Däldragaren i tyska Göteborg

Petter Pettersson & Dorothea Schwab


icon-male  Peter ”Petter” Pettersson (d. efter 1756)
icon-leaf  Marie-Louise Bachmans försläkt [1.2.11.3.8_ffmf]
icon-wrench  Däldragare


icon-user  Dorothea Schwab (18/2 1707 – efter 1730) (g. 22/9 1730 i Göteborgs Kristine)
icon-home  Dotter till Adam Schwab & Maria Voigt
icon-location-arrow  Göteborgs Kristine
icon-play  Minst 1 barn


icon-certificate  Indirekta källor (Viss osäkerhet)
icon-check  02-04-2022


Petter Pettersson var däldragare, dvs. brädbärare, i Göteborg. Det var ett tungt och svettigt arbete. Brädorna exporterades antagligen till Frankrike och Medelhavet. Pettersson var hans riktiga efternamn, så hans pappa hette också Pettersson i efternamn.

1730 gifte sig Petter med tyska änkan Dorothea Schwab, och tre månader senare föddes en dotter i Göteborgs tyska Kristine församling.

Petter Pettersson och Dorothea Schwabs vigsel 1730. Göteborgs Kristine församling.

 • 1.  icon-female  Petronella Petersson (5/12 1730 – 4/4 1805)
  • icon-user Hartvig Backman  icon-play

Dorothea hade d. 7 november 1725 gift sig med handelsmannen Olof Kullberg, som sedan gått bort. Hon var dotter till tyske vinhandlaren Adam Schwab och Maria Voigt från staden, som efter faderns bortgång hade gift om sig med Johan Paul Greise.

1765 bodde Petter fortfarande i Göteborg, där han hade en syster Anna Pettersdotter som var gift med järndragaren Anders Andersson. Han hade emellertid även en bror Bengt Pettersson som var tunnbindareålderman i Uddevalla, där dottern Petronella så småningom gifte sig med den mycket framgångsrike och förmögne färgaren Hartvig Backman. Vem deras föräldrar var, vet vi tyvärr inte. Annas son Andreas var för övrigt lärling hos Bengt i Uddevalla.

Av systerns bouppteckning framgår att de levde under beskedliga förhållanden, vilket även speglas i deras yrken. Systern och hennes man bodde vid sin död i Et gammalt hus och gård på Konungsgatan wid wallen, bestående af en gl. oduglig stuga och kiök i underwåningen samt en gamal ännu brukbar nättstuga och kiök i ofwerwåningen, som värderades till 150 daler silver.

Trots att hennes kläder knappast hade mycket värde, togs de ändå om hand av hennes döttrar: några gamla Enkas gångkläder af ganska ringa wärde som hon sig efterlembnat, hafwa blifwit nyttiade till döttrarnes nödwändighet med förmyndarnes samtycke.

Petters namnteckning 1756.


Petter Pettersson tar lån 1739.

Anna Pettersdotters bouppteckning 1756.


Dopnotis

Petronellas dop 1730. Vittnen: Der junge Hr Blaesing, Hr Joh. Paul Greise; Fr. Wirgemans, Hr Esbiörn Schillers älteste J. Tochter, J. Chrom. Göteborgs Kristine församling.

Johan Paul Greise var Dorotheas styvpappa.


Forskningsdata

 •  icon-male  namnteckning: P. Pettersson (1739); Petter Pettersson (1756)
 •  icon-male  namn (andras stavsätt): Däldragaren Peter Pettersson (1756); Däldragaren Petter Pettersson (1756)
 •    f. Göteborgs Kristine 1707: v12263.b27.s107
 •  icon-user  g. Göteborgs Kristine 1730: v12264.b7.s5
 •  icon-female  g. Göteborgs Kristine 1725: v323517.b340.s51
 •  icon-male  arv. v67661.b63.s107(1756); v67661.b64.s109(1756); v67661.b65.s111(1756)
 •  icon-male  lån: v71672.b233.s197(1739)
 •  icon-user  barn f. Göteborgs Kristine: v12264.b31.s67(1730)
 • Olof Kullberg: v67649.b470; v67651.b802.s638