Klädhandeln

Martin von Lengerken & Sara Pohlman


icon-male  Martin ”Mårten” von Lengerken (1634 – efter 1666)
icon-leaf  Marie-Louise Bachmans försläkt [1.2.11.3.8_mfmf.mf]
icon-home  Son till Jürgen von Lengerken & Cecilia Krakow
icon-location-arrow  Göteborg
icon-wrench  Handelsskeppare, kläd- och skohandlande?


icon-user  Sara Maria Pohlman (17/7 1637 – 10/1 1714) (g. 10/6 1656)
icon-home  Dotter till Laurent Pohlman?
icon-location-arrow  Hamburg, Tyskland
icon-wrench  Kläd- och skohandlande
icon-play  Minst 9 barnicon-certificate
  Primärkällor + sekundärkällor (viss osäkerhet)
icon-check  06-10-2021


Martin von Lengerken föds i Göteborg som son till handelsmannen och rådmannen Jürgen von Lengerken och hans hustru Cecilia Krakow. När pappan dör, tar mamman över handelsrörelsen och blir en mycket betydelsefull kvinna i Göteborg. Hon verkar ha varit stadens största pantlånerska, och var stadens nästrikaste invånare efter David Amiya. Hon har gott om diamanter, guld och silver i sitt hem. Hon är dessutom känd som författare av en bok om sina föräldrars berömda krigshjältedåd.

Även Martin blir så småningom handelsman och seglar då mellan Tyskland och Sverige med sina varor. 1656 gifter han sig i Hamburg med Sara Maria Pohlman som är därifrån, möjligen en dotter till Laurent Pohlman.

Ca. 1661 köper paret ett gods i eller utanför Minden i Tyskland för 8000 riksdaler och flyttar dit. Det är oklart om det är frågan om samma gods Sachsenhof i Hille, som sonen Martin senare bosätter sig på. Mot detta talar att familjens kyrkbänk i Hille kyrka bär årtalet 1680, vilket kunde tyda på att familjen först kommit dit då. Sonen dör där 1692 som den siste von Lengerken i trakten. Altaret i Hilles protestantiska kyrka donerades av paret Oeynhausen/Pohlmann, förmodligen från godset mitt i Hille, vilket skulle kunna tyda på att Saras släkt kanske ursprungligen kom därifrån och var mycket betydelsefull där.

Martin och Sara får minst 9 barn.

 • 1.  icon-male Gerhard von Lengerken (d. före 1737)
 • 2.  icon-male Lorentz von Lengerken (d. före 1714)
 • 3.  icon-male Johan Volrat (Magnus) von Lengerken (d. 23/2 1715)
 • 4.  icon-male Jürgen/Jörgen von Lengerken (d. efter 1714)
 • 5.  icon-female Cecilia von Lengerken (d. 1716)
  •  icon-user 1. Heinrich Johansen icon-play
  •  icon-user 2. Magnus Månsson icon-play
 • 6.  icon-male Martin ”Mårten” von Lengerken (d. före 1714)
 • 7.  icon-female Katharina von Lengerken (d. före 1714)
 • 8.  icon-female Johanna von Lengerken (d. före 1714)
 • 9.  icon-male Fredrik Wilhelm von Lengerken (d. 1684)

Martin går bort hemma på godset någon gång efter 1666, så änkan tar över hans roll och för vidare handelsrörelsen på samma sätt som hennes svärmor gjort.

När den förmögna svärmodern går bort 1683 infinner sig Sara för att bevista bodelningen. Hon tänker flytta till Sverige och uppmana sina söner att göra samma sak så att de ska kunna få ut sitt arv utan att behöva betala såkallade utarvspenningar av det omfattande arvet. Det var en skatt som lades på arv som fördes ur landet och som betalades till staden. Det räcker dock inte att de flyttar till Sverige nu, utan det är deras hemvist vid dödsögonblicket som räknas, så trots flera års protester från Sara i rådhusrätten och hovrätten tvingas de ändå betala utarvspenningarna.

1686 köper Sara ett hus av vågmästaren Pehr Swenssons mågar för 125 riksdaler och blir inskriven i Göteborgs Handelskollegiums protokoll som en av få kvinnor. Hennes ogifta döttrar bor hos henne.

Det verkar som att hon drev en kläd- och skohandel på Torggatan, för när hon går bort har hon en massa tråd i alla möjliga färger, knappar, band och nålar, förutom diverse redskap för tillverkning av kläder och skor, inkl. blyertspennor för ritning och mätning. Hon har till och med 9 uringlas, som antagligen användes för tillverkning av alun för färgning av tyger. Hon verkar även ha sålt kammar, plånböcker och speglar.

Hon har inte alls samma sorts rikedomar som hennes svärmoder haft; allt guld och silver och alla kontanter går åt till att betala hennes begravning. Vad som återstår är främst vanligt husgeråd, som t.ex. två pannkakspannor och en pannkaksspade, 1 vinkrus och ett holländskt fat, samt ett Hamburgerkrus i stentyg med tennlock. Hon har även en luthersk skrift och en tysk psalmbok.


Sara Pohlmans bouppteckning 1714.


Forskningsdata

 •  icon-male namn (andras stavsätt): Sehl. Hr Martin von Lengerken (1683); Sehl. Martin von Lengerken (1683); Marten von Lengercken (1714)
 •  icon-female namn (andras stavsätt): Sara Polmann (1686); Sara von Lengerken (1686-1690); Sara Pohlman (1687-1698); Sara Polmans (1688-1701); Sara Pohlmans (1688-1698); Sara Polman (1694-1701); Madam Pohlman (1698); Fr. Sara von Lengerken (1714); Matronan Sal. Sara Påhlman (1714); Sal. Matronan Sara Pohlman (1714)
 •  icon-female d. Göteborgs Kristine 1714: v12263.b81.s477
 •  icon-female bou. Göteborg 1714: v67649.b624.s540
 •  icon-female dopv. v12262.b178.s347(1694); v12263.b16.s85(1701)
 •  icon-male domb. v74244.b227.s224f(1690); v79231.b360.s356(1694)
 •  icon-female domb. v74235.b236.s230f(1686); v74235.b266.s260(1686); v74235.b268.s262(1686); v74235.b270.s264f(1686); v74238.b279.s277(1687); v74238.b282.s280(1687); v74238.b296.s294f(1687); v74240.b3.s1f(1688); v74240.b201.s198f(1688); v74240.b254.s251(1688); v74240.b382.s379(1688); v74240.b423.s420f(1688); v74240.b434.s431(1688); v74244.b248.s245(1690); v79231.b123.s119f(1694); v79238.b221f(1698)
 •  icon-male arv: v67647.b203.s145(1683); v67647.b207.s149(1683)
 •  icon-female Göteborgs Handelsförening: v29.b23.s19(1688)
 •  icon-user barn d. Göteborgs Kristine v12263.b81.s477(1715)