Från bonde till präst

Elionora Christina Ahlfort & Fredric Drotty


  Elionora ”Nora” Christina Ahlfort (8/6 1794 – 7/9 1874)
  A-grenen [1.2.3.4]
  Dotter till Eric Anders Ahlfort & Ingrid Busser
icon-location-arrow  Liljeholmen, Torpa, Östergötland


  Fredric Andersson Drotty (9/8 1785 – 19/9 1856) (g. 10/11 1820 i Torpaicon-map-marker)
icon-home  Son till Anders Göransson & Annika Larsdotter
icon-location-arrow  Linderås, Småland
  Pastor, prost; apollogist på trivialskolan i Jönköping
  2 barn – Stamföräldrar åt A2-grenen


icon-certificate  Primärkällor + privata källor
  10-02-2021


Elionora Christinas namnteckning 1841 när hennes mamma dött.

Elionora Christinas namnteckning 1841 när hennes mamma gått bort.

Christina växer upp på Liljeholmen tillsammans med sin tvillingsyster Gustava. Hon gifter sig 1820 med blivande prosten Fredric Drotty från Stärtebo vid sjön Loren i Linderås församling. Hans föräldrar är bonden Anders Göransson och Annika Larsdotter i Stärtebo, så det är oklart var namnet Drotty kommer ifrån. Möjligen var det en släkting som var präst och vars namn han tog när han utbildade sig.

Elionora Christina och Fredrics bröllop 1820. Torpa församling.

Elionora Christina och Fredrics vigsel 1820. Torpa församling.

Fredriks namnteckning 1841 när Ingrid Busser dött.

Fredriks namnteckning 1841 när Ingrid Busser dött.

Fredric tänker nämligen inte bli bonde; han är ambitiös och tar studentexamen från universitetet i Greifswald 1810, blir phil.cand. och dr.phil. 1811 med avhandlingen Dissertatio de fuga Gustavi Imi Sueciæ regis, kollega i Vadstena 1815 och apologist på trivialskolan i Linköping 1817 (Källa: Östgötars Minne).

Efter bröllopet bor de först i Linköpings domkyrkoförsamling, men 1821 blir han kaplan i St. Lars’ kyrka och de flyttar in på komministergården där. Ett par år senare blir han pastor i Krigsberg (senare även kallat Kristberg), där de bor på Åstorp, och 1833 får han prosttitel.

De får 2 barn tillsammans, men de verkar inte ha varit så uppfinningsrika när det gällde namnen.

Fredric och Elionora Christinas gravsten på Kristbergs kyrkogård: Prosten Fredric Drotty 1786-1856 och hans maka Eleon. Christina Ahlfort 1794-1874. Gud är kärleken.

Fredric och Elionora Christinas gravsten på Kristbergs kyrkogård: Prosten Fredric Drotty 1786-1856 och hans maka Eleon. Christina Ahlfort 1794-1874. Gud är kärleken.

Efter mannens död flyttar Christina 1858 till Uddenäs i Ekebyborna församling. Härifrån flyttar hon 1860 till rusthållet Boarp i Barkeryd (notera att detta inte är samma som Boarp i Ekeby), där deras son Edvard Fredrik bor med sin hustru. Hennes egen lillasyster, Gustava Elisabet Gumelius, även hon änka efter en prost, har dött där nyligen. Gården arrenderas av patron C. Drotty, som äger södergården, och i början på 1860-talet tar han även över Norrgården. Christina nöjer sig då med att hyra in sig.

I Post- och Inrikes Tidningar 5/12 1860 berättas det att Christina omyndigförklarats på egen begäran, troligen på grund av hennes ålder. I april 1872 flyttar hon till Motala med sin piga Lovisa Mad. I Motala bor de hos sonen Fredrik Edvard och hans familj. Där dör hon av ålderdom två år senare, 80 år gammal.

Eleonora Christina flyttar från Barkeryd till Motala 1872. Munga gårdsarkiv.


Elionora Christinas död 1874. Motala församling.

Elionora Christinas död 1874. Motala församling.

Inledningen till bouppteckningen efter Fredric Drotty.

Inledningen till bouppteckningen efter Fredric Drotty.

Fredric Drottys bouppteckning 1856.


Dopnotiser

Fredrik Edvards dop 1821. Vittnen: Domprosten och Ridd. Doctor Dubb, Konglhofr. och Kh. Mag. Sam. Gumælius, Rector Scholæ Mag. Kinmansson, Capitain C. A. Dubb, BataillonsLäkaren Doct. C. V. Bånge, Fru Domprostinnan Dubb, Fru Gumælius, Fru Kinmansson, Mamsell Ch. Dubb och Mamsell E. C. Busser. Linköping domkyrkoförsamling.

Fredrik Edvards dop 1821. Vittnen: Domprosten och Ridd. Doctor Dubb, Konglhofr. och Kh. Mag. Sam. Gumælius, Rector Scholæ Mag. Kinmansson, Capitain C. A. Dubb, BataillonsLäkaren Doct. C. V. Bånge, Fru Domprostinnan Dubb, Fru Gumælius, Fru Kinmansson, Mamsell Ch. Dubb och Mamsell E. C. Busser. Linköping domkyrkoförsamling.

Edvard Fredriks dop 1832. Vittnen: Lieutenanten O. Fr. W. Boursie, dess Fru I. E. Bousser på Liljeholmen, BruksPatron G.D. Tissel, dess Fru Augusta Borgenstråhle på St. Borg, BruksInsp. And. Luthman, dess Fru Anna Goding på Bölnarp, Kammarjunkaren P.G. Linnehjelm på Olivehult, Fabriqueraren J. Abr. Nyström på Hållingstorp, Dimoiselle An. Jaquette Soph. Wictoria på Spång och Dimois. Ul. Lagergren på Haltorp. Kristbergs församling.

Edvard Fredriks dop 1832. Vittnen: Lieutenanten O. Fr. W. Boursie, dess Fru I. E. Bousser på Liljeholmen, BruksPatron G.D. Tissel, dess Fru Augusta Borgenstråhle på St. Borg, BruksInsp. And. Luthman, dess Fru Anna Goding på Bölnarp, Kammarjunkaren P.G. Linnehjelm på Olivehult, Fabriqueraren J. Abr. Nyström på Hållingstorp, Dimoiselle An. Jaquette Soph. Wictoria på Spång och Dimois. Ul. Lagergren på Haltorp. Kristbergs församling.


Forskningsdata

 •  namnteckningar: Elionora Christina Ahlfort (1841); Elionora Christin. Drotty (1857)
 •  namn (andras stavsätt): Eleonora Christina (1794-1861); Demoiselle Eleonora Christina (1800); Eleonora Christina Alfort (1805-1809); Eleonora Christ. Alfort (1810-1812); Eleonora (1811-1841); Eleonora Ch. Alfort (1812-1815); Mamsel Eleonora Alfort (1816-1818); Eleonora Alfort (1819); Eleonora Christina Allfort (1821-1825); Fru Eleon. Christ. Allfort (1825); Fru Eleon. Chr. Allfort (1826-1830); Fru El. Chr. Allfort (1831-1835); E. Chr. Allfort (1832); El. Chr. Allfort (1836-1845); Eleon. Chr. Alfort (1846-1858); EnkeFru Prostinnan Eleonora Chr. Drotty född Alfort (1858-1860); EnkeFru Prostinnan Eleonora Christina Drotty, född Ahlfort (1860); EnkeFru Prostinnan E. Christina Drotty (1860); Enkefru Drotty (1860); Prostinnan Drotty (1860); Eleonora Christina Drothy (1861-1865); Enkefru Eleonora Christina Drothy, född Ahlfort (1866-1872); Enkefru Prostinnan Eleonora Kristina Drotty f. Alfort (1872); Enkefru Prostinnan Eleonora Christina Drotty (1872); Enkefru Prostinnan Eleonora Christina Drotty f. Alfort (1872-1873); Enkefru Prostinnan Eleonora Christ. Drotty, f. Ahlforth (1874)
 •  namnteckningar: F. Drotty (1841)
 •  namn (andras stavsätt): Fredric (1785); Apologisten Mag:r Fredric Drotty (1821); Comm. Mag:r Fr. Drotty (1822-1825); Kyrkoh. Mag:r Fr. Drotty (1826-1830); Kyrkoherden Mag:r Fredr. Drotty (1831-1835); Kyrkoherden Mag:r Fr. Drotty (1832); Prosten Mag:r Fr. Drotty (1836-1858); Prosten och Kyrkoherden Högärevördige och Höglärde Herr Fr. Drotty (1841); Framlidne Prosten och Kyrkoherden Mag:r Fredric Drotty (1872)
 •  f. Torpa 1794: v41301.b51.s89
 •  f. Linderås 1785: v35281.b22.s34
 •  g. Torpa 1820: v41301.b26.s41
 •  d. Motala 1874: v39209.b122.s225 (ålderdomssvaghet)
 •  d. Kristberg 1856: v38306.b96.s752 (slag)
 •  bou. Kristberg 1856: v76561.b14.s19
 •  husf. 1794-1817;1822-1874 Torpa: v29516.b18.s21(1794-1799); v29517.b56.s95(1800-1804); v29518.b74.s133(1805-1809); v29518.b157.s299(1810-1812); v29518.b233.s451(1812-1814); v29519.b10.s3(1816-1817); Linköpings S:t Lars: v25921.b166.s158(1822-1825); Kristberg: v24758.b124.s116(1825); v24760.b123.s115(1826-1830); v24762.b123.s115(1831-1835); v24764.b122.s115(1836-1840); v24766.b125.s115(1841-1845); v24767.b125.s115(1846-1851); v24768.b116.s108(1852-1858); Ekebyborna: v25407.b52.s88(1858-1860); Barkeryd: v18929.b284.s271(1860); v18930.b322.s312(1861-1865); v18931.b294.s287(1866-1872); Motala: v27727.b25.s18(1872); v27727.b127.s119(1872-1873); v27733.b187.s180(1874)
 •  husf. 1822-1856
 •  mant. 1807;1811 Liljeholmen: v400968.b470.s44(1807); v400973a.b158.s154(1811)
 •  arv. v77436.b125.s105(1800); v77461.b120.s229(1841); v77461.b137.s263(1841); v77858.b813.s1619(1860); v77858.b818.s1629(1860); v77863.b76.s145(1872); v76720.b148.s267(1894)
 •  arv. v77461.b120.s229(1841); v77461.b137.s263(1841)
 •  barn f. Linköpings domk.: v38778.b49.s91(1821); Kristberg: v38305.b224.s437(1832)

Arkiv

 •  icon-archive  Munga: Utflyttningsnotis från Barkeryd 1872