Torsten besökare

Torsten Torstenssön & Ingebor


icon-male  Torsten Torstenssön/Torstensson (d. 28/3 1690)
icon-leaf  Marie-Louise Bachmans försläkt [1.2.11.3.8_mfmm.ff]
icon-location-arrow  Varberg
icon-wrench  Tullbesökare, tullvisitör


icon-user  Ingebor (d. 6/3 1698) (g. före 1675)
icon-location-arrow  Varberg
icon-play  Minst 3 barnicon-certificate
  Primärkällor
icon-check  09-10-2021


Halland blir svenskt temporärt 1645 och sedan permanent från 1658. Då ersätts den temporäre guvernören med en svensk landshövding för första gången, och kanske är det i samband med detta som Torsten Torstenssön utnämns till tullbesökare i Varberg, ett betydelsefullt förtroendeyrke som han behåller resten av livet. Förmodligen var Torsten uppvuxen i Varberg under danska tiden. Första källan som nämner honom är så gammal som från 1659, då han kallas Thosten Thostenssön besögere, i en dombok som trots det nyliga maktskiftet är skriven på danska.

Torsten i Varbergs rådhusrätt 1659.

Danska språket fortsätter användas i rättsväsendet under många år, för att sedan i slutet på 1660-talet bli ett blandningsspråk där det är tydligt att de som skriver domböckerna ursprungligen är danskspråkiga, men försöker vänja sig vid det nya språket. Detta visar tydligt att man inte var rädd att använda sig av lokala förtroendemän från före systemskiftet, så mest sannolikt är att även Torsten var uppvuxen i Varberg.

Som tullvisitör får Torsten bostad strax utanför staden, fast på stadens ägor Wedh första indkomsten til staden. Det är Torstens uppgift att kontrollera varor som forslas in och ut ur staden. En möjlighet är att han bodde på nuvarande Kungsgatan 37 i Pilhagen, som tros ha varit tullhus, och som förmodligen låg strax utanför dåvarande staden på vägen söderut. Hans kollega kallas lille Tulls Visiteuren, så förmodligen var Torsten visitör vid stora tullen.

Varbergs södra tullhus. Källa: Google.

Bredvid Torstens tomt ligger en obebyggd tomt som ursprungligen tillhört strandriddaren Johan Pedersson, men som Torsten sedan länge brukar och gör krav på. På grund av tomtens läge vid första inkomsten till staden måste den enligt lag zirligen exemplariter bebyggias, så att staden ska bli vacker och imposant från utsidan. Torsten säger att han ska kunna bebygga den på ett försvarligt sätt inom två år, fast Börge Olsson som också gör krav på tomten säger att han kan bebygga den klart i morgon. Det låter inte just som att det skulle bli något försvarligt bygge.

Han gifter sig med Ingebor och får minst 3 barn.

 • 1.  icon-male Leonhart Torstensson (d. efter 1730)
  •  icon-user Anna Gärtner icon-play
 • 2.  icon-male Johan Torstensson (d. 21/9 1746)
  •  icon-user Juliana Hemmer icon-play
 • 3.  icon-female Kerstin Torstensson (d. efter 1694)
  •  icon-user Petter Collin

Både söner och döttrar kom i flera generationer att heta Torstensson i efternamn, något som var mycket ovanligt vid den här tiden. Detta visar att familjen Torstensson hade en betydelsefull ställning i samhället trots att de inte hade ärvt ett stiligt efternamn.

1672 är Torsten vittne i en sak rörande ett slagsmål mellan en kollega till honom och en rådman. Han tillfrågas om inte han var inne i kammaren bredvid och drack öl när det hände, hvar till Torsten svarar, det kand väl vahra möijeligt, iag kand iche saa egentel. erindrat, efter hand vahr något beskencht. Han var helt enkelt inte tillräckligt nykter för att veta vad som gick för sig därute. När han kommer hem till sin hustru på kvällen efter slagsmålet, berättar han vad som hänt.

(…) da sagde Torsten besöger till hans hustru, Svend och Jag hafver varit i Clammerij [dvs. slagsmål], Somblige hafver faat hug, da ssagde hun till Torsten, haver i faat hug, Svarade Torsten Neij, Povell Hendrichssön Raadhm: hafver faat hug af Svend besöger (…)

Utdrag ut dombok från rådhusrätten i Varberg 1672.

Från 1684 beskrivs Torsten som gammal (”utlevad”), så då har han antagligen gått i pension. När han dör 1690 är det sonen Leonhart som tar över hushållningen och understöder sin mamma tills hon går bort 1698.

Sonen Johan blir kamrerare i Stockholm, och hans son blir hovsekreterare, så det är en betydelsefull familj.


Forskningsdata

Det fanns en Truls Torstensson omnämnd i en dombok vid samma tid, som skulle kunna vara hans bror.

 •  icon-male namn (andras stavsätt): Thosten Thostenssön besögere (1659); besögeren Thorsten Thorstenss. (1662); Torsten Torstenssön (1672); Torsten besöger (1672); Torsten Wesiteur (1675); Torsten viciteur (1676); besökaren Torsten Torstensson (1678); Visiteuren Torsten Torstensson (1679-1680); Torsten Torstensson/Torstenss. (1680-1689); Tårsten besökare (1681); Torsten besökiare (1683); Torsten besökare (1690)
 •  icon-female namn (andras stavsätt): Enkan Ingeb. Torstens (1692); Enkan Ingeb. Tårstens (1693); Enkian Ingebor Tårstens (1694); Enkan Ingebor Torstens (1695); Enkan Ingebor Kastens (1696); Enkan Ingebor (1697); Ingebor Torstens (1698)
 •  icon-male d. Varberg 1690: v93764.b7.s2
 •  icon-female d. Varberg 1698: v93764.b22.s32
 •  icon-male mant. 1675-1681;1683-1689 Varberg: v897549.b1180.s935(1675); v897550.b950.s1232(1676); v897552c.b1390.s1392(1678); v897553.b900.s948(1679); v897554.b910.s975(1681); v897556.b1040.s1837(1683); v897557.b1220.s2507(1684); v897558.b1360.s2321(1685); v897559.b1020.s2416(1686); v897560.b1080.s3206(1687); v98653a.b5400.s3643(1688); v98654a.b7800.s3696(1689)
 •  icon-female mant. 1675-1697 Varberg: v98657a.b9550.s2137(1692); v98658a.b13900.s3623(1693); v98660c.b5410.s3551(1694); v98661b.b7390.s4417(1695); v98662a.b2770.s4173(1696); v98664a.b11530.s6817(1697)
 •  icon-male domb. v452744.b1660.s166(1659); v452744.b1870.s187(1662); v49579.b38ff(1672); v49579.b235(1680)