Har du varit där? / Smålandssläkten

Gunnarstorp

Bilder: Esben Alfort 2017.

Hemmanet Gunnarstorp ägdes tydligen ursprungligen av Maria Sophia Gyllenståhl, Eric Alforts hustru. När dottern Maria Catharina mot sina föräldrars vilja gifte sig med drängen Jonas Andersson, blev han soldat och fick ett soldattorp. När hennes mor dog, ärvde hon Gunnarstorp, där de bosatte sig som bönder, och från och med då blev denna gård inofficiell släktgård åt deras ättlingar i Smålandssläkten genom flera generationer.

Gunnarstorp. Källa: Från Sommabygd till Vätterstrand VI.

Gunnarstorp. Källa: Från Sommabygd till Vätterstrand, 6:e samlingen.

Efterhand som de blir vuxna, börjar sönerna Fredrich, Carl och Ulrich mellan 1759 och 1772 ta över gården som jordbrukare. Carl bor kvar hela livet efter det att han gift sig med Sara Ericsdotter. Även svärsonen Måns Nilsson flyttar dit när han gifter sig med dottern Ulrica Jonasdotter. De bor kvar resten av livet. Sonsonen Fredrik Ulricsson flyttar in med sin hustru ca. 1800, och dottersonen Reinhold Månsson kommer dit med sin hustru 1807. Båda bor sedan kvar hela livet. Runt 1810 flyttar en annan svärson Petter Persson in som bonde med sin hustru Cathrina Fredricsdotter, fast de lämnar gården 1816. Då är Reinhold Månsson och hans familj de enda från familjen som är kvar på Gunnarstorp. Ulricas sonson Jonas Fredriksson [1.1.5.3.3] tjänar på gården på 1810-talet. Reinhold Månssons svärson Gustaf Jonsson flyttar in som jordbrukare 1839 när han gifter sig med dottern Fredrika Reinholdsdotter [1.1.5.5.2]. Då ägs Gunnarstorp till hälften av Gustaf Jonsson, en fjärdedel av Reinhold Månsson och en fjärdedel av en annan brukare. Året efter köper Reinhold Månssons svärson Sven Leonhardsson i Krämarp, gift med Christina Reinholdsdotter [1.1.5.5.1], den sista fjärdedelen så att hela gården ägs av familjens medlemmar. Deras son flyttar dit med en gång, men föräldrarna bor kvar på Krämarp ända till 1845, då de tar över sterbhuset och flyttar in som hälftenbrukare. 1854 säljer de gården till sonen Carl Gustaf Svensson, fast de bor kvar till 1857. Hela familjen lämnar Gunnarstorp 1857 och flyttar till Kärringeberg Södergård. Man kan undra om det var ett frivilligt beslut, eller om det var ekonomiska bekymmer som gjorde att man fick överge gården. I varje fall dör pappa Sven skuldsatt 1882. Hans mamma Stina Andersdotter tycks vara den sista från familjen som bor kvar på Gunnarstorp. När hon dör på gården 1860, beskrivs hennes bostad som “En stugobyggning bestående af Förstuga, Boningsrum och Kök”.

Källstugan på Gunnarstorps ägor:

  • 1854-1860:  icon-home  Anna Greta Reinholdsdotter [1.1.5.5.4] & Anders Carlsson Nero
  • 1863-1895:    Anna Greta Reinholdsdotter [1.1.5.5.4] & Anders Carlsson Nero

icon-check  28-02-2018

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *