Gärdslätt

Gärdslätticon-map-marker var en by som bl.a. rymde en skattegård, ett rusthåll och ett kronoskogvaktarboställe i Rinna församling. Alla dessa gårdar beboddes av släkten under en tid.

Utsikt mot Gärdslätts Skattegård och Rusthåll idag mitt i de vackra blomsterängarna. Foto: Esben Alfort 2019.

Nuvarande Skattegården är byggd 1895, och förmodligen finns inga byggnader kvar från äldre tider, då äldre kartor visar att gårdarna inte bara låg på ett helt annat sätt (vilket var vanligt före skiftet), utan också var helt annorlunda utformade. Förr fanns det många fler byggnader.

Gärdslätt i Rinna vid skiftet 1861. Observera att kartan inte är helt norrvänd. Källa: Lantmäteriet.
Gärdslätt i Rinna 1948. Källa: Lantmäteriet.

Gärdslätts gårdar blev tillflyktsort för flera av C-grenens kvinnor när de tvingades gifta sig skandalsnabbt efter att ha blivit med barn, sedan blev det bara fler skandaler slutande med självmord, konkurs, en mordanklagan och en skilsmässa.

Det börjar med att kronoskogvaktaren Anders Lindahl och Christina Wetterström bor på bostället i slutet på 1700-talet tills 1802 då de flyttar till Rusthållet.

1808 gifter sig kronoskogvaktaren Anders Landelius och Anna Catarina Alfort och flyttar till bostället.

1813 gifter sig de förstnämndas son fänrik Anders Adam Lindahl och Anna Catarinas syster Lovisa Alfort och bosätter sig hos hans föräldrar på rusthållet.

I mitten på 1820-talet skiljer sig Anders Landelius och Anna Catarina Alfort. Deras söner Per Johan och Anders David bor kvar hos fadern, och när han sedan skjuter sig 1834 flyttar mamman tillbaka dit. Dottern Anna Catarina Landelius flyttar till rusthållet. 1840 flyttar mamman till Skattegården med son sin Per Johan Landelius.

1841 slutar Gärdslätt användas av släkten då familjen Landelius flyttar till Ljungstorp rusthåll.


Kronoskogvaktarbostället:

Rusthållet:

Skattegården:


Gärdslätt Västergårds manbyggnad är kanske en av de äldsta bevarade byggnaderna i Gärdslätt. Foto: Esben Alfort 2019.

icon-check  28-02-2020