67(1780); v2242.b88.s81(1782); v2242.b116.s109(1785); v2242.b120.s113(1785); v2242.b140.s133(1786)
 •  icon-female  dopv. v2242.b14.s7(1775); v2242.b75.s68(1780); v2242.b75.s68(1781, 2x)
 •  icon-male  arv. v66007.b272.s512(1786); v66007.b277.s522(1786)
 •  icon-female  arv. v222524.b6500.s630(1756)
 •  icon-user  barn f. Uddevalla: v2239.b151.s145(1764); v2239.b187.s181(1767); v2239.b234.s228(1771); v2239.b414.s441(1774)
 •  icon-user  barn d. Uddevalla: v2242.b356.s367(1782); v2242.b401.s413(1790)