Potatis, kål och rötter

Fredric Månsson & Anna Persdotter + Ingrid Jönsdotter


  Fredric Månsson (18/2 1761 – 18/9 1843)
  H-grenen [1.1.5.3]
  Son till Ulrica Jonasdotter Edman & Måns Nilsson
  Klosterås, Säby, Småland
  Rotemästare; hemmansbrukare, inhysesman


 1. AnnaAnnika” Persdotter (7/1 1758 – 14/2 1810) (g. 27/10 1785 i Säbyicon-map-marker)
  Hyckle, Säby, Småland
  6 barn


 2. IngridInga” Helena ”Lena” Jönsdotter (9/1 1784 – 11/10 1865) (g. 31/10 1813 i Säbyicon-map-marker)
  Säby, Småland
  3 barn


  Primärkällor
  05-06-2021
icon-book  Läs även krönikans kapitel 6


Hyckle. Källa: Google.

Fredric växer upp på föräldrarnas gård Klosteråsicon-map-marker, och senare på Sutarpicon-map-marker. 1770 tjänar han på Katarp, och 1777 på Markestorp. Han gifter sig 1785 med Anna ”Annika” Persdotter från Hyckle nära Gripenberg, där de bosätter sig som 3/32 hemmansbrukare hos hennes föräldrar Per Månsson och Hanna Persdotter. 1798 flyttar hans lillebror Måns också in på Hyckle med sin nya hustru.

Fredrik Månsson och Annikas bröllop 1785. Säby församling.

Fredrik och Annikas vigsel 1785. Säby församling.

Paret får 6 barn, men de flesta av barnen dör som små; dödsorsakerna är kikhosta, bröstsjukdomar och s.k. hjärtsprång.

 • 1.   Peter Fredricsson (22/6 1788 – 19/11 1788)
 • 2.   MariaMaja” Fredricsdotter (20/9 1789 – efter 1844)
  •  Johannes Jaensson
 • 3.   Jonas Fredricsson (2/10 1790 – 1/6 1858)
  •  Greta Håkansdotter
 • 4.   Eric Fredricsson (10/3 1792 – 26/7 1792)
 • 5.   Johannes Fredricsson (7/3 1793 – 11/3 1793)
 • 6.   Reinholt Fredricsson (24/12 1797 – 9/6 1798)

Annika dör i bröstfeber i 1810, och tre år senare gifter Fredric om sig med sin unga piga på Hyckle, Inga Lena Jönsdotter, som har med sig en oäkta son Gustaf Magnus (20/9 1803 – 1816), vars pappa är okänd.

Fredrik och Inga Lenas vigsel 1813. Säby församling.

Fredrik och Inga Lenas vigsel 1813. Säby församling.

Paret får ytterligare 3 barn ihop, varav 2 överlever till vuxen ålder.

Fredric väljs som rotemästare för Brusarps rote i Säby församling 1804. De bor kvar på Hyckle det mesta av livet, men från 1833 hyr de in sig på Varvestorp Norrgårdicon-map-marker, och från 1841 bor de på Marknadsplatsen under Säthällaicon-map-marker. Säthälla var en gästgivaregård, och marknadsplatsen fanns nära denna.

Fredric dör av verk 1843. Bouppteckningen avslöjar att de odlade potatis, kål och rötter på tomten och att deras stuga värderades till 33:16 riksdaler banco. Om man jämför denna siffra med beloppet på 22:10:8 som de lånat till sonen Carl Johan Strand, som var soldat i Jönköpings Regemente, så förstår man att detta var mycket pengar för dem.

Fredric hade vid sitt frånfälle 4 gamla rockar (1 blå och 1 grå), 2 gamla vardagströjor, 1 par bockskinnsbyxor, 4 par vadmalsbyxor, 5 västar, 2 gamla hattar, 4 par gamla strumpor, 1 par gamla stövlar, 2 par gamla skor, 3 kravatter, 3 halsdukar, 1 par gamla handskar och 1 käpp. Djur hade de inga, och ägodelarna var få.

Efter mannens död bor Annika kvar på Marknadsplatsen under många år, men 1858 flyttar hon till backstugan Eriksberg under Säby prostgård, där hon tillbringar sin fattiga ålderdom.


Fredrik Månssons bouppteckning 1844.

Fredrik Månssons bouppteckning 1844.


Dopnotiser

Peter Fredricssons dop 1788: "undfick straxt nöddop af afskedade Soldaten Magnus Friman i Högabacken, i närvaro af h. Hanna Persdotter, och p. Greta Persdotter i Hökle. Confirmation skedde i Prosteg. ofvannämde dag. Wittnen afskedade Soldaten Friman i Högabacken, dr. Swen Jonsson i Säby Ng., h. Anna Persdotter i Högabacken, p. Stina Larsdotter i Säby Ng." Säby församling.

Peters dop 1788: undfick straxt nöddop af afskedade Soldaten Magnus Friman i Högabacken, i närvaro af h. Hanna Persdotter, och p. Greta Persdotter i Hökle. Confirmation skedde i Prosteg. ofvannämde dag. Wittnen afskedade Soldaten Friman i Högabacken, dr. Swen Jonsson i Säby Ng., h. Anna Persdotter i Högabacken, p. Stina Larsdotter i Säby Ng. Han dog av kikhosta. Säby församling.

Maria Fredricsdotters dop 1789. Vittnen: B. Elias i Brusarp, Anders Jonsson i Säby, Hst. Sara Andersdr i Brusarp, P. Stina Gudmundsdr. Ordet 'oägta' syftar inte på Maria. Säby församling.

Marias dop 1789. Vittnen: B. Elias i Brusarp, Anders Jonsson i Säby, Hst. Sara Andersdr i Brusarp, P. Stina Gudmundsdr. Ordet ’oägta’ syftar inte på Maria. Säby församling.

Jonas Fredricssons dop 1790. Vittnen: B. Per Månsson i Röamålen, dr. Måns Månsson i Brekärr, hst. Lisa Jönsdr i Brusarp, P. Lisa Andersdotter hos Hulmgren. Säby församling.

Jonas dop 1790. Vittnen: B. Per Månsson i Röamålen, dr. Måns Månsson i Brekärr, hst. Lisa Jönsdr i Brusarp, P. Lisa Andersdotter hos Hulmgren. Säby församling.

Eric Fredricssons dop 1792. Vittnen: B. Per Månsson i Röamålen, dr. Måns Månsson i Hielmary, hst. Carin Persdr i Röamålen, P. Ulrica Gudmundsdr i Säby by. Säby församling.

Erics dop 1792. Vittnen: B. Per Månsson i Röamålen, dr. Måns Månsson i Hielmary, hst. Carin Persdr i Röamålen, P. Ulrica Gudmundsdr i Säby by. Säby församling.

Johannes Fredricssons dop 1793: "Vittnen: B. Gustaf Ericsson ibidm och Dräng. Petter Svensson ibidm, Hustr. Annika Nilsdotter ibdm och Pig. Maja Lisa Jönsdotter i Säby-torp(?). Hade för dess svaghet skull redan fått nöddop; och härstädes ärholt confirmation til richtigheten hand.(?)" Säby församling.

Johannes dop 1793: Vittnen: B. Gustaf Ericsson ibidm och Dräng. Petter Svensson ibidm, Hustr. Annika Nilsdotter ibdm och Pig. Maja Lisa Jönsdotter i Säby-torp(?). Hade för dess svaghet skull redan fått nöddop; och härstädes ärholt confirmation til richtigheten hand.(?) Säby församling.

Reinholt Fredricssons dop 1797. Vittnen: B. Nils Månsson i Åsvalahult, Dr. Måns Månsson i Gunnarstorp, H. Anna Larsdr i Åsvalahult, Pig. Brita Ericsdr i Hyckle. Säby församling.

Reinholts dop 1797. Vittnen: B. Nils Månsson i Åsvalahult, Dr. Måns Månsson i Gunnarstorp, H. Anna Larsdr i Åsvalahult, Pig. Brita Ericsdr i Hyckle. Säby församling.

Eva Fredricsdotters dop 1815. Vittnen: Måns Månsson i Brusarp, dr. Eric Andersson, H. Anna Svensdr, pig. Greta Andersdr i Brusarp. Säby församling.

Evas dop 1815. Vittnen: Måns Månsson i Brusarp, dr. Eric Andersson, H. Anna Svensdr, pig. Greta Andersdr i Brusarp. Säby församling.

Carl Johan Fredricssons dop 1818. Vittnen: Bond. Peter Månsson, H. Maja Jönsdr i Högabacken, pig. Cathr. Frinberg i Hyckle. Säby församling.

Carl Johans dop 1818. Vittnen: Bond. Peter Månsson, H. Maja Jönsdr i Högabacken, pig. Cathr. Frinberg i Hyckle. Säby församling.

Gustaf Fredric Fredricssons dop 1823. Vittnen: B.(?) Carl Aspgren, h. Anna Fredricsdr i Hyckle, Dr. Petter Persson i Månstorp, p. St. Nilsdr i Säby Ngd. Säby församling.

Gustaf Fredrics  dop 1823. Vittnen: B.(?) Carl Aspgren, h. Anna Fredricsdr i Hyckle, Dr. Petter Persson i Månstorp, p. St. Nilsdr i Säby Ngd. Säby församling.


Forskningsdata

 •  namn (andras stavsätt): Fridrich (1761); Fredric (1765-1819); Friedrich (1766-1767); Tjensteg. Fredric Månsson (1770); Fredrik (1771-1775); Drängen och Hemmansbrukaren Fredric Månsson (1785); Dräng Fredric Månss. (1785); Bonden/Bond./B. Fredric Månsson/Månss. (1785-1818); Friedric Månsson (1788-1793); B. Friedric Månsson (1789-1792); Bonden Friedrich Månsson (1793); Fredric Månsson (1804-1836); Bonden Fredrich Månsson (1814); B. Fred. Månsson (1823); Inh. Fredrik Månsson (1836-1841); Inh. Fredr. Månsson (1841-1843); Fredrik Månsson (1843); Inhysesmannen Fredreck Månsson (1843)
 •  namn (andras stavsätt): Annicka (1758); Pig. Annicka Persdotter (1785); Anna Persdotter/Persdr/Persd. (1785-1808); Annika Persdr/PersDr (1789-1810); Annika Pehrsdotter (1793)
 •  namnteckningar: I. L. D. (1843)
 •  namn (andras stavsätt): Inga Lena Jönsdotter/Jönsdr (1813-1845); Ingrid Lena Jönsdr (1815); Inga Jönsdr (1818); Inga Len. Jönsdr (1820-1826); Ingrid Jönsdottr (1823); Inga Lena Jonsdotter/Jonsdr (1843-1865); Inh.Enk./I.E. Inga Lena Jönsdr (1846-1854); Inh.Enk. [Inga] Helena Jönsdr (1855-1858); Inh.E./Inh. Inga Lena Jonsdr (1858-1865)
 •  f. Säby 1761: v36240.b166.s329
 •  f. Säby 1758: v36239.b250.s245
 •  g. Säby 1785: v36241.b11.s6; Säby 1813: v36242.b216.s464
 •  d. Säby 1843: v36243.b391.s763 (verk)
 •  d. Säby 1810: v36242.b243.s520 (bröstfeber)
 •  d. Säby 1865: v36246.b280.s569 (ålderdom)
 •  bou. Säby 1844: v77743.b55.s101
 •  husf. 1765-1798;1803-1808;1812-1843 Säby: v22030.b152.s282(1765-1768); v22031.b89.s150(1770); v22031.b174.s356(?-1785?); v22031.b156.s320(1785?-1788); v22032.b85.s75(1789-1798); v48937a.b620.s50(1803-1808); v22037.b90.s163(1812-1815); v22039.b119.s107(1816-1820); v22041.b125.s112(1820-1826); v22043.b125.s115(1826-1833); v22044.b155.s144(1833-1836); v22046.b164.s453(1836-1841); v22047.b157.s148(1841-1843)
 •  husf. 1785-1798;1803-1808
 •  husf. 1814-1865 Säby: v22049.b156.s146(1846-1849); v22051.b152.s142(1850-1854); v22053.b166.s144(1855-1858); v22054.b316.s593(1858-1860); v22057.b93.s880(1861-1865)
 •  mant. 1766-1767 Klosterås: v400854.b30080.s4316(1766); v400736.b1630.s337(1767)
 •  sock. Säby: v48926.b218.s431(1804)
 •  arv. v77717.b169.s175(1814); v77723.b44.s83(1819)
 •  barn f. Säby: v36241.b96.s202(1788); v36241.b105.s220(1789); v36241.b114.s238(1790); v36241.b126.s262(1792); v36241.b134.s278(1793); v36241.b173.s356(1797); v36242.b113.s219(1815); v36242.b132.s257(1818); v36243.b24.s45(1823)
 •  barn d. Säby: v36241.b198.s406(1788); v36241.b204.s418(1792); v36241.b205.s420(1793); v36241.b213.s436(1798); v36242.b172.s355(1816)