Blev 88 år gammal

Gustaf Ulricsson & Eva Jonsdotter


  Gustaf Ulricsson (22/5 1775 – 24/8 1863)
  J-grenen [1.1.9.5]
  Son till Ulric Jonasson & Kerstin Larsdotter
icon-location-arrow  Gunnarstorp, Säby, Småland
  Rättare, jordbrukare, bonde; grådsdräng; torpare


  Eva Jonsdotter (11/8 1775 – 5/5 1854) (g. 26/12 1797 i Säbyicon-map-marker)
icon-location-arrow  Säby, Småland
  6 barn – Stamföräldrar åt J2-grenen


icon-certificate  Primärkällor
  20-08-2020


Gustaf växer upp på Hultet under under Gransbo säteriicon-map-marker i Säby församling. 1797 tjänar han på Tranberga i Torpa församling.

Gransbo säteris manbyggnad.

Gransbo säteris manbyggnad, uppförd kring 1800.

Det året gifter han sig i Säby kyrka med Eva Jonsdotter från Brandebo, och de bosätter sig till en början där.

Gustaf Ulricsson och Eva Jonsdotters bröllop 1797. Säby församling.

Gustaf Ulricsson och Eva Jonsdotters vigsel 1797. Säby församling.

Från 1799 bildar de dock hem i torpet Kavelbäcken (även kallat Kallbäcken eller Kalbäcken), som också det ligger under Gransbo säteri, säkert ganska långt ute i skogen. 1803 uppges de bo på granntorpet Jacobsberg, och året efter flyttar de vidare till Rubban, som ligger ända ute vid länsgränsen mitt i vilda skogen. Även hans ogifta storasyster Sophia flyttade dit. Det är lite oklart om de verkligen flyttade så ofta, eller om vissa av dem helt enkelt är samma bostad som har registrerats olika.

Rubban ligger långt ute i ett vilt skogsområde. Foto: Esben Alfort 2019.

De får 6 barn.

1812 bor de på Rya, och där stannar de till 1825, då de två äldsta barnen lämnat hemmet och de flyttar till Sållarp.

Rya gård har vuxit igen och vägen och gårdsplanen har försvunnit. Foto: Esben Alfort 2019.

1827 hyr de in sig på Brandebo, som då brukas under Rya, med yngsta dottern Ulrica och hennes oäkta son. Det är ont om pengar, så Gustaf tar jobb som dräng på Säby prästgård 1828, medan hans hustru bor kvar på Brandebo.

Ryas ägor 1769. Källa: Lantmäteriet.

Ryas ägor 1769. Källa: Lantmäteriet.

Året efter tar han anställning på Gransbo säteri som gårdsdräng, och då flyttar familjen med honom dit. Han gör bra ifrån sig under de följande åren på Gransbo, och befordras så småningom till rättare. De stannar kvar ända till 1837 då de flyttar till torpet Marken långt ute i skogen öster om Gransbo. 1839 när alla barn lämnat dem flyttar de ensamma till backstugan Jansberg (även kallad Jonsberg, ursprungligen Johansberg) under Gransbo, där de sedan tillbringar ålderdommen under knappa omständigheter.

Ensamheten trivs de emellertid inte med, så de skaffar en liten fosterdotter Ulrica Christina Edlund (f. 27/8 1838) från Vadstena 1843. Hon återvänder till Vadstena 1851, och tre år senare dör Eva. Även Gustaf börjar känna sig gammal; han har blivit blind och klarar sig inte ensam, så från 1858 hyr han in sig hos sin dotter Fredrica och hennes man. Det verkar dock som att det är de som flyttar till Jansberg och tar över  stugan som då blir ett torp. Han går bort som gammalt blint men hederligt fattighjon 1863.


Dopnotiser

Det syns tydligt på dopvittnelistorna att de var omtyckta på Gransbo säteri, för det är finfolk som ställer upp för dem när första barnet ska döpas. Inte förrän sista barnets dop kommer det emellertid någon från hans familj utöver syskon; då ställer hans förmögne äldste kusin, riksdagsmannen Erich Fredricsson och hans hustru Eva på Rås upp för första gången.

Maria Christinas dop 1799. Vittnen: Herr Jon: Gyllenhammar på Gransbo, Trädgårdsm: Johannes Appelroth ibdm, Fröken Jaquette Gyllenhammar ibdm och Demois: Anna Justina Spaak ibdm. Säby församling.

Maria Christinas dop 1799. Vittnen: Herr Jon: Gyllenhammar på Gransbo, Trädgårdsm: Johannes Appelroth ibdm, Fröken Jaquette Gyllenhammar ibdm och Demois: Anna Justina Spaak ibdm. Säby församling.

Reinholds dop 1801. Vittnen: T. Eric(?) Jonsson i Sommehagen, Hr L. P. Wikstrand, Hst. Kerstin Persdr i Sommehagen och Pig: Kerstin Jonsdr i Brandebo. Säby församling.

Reinholds dop 1801. Vittnen: T. Eric Jonsson i Sommehagen, Hr L. P. Wikstrand, Hst. Kerstin Persdr i Sommehagen och Pig: Kerstin Jonsdr i Brandebo. Säby församling.

Lenas dop 1804. Vittnen: Bond. Petter Johansson i Gransbo, dr. Johan Johansson i Brandebo, Hust. Maria Andersdr i Gransbo och Pig. Sophia Ulricsdr i Hultet. Säby församling.

Lenas dop 1804. Vittnen: Bond. Petter Johansson i Gransbo, dr. Johan Johansson i Brandebo, Hust. Maria Andersdr i Gransbo och Pig. Sophia Ulricsdr i Hultet. Säby församling.

Johannes' dop 1808. Säby församling.

Johannes’ dop 1808. Säby församling.

Fredricas dop 1811. Vittnen: Torp: Hans Ericsson i Brandebo, dräng: Jonas Månsson i Rya; hust. Catrina Andersdr i Brandebo, pigan Anna Nilsdr i Rya. (Dödfödda flickebarnet är icke relaterat och är odöpt så inga uppplysningar hör dit). Säby församling.

Fredricas dop 1811. Vittnen: Torp: Hans Ericsson i Brandebo, dräng: Jonas Månsson i Rya; hust. Catrina Andersdr i Brandebo, pigan Anna Nilsdr i Rya. (Dödfödda flickebarnet är icke relaterat och är odöpt så inga uppplysningar hör dit). Säby församling.

Ulricas dop 1815. Vittnen: Nämdem: Eric Fredricsson i Rås, drängen Anders Carlsson i Ryan, hustru Eva Ericsdotter i Rås och Pig. Maja Christiansdr i Ryan. Säby församling.

Ulricas dop 1815. Vittnen: Nämdem: Eric Fredricsson i Rås, drängen Anders Carlsson i Ryan, hustru Eva Ericsdotter i Rås och Pig. Maja Christiansdr i Ryan. Säby församling.


Forskningsdata

 •  namn (andras stavsätt): Gustaf (1775-1797); Dr. Gustaf Ulriksson (1797-1802); Gustaf Ulricss. (1797-1798); Torp./T. Gustaf Ulricsson (1799-1839); Torp. Gustaf Ullricsson (1799-1801); Gust. Ulricsson (1803-1808); Bond./B. Gustaf Ullricsson (1803-1815); Bonden/Bond./B. Gustaf Ulricsson/Ulricss. (1808-1815); Gustaf Ulricsson (1816-1827); Br. Gustaf Ullriksson/Ullrikss. (1818-1819); Br. Gust. Ullriks. (1820); Br. Gustaf Ulricsson (1820-1825); Gifta GårdsDr./Dr. Gustaf Ulricsson (1828-1836); Rättarn Gustaf Ulricsson (1836-1837); Br. Gust Ulricss. (1837-1839); Inh. Gustaf Ulricsson (1839-1860); Inh. Gustaf Ulriksson (1841-1863); Backst.man Gustaf Ulriksson (1854); Inh. Gust. Ulricsson (1855-1858); Inh. Gust. Ulriksson (1863)
 •  namn (andras stavsätt): Pig. Eva Jonsdr (1797); Eva Jonsdotter/Jonsdr (1797-1854); Lisa Jonsdr (1799); Inhys. Eva Jonsdotter (1828-1829)
 •  f. Säby 1775: v36240.b214.s427
 •  g. Säby 1797: v36241.b25.s34
 •  d. Säby 1863: v36246.b265.s539 (ålderdomskrämp.)
 •  d. Säby 1854: v36245.b220.s427 (-)
 •  husf. 1775-1808;1812-1863 Säby: v22031.b88.s148(1775-1777); v22033.b136.s125(1789-1797); v22033.b142.s131(1797-1798); v22034.b134.s122(1799); v22034.b133.s121(1799-1802); v48937a.b2500.s236(1803-1808); v48937a.b2530.s239(1803-1808); v22038.b169.s157(1812-1815); v22040.b196.s184(1816-1820); v22042.b196.s183(1820-1825); v22042.b105.s92(1825-1827); v22042.b193.s180(1827); v22044.b279.s268(1828-1829); v22044.b204.s193(1829-1836); v22046.b211.s500(1836-1837); v22046.b215.s504(1837-1839); v22046.b215.s504(1839-1841); v22048.b212.s504(1841-1845); v22050.b220.s507(1846-1849); v22052.b228.s525(1850-1854); v22054.b245.s522(1855-1858); v22054.b244.s521(1858-1860); v22056.b369.s762(1861-1863)
 •  husf. 1797-1808;1812-1854 Säby: v22042.b193.s180(1827-1828); v22044.b206.s195(1828-1829)
 •  mant. 1818-1820 Rya: v400785.b8100.s1041(1818); v400787.b8460.s1071(1819); v400789.b7930.s1031(1820)
 •  mant. 1818-1820
 •  barn f. Säby: v36241.b184.s378(1799); v36241.b39.s80(1801); v36242.b8.s9(1804); v36242.b40.s73(1808); v36242.b66.s125(1811); v36242.b101.s195(1815)
 •  barn d. Säby: v36242.b237.s508(1808)