Hovrättsauskultanten som drunknade

Charles Alfort


  Carl/Charles Henric Alfort (21/12 1777 – 12/4 1805)
  D-grenen [1.2.11.2]
  Son till Friedrich Ahlfort & Helena Christina Ögnelodh
  Byrum, Ingatorp, Småland
  Hovrättsauskultant
  Ogift


  Primärkällor
  17-10-2020


Charles föddes i Ingatorp i Småland med dopnamnet Carl Henric. Han skickades till gymnasiet och flyttade sedan till Uppsala tillsammans med sin lillebror Adolf Fredrik någon gång mellan 1791 och 1793 för att studera till jurist. Före 1802 flyttade han till Storgatan i Stockholm där han detta år blev auskultant i Svea Hovrätt precis som hans farbror Eric Anders hade varit. Han kom sålunda att ingå i hovstaben. Förmodligen var det då som han började kalla sig Charles. I efternamn kallas han både Alfort, Ahlfort och Allfort i olika källor.

Han var språkkunnig precis som brodern Adolf Fredrik, och redan 1802 översatte han William Sheridans bok Saint Clair och Stephania eller Den Obebodda Ön från engelska till svenska.

Olyckligtvis ändades hans liv aldeles för tidigt då han 1805 drunknade i Stockholms Ström, 28 år gammal och ogift.

Carl Henriks död 1805: Hofrättsauscultant, hört till Kongl. Hofförs., bodt vid Storgatan No 125, död ur siön uptagen. Hedvig Eleonora församling.

Charles död 1805: Hofrättsauscultant, hört till Kongl. Hofförs., bodt vid Storgatan No 125, död ur siön uptagen. Hedvig Eleonora församling.


Forskningsdata

Han sades tillhöra Hovförsamlingen, fast där verkar han inte vara registrerad. Han bodde tydligen på Storgatan, i dåvarande nr. 125. Detta kan ha legat i anslutning till Hedvig Eleonoras kyrkogård; möjligen var han inhyst hos handelsmannen Schiller, fast där är han inte heller registrerad.

Namnformen Herr Charles H. Allfort uppträder i en tidningsnotis i Dagligt Allehanda 8/11 1804.

  •  namn (andras stavsätt): Carl Hinrich (1777); Carl Hendric (1783-1784); Carl Henric (1785-1799); C. H. Alfort (1801); Herr Charles H. Allfort (1804); Carl Hinric Ahlfort (1805)
  •  f. Ingatorp 1777: v34449.b169.s329
  •  d. Hedvig Eleonora 1805: v85691.b15 (ur siön uptagen)
  •  husf. 1783-1791 Torpa: v29515.b12.s5(1783-1784); v29515.b42.s65(1785-1790); v29516.b20.s25(1791-?)
  •  mant. 1783 Hårdaholmen: v400945.b160.s19(1783)