Soldatsonen och soldatdottern

Pehr Pehrsson & Elin Svensdotter


icon-male  Petter ”Pehr” Pehrsson (28/4 1749 – efter 1798)
icon-leaf  Märta Cronholms försläkt [1.2.11.3.8.3_mfmf]
icon-home  Son till Pehr Hjerpe & Karin Larsdotter
icon-location-arrow  Hornbetan, Rinna, Östergötland
icon-wrench  Statdräng


icon-user  Elin Svensdotter (9/11 1738 – efter 1798) (g. 24/3 1773 i Trehörna)
icon-home  Dotter till Sven Svensson Lindgren & Kierstin Pärsdotter
icon-location-arrow  Linderås Ng., Linderås, Småland
icon-play  3 barn


icon-certificate  Primärkällor
icon-check  19-10-2019


Pehr växer upp i soldattorpet Hornbetanicon-map-marker under Bjärsjö i dåvarande Rinna församling i Östergötland som son till soldaten Pär Pehrsson Hjerpe och Karin Larsdotter.

Bjärsjö 1792. Hornbetan är soldattorpet norr om sjön. Lantmäteriet.

Torpet Hornbetan, som var soldaterna Hjerpes hem under flera generationer, har varit öde sedan 1937, och nu verkar det endast finnas en källare kvar. En film från torpinventeringen av Hornbetan 1993 finns att tillgå här icon-external-link. Senare har området överförts till Trehörna församling, och det försvårar forskningen.

När Pehr föddes, kom dopvittnena från grannarna Göteryd och Skrångstorp.

Hans pappa var utkommenderad till Svenska Pommern och Preussen under Pommerska Kriget 1757-1762, från Pehr var 8 till han var 13 år gammal. Under tiden fick mamman och barnen klara sig själva hemma. Det måste ha varit en mycket svår tid för dem. Som tur var kom pappan hem igen.

Pehr bryter familjetraditionen att livnära sig som soldat, och får därför inte soldatnamnet Hjerpe. I stället blir han statdräng, antagligen på Trehörna Säteri.

1772 träffar han änkan Elin Svensdotter från Hybbelnicon-map-marker på säteriets ägor. Hon blir med barn, och de gifter sig i mars 1773. Det måste ha varit då som han blev statdräng, för statdrängar var tvungna att vara gifta, därför att hustrun skulle mjölka korna på godset – något som kallades ”den vita piskan”. Hela systemet kritiserades mycket, därför att man endast tjänade till kost och logi, och därför aldrig fick möjlighet att köpa egen jord.

Hybbeln. Foto: Esben Alfort 2019.

Elin var dotter till soldaten Sven Svensson Lindgren på soldattorpet under Linderås Norrgård, där hon var född. Han dog emellertid i kriget mot Ryssland 1742 när hon var 4 år gammal.

Paret vigs i Trehörna Kyrka, og morgongåvan är beskedliga (men inte ovanliga) 8 öre silvermynt. Pehr är 24 år gammal och Elin 35. Tre månader senare föds deras förste son.

Pehr Pehrsson och Elin Svensdotters vigsel 1773. Trehörna församling.

De får 3 barn ihop.

 • 3.  icon-male  Sven Pehrsson (6/7 1773 – efter 1794)
 • 4.  icon-male  Petter Pehrsson (22/1 1776 – 15/4 1776) icon-times
 • 5.  icon-female  Catharina Pehrsdotter (20/1 1779 – 8/2 1830)
  •  icon-user  Börje Månsson Bäckman  icon-playicon-forward Alfort i Stockholm)

Torpet Hybbeln bytte senare namn till Högkulla och verkar ha överförts till Slangeryd. De bor kvar där under många år, tills de 1795 flyttar till det avlägset belägna Lindönicon-map-marker på Hallångsstugans ägor, där de bor till åtminstone 1798. Vid något tillfälle skriver prästen att de möjligen flyttat till Rök, men jag har inte lyckats hitta dem där eller någon annanstans efter 1798.

Torpet Lindö på en karta 1791. Lantmäteriet.


Dopnotiser

Svens dop 1773. Vittnen: Samuel Månsson i Ålabäcken, Nils Nilsson i Klåckareg., dr. Abraham Nilsson på Trehörna, Mademoiselle Brita Sophia Hederström på Trehörna, hust. Segrid i Ålabäcken, pig. Catharina ibid. Trehörna församling.

Petters dop 1776. Vittnen: Soldaten Sven Axberg på Axerÿ äg:r, Lars i Boviken, Betienten Gottfried Brennike på Trehörna; hust. Maja Larsdtr i Klåckaregården, hust. Kirstin Andersdtr i Boviken, pig. Sara Månsdtr på Trehörna. Trehörna församling.

Catharinas dop 1779. Vittnen: Jonas Jonsson i Slangeryd, Eric Svensson ibid., dr. Johannes Jonsson ibidem; hust. Kirstin Eliædtr i Slangeryd, hust. Gretha Andersdtr, pig. Maja Svensdtr i Hybbeln. Trehörna församling.


Forskningsdata

 • icon-male  namn (andras stavsätt): Pehr (1749); Drängen Per Persson (1773); Per Persson (1773-1779); Pehr Pehrsson (1789-1794); Petter Persson (1795-1798)
 • icon-female  namn (andras stavsätt): Elin Svensdotter/Svensdtr/Svensdr (1738-1798); Enkan Hustru Elin Svensdtr (1773)
 • icon-male  f. Rinna 1749: v39914.b72.s133
 • icon-female  f. Linderås 1738: v35280.b141.s267
 • icon-user  g. Trehörna 1773: v36381.b129.s245
 • icon-male  husf. 1789-1798 Trehörna: v22439.b24.s37(1789-1794); v22439.b94.s177(1795); v22439.b122.s233(1796-1798)
 • icon-female  husf. 1789-1798
 • icon-user  barn d. Trehörna: v36381.b93.s177(1776)