Handelsfamiljen från Orust och Uddevalla

Petter Berndtsson & Christina Bagge


icon-male  Petter Berndtsson (1712 – 12/3 1752)
icon-leaf  Marie-Louise Bachmans försläkt [1.2.11.3.8_fmmf]
icon-location-arrow  Bohuslän
icon-wrench  Handelsman, styrman, kofferdiskeppare


icon-user  Christina ”Kirstin/Kirsti/Stina” Swensdotter Bagge (23/5 1711 – 30/12 1795) (g. 21/11 1735 i Myckleby, Orust)
icon-home  Dotter till Swen Bagge & Kirstin Olofsdotter
icon-location-arrow  Öberg, Myckleby, Orust
icon-play  6 barn


icon-certificate  Primärkällor
icon-check  13-12-2023


Christinas namnteckning 1753 när mannen gått bort.

Petter Berndtsson var handelsman i Bohuslän, vilket även innebar att han var kofferdiskeppare och styrman på ett handelsskepp. Vi vet inte exakt var han kom ifrån, men han gifte sig 1735 i Myckleby församling på Orust med Christina Bagge från Öberg (”Öbbe” el. ”Öbbesnäs”) efter att hon blivit med barn. Första dottern föddes 7 månader efter vigseln.

Skepparen Petter och Kirsti Bagges vigsel 1735. Myckleby församling.

Det stora hemmanet Öberg ligger nedanför ett berg på Orusts östkust rakt över sundet från Ljungskileicon-map-marker.

Uppfarten till Öberg i dag. Gården ligger rakt fram i vänster sida av bilden. Källa: Google.

Paret bosätter sig i Uddevalla, där de stannar hela livet. Av någon anledning är det dock först från 1745 som båda registreras på adressen. De övertar Zander Schröders gamla änkas hus och bor i huus och gård med tillhörande tompt och kåhlhage i första Roten under N:o 32. Dessutom äger de ett ängstycke i ängen Hästhagen kallad söder om staden, är siu mans slått, däruti äger en ottonde part, samt twå små ängstycken uti Maan kallad, öster om Staden 3 mans slått, deri äger 1/4 part. När Petter går bort har de dock endast 1 ko på dessa ängar.

Yrket som handelsman gjorde dem förstås relativt förmögna. Bl.a. ägde de 1 spegell med förgylt krona och rammar.

Från Uddevalla exporterades främst bräder till Frankrike och Medelhavet, medan största importvaran var salt. Bräderna utskeppades inte från Uddevallas hamn, utan från Saltkällans lastageplats vid Örekilsälvensmynning, som ägdes av Uddevallas borgare icon-external-link. Om det var just detta som Petter sysslade med, vet vi inte, men det är väl mycket sannolikt.

Paret får 6 barn, varav 4 döttrar överlever till vuxen ålder.

 • 1.  icon-female  Maria ”Maja” Berntsson (15/6 1736 – efter 1762)
  •  icon-user Magnus Stråtin  icon-play
 • 2.  icon-female  Christina ”Stina” Berntsson (2/10 1737 – 4/12 1796)
  •  icon-user Albrecht Hammarström  icon-play
 • 3.  icon-female  Britta Catharina Berntsson (13/8 1739 – 27/12 1741) icon-times
 • 4.  icon-female  Beatha Berntsson (7/12 1741 – efter 1772)
  • icon-user Paul Wikström  icon-play
 • 5.  icon-female  Johanna Catharina ”Catrina” Berntsson (30/10 1743 – efter 1774)
 • 6.  icon-male  Berendt Berntsson (24/8 1746 – 9/1 1751) icon-times

Maja gifter sig med en guldsmed som bor bredvid, Christina med en handelsman och vågmästare, och Beatha med handelsmannen Paul Wikström som flyttar in hos änkan när Petter dör av bröstjuka och lungsot som 40-åring. Hustrun lever till 86 års ålder.

När Petter går bort, beskrivs hans klädurval så här enkelt: 1 brun råck och wäst, wänd, 1 blå råck och wäst, wänd, 1 gl. hatt.

Petter väljs 1742 som förmyndare åt flickan Christina Hellberg efter att båda hennes föräldrar, regementsfältskären Jacob Ludwig Hellberg och hans hustru Ingeborg Schaw, gått bort. Andra handelsmän blev förmyndare åt hennes syskon. Förmodligen upptogs hon även som fosterdotter i familjen. När Petter själv gick bort 1753, fick hon ut sitt barnarv på 120 riksdaler silvermynt och 51 riksdaler i räntor.


Dokument

Petter Berndtssons bouppteckning 1753.

Marias dop 1736. Vittnen: 1 Handelsm. Johan Wesslou, 2 Hr Anders Brunström, 3 Petter Wallgren; 1 Handelsm. Olof Svensson Öbbes hustru, 2 Hr Georg Feuks hustru, 3 Jungfru Seth. Uddevalla församling.

Georg Feuks hustru var Christinas syster Martha Bagge.

Christinas dop 1737. Vittnen: 1 Hr Inspector Buchman, 2 UpsyningsMan Bernt Tilleroth, 3 Monsieur Hans Brun; 1 Hr Comminister Magister Wallborgs fru, 2 Hr Olof Svensson Bagges hustru, 3 Skepparen Paul Erichssons hustru. Uddevalla församling.

Britta Catharinas dop 1739. Vittnen: 1 Handelsman:n Olof Svensson Bagge, 2 Handelsman:n Georg Feuk, 3:die Handelsm. Christian Bratt; 1 Sahl. Hr Inspector Hiorts fru, 2 Hr Anders Brunströms hustru, 3 Jungfru Stina Bagge. Uddevalla församling.

Beathas dop 1741. Vittnen: 1 Handelsm. Jacob Dahl, 2 Upsyningsman:n Georg Chevitz, 3 Hr Olof Bagges hustru, 4 Madame Stapel. Uddevalla församling.

Johanna Catharinas dop 1743. Vittnen: 1 Hr Paul Schröder, 2 Hr Oluf Udéen; 1 Madame Bordon. Uddevalla församling.

Berendts dop 1746. Vittnen: 1 JachtLieutenanten Hr Winding, 2 Hr Jacob Dahl; 1 Hr Olof Swensson Bagges hustru. Uddevalla församling.


Forskningsdata

 •  icon-male  namn (andras stavsätt): Skiepparen Petter (1735); Petter Berntsson/Berntss. (1736-1764); Styremannen Hr Petter Berendtsson (1736); Petter Berentsson (1737-1747); Styremannen Hr Petter Berndtsson (1737); Skepparen Petter Berendtsson (1739); Skiepparen Petter Berentsson (1740); Skepparen Petter Berndtsson (1740-1746); Skepparen Hr Petter Berndtsson (1741); Handelsmannen Petter Berndtsson (1742); Peter Berntsson (1743); Skiepp:n P. Berntson (1744); Petter Berendsson (1748-1752); Petter Berndtsson (1752); Handelsmannen Herr Petter Berndtsson (1752); Petter Berntzson (1753); frambledne Handelsmannen Sahl. Hr Petter Berndtsson (1753); Petter Berendtsson (1754); Petter Berntz (1765); CopvardieSkiepparen Petter Berntsson (1766); Afl:e Handelsm. Herr Peter Berndtsson (1795)
 •  icon-female  namnteckning: Christina Bagge (1753)
 •  icon-female  namn (andras stavsätt): Kirstin (1711); Kirsti Bagge (1735); Änckian/Enckian Madame Christina Bagge (1753); Äncka/E:a Stina Bernts/Berntz (1764-1766); Änckan/Enckan Stina Berndts (1767-1772); Stina Berndts/Berndtz (1774-1786); Stina Bernts (1777-1795); Stina Berendts (1782-1785); Stina (1788-1791); Bernts (1792); Fru Christina Bagge (1795)
 •  icon-female  f. Myckleby 1711: v3160.b70.s135
 •  icon-user  g. Myckleby 1735: v3160.b159.s311
 •  icon-male  d. Uddevalla 1752: v2239.b307.s301 (bröstsjuka och lungsot)
 •  icon-female  d. Uddevalla 1795: v2242.b433.s445 (ålder)
 •  icon-male  bou. Uddevalla 1753: v66001.b409.s809
 •  icon-male  mant. 1736-1752 Uddevalla: v902772.b3980.s496(1736); v835491.b4120.s509(1737); v835492.b5090.s592(1738); v835493.b3570.s455(1739); v835494.b3740.s477(1740); v835495.b3960.s507(1741); v902773.b3840.s501(1742); v835496.b3680.s472(1743); v835497.b3430.s474(1744); v835498.b3220.s420(1745); v835499.b3000.s398(1746); v835500.b3400.s445(1747); v835499.b3000.s398(1747); v902774.b3060.s401(1748); v55a.b3040.s301(1748); v835501.b3130.s422(1749); v835502.b3420.s434(1750); v835503.b3020.s388(1751); v902775.b3470.s435(1752); v224218.b3260.s318(1752)
 •  icon-female  mant. 1745-1754;1764-1767;1770-1772;1774-1795 Uddevalla: v902776a.b3570.s451(1753); v902777a.b4180.s505(1754); v56.b407.s799(1764); v57.b412.s807(1765); v59a.b3450.s634(1766); v60.b526.s519(1767); v61.b520.s510(1770); v62.b530.s520(1771); v63.b522.s513(1772); v65.b211.s201(1774); v66.b332.s323(1775); v67a.b3370.s327(1776); v68.b331.s322(1777); v69.b331.s321(1778); v70.b321.s310(1779); v71.b323.s313(1780); v72.b327.s317(1781); v73.b331.s321(1782); v74a.b341.s331(1783); v75.b357.s347(1784); v76.b356.s347(1785); v77.b372.s363(1786); v78.b369.s359(1787); v79.b370.s360(1788); v80.b367.s358(1789); v81.b370.s361(1790); v82.b381.s372(1791); v83.b383.s374(1792); v84.b406.s395(1793); v85.b400.s391(1794); v86.b391.s382(1795)
 •  icon-male  arv: v65999.b548.s539(1740); v65999.b549.s540(1740)
 •  icon-male  förmyndare åt Christina Hellberg: v65999.b610.s601
 •  icon-user  barn f. Uddevalla: v2238.b140.s135(1736); v2238.b156.s151(1737); v2238.b176.s171(1739); v2238.b197.s192(1741); v2238.b208.s203(1743); v2238.b225.s213g(1746)
 •  icon-user  barn d. Uddevalla: v2238.b342.s334(1741)