En fattig arbetare

Magnus Alfred Lundberg


  Magnus Alfred Berglund/Lundberg (16/7 1859 – efter 1886)
  B-grenen [1.2.9.9.2.1]
  Son till Anna Fredrika Ögnelodh
  Ö. Tollstad, Östergötland
icon-wrench  Arbetare


  Primärkällor (viss osäkerhet)
  31-07-2018


Oäkta sonen Magnus Alfred växer upp i sockenbygget för fattiga i Östra Tollstad församling i Östergötland.

1869 blir han mot betalning fosterson hos drängen Carl Johan Larsson i Hyppingstorp och tar då namnet Berglund. Tre år senare tar hans forsterfar med honom till Amundebo i Ulrika församling nordost om Malexander, där de blir jordbrukare.

1875 flyttar han hem till sin då döende mamma i Östra Tollstad. Han betecknas då som arbetare utan bostad, och ändrar nu av någon anledning namn till Lundberg.

1878-1879 tjänar han på Klovsten i Vikingstad församling, och året efter på Fiestad rusthåll i Ö. Tollstad. 1881 verkar han ha planerat att dra till Stockholm, men i stället tjänar han ett år i torpet Skogen under Grönlund i Åsbo.

1882 får han arbetstillstånd, först till Östergötland och sedan till Örebro Län. Han far då till Axberg församling norr om Örebro, men bosätter sig i stället i Ervalla församling längre norrut. Där betecknas han som lös (dvs. arbetslös) dräng på Tingstorps Nybygge.

1884 tar han ut arbetsbetyg för Lillkyrka norr om Hjälmaren, men reser i stället till Västra Ny församling norr om Motala, där han tjänar på Åsen under två år. Han betecknas nu som arbetare.

Sedan påstås han ha flyttat hem till Ö. Tollstad, men han försvinner ur syne.


Forskningsdata

  •  namn (andras stavsätt): Magnus Alfred (1859-1860); Magnus Alfrid (1861-1869); Magnus Alfred Berglund (1869-1878); Magn. Alf. Berglund (1872-1875); Magnus Alfred Lundberg (1878); Alfred Magnus Lundberg (1878); Dräng./Dr. Magnus Alfred Lundberg (1878-1886); Arb. Magnus Alfred Lundberg (1886)
  •  f. Ö. Tollstad 1859: v42857.b31.s59
  •  husf. 1859-1875;1877-1882 Ö. Tollstad: v26330.b197.s180(1859-1860); v26331.b290.s567(1861-1868); v26332.b280.s547(1869-1872); Ulrika: v29610.b119.s112(1872-1875); Ö. Tollstad: v26333.b273.s531(1877-1878); v26333.b285.s555(1878); Vikingstad: v27420.b84.s76(1878-1879); Ö. Tollstad: v26333.b52.s89(1879-1880); v26333.b277.s539(1880-1881); Åsbo: v26873.b80.s72(1881-1882); Ervalla: v51069.b237.s495(1882-1884); V. Ny: v27087.b137.s475(1884-1886)