Poltavasonen

Gustaf Örbom & Sophia Lovisa Winnberg


icon-male  Gustaf Andersson Örbom (25/2 1733 – 17/6 1807)
icon-leaf  Märta Cronholms försläkt [1.2.11.3.8.3_mmmf.f]
icon-home  Son till Anders Örbom & Anna Elisabet von Rohr
icon-location-arrow  Rödögården, Rödön, Jämtland
icon-wrench  Fältväbel, sergeant, förare, rustmästare


icon-user  Sophia Lovisa Winnberg (1/5 1744 – 22/11 1831) (g. 25/3 1762 i Brunflo)
icon-home  Dotter till Erich Winnberg & Anna Tranberg
icon-location-arrow  Stockholm
icon-play  15 barn


icon-certificate  Primärkällor
icon-check  11-09-2022


Gustaf föds på Rödögårdenicon-map-marker i Rödöns församling utanför nuvarande Östersund 1733 som son till ryttmästaren Anders Örbom och hans hustru. Hans pappa hade blivit tillfångatagen vid Poltava och skickats till Sibirien där han sedan bott i 11 år och gift sig med en annan officerares dotter, adelskvinnan Anna Elisabet von Rohr från Kexholm. Detta öde måste ha givit släkten ett högt anseende i trakten, där armén var en mycket viktig del av livet.

Gustafs dop 1733. Vittnen: Hr capt. Lundman, corp. Rickman, mnsterskrif. Ifwar Ifwarss. i Häste, Nils Andersson i Miäla, Eric Nilsson i Wijke; Mad. Anna Micrander, h. Anna Persd. i Häste, Anders Nils h. i Miäla, Lars Jacobssons i By, dito Efap(?) Jonssons, Måns Mobergz h. i Wijke, Halfwar Jonssons i dito. Rödöns församling.

1755 hade Gustaf själv blivit förare i armén, och han deltog med all sannolikhet i Pommerska Kriget 1757-1762, då han inte återfinns hemma i Jämtland under exakt dessa år. Resten av hans karriär blev dock fredlig, då Sverige inte upplevde krig igen förrän 1788.

Han återvände från Pommern som sergeant. Något av det första som han gjorde efter sin återkomst var att vara dopvittne åt sin storebors lilla dotter i augusti 1761.

Han gifte sig d. 25 mars året efter med unga Sophia Lovisa Winnberg från Hornsjöbergicon-map-marker långt ute i skogen i Brunflo församling. Hennes föräldrar var dock bankkamreraren Eric Johansson Winnberg från Stockholm och hans andra hustru Anna Persdotter Tranberg. Pappan hade gift om sig två gånger sedan dess, och var vid det här laget gift med sin fjärde hustru Christina Margareta Trafvenfeldt.

Gustaf Örbom och Sophia Lovisa Winnbergs vigsel 1762. Brunflo församling.

Paret bosatte sig på rustmästarbostället Landsomicon-map-marker i Ås församling strax norr om nuvarande Östersund, som inte grundades förrän 1786. Han måste sålunda ha varit rustmästare. Han äger 2 1/3 tunnland mark vid Landsom, som han arrenderar ut, och en storslagen utsikt över landskapet. Hans gård var den som låg längst mot öster – granne med storebror Carl Joachim Örbom på Backen.

En gammal bod vid Landsom rustmästareboställe. Källa: Google.

1766 genomförs storskifte på Landsom, fast då har han blivit utskickad till Österbotten på något uppdrag, så hans storebror Carl Joachim på Backen får ta hand om saken. Rustmästareboställets åkrar brukas vid den här tiden av fouriren Pehr Bolling.

Ett par år senare blir han fältväbel i Majorens Kompani av Jämtlands Dragonregemente och flyttar till Fätlväbelbostället Österåsen Karlsgårdicon-map-marker i Häggenås församling. Där är han bland dem som donerar mest till kyrkan varje år, men ändå var de nog inte särskilt förmögna.

Fältväbelbostället Österåsen Karlsgård i dag. Källa: Google.

Han är verksam som fältväbel tills 1788, då han avskedas från sin tjänst i samband med mönstringen till det nya rysk-svenska kriget. Under alla dessa år är hustrun ensam med barnen hemma i Häggenås. Efter hans avsked beskrivs familjen som utfattig. Inga barn bor hos dem längre.

Österåsen Fältväbelsboställe (G) 1787. Lantmäteriet.

De flyttar då till Medelpad 1790, men exakt vart de flyttar vet vi tyvärr inte.

Paret får 15 barn.

 • 1.   icon-male Andreas ”Anders” Gustavus ”Gustaf” Örbom Gustafsson (24/2 1763 – 1789)
  •  icon-user Christina Catharina Falk (1760 – efter 1788) icon-play
 • 2.   icon-male Eric Johan ”Jean” Örbom (25/12 1764 – 1789)
 • 3.   icon-male Carl Magnus Örbom (13/9 1766 – 30/1 1843)
  •  icon-user Katarina Hemmingsdotter icon-play
 • 4.   icon-male Hans Christopher Örbom (12/5 1768 – 1834)
 • 5.   icon-male Johannes ”Jean” Petrus ”Peter” Örbom (22/1 1770 – 1823)
 • 6.   icon-female Anna Sophia Örbom (f. 7/10 1771)
 • 7.   icon-female Johanna Charlotta Örbom (19/12 1773 – 1847)
 • 8.   icon-female Brita Catharina Örbom (8/10 1775 – ca. 1838)
 • 9.   icon-male Nikolaus ”Nils” Ericus ”Eric” Örbom (28/3 1777 – efter 1819)
 • 10. icon-male Gustaf Adolph Örbom (1/2 1779 – 1835)
 • 11. icon-male Gotthard Villhelm Örbom (f. 23/7 1780)
 • 12.  icon-female Christina Margareta Örbom (f. 10/5 1782)
 • 13.  icon-male Lars Ulric Örbom (12/10 1784 – 1858)
 • 14.  icon-female Maria Elisabetha Örbom (f. 22/1 1788)
 • 15.  icon-male Anders Gustaf Örbom (d.y.) (1/5 1791 – efter 1827)
  •  icon-user Ingebor Stensdotter  icon-play

Efter att Gustaf gått bort, flyttar Sophia Lovisa till sin son Anders Gustaf (d.y.) på prästgården i Brunflo senast 1821. Hon dör i Silje bredvid deras gamla hem Rödögården 1831.

På 1780-talet umgås de ganska betydande familjer, bl.a. kammarkollegiepresidenten Gustaf Celsing, som var en mycket viktig svensk diplomat bosatt i Konstantinopel. Detta var nog inte minst tack vare hennes familjeförbindelser. De umgås även ofberstinnan Trabenfelt, vars man måste vara en nära släkting till hennes styvmor.

De börjar till och med uppkalla sina barn efter dessa högreståndsmänniskor: Ulric och Maria Elisabetha är namn som är tagna från dessa släkter.


Dokument

Anders Gustafs dop 1763. Vittnen: Herr Cammerer Eric Winnberg, Herr Secreteraren Tryggdahl, Corporal Herr Örbom, Pär Larsson från Häste, Edfast Jonsson ibidem; Fru Majorsk. Kramer, Fru Ryttmästerskan Örbom, Jungfru Brita Elisabet Winnberg, H. Kerstin Olofsd. från Häste, H. Magdalena Ersd. Ibidem. Rödöns församling.

Eric Jeans dop 1764. Vittnen: Herr Lieutnanten Anders Örbom, Hr Com. Joh. Flodén, Lantm. Pet. Örbom, Lars Jonss. i Lenås., Pål Ersson i Lansom; Fru Stina Greta Trafvens., Fru Anna Caisa Örbom, Jungfr. Caisa Greta Nording, H. Karin Ersd. i Backen, H. Märet Ersd. i Lansom. Ås församling.

Carl Magnus’ dop 1766. Vittnen: Hr Corn. Carl J. Örbom, Four. Peter Billing, Mag:r Carl F. Lemberg, Jöns Fastess. i Back., Måten Erss. i Hålskafs.; Fru Capitain. Tideman, Mad. Maria Jonberg, Jungfru Lisa Flodén, H. Anna Jonsd. i Lansom, H. Agnis Hakansd. ibd. Ås församling.

Hans Christophers dop 1768. Vittnen: Pär Pärss. i Rösta(?), Jöran Jansson i Haf, Jöns Erss. i Back., Lars Lungberg, Corp. Olof Säterströ; Four:sk. Cathrina Bolling, H. Ingeb. Pärsd. i Hålskaf., H. Märet Jonsd. i Backen, H. Karin Jönsd. i Lansom, Pig. Kerstin Jönsd. i Backen. Ås församling.

Jean Peters dop 1770. Vittnen: Hr Qvart. Reinhold Joh. v. Nandestadt, Hr Lars Mosel, Pär Nilss. i Wäster., Olof Ersson i Backen, Erich Larsson i Lansom, Jöran Simonss. i Trätt; J. Caisa Greta Floden, H. Agnis Olof. i Sörb., H. Karn Olof. i Backen, H. Brita Jonsd. ibd., H. Ingeb. Ersd. i Lans., Pig. Märet Ersd. ibd. Ås församling.

Anna Sophias dop 1771. Vittnen: Föraren Herr Jonas Wingberg, Pål Mårtensson i Österåsen, Martes Olsson ibid., Erik Larsson ibid., Drag. Lars Lindgrèn, Drag. Eric Norlund; Mad. Stina Greta Arenmarck, Hustr. Brita Nilsdr, H. Maret Richardsdr., H. Kierstin Olsdr, Pig. Brita Pålsdr och Maria Larsdr, alla ifrån Österåsen. Häggenås församling.

Johanna Charlottas dop 1773. Vittnen: Comministern Johan Arenmarck, Salmon Andersson i Sve, Anders Andersson, Olof Ersson i Österåsen, Corporalen Lars Lundberg, Dragon Olof Östlund, Fru Biörnalind, hust. Karina Olsdr i Österåsen, Ingeborg Svensdr ibid., Lisken Andersdr ibid., Mamsell Greta Fellström och pig. Gertrud Larsdr i Österåsen. Häggenås församling.

Brita Catharinas dop 1775. Vittnen: Herr Ingenieuren Per Biörnlind, Johan Carlsson i Österåsen, Anders Pärsson ibid., Corpor. And. Rörberg, Drag. Per Östholm, dräng Erik Larsson i Österåsen; Fru Prostinnan Anna Feltström, hust. Brita Jonsdr i Österåsen, Gunela Persdr ibid., Sigrid Andersdr ibid., Pigan Elin Jonsdr på Kyrkbolet, och Pigan Brita Andersdr i Österåsen. Häggenås församling.

Nikolaus Ericus’ dop 1777. Vittnen: Herr Probsten Nicol. Feltström, Lars Ersson i Österåsen, Olof Jonsson ibid., Mårten Pålsson ibid., Ol. Jean Arenmarck, Drag., Jöns Lindholm; Fru Ahlström i Rödön, Catharina Lisa Örbom, hust. Märeta Olsdr i Österåsen, Brita Ersdr ibid., Anna Larsdr ibid., Pigan Ingeborg Andersdr ibid. Häggenås församling.

Gustaf Adolphs dop 1779. Vittnen: Pål Ersson i Österåsen, Carl Nilsson ibid., Drag. Hind. Högstedt, Drag. Eric Nyström, Dr. Per Lindgren, dräng Per Ersson i Carlgård; hust. Margeta Ersdr i Sven, Ingeborg Olsdr i Österåsen, Chierstin Persd. ibid., Lisbeta Ersd. ibid., Jungfru Caissa Gerta Arenmarck, Pig. Marita Larsdr i Österåsen. Häggenås församling.

Gotthard Villhelms dop 1780. Vittnen: Herr Ingenieur Feltström, Hindr. Jönsson i Nygarden, Klock. Carl Hansson, Eric Andersson i Österåsen, Jonas Anders[?] ibidem; Fru Anna Cathar. Örbom, Hust. Gunilla Nilsdotter i Storg., Anna Persdotter i Backgården, Mademoiselle Greta Fredrica Örbom, Lisa Heljesdotter i Osta. Häggenås församling.

Christina Margaretas dop 1782. Vittnen: Erik Olofsson, Pehr Arenmark, Olof Andersson, NådårsPredikanten Pehr Åhman, Drag. Jon Östman; Hustru Catharina Åkerdahl, H:u Kjerstin Karlsdotter, Gertru Olofsdotter, Pig. Helena Jonsdotter, och Lisbet Larsdotter, alla i Österåsen. Häggenås församling.

Lars Ulrics dop 1784. Vittnen: Präsident. Gustaf Cellsing, Camereraren Hr Johan Bergdal, Cor. Lindholm, Ljeutn. Hr Lars Cellsing, Cammarskrif. Hr Christian List; Fru Ofberstinnan Trabenfelt, Fru Maria Elisabeta Malmberg, Fru Widman, Mademoiselle Älsa Märta Feltström, Mademoiselle Johanna Bergdal. Häggenås församling.

Maria Elisabethas dop 1788. Vittnen: Comminister Widenmark, Hemming Andersson i Häggesta, Lars Andersson i Österåsen, Herr Länsman Holmström, Drag. Olof Ersson i Österåsen; Fru Parstorskan Lindholm, H. Karin Olofsdr i Kyrkbo., H. Brita Pehrsdr i Österåsen, Pig. Lisbetha Salmonsdr och Sara Ersdr i Österåsen. Häggenås församling.

Anders Gustafs dop 1791. Vittnen: Herr Fältw. Gustaf Häggroth, RytteSw.(?) Östlund, Pehr Hinderss. i Österåsen, Drängen Carl Johanss. i Österåsen, Pehr Pehrsson i Huse; Comministerskan Widenmark, H. Gunnila Olsdr, H. Maria Andersdr, Pigor Anna Johansdr och Maria Larsdr ifrån Österåsen. Häggenås församling.


Forskningsdata

Notera att Gustafs pappa Anders Örbom ofta blir förväxlad med sin släkting med samma namn, som var gift med Helena Christina Ruuth. Det är viktigt att hålla isär informationen om dessa två Anders Örbom!

 •  icon-male namn (andras stavsätt): Gustafvus (1733); Föraren Gustaf Örbom (1755-1756); Herr Sergeanten Gustaf Örbom (1761-1768); Herr Sergeanten Gustav Örbom (1762-1763); Gustaf Örbom (1763-1764); Sergeanten Gustaf Örbom (1763-1770); Sergeanten, Äreborne och Manhaftig Herr Gustaf Örbom (1766); Herr Fältväbel Gustaf Örbom (1770-1788); Feltvebelen Välädle Herr Gustaf Örbom (1771); Fältväbel G. Örbom (1771-1791); Feltwäbel Gust. Örbom (1772-1788); Fältwäbelen Herr Gustaf Örbom (1773-1782); Fältväbel Gustaf Örbom (1773-1783); Feltwebelen wälädle Herr Gustav Örbom (1775); Herr Feltwebelen Gustav Örbom (1777); Sergeanten Gustaf Öhrbom (1782); Herr Fältväbel G. Örbom (1784-1791); Afsk. Feldtväb. Gust. Örbom (1789-1790)
 •  icon-female namn (andras stavsätt): Jungfru Sophia Lovisa Winnberg (1762); Madem. Sophia Lovisa Winnberg (1763); Sophia Lowisa Winnberg (1763); Sophia Winberg (1763-1782); Fr. Sophia Lovisa Vinberg (1764-1770); Fru/Fr. Sophia Lovisa Winberg (1768-1773); Sophia Lovisa Winberg (1766); Soph. Lovis. Winnberg (1767-1770); Frun Dygdädla Sophia Winberg (1771); Fru Sophia Lovisa Winnberg (1775); Fru Sophia Lovisa Örbom (1777-1784); Hustru Sophia Örbom (1778); Fru Sophia Lowisa Winnborn (1779); Fru Lovisa Vinberg (1780); Fru Sophia Lowisa Winberg (1782); Mad. Soph. Winnberg (1783-1791); Fru Soph. Lov. Örbom (1788); Fru S. L. Winnberg (1791); Sophia Winnberg (1819); Soph. Lov. Örbom (1821-1827); Enkan Sophia Lovisa Örbom (1831)
 •  icon-male f. Rödön 1733: v115163.b890.s168
 •  icon-user g. Brunflo 1762: v114194.b750.s131
 •  icon-male d. Brunflo 1807: v114206.b750.s139 (ålderdom)
 •  icon-female d. Rödön 1831: v115165.b1280.s325 (ålderdom)
 •  icon-male husf. 1754-1756;1763-1789 Rödön: v115144.b1130.s211(1754?); v115145.b340.s30(1755-1756); Ås: v115474.b230.s35(1763); v115474.b240.s37(1763-1764); v115474.b500.s89(1767-1770); Häggenås: v369884.b1070.s203(1786-1789)
 •  icon-female husf. 1761-1790;1821-1827 Brunflo: v114195.b1000.s102(1761-1762); v114169.b1630.s154(1821-1827)
 •  icon-male mant. 1771-1790 Österåsen: v306353.b1440.s279(1771); v306354.b1450.s281(1772); v306355.b1460.s285(1773); v306356.b1500.s291(1774); v306357.b1440.s279(1775); v306358.b1450.s281(1776); v306359.b1450.s281(1778); v306360.b1480.s286(1779); v306361.b1500.s291(1780); v306362.b1520.s295(1781); v306363.b1520.s295(1782); v306364.b1520.s295(1783); v306365.b1700.s331(1784); v306366.b1510.s295(1785); v306367.b1610.s313(1787); v306368.b1640.s318(1788); v306369.b1630.s319(1789); v306370.b1640.s319(1790)
 •  icon-female mant. 1771-1790
 •  icon-male dopv. v115488.b870.s166(1761); v114194.b640.s109(1762); v114621a.b740.s139(1774)
 •  icon-male sock. v369895a.b840.s159(1784); v369895a.b860.s163(1785)
 •  icon-male milit. v374698.b880(1777); v374699.b930.s165(1783)
 •  icon-male lantm. 1766; 1766
 •  icon-home lantm. Österåsens Fältväbelsboställe 1787; 1787
 •  icon-male arv. v222889.b6600.s1313(1782); v223051.b7580.s227(1819)
 •  icon-female arv. v155314.b780.s35(1778); v222889.b6600.s1313(1782); v223051.b7580.s227(1819)
 •  icon-user barn f. v115164.b570.s102(1763); v115488.b940.s180(1764); v115488.b980.s188(1766); v115488.b1020.s196(1768); v115488.b1060.s204(1770); v114621a.b690.s129(1771); v114621a.b740.s139(1773); v114621a.b790.s149(1775); v114621a.b830.s157(1777); v114621a.b870.s165(1779); v114621a.b930.s177(1780); v114621a.b990.s189(1782); v114621a.b1050.s201(1784); v114621a.b1120.s215(1788); v114621a.b1210.s233(1791)