Jonas Ekstrands föräldrar

 Anders Svensson & Ingeborg Persdotter


  Anders Svensson (1659 – 24/10 1746)
  Jonas Ekstrands försläkt [1.1_f]
  Son till Sven Andersson & Helga
icon-location-arrow  Asby, Östergötland


  Ingeborg Persdotter (1666 – 5/1 1743) (g. 8/10 1693 i Asby)
icon-home  Dotter till Peder
icon-location-arrow  Asby, Östergötland
  Minst 6 barn


icon-certificate  Primärkällor (Viss osäkerhet)
icon-check  13-07-2019
icon-book  Läs även krönikans kapitel 6


De tidiga kyrkböckerna är mycket motsägelsefulla, så det är svårt att få klarhet om vem Jonas Ekstrand var. Detta kan ha samband med att han tydligen uppgav fel ålder när han rekryterades. Enligt rekryteringsrullan var han 26 år gammal 1730 och sålunda född 1704, men detta motsägs av alla kyrkböcker, som å andra sidan är motsägelsefulla hur man än vänder på det.

Trots detta har det nu äntligen gått att med stor sannolikhet spåra Jonas föräldrar och ursprung.

Bötterarp. Foto: Margareta Sigbladh 2019.

Allt pekar sålunda mot att Jonas var den Jon Andersson som föddes i Bötterarpicon-map-marker på Asby Udde d. 13/12 1700, som son till Anders Svensson och Ingeborg Pehrsdotter.

Jonas Anderssons dop 1700 på Bötterarp. Text: Eodem die, Anderses Son i Böttrarp Jon. Wittnen: Wälbne fru Britha Stråhle, Elin i Lutarp, Hr Lennardt Rääf, Inge i Lycke. Asby församling.

Jonas Anderssons dop 1700 på Bötterarp. Text: Eodem die, Anderses Son i Böttrarp Jon. Wittnen: Wälb:ne fru Britha Stråhle, Elin i Lutarp, H:r Lennardt Rääf, Inge i Hulu. Asby församling.

Anders var född i Fallicon-map-marker och Ingeborg i Östra Hulticon-map-marker, inte långt från Linnekullatorpet i Torpa församling där Jonas och hans hustru bodde en kort stund innan han blev rekryt. Anders föräldrar Sven Andersson (1618 – 2/5 1718) och Helga (1627 – 16/4 1727) blev 100 och 99 år gamla!

Vid Bötterarp. Foto: Margareta Sigbladh 2019.

Anders och Ingeborg gifte sig 1693 i Asby kyrka.

Anders Svensson & Ingeborg Pehrsdotters vigsel 1693. Asby församling.

De flyttade 1702 eller 1703 från Bötterarp till stora granngården Edstorp, där de förmodligen hade släkt. På Edstorp fanns ett soldattorp som hette Edsmanshem, och där kallade sig soldaterna Edsman/Edzman (på 1690-talet Essman) från 1693 och fram till 1740-talet (Ydre Kompani nr. 117), och 1728 uppträder det även i formen Edman. Flera av Jonas och Maria Catharinas barn kallade sig just Edman, och det namnet härstammade sålunda förmodligen från Edstorp där Jonas växte upp.

Jonas Ekstrands livsbana från födelsen på Bötterarp och uppväxten på Edstorp och Södra Ekeberg till Liljeholmen och vidare som ödet förde honom.

Deras dotter Hedvig gifte sig så småningom med Johan Larsson Sjöstrand, och soldater från Ödesjö på andra sidan Bötterarp (Ydre Kompani nr. 119), kallade sig just Sjöstrand fr.o.m. 1721, så förmodligen kom Johan därifrån (Ingen Johan Larsson är dock född i Asby 1726).

Det finns flera gårdar på Södra Ekeberg och vi vet inte exakt var det var som Jonas växte upp. Foto: Margareta Sigbladh 2019.

Någon gång efter 1706 flyttar Jonas föräldrar över sjön till Södra Ekeberg i Malexander församling, där de blir granne med familjen Wetterström på Bjälnäs. På så sätt skapas en kontakt med familjen på Liljeholmen, där Jonas blir dräng.

Bjälnäs. Foto: Margareta Sigbladh 2019.

När han rekryteras som soldat tar han namnet Ekstrand efter Ekeberg, som är det stället han uppger som sitt hem.

Vid Södra Ekeberg. Foto: Margareta Sigbladh 2019.

Anders och Ingeborg får minst 6 barn.

 • 1.  icon-male Israël Andersson (f. 6/5 1694)
 • 2.  icon-male Nils Andersson (f. 4/1 1697)
 • 3.  icon-male Samuel Andersson (29/9 1699 – 31/12 1699) icon-times
 • 4.  icon-male Jonas Andersson Ekstrand (13/12 1700 – 17/6 1778)
 • 5.  icon-female Karin Andersdotter (f. 28/11 1703)
 • 6.  icon-female Maridt Andersdotter (f. 10/5 1706)

Ingeborg Persdotters död 1743. Malexander församling.

Anders Svenssons död 1746. Malexander församling.


De motsägelsefulla källorna

Allt börjar sålunda peka mot att detta verkligen är rätt Jonas, trots alla motsägelsefulla kyrkböcker. Den äldsta bevarade förteckningen på familjens medlemmar påstår att Jonas var 10 år äldre än Maria, dvs. född ca. 1692, och ett födelseår runt 1693 upprepas av en rad senare källor. På en tidig husförhörslängd från Gunnarstorp som utifrån barnens åldrar förmodligen är gjord under sommaren 1760, verkar det som att han var 66 år gammal. I så fall skulle han vara född ca. 1694. Emellertid uppges Maria Catharina då vara 56 år gammal, vilket med säkerhet inte är sant.

Husförhör i Gunnarstorp, Asby församling ca. 1759. Carls ålder var förmodligen 18.

Husförhör i Gunnarstorp, Säby församling, troligen tillkommen under sommaren 1760. Carls ålder lär ha varit 18.

I mantalslängden 1767 uppges Jonas vara 73 år gammal, och när han dör av ålderdomskrämpor 1778 sägs han vara 86 år gammal. Dessa uppgifter stämmer återigen med 1693. I nyssnämnda mantalslängden uppges hans hustru dock vara 68 år, vilket återigen bevisligen inte stämmer; hon är med säkerhet född 1702.

Jonas Anderssons död 1778. Säby församling.

Jonas Anderssons död 1778. Säby församling.

I det följande husförhöret från 1771 skriver prästen uttryckligen att Jonas föddes 1692. Detta är dock förmodligen en uppgift som han beräknat utifrån hans ålder. Emellertid skriver samma präst att Maria Catharina är född 1697, och detta är igen bevisligen helt fel. Oavsett vilken tolkning man väljer, finns det alltså motsägelsefulla uppgifter.

Från husförhöret på Gunnarstorp 1771. Säby församling.

Från husförhöret på Gunnarstorp 1771. Säby församling.


Dopnotiser

Israëls dop 1694. Vittnen: Annika Melander, Hust. Elizabeth i Krypareboda, Swen i Hvinnersrum, Måns i Fall. Asby församling.

Nils dop 1697. Vittnen: H. Maridt i Hwinnersrum, h. Elizabeth i Lijkfalla(?), Nils i Maareck, d. Nils i Hwinnersrum. Asby församling.

Samuels dop 1699. Vittnen: Välb:ne Fru Elizabeth Stråhle, h. Elizabeth i Hulu; Måns i Hwinnersrum, Holnig i Ödesjö. Asby församling.

Jonas Anderssons dop 1700 på Bötterarp. Text: Eodem die, Anderses Son i Böttrarp Jon. Wittnen: Wälbne fru Britha Stråhle, Elin i Lycke, Hr Lennardt Rääf, Inge i Lycke. Asby församling.

Jonas dop 1700. Vittnen: Wälb:ne fru Britha Stråhle, Elin i Lycke(?), H:r Lennardt Rääf, Inge i Hulu. Asby församling.

Karins dop 1703. Vittnen: H. Ingiäl i Edstorp, h. Ingeborg i Fall, Sven i Jolstorp, Nils i Ödesjö, Jon i Edstorp. Asby församling.

Maridts dop 1706. Vittnen: H. Anna i Jolstorp, h. Sara i Edstorp, Nils i Snararp, Anders i Edstorp. Asby församling.


Forskningsdata

Stort tack till Agneta Bogestad som letat fram de avgörande pusselbitarna som gjort det möjligt att besvara frågan vem Jonas Ekstrand var!

 •  icon-user g. Asby 1693: v36839.b226.s439
 •  icon-male d. Malexander 1746: v39086.b117.s223
 •  icon-female d. Malexander 1743: v39085.b92.s171
 •  icon-user husf. 1719-? Malexander: v27191.b17.s17(1719); v27191.b33.s49; v27191.b58.s99
 •  icon-user barn f. Asby: v36839.b227.s441(1694); v36839.b236.s459(1697); v36839.b245.s477(1699); v36839.b249.s485(1700); v36839.b260.s507(1703); v36839.b268.s523(1706)