Tyske vinhandlaren i Göteborg

Adam Schwab & Maria Voigt


icon-male  Adam Johan Schwab (d. 21/ 5 1709)
icon-leaf  Marie-Louise Bachmans försläkt [1.2.11.3.8_ffmm.f]
icon-wrench  Vinhandlare


icon-user  Maria Voigt (18/3 1682 – efter 1715) (g. 9/3 1702 i Göteborgs Kristine)
icon-home  Dotter till Hans Voogt & Catharina Horn
icon-location-arrow  Göteborgs Kristine
icon-play  Minst 4 barn


icon-certificate  Primärkällor (Viss osäkerhet)
icon-check  29-09-2021


Adam Schwab är tysk vinhandlare i Göteborg. Han gifter sig 1702 med 20-åriga Maria Voigt, en dotter till källarmästaren Hans Voogt där i staden.

Adam Schwab och Maria Voigts vigsel 1702. Göteborgs Kristine församling.

Marias båda föräldrar hade dött – mamman hittades död i hamnen 1692, bara 35 år gammal, och pappan gick bort 1699.

Adam tituleras Weinverlasser, ett gammalt tyskt ord för en vinhandlare. Flera av deras bekanta var rådmän, men Adam verkar inte själv haft det yrket.

Då han 1709 dör av ålderdom kan man tänka sig att han nog var väsentligt äldre än hustrun och kanske hade varit gift förut. Detta vet vi dock inget om.

Paret får åtminstone 4 döttrar.

 • 1.  icon-female Anna Catharina (8/8 1702 – före 1703) icon-times
 • 2.  icon-female Anna Catharina Schwab (f. 25/9 1703)
 • 3.  icon-female Elisabeta Schwab (f. 28/10 1705)
 • 4.  icon-female Dorothea Schwab (18/2 1707 – efter 1730)
  •  icon-user Petter Pettersson 

Första dotterns begravningsnotis har inte hittats.

Jag har inte lyckats hitta spår av familjen Schwab före vigseln, så han kom förmodligen till Göteborg från Tyskland runt sekelskiftet. Det finns flera Adam Johann Schwab/Schwabe vid denna tid i sydvästra Tyskland, och det är väl ett ganska naturligt ställe för en tysk vinhandlare att komma ifrån.

Adam ställde endast upp som dopvittne en enda gång, och då var det för att ersätta en bekant som inte kunde vara där. Hans hustru är dock dopvittne fem gånger inom perioden.

Efter Adams bortgång gifte Maria d. 15/3 1710 om sig med Johan Paul Greise.


Dopnotiser

Anna Catharinas dop 1702. Vittnen: Hr Fried. Crantz, Hr Jacob Maul, Hr Hinr. Wedinghusen, Hr Hans Copman; Hr Johan Helleris Fr., Hr Jonas Raddes Fr., Hr Jacob Raddes Fr. Göteborgs Kristine församling.

Anna Catharinas dop 1703. Vittnen: Hr Ephraim Habicht, Hr Joh. Albr. Wedinghusen, Hans Graupner; Hr Hans Copmans Fr., Hr Fried. Crantz Fr., J. … Schmidts. Göteborgs Kristine församling.

Elisabetas dop 1705. Vittnen: Niclas Woldenberg, Jacob Bruus, Erich Rubbow, Joh. Paul Griess; J. Magdal. Schmidts, J. Henrietta Schmidts, J. … Radde. Göteborgs Kristine församling.

Dorotheas dop 1707. Vittnen: Mr Niclas Müller, Andreas Warncke, Mr Jacob Feigel, Joh. Jacob Litze; H. Jacob Mauls Fr., Erich Rubbous Fr., J. Catharina Agnes Burchardie. Göteborgs Kristine församling.


Forskningsdata

 •  icon-male namn (andras stavsätt): Mr Adam Johan Schwab Weinverlasser (1702); Adam Schwab (1702-1708); Adam Swaab (1703); Adam Schvab (1704-1709); Adam Shvabe (1705); Weinverlasser Adam Shvaber (1707); Adam Swab (1707)
 •  icon-female namn (andras stavsätt): Maria (1682); Jgf. Maria Voigt (1702); Fr. Maria Vogt (1710); Maria Vogt (1715)
 •  icon-female f. Göteborgs Kristine 1682: v12262.b77.s145
 •  icon-user g. Göteborgs Kristine 1702: v12263.b5.s1
 •  icon-female g. Göteborgs Kristine 1710: v12263.b8.s7
 •  icon-male d. Göteborgs Kristine 1709: v12263.b76.s467(ålderdom)
 •  icon-male dopv. v12263.b27.s107(1707)
 •  icon-female dopv. v12263.b21.s95(1703); v12263.b22.s97(1704); v12263.b30.s113(1708 x2); v12263.b31.s115(1709)
 •  icon-female arv. v67649.b590.s511(1715)
 •  icon-user barn f. Göteborgs Kristine: v12263.b18.s89(1702); v12263.b21.s95(1703); v12263.b25.s103(1705); v12263.b27.s107(1707)