Handelsfamiljen från Orust och Uddevalla

Petter Berndtsson & Christina Bagge


icon-male  Petter Berndtsson (1712 – 12/3 1752)
icon-leaf  Marie-Louise Bachmans försläkt [1.2.11.3.8_fmmf]
icon-location-arrow  Bohuslän
icon-wrench  Handelsman, styrman, kofferdiskeppare


icon-user  Christina ”Kirstin/Kirsti/Stina” Swensdotter Bagge (23/5 1711 – 30/12 1795) (g. 21/11 1735 i Myckleby, Orust)
icon-home  Dotter till Swen Bagge & Kirstin Olofsdotter
icon-location-arrow  Öberg, Myckleby, Orust
icon-play  6 barn


icon-certificate  Primärkällor (Viss osäkerhet)
icon-check  18-10-2019


Christinas namnteckning 1753 när mannen gått bort.

Petter Berndtsson var förmodligen son till en Berendt med okänt efternamn, med stor sannolikhet en handelsman på Orust. Även Petter blev handelsman där, vilket även innebar att han var kofferdiskeppare och styrman på ett handelsskepp.

Han gifte sig 1735 med Christina Bagge från Öberg (”Öbbe” el. ”Öbbesnäs”) i Myckleby församling på Orust efter att hon blivit med barn. Första dottern föddes 7 månader efter vigseln.

Skepparen Petter och Kirsti Bagges vigsel 1735. Myckleby församling.

Det stora hemmanet Öberg ligger nedanför ett berg på Orusts östkust rakt över sundet från Ljungskileicon-map-marker.

Uppfarten till Öberg i dag. Gården ligger rakt fram i vänster sida av bilden. Källa: Google.

Paret bosatte sig i Uddevalla, där de stannade hela livet. Äldsta källan – förutom vigseln – är en mantalslista från 1748. De bodde i huus och gård med tillhörande tompt och kåhlhage i första Roten under N:o 32. Dessutom ägde de ett ängstycke i ängen Hästhagen kallad söder om staden, är siu mans slått, däruti äger en ottonde part, samt twå små ängstycken uti Maan kallad, öster om Staden 3 mans slått, deri äger 1/4 part. När Petter gick bort hade de dock endast 1 ko på dessa ängar.

Yrket som handelsman gjorde dem förstås relativt förmögna. Bl.a. ägde de 1 spegell med förgylt krona och rammar.

Från Uddevalla exporterades främst bräder till Frankrike och Medelhavet, medan största importvaran var salt. Bräderna utskeppades inte från Uddevallas hamn, utan från Saltkällans lastageplats vid Örekilsälvensmynning, som ägdes av Uddevallas borgare icon-external-link. Om det var just detta som Petter sysslade med, vet vi inte, men det är väl mycket sannolikt.

Paret fick 6 barn, varav 4 döttrar överlevde till vuxen ålder.

 • 1.  icon-female  Maria ”Maja” Berntsson (15/6 1736 – efter 1762)
  •  icon-user Magnus Stråtin  icon-play
 • 2.  icon-female  Christina ”Stina” Berntsson (2/10 1737 – 4/12 1796)
  •  icon-user Albrecht Hammarström  icon-play
 • 3.  icon-female  Britta Catharina Berntsson (13/8 1739 – 27/12 1741) icon-times
 • 4.  icon-female  Beatha Berntsson (7/12 1741 – efter 1772)
  • icon-user Paul Wikström  icon-play
 • 5.  icon-female  Johanna Catharina ”Catrina” Berntsson (30/10 1743 – efter 1774)
 • 6.  icon-male  Berendt Berntsson (24/8 1746 – 15/1 1751) icon-times

Maja gifte sig med en guldsmed som bodde bredvid, Christina med en handelsman och vågmästare, och Beatha med handelsmannen Paul Wikström som flyttade in hos änkan när Petter dog av bröstjuka och lungsot som 40-åring. Hustrun levde till 86 års ålder.

När Petter gick bort, beskrevs hans klädurval så här enkelt: 1 brun råck och wäst, wänd, 1 blå råck och wäst, wänd, 1 gl. hatt.

Petter valdes 1742 som förmyndare åt flickan Christina Hellberg efter att båda hennes föräldrar, regementsfältskären Jacob Ludwig Hellberg och hans hustru Ingeborg Schaw, gått bort. Andra handelsmän blev förmyndare åt hennes syskon. Förmodligen upptogs hon även som fosterdotter i familjen. När Petter själv gick bort 1753, fick hon ut sitt barnarv på 120 riksdaler silvermynt och 51 riksdaler i räntor.


Petter Berndtssons bouppteckning 1753.


Dopnotiser

Marias dop 1736. Vittnen: 1 Handelsm. Johan Wesslou, 2 Hr Anders Brunström, 3 Petter Wallgren; 1 Handelsm. Olof Svensson Öbbes hustru, 2 Hr Georg Feuks hustru, 3 Jungfru Seth. Uddevalla församling.

Georg Feuks hustru var Christinas syster Martha Bagge.

Christinas dop 1737. Vittnen: 1 Hr Inspector Buchman, 2 UpsyningsMan Bernt Tilleroth, 3 Monsieur Hans Brun; 1 Hr Comminister Magister Wallborgs fru, 2 Hr Olof Svensson Bagges hustru, 3 Skepparen Paul Erichssons hustru. Uddevalla församling.

Britta Catharinas dop 1739. Vittnen: 1 Handelsman:n Olof Svensson Bagge, 2 Handelsman:n Georg Feuk, 3:die Handelsm. Christian Bratt; 1 Sahl. Hr Inspector Hiorts fru, 2 Hr Anders Brunströms hustru, 3 Jungfru Stina Bagge. Uddevalla församling.

Beathas dop 1741. Vittnen: 1 Handelsm. Jacob Dahl, 2 Upsyningsman:n Georg Chevitz, 3 Hr Olof Bagges hustru, 4 Madame Stapel. Uddevalla församling.

Johanna Catharinas dop 1743. Vittnen: 1 Hr Paul Schröder, 2 Hr Oluf Udéen; 1 Madame Bordon. Uddevalla församling.

Berendts dop 1746. Vittnen: 1 JachtLieutenanten Hr Winding, 2 Hr Jacob Dahl; 1 Hr Olof Swensson Bagges hustru. Uddevalla församling.


Forskningsdata

 •  icon-male  namn (andras stavsätt): Skiepparen Petter (1735); Handelsmannen Petter Berndtsson (1742); Petter Berntsson/Berntss. (1748-1764); Handelsmannen Herr Petter Berndtsson (1752); frambledne Handelsmannen Sahl. Hr Petter Berndtsson (1753); Petter Berntz (1765); CopvardieSkiepparen Petter Berntsson (1766); Afl:e Handelsm. Herr Peter Berndtsson (1795)
 •  icon-female  namnteckning: Christina Bagge (1753)
 •  icon-female  namn (andras stavsätt): Kirstin (1711); Kirsti Bagge (1735); Änckian/Enckian Madame Christina Bagge (1753); Äncka/E:a Stina Bernts/Berntz (1764-1766); Änckan/Enckan Stina Berndts (1767-1772); Stina Berndts/Berndtz (1774-1786); Stina Bernts (1777-1795); Stina Berendts (1782-1785); Stina (1788-1791); Bernts (1792); Fru Christina Bagge (1795)
 •  icon-female  f. Myckleby 1711: v3160.b70.s135
 •  icon-user  g. Myckleby 1735: v3160.b159.s311
 •  icon-male  d. Uddevalla 1752: v2239.b307.s301 (bröstsjuka och lungsot)
 •  icon-female  d. Uddevalla 1795: v2242.b433.s445 (ålder)
 •  icon-male  bou. Uddevalla 1753: v66001.b409.s809
 •  icon-male  mant. 1748 Uddevalla: v55a.b3040.s301(1748)
 •  icon-female  mant. 1748;1764-1767;1770-1772;1774-1795 Uddevalla: v56.b407.s799(1764); v57.b412.s807(1765); v59a.b3450.s634(1766); v60.b526.s519(1767); v61.b520.s510(1770); v62.b530.s520(1771); v63.b522.s513(1772); v65.b211.s201(1774); v66.b332.s323(1775); v67a.b3370.s327(1776); v68.b331.s322(1777); v69.b331.s321(1778); v70.b321.s310(1779); v71.b323.s313(1780); v72.b327.s317(1781); v73.b331.s321(1782); v74a.b341.s331(1783); v75.b357.s347(1784); v76.b356.s347(1785); v77.b372.s363(1786); v78.b369.s359(1787); v79.b370.s360(1788); v80.b367.s358(1789); v81.b370.s361(1790); v82.b381.s372(1791); v83.b383.s374(1792); v84.b406.s395(1793); v85.b400.s391(1794); v86.b391.s382(1795)
 •  icon-female  dopv. v3160.b153.s299(1734); v3160.b154.s301(1734)
 •  icon-male  förmyndare åt Christina Hellberg: v65999.b610.s601
 •  icon-user  barn f. Uddevalla: v2238.b140.s135(1736); v2238.b156.s151(1737); v2238.b176.s171(1739); v2238.b197.s192(1741); v2238.b208.s203(1743); v2238.b225.s213g(1746)
 •  icon-user  barn d. Uddevalla: v2238.b342.s334(1741)