Ett lyckligt slut på en fattig hushållerskas historia

Wilhelmina Ögnelooh & Per Viktor Jansson


  Albertina WilhelminaMinaÖgnelodh/Ögnelooh (23/4 1865 – 18/8 1921)
  B-grenen [1.2.9.9.2.3]
  Dotter till Anna Fredrika Ögnelodh
  Sockenbygget, Ö. Tollstad, Östergötland
  Hushållerska
icon-play  3 oäkta barn med okända fäder


  Primärkällor
  17-03-2020


Mina växer upp i Östra Tollstad Sockenbygge för de fattiga i församlingen. Hon tjänar på Braxstad 1881-1884, och efteråt får hon en plats på Militiebostället i Ekeby. Året därpå flyttar hon vidare till Stora Ljuna Östergård i Hogstad.

Från 1886 är hon försvarslös utan fast bostad. Under denna tid vistas hon bl.a. i Veta församling, där hon – precis som både mor och mormor – får en oäkta son med en okänd fader. Endast fattiggårdsföreståndaren och hans fru är dopvittnen. 1889 blir hon med barn igen och flyttar i december till Bäckstugan under Ryckelsby i Ekeby, där hon får sin andra son. Inom kort dör den första.

För att den andra ska överleva lämnar hon honom som fosterbarn på Lindstorp i Ekeby och flyttar själv till Skrukeby Östergård i Högby, där hon får ytterligare en oäkta son. Man kan undra vem fadern eller fäderna var. Efter födseln återvänder hon omedelbart till Ekeby, där hon blir upptagen på fattighuset.

1907 får hon en tjänsteplats hos torparen Per Viktor Jansson på Vänbygget under Solberga i Lerbäck församling norr om Vättern. Han har mist sin hustru två år tidigare och behöver hjälp med att ta hand om hemmet. Hon trivs bra hos honom och blir snart hans hushållerska och sambo. Hennes son tar efternamnet Jansson och flyttar hemifrån 1911. Mina stannar kvar i hushållet och flyttar samtidigt med första världskrigets utbrott 1914 med Per Viktor till torpet Svartebo under Västerby Löneboställe i Hammar församling, där de bor kvar resten av livet. Mina lever dock bara till 1921.

Sonen Herman får senare en adoptivdotter som bär namnet Ögnelooh vidare till nutiden.


Vilhelminas död 1921. Hammar församling.

Vilhelminas död 1921. Hammar församling.


Dopnotiser

Erik Hjalmar Emanuels dop 1887. Vittnen: Fattiggårdsföreståndaren P. H. Lindblad och Hustru i Heta Östergård. Veta församling.

Erik Hjalmar Emanuels dop 1887. Vittnen: Fattiggårdsföreståndaren P. H. Lindblad och Hustru i Heta Östergård. Veta församling.

Karl Oskar Hermans dop 1889. Vittne: Enk. Johanna Spets, Nybo. Ekeby församling.

Karl Oskar Hermans dop 1889. Vittne: Enk. Johanna Spets, Nybo. Ekeby församling.

Otto Julius Hennings dop 1892. Vittnen: Arb. Frans Kilgren (fr.v.) o. h. hustru fr. Hagalund. Ekeby församling.

Otto Julius Hennings dop 1892. Vittnen: Arb. Frans Kilgren (fr.v.) o. h. hustru fr. Hagalund. Ekeby församling.


Forskningsdata

  •  namn (andras stavsätt): Albertina Wilhelmina (1865-1881); Albertina Wilhelmina Ögnelodh (1882-1921); Pig./P. Albertina Wilh. Ögnelodh (1884-1886); Pig. Albertina Wilhelmina Ögnelodh (1885-1887); Pigan/Pig. Albertina Vilhelmina Ögnelodh (1887-1892); Albert:a Wilh:na Ögneloo (1887); Pig. Albertina Vilh. Ögnelodh (1889-1900); Albertina Vilhelmina Ögnelodh (1889-1921); Pig. Albertina Vilh:a Ögnelodh (1892-1893); Albertina Vilhelmina Ögnelooh (1907-1914); Albertina Wilhelmina Ögnelook (1914-1921)
  •  f. Ö. Tollstad 1865: v42858.b31.s57
  •  d. Hammar 1921: v146050.b1060.s99 (sarcoma ovarii)
  •  husf. 1865-1921 Ö. Tollstad: v26331.b290.s567(1865-1868); v26332.b280.s547(1869-1875); v26333.b273.s531(1875-1881); v26334.b26.s33(1881-1884); Ekeby: v25394.b206.s190(1884-1885); Hogstad: v25963.b160.s148(1885); v25964.b174.s158(1885-1886); v25964.b210.s194(1886-1887); v25964.b210.s194(1887-1889); Ekeby: v25395.b252.s601(1889-1891); Högby: v26144.b105.s92(1891-1892); Ekeby: v25394.b236.s220(1892-1893); v25396.b285.s270(1894-1900); v175742.b293.s587(1901-1907); Lerbäck: v146371.b4700.s456(1907); v146374.b4980.s474(1908-1914); Hammar: v146034.b1730.s535(1914-1919); v146038.b1850.s577(1920-1921)