Finske fogdesonen som for till Sverige

Lars Spihlbom & Catharina Henriksdotter


  Lars Andersson Spilbom 
  Wilhelmina Almroths försläkt [1.2.11.3_ffmf]
icon-home  Son till Anders Larsson & Elsa Johansdotter
icon-location-arrow  Uppsala
icon-wrench  Räntmästare


  Catharina Henriksdotter
icon-location-arrow  Björneborg, Finland
  Minst 2 barn


icon-certificate  Indirekta källor (Viss osäkerhet)
  02-08-2021


Elsa Spilbom var förmodligen född i Björneborg (Pori) i Finland. Hon kallas vid ett tillfälle Elsa Larsdotter, så hon var antagligen dotter till Lars Andersson Spihlbom, en son till fogden (befallningsman, ombudsman, nämndeman) Anders Larsson och Elsa Johansdotter från Anola herrgårdicon-map-markeri Ulvila söder om Björneborg.

I början av 1650-talet reser fogden till Sverige, förmodligen till Uppsala, där sonen Lars tydligen föds. Efter återkomsten till Finland bosätter de sig på gården Santeriicon-map-marker i Ulvilas Gamleby (Vanhakylä) söder om Björneborg (Pori).

Lars bor tydligen kvar i Ulvila fram till år 1700, men bosätter sig sedan (eller även?) i Björneborg stad, där han och hans hustru Catharina Henriksdotter omtalas som borgare åtminstone 1699-1710.

Om de är rätt par, så fick de 1686 dottern Elisabet ”Elsa” Larsdotter Spilbom, som uppges vara född i Björneborg.

Lars blir tydligen senare soldat under Stora Nordiska Kriget och repräsenterar då Haistila i Kokemäki, som han förmodligen ärvt från sina föräldrar.

Lars Andersson Spihlbom från Uppsala i Kokemäki ca. 1716-1720.

Senast 1679 uppges Lars ha ett syskon som bor i Stockholm. Förmodligen är det frågan om Martin Spihlbom, som var kommissarie i kammarkollegium på 1660-talet.

Man kan tänka sig att borsdottern Elsa skickades till honom i Stockholm för att hon skulle kunna skapa sig en framtid i huvudstaden.

1730 dör en Catharina Pehrsdotter (f. 1650) från Björneborg i finska församlingen i Stockholm, och det är väl då förmodligen Martin Spihlboms hustru. Den Anders Spylbom som föds i Stockholm 1688 är antagligen deras son.

När Elsa gift sig med sämskmakaren Sven Almrot i Eskilstuna, blev en Johan Larsson Spihlbom (f. 1711) så småningom gesäll hos honom. Även han var född i Björneborg, och man skulle ju kunna tänka sig att han var Elsas bror. Dock finns det även en Johannes Larsson Spihlbom, född i Björneborg 1706, och de kan väl knappast vara bröder, så antagligen fanns det två Lars Spihlbom; en av dem kan ju ha varit Martins son och den andre en kusin eller farbror som stannat kvar i Finland.

Här är då min tolkning av släktskapen mellan de kända medlemmarna av Spihlbomsläkten enligt källorna. Mycket är dock fortfarande osäkert. Kontakten mellan de finska och svenska grenarna verkar ha varit starka, och förflyttningar i båda riktningar tycks ha varit vanliga.

 • icon-male Anders Larsson (d. 1668)
  • icon-user Elisabet ”Elsa” Johansdotter (d. efter 1690)
  • icon-male Martin Spihlbom (d. efter 1670)
   • icon-user Catharina Pehrsdotter (1650 – 8/6 1730)
   • icon-male Anders Spihlbom (f. 11/5 1688)
   • ?icon-male Lars Spihlbom 
    • icon-user (kvinna från Björneborg) icon-play
    • icon-male Johan ”Jan” Larsson Spihlbom (1711 – 22/3 1743)  icon-wrench Sämskmakare
     • icon-user Margareta ”Greta” Holm icon-play
     • icon-male Waste Spihlbom (d. 16/1 1743)
    • icon-female Sophia Spihlbom (1718 – efter 1758)
     • icon-user Claes Hansson Leffler  icon-wrench Filtmakare
    • icon-female Catharina Larsdotter Spihlbom (d. efter 1738)
     • icon-user Göran Smålander  icon-wrench Sjöman icon-play
     • icon-female Maria Göransdotter (f. 14/2 1724)
  • icon-male Anders Andersson Spihlbom (d. efter 1670)
  • icon-male Lars Andersson Spihlbom (d. efter 1710)
   • icon-user Catharina Henriksdotter  icon-play
   • icon-female Elisabet ”Elsa” Larsdotter Spilbom (1686 – 20/3 1778)
    • icon-user Sven Almrot icon-play
   • ?icon-male Johannes Larsson Spihlbom (f. 19/6 1706)
  • icon-male Johan Andersson Spihlbom (d. efter 1698)
  • icon-female Karin Andersdotter Spihlbom (d. efter 1671)
   • icon-user Mats Olofsson Sticku icon-play
   • icon-female Elsa Matsdotter Stikelia (1691 – efter 1738)
  • icon-female Elsa Andersdotter Spihlbom (d. före 1738) icon-stop
  • icon-female Elisabet Andersdotter Spihlbom (d. efter 1673)
   • icon-user Erich Härpman
  • icon-female Margareta Andersdotter Spihlbom (d. efter 1689)
  • icon-female Maria Spihlbom (ca. 1655 – 10/7 1699)
   • icon-user Johan Johansson Jaakkola icon-play
   • icon-female Sofia Johansdotter Jaakkola (1694 – 1766)
   • icon-male Mats Johansson Jaakkola (1696 – 1762)
   • icon-male Johan Johansson Jaakkola (1699 – 1768)

Notera att Elsa och Elisabet Andersdotter Spihlbom inte är samma person, trots att dessa namnformer ofta användes som varianter av samma namn, även vad gäller deras mamma Elisabet ”Elsa” Johansdotter och barnbarnet Elisabet ”Elsa” Spilbom. Sistnämnda hade dock också två döttrar som kallades Elsa och Elisabet Almrot, så hon fortsatte familjetraditionen att skilja på namnen. Kanske var det endast icke-familjemedlemmar som använde dem som varianter av samma namn?


Forskningsdata

Släktens ursprung har diskuterats här icon-external-link.

 • icon-female d. Finska förs., Stockholm 1730: v84808.b126.s239
 • icon-male domb. 1700
 • Familjen mant. 1668-1673 Santeri: 1668-16731674-1689
 • Brodern Anders domb. 1670
 • Brodern Lars husf. 1683;1700 Ulvila: 1683; 1683; 1700
 • Brodern Lars borgare Björneborg: 1699-1710
 • Brodern Johan husf. 1682;1686;1689-1690;1692-1693;1695-1696;1698 Ulvila: 16821686; Kokemäki: 16861689-1690; 1692; Ulvila: 1693; Loimaa: 1695; Huittinen: 1696; Loimaa: 1698
 • Systern Elsa domb. 1738
 • Johan Spihlbom arv. v222436.b6720.s640(1738); v222436.b6750.s643(1738)
 • Johan Spihlbom g. Arboga 1742: v71808.b123.s119
 • Johan Spihlbom d. Arboga 1743: v71808.b164.s160
 • Johan Spihlbom husf. 1742 Arboga: v71749.b197(1742)
 • Greta Holm husf. 1732-1743 Arboga: v71749.b40.s75(1732); v71749.b154(1741); v71749.b183(1742); v71749.b205(1743)
 • Johan Spihlbom mant. 1742 Arboga: v294498.b3780(1742)
 • Anders Spihlbom domb. 1738; 1738