Förföljd av döden

Anders Månsson & Eva Andersdotter + Maja Lisa Andersdotter + Anna Lunnell


  Anders Månsson (27/3 1804 – 10/5 1873)
  H-grenen [1.1.5.4.2]
  Son till Måns Månsson & Maria Jönsdotter
  Hyckle, Säby, Småland


 1. Eva Andersdotter (1/2 1798 – 10/9 1839) (g. 26/11 1829 i Säbyicon-map-marker)
  Glostorp, Säby, Småland
  5 barn


 2. Maja Lisa Andersdotter (4/4 1816 – 6/3 1858) (g. 3/11 1848 i Säby)
  Torpa, Östergötland
  3 barn


 3. Anna Johansdotter Lunnell (25/4 1800 – 9/10 1891) (g. 17/3 1860 i Säby)
  Säby, Småland
  Inga barn


  Primärkällor
  16-06-2021


Hyckle. Källa: Google.

Anders föds på Hyckle och bor kvar där hela livet. Han är 15 år gammal när hans pappa går bort i lungsoten, och året efter dör även hans mamma av vattensot. Då flyttar han och hans bror hem till farbror Reinhold på gamla släktgården Gunnarstorp. Två år senare skickas han av någon anledning vidare till sockenskräddaren Johan Klang i Hagarp, där han beskrivs som lösdrifvare. Det var helt enkelt på tiden som han skaffade ett jobb. Först 1824 tjänar han på Varvestorp, men det dröjer tydligen inte ens ett år (är ej i årstjenst, skall bo i Hubbarp). Sedan tillbringar han ett år på Gunnarstorp igen innan han 1825 flyttar till Drumstorp för att tjäna ett år. 1826-1828 tjänar han på Hubbarp.

Anders Månssons namnteckning 1839.

1828 övertar han 1/16 mantal Hyckle och blir således hemmansägare på sina föräldrars gamla gård. Pigan Eva Andersdotter flyttar dit för att hjälpa på gården. Året efter gifter de sig.

Anders Månsson & Eva Andersdotters vigsel 1829. Säby församling.

Paret vigs under husförhöret på Vätinge gård, när vicekomministern ändå är där. Hon är sex år äldre än han och har med sig en oäkta dotter som uppfostras på Knutingarp då, men som flyttar in hos dem i samband med giftermålet.

1839 har de 2 kor, 1 fåra med lamm, hälften i ett lamm, 1 gl. hästkreatur och 1 galtgris. Därtill har de råg, vårsäd och jordfructer.

De får 5 barn ihop, fast en är dödfödd och en annan dör tidigt.

 • 1.   Axel Gillis (f. 16/2 1830)
 • 2.   (dödfödd pojke) (25/8 1831)
 • 3.   Johan August (f. 6/5 1833)
 • 4.   Johanna Christina Andersdotter (24/7 1835 – efter 1879)
  •  ? 
 • 5.   Eva Charlotta (f. 30/1 1837)

1839 dör Eva plötsligt av magplågor. Anders blir då ensam med fyra barn och en gård, och ganska stora skulder, inte minst i form utav räntor till Evas oäkta dotter Maria Magdalena Paulidotters förmyndare som inte hade fått ut ränta sedan 1818.

Tack och lov hade hennes föräldrar flyttat in hos dem 1835, så de kunde åtminstone hjälpa till lite med barnen. Styvdottern är 17 år, så hon skickas i väg till Äpplaryd för att tjäna, och en ny piga anställs för att hjälpa till på gården.

Vid sin död beskrivs Evas garderob så här: 2 kjolar (1 ylle, 1 bomull), 3 förkläden (1 bombasin, 1 cattun), 1 bomullskläde, 1 bombasinklänning, 3 schalar (1 röd silke, 2 cattun), 1 skinnpäls, 1 vadmalströja, 1 bindmössa.

För att få både råd och tid med allt tvingas Anders 1846 sälja hälften av sin del av gården till Johannes Johansson. Han har då endast 1/32 mantal kvar.

1847 anländer en ny piga Maja Lisa Andersdotter från Torpa och ny romans uppstår. De får ett barn året efter och gifter sig inom kort. Hon är 32 år gammal, 12 år yngre än han. Hennes pappa har emigrerat till Amerika och hennes mamma är död, så det är hennes bror som får godkänna giftermålet å hennes vägnar.

Anders Månsson & Maja Lisa Andersdotters vigsel 1848. Säby församling.

Av någon anledning drar sig Anders tillbaka från jordbruket vid sitt andra giftermål och flyttar till en stuga på tomten som sedan kallas Anderstorp. Där är de sedan backstugusittare resten av livet.

De får totalt 3 barn ihop, fast alla tre dör inom 2 månader 1856. Alla uppges ha olika dösorsak, så den egentliga orsaken kanske var fattigdom och dåliga förhållanden. Två år senare dör även Maja Lisa själv av lungsot, en fjärde dödsorsak.

 • 6.   Anders Peter Alfred (6/9 1848 – 24/5 1856)
 • 7.   Hedda Maria (30/7 1850 – 1/4 1856)
 • 8.   Johan August (27/6 1854 – 15/4 1856)

1860 gifter Anders om sig igen med soldatänkan Anna Johansdotter Lunnell från Söderhem under Lundarp, som är fyra år äldre än han. De har blivit för gamla för att få fler barn, och de är nu officiellt fattighjon, men hon har med sig en dotter Lovisa, f. 1842.

Anders Månsson & Anna Lunnells vigsel 1860. Säby församling.

Han flyttar ut igen 1862, men hans dotter Johanna Christina flyttar in hos dem från Jönköping 1865 med sin egna oäkta dotter.

Anders dör i Anderstorp 1873, antagligen av tidigt anländ ålderdom. Anna bor kvar i backtugan med sin styvdotter och hennes dotter.


Eva Andersdotters bouppteckning 1839. Säby församling.


Dopnotiser

Axel Gillis dop 1830. Vittnen: Soldat. Peter Krantz, h. Maja Persdr i Brusarphemmet, Inh.m. Fredric Jonss. i Pålackhemmet, Pig. Lotta Styberg i Prosteg. Säby församling.

Dödfödda pojkens dop 1831. Säby församling.

Johan Augusts dop 1833. Vittnen: B. Jonas Jaensson, H. Carin Jonsdr i Hyckle, Dr. Carl Frinnström, p. Maria Hjulström i Prosteg. Säby församling.

Johanna Christinas dop 1835. Vittnen: Skrädd. Jonas Andersson, h. Carin Nilsdr på kkobacken, Dr. Johan Moberg, pig. Carolina Södergren i Hyckle. Säby församling.

Eva Charlottas dop 1837. Vittnen: Br. Peter Hjort och Hust. Maja Jönsdr i Brusarp, Dr. Gustaf Södergren i Hyckle och Pig. Gustafva Petersdotter i Brusarp. Säby församling.

Anders Peter Alfreds dop 1848. Vittnen: B. Paulus Sahlberg i Hyckle och H. Hedda Andersdr, Dr. August Svensson i Säby och pig. Lovisa Svanström ib:m. Säby församling.

Hedda Marias dop 1850. Vittnen: Hemmansäg. Johannes Hansson och dess Hustru Ewa Larsdr i Wätinge Kronogård, Dr. Johan Samuelsson i Wätinge och Fru Hedda Brenau(?) i Knutingarp. Säby församling.

Johan Augusts dop 1854. Vittnen: B. Gustaf Jacobs. I Wätinge Sörg. och H. Eva Johansdr; Dr. Johan Johanss. i Landsjö Markestorp, pig. Johanna Jakobsdr i Wätinge Ngd. Säby församling.


Forskningsdata

 •  namnteckningar: Anders Månsson (1839)
 •  namn (andras stavsätt): Anders Månsson/Månss. (1804-1860); Anders (1804-1820); Dräng Anders Månsson/Månss. (1824-1828); Bonden och Hemmansägaren Anders Månsson (1839); Enkl. Br. Anders Månsson (1841-1848); Inh. Anders Månsson (1848-1873); Backst.m. Enkl. Anders Månsson (1855-1860); Backst.m. Anders Månsson (1860-1871)
 •  namn (andras stavsätt): Eva Andersdotter (1828-1839); Ewa Andersdotter (1829); Eva Catharina Andersdotter (1839)
 •  namn (andras stavsätt): Maja Lisa Andersdr (1847-1858)
 •  namn (andras stavsätt): Anna Johansdotter/Johansdr Lunnell (1860-1871); Anna Johansdotter (1872-1879)
 •  f. Säby 1804: v36242.b8.s9
 •  g. Säby 1829: v36243.b259.s517; v36243.b224.s447(1848); v36245.b339.s713(1860)
 •  d. Säby 1873: v36246.b329.s667 (-)
 •  d. Säby 1839: v36243.b371.s723 (magplågor)
 •  d. Säby 1858: v36245.b237.s461 (lungsot)
 •  bou. Säby 1839: v77738.b408.s807
 •  husf. 1804-1808;1813-1873 Säby: v48937a.b620.s50(1804-1808); v22037.b89.s161(1812-1815); v22039.b118.s106(1816-1820); v22042.b138.s125(1820-1822); v22042.b77.s63(1822-1824); v22042.b143.s130(1824-1825); v22042.b138.s125(1825); v22042.b73.s59(1825-1826); v22042.b79.s65(1826-1828); v22044.b80.s69(1828); v22043.b127.s117(1828-1836); v22045.b134.s125(1836-1841); v22047.b134.s125(1841-1845); v22049.b135.s124(1846-1848); v22049.b136.s125(1848-1849); v22051.b132.s122(1850-1854); v22053.b145.s123(1855-1860); v22055.b149.s136(1861-1866); v22058.b180.s166(1867-1871); v22060.b134.s124(1872-1873)
 •  husf. 1828-1839
 •  husf. 1847-1854
 •  husf. 1860-1879
 •  arv. v77723.b42.s79(1819); v77724.b175.s319(1820); v77738.b410.s811(1839)
 •  barn f. Säby: v36243.b66.s127b(1830); v36243.b76.s149(1831); v36243.b86.s171(1833); v36243.b101.s201(1835); v36243.b113.s223(1837); v36243.b216.s431(1848); v36245.b12.s13(1850); v36244.b238.s469; v36245.b52.s91(1854)
 •  barn d. Säby: v36245.b226.s439(1856); v36245.b225.s437(1856); v36245.b225.s437(1856)