Asperénska försläkten

Wilhelm Asperéns föräldrar var Carl Adolf Asperén (27/2 1791 – 25/5 1852) och Eva Cathrina Fredricsson (1/9 1791 – efter 1848). Carl Adolf föddes i Eskilstuna fristad, men växte upp på Vedevågs bruk i Lindesbergs församling, där hans pappa jobbade som mässingslagare. Efter pappans bortgång blev han själv bleckslagare i Eskilstuna Gamlestad. På 1840-talet hade han blivit ekonomidirektör.

Carl Adolfs föräldrar var Adolph von Asper(e)n (12/11 1752? – 14/5 1805) och Maria Berquist (28/4 1847 – 28/4 1847). Paret gifte sig 3/4 1785 i Storkyrkan i Stockholm.

Adolph von Aspern & Maria Bergquists vigsel 1785. Storkyrkans församling.

Adolph var mässingslagaregesäll, och efter vigseln bosatte de sig till en början på Hälleforsnäs bruk i Lilla Mellösa församling söder om Eskilstuna, där han kallas förtennare. Maria föder en dotter där i september.

Efter ett år flyttar de till Eskilstuna Fristad som gesällpar. Inom kort är han etablerad som mässingslagare med egen gesäll i Linds gård och börjar då kalla sig Adolph (von) Asperén för att det ska låta lite mer stiligt. Det nya namnet är belagt från åtminstone 1790 både med och utan von, och redan 1788 kallas han Adolph Asperen, som förmodligen också ska tolkas som det nya namnet med tanke på att von är borttaget.

År 1800 flyttar de till Vedevågs bruk i Lindesbergs församling, där de stannar tills 1804. Bara ett halvår efter återkomsten till Eskilstuna Fristad dör Adolph av en bröstfeber, och Maria blir ensam med barnen. Vid sin död kallas han manufakturist. Maria och barnen flyttar då till rådmannen Jonas Ekstrands gård i Eskilstuna Nystad. Inom några år tar sonen Carl Adolf Asperén över verksamheten som gårdens bleckslagare och får då av prästen den prisvärda beteckningen en utmärkt industrieux. Hans egen lillebror Per Gustaf blir hans lärling.

Maria var från Flisby i Småland, medan Adolph påstås vara från Karlskrona. Uppgifterna om detta par är dock genom alla åren mycket osäkra och motsägelsefulla, och prästerna litade inte själva på dem. Adolph uppges sålunda i olika kyrkböcker vara född 1759, 1758 eller 1754, medan Maria är registrerad med födelseåren 1763, 1762, 1760, 1758, och till och med 1738. Det är därför inte alls omöjligt att det är frågan om den Adolf von Asperen som döptes 12/11 1752 i Maria Magdalena församling i Stockholm som son till kofferdikaptenen Josias von Aspern och hans hustru Christina Maria Witte, som snart efter (senast 1758) flyttade till Karlskrona. Det kan förstås även vara så att denne Adolph dog tidigt och föräldrarna sedan fick en ny Adolph efter att de flyttat. Hursomhelst så växte Adolph upp på Drottninggatan i Karlskrona. 1769 föder en flicka i amiralitetsförsamlingen en oäkta son som Josias är barnafader till, så antagligen lever hans hustru då inte längre.

Josias von Aspern och Christina Maria Witte (f. 6/1 1721) gifte sig 5/8 1744 i Katarina kyrka i Stockholm. Hon var dotter till Handelsmannen Hans Witte i Storkyrkoförsamlingen och hans hustru Christina.

Josias von Aspern & Christina Maria Wittes vigsel 1744. Katarina församling.

I juli det följande året fick de sonen Josias Johannes. 1752 hade de flyttat till Maria Magdalena församling, där de fick barnen Adolph och Johan Abraham.

Josias föräldrar var förmodligen den betydelsefulle handelsmannen i Amsterdam Josias van Asperen (f. ca. 1688) och hans hustru Anna Swidde. Han hade nära anknytning till både Sverige och Danmark och grundade Asiatisk Kompagni i Danmark.

Släkten von Aspern fanns dock redan i Sverige på 1600-talet. I december 1670 dör räknemästaren Johan von Asperen i Stockholm, varefter änkan Elisabet 17/1 1671 gifter om sig i Tyska församlingen med muraren Andreas Tullner.
Det fanns även en handelsman Matthias von Aspern i Hamburg med anknytning till Sverige. Det finns brev från honom till svenska kungen 1664-1665.


Forskningsdata

Carl Adolf Asperén & Eva Cathrina Fredricsson

 •  icon-male namn (andras stavsätt): Carl Adolph (1801-1812); Carl Adolf (1804-1808); Ogifte Bleckslagaren Carl Adolf Asperén (1812-1816); Bleckslagaren Carl Adolf Asperéen (1817-1819); Bläckslag. Carl Ad. Asperén (1819-1825); EkonomieDirectören Carl Adolf Asperén (1844-1848)
 •  icon-male f. Eskilstuna Kloster & Fors: v54892.b95.s183(1791)
 •  icon-male husf. 1791-1825;1844-1848 Eskilstuna Kloster & Fors: v54751.b144.s268(1812-1814); v54752.b147.s137(1814-1816); v54753.b144.s135(1817-1819); v54754.b143.s136(1819-1822); v54755.b145.s134(1823-1825); v54761.b194.s183(1844-1848)

Adolph von Asperen & Maria Bergquist

 •  icon-male namn (andras stavsätt): Adolph (1752); Adolph von Aspern (1785); Förtenaren Adolph von Asperen (1785); MässingslagareGesellen Adolph von Aspern (1786-1788); Mässingslagaren Adolph von Asperén (1790-1799); MässingSlagaren Adolph v. Asperèn (1799-1800); Mässingslagaren Adolph von Asperén (1801-1802); Bleckslagar Asperén (1804-1808); Adolf von Asperén (1805); Bleckslagaren Asperèn (1809-1812)
 •  icon-male f. Maria Magdalena: ?v88228.b198.s383(1754)
 •  icon-male d. Eskilstuna Kloster & Fors: v54893.b246.s489(1805) (bröstfeber)
 •  icon-male husf. 1786-1805 Eskilstuna Kloster & Fors: v54743.b161(1786-1788); v54744.b126.s120(1790-1799); v54746.b150.s145(1799); Lindesberg: v52118.b47.s40(1802-1804); Eskilstuna Kloster & Fors: v54795.b17.s9(1805)
 •  icon-female husf. 1786-1847 Eskilstuna Kloster & Fors: v54749.b115.s107(1805-1808); v54750.b113.s107(1809-1812); v54751.b144.s268(1812-1814); v54752.b147.s137(1814-1816); v54754.b143.s136(1819-1822); v54755.b145.s134(1823-1825); Klara: ?v87166.b46.s81(1835); Eskilstuna Kloster & Fors: v54761.b194.s183(1844-1847)
 •  icon-user barn f. Mellösa: v59808.b102.s98(1785); Eskilstuna Kloster & Fors: v54892.b73.s139(1788); v54892.b95.s183(1791); v54892.b122.s237(1793); v54892.b169.s331(1798); Lindesberg: v53509.b175.s348(1801)

Josias von Asperen & Christina Maria Witte

 •  icon-male namn (andras stavsätt): CouperdieCapiten Josias von Aspern (1744); CoopvardieSkiepparen Josias von Aspern (1745); SiöCapitain Josias von Asperen (1752); CoopvardieCap. Hr Josia von Aspern (1754); CoopvardieCapitain Josias von Asperen (1758); Couph.Capit. Hr Josias v. Aspern (1769); Capit. von Aspern (1769)
 •  icon-user g. Storkyrkoförs.: v87021.b88.s167(1744)
 •  icon-male tomt Karlskrona: v98927.b79.s71(1758)
 •  icon-male dopv. Karlskrona: v96224a.b80.s5(1769)
 •  icon-user barn f. Katarina: v220790.b360.s61(1745); Maria Magdalena: v88228.b198.s383(1752); v88228.b243.s473(1754); v96136.b11.s13(1769)

Josias van Asperen & Anna Swidde


icon-check  29-05-2022