Från barnhusbarn till släktens huvudman

Jacob Gabriel Ögnelood


  Jacob Gabriel Ögnelood (9/4 1786 – efter 1876)
  B-grenen [1.2.9.6]
  Son till Birgitta Ahlfort & Esaias Ögnelodh
icon-location-arrow  Axstad, Högby, Östergötland
  Ogift


icon-certificate  Primärkällor (Viss osäkerhet)
  10-02-2021


Jacob Gabriel, vars föräldrar hade mist allt genom två förödande bränder, lämnas när han är 12 år gammal på Allmänna Barnhuset i Stockholm, där han sägs ha uppfostrats av anhöriga i Karlskrona. Han skickas hem från barnhemmet 1800, sannolikt för att han då är tillräckligt gammal för att tjäna egna pengar som dräng.

Allmänna Barnhusets notis om Jacob Gabriel 1798-1800.

Allmänna Barnhusets notis om Jacob Gabriel 1798-1800.

1876 är han den utdöende Ögneloodsläktens huvudman icon-external-link, men 1882 är släkten borttagen som adelssläkt, så antagligen har han då gått bort.


Forskningsdata

  •  namn (andras stavsätt): Jacob Gabriel (1786); Jacob Gabriel Ögnelood (1872); Jakob Gabriel Ögnelood (1874-1876)
  •  f. Högby 1786: v37972.b102.s323
  • 1788-1794 Högby: v26129.b10.s7(1788-1793); v26129.b55.s97(1794)