Tegelmästaren

Nils Rydberg & Ingrid Jacobsdotter


icon-male  Nils Bengtsson Rydberg/Ryberg (1720 – 31/8 1800)
icon-leaf  Märta Cronholms försläkt [1.2.11.3.8.3_ffmf]
icon-wrench  Tegelmästare, tegelbrännare


icon-user 1.  Karin ”Karna” Matthisdotter (28/4 1734 – 20/12 1772) (g. 15/6 1755 i Lomma)
icon-home  Dotter till Mattis Eriksson & Bengta Jeppsdotter
icon-location-arrow  Sverigegården, Lomma, Skåne
icon-play  5 barn


icon-user 2.  Ingrid ”Inger” Jacobsdotter (19/11 1748 – 1/1 1830) (g. 10/4 1774 i Förkärla)
icon-home  Dotter till Jacob Carlsson & Elin Isaksdotter
icon-location-arrow  Kärrholmen, Förkärla, Blekinge
icon-play  3 barn


icon-certificate  Primärkällor
icon-check  26-07-2023


Nils Bengtsson blev tidigt tegelverksdräng på mäster Hammericks nya tegelbruk i Lomma församling norr om Malmö som upprättades 1731. Lomma var känt för sitt gula tegel, och tegelverksamheten har satt sin prägel på hela landskapet norr om Lomma med lertäcktsdammarna där. På tegelverket arbetade också Jöns och Staffan Bengtsson, som eventuellt skulle kunna vara hans bröder, men tyvärr vet vi inte vem hans föräldrar var eller var han föddes.

Originalkarta från grundandet av Lomma Tegelbruk 1733. Källa: Lantmäteriet.

Nils gifte sig 1755 med Karin ”Karna” Matthisdotter från Sverigegårdenicon-map-marker (dotter till Mattis Eriksson & Bengta Jeppsdotter).

Nils Rydberg & Karna Mattisdotters vigsel 1755: samma dag wigdes Tegeldrängen Nils Bengtsson ifrå Lomma Tegelbruk med Karna Mattisdotter af byen, och blefvo boende wijd Tegelbruket. Lomma församling.

Gamla Lomma 1767. Sverigegården är markerad med en 6:a norr om kyrkan, med åkern ’aa’. Källa: Lantmäteriet.

De bosatte sig på tegelbruket där han fortsatte arbeta som tegelkarl, men flyttade 1763 till Förkärla församling i Blekinge, där han själv blev tegelmästare på Tromtö tegelbruk, som ägdes av greven Fredrik Georg Hans Carl Wachtmeister i Karlskrona. Förmodligen var det då som han tog namnet Rydberg/Ryberg, fast namnets bakgrund är okänd. Hemma i Lomma visste de inte om var i Blekinge paret bodde eller hur många barn som fanns, och möjligen inte heller att han bytt namn.

I början bodde de i Bråten, men senast 1767 flyttade de till tegelbruket. De fick 5 barn.

 • 1.  icon-male  Abraham Ryberg (23/4 1758 – efter 1778)
 • 2.  icon-male  Jonas Ryberg (22/5 1761 – efter 1798)
  •  icon-user Ingär Månsdotter  icon-play
 • 3.  icon-female  Elisabet Ryberg (9/7 1764 – efter 1800)
  •  icon-user Nils Rangström  icon-play
 • 4.  icon-male  Jacob Ryberg (17/7 1767 – efter 1778)
 • 5.  icon-female  Maria Ryberg (24/3 1771 – efter 1809)

1772 sjuknade plötsligt hustrun in och dog, endast 40 år gammal, och han stod ensam med barnen. Två år senare gifte han om sig med den mycket yngre Ingrid ”Inger” Jacobsdotter från Kärrholmen i samma församling. Hennes föräldrar var Jacob Carlsson (ca. 1705 – 12/4 1778) och Elin Isaksdotter (ca. 1712 – 3/3 1776) i Kärrholmen.

Nils Ryberg och Inger Jacobsdotters bröllop 1774: Anno 1774 den 10. april Wigdes Konstehrfarne Tegelmästaren Nils Ryberg wid Tromtö Tegelbruk, wid pigan Inger Jacobsdotter på Kiärrholmen. Löftesmän Ola Giertonson(?) i Tromtesunna(?), Ola Månsson derstädes. Förkärla församling.

Nils Ryberg och Inger Jacobsdotters vigsel 1774: Anno 1774 den 10. april Wigdes konstehrfarne Tegelmästaren Nils Ryberg wid Tromtö Tegelbruk, wid pigan Inger Jacobsdotter på Kiärrholmen. Löftesmän Ola Giertonson i Tromtesunna, Ola Månsson derstädes. Förkärla församling.

Greven Wachtmeister hade nyligen köpt Knutstorp herrgård i Skåne, och han hade grundat ett ny tegelbruk där som behövde en tegelmästare. Nils tackade ja till den tjänsten, så 1777 flyttade familjen dit. Vid detta tillfälle skrev kyrkoherden i Listerby en rekommendation åt Nils till prästen i Kågeröd församling.

Nils Bengtsson Rydberg 1778. Kågeröds församling.

Sedan innehafwaren häraf, mycket beskedelige Tägelmästaren Nils Bengtsson Rydberg sig, wid pas fiorton åhrs tid, uppehållit utj Forkierla församling och Trömtö Tägelbruk, som tillhörer Högwälborne H:r Grefwen, Majoren och Riddaren Wachtmeister i Carlscrona, och nu ärnar begifwa sig härifrån, till förenämde höge härres anlagda Tägelbruk wid dess Säteri och HerrGård Knutstorp, förmodeligen beläget utj Kågereds församling i Skone; Ty lämnas honom, och dess hustru Ingri Jacobsdotter med Sex stycken deras barn, tre Söner och tre döttrar det sanfärdige bewis, at de sielfwa, med 2:ne deras älsta Söner Abraham och Jonas hafwa härstädes under en stilla och Christelig wandel, Guds ords flitiga åhörande, samt en god grund ägande utj de nödiga Christendoms hufwudstycken, the dyra Salighetsmedeln obehindrat nyttiat, deraf de sista gången blefwo delaktiga sistledne Mariæ Bebodelses dag el:r d. 25 Martii; till hwilken höga förmåns widare åtniutande, jämte all annan öm och trogen Själawård de härmedelst i bästa måtto anmälas hos deras tillkommande wärda Själasörjare. Listerby d. 6 April 1778.

Samma år 1777 hade de fått en dotter som föddes i Förkärla, men sedan flyttade mamman och barnet med till Kågeröd. Totalt fick de åtminstone 3 döttrar, trotts att Nils började bli ganska ålderstigen. Han var sålunda 66 år gammal när han fick sista dottern.

1798 lämnade de tegelbruket och en ny, yngre tegelmästare flyttade in. Nils tillbringade sin ålderdom hos dottern Elisabet i Kågerödshus, men av någon anledning var inte resten av familjen där. Han dog av ålderdom år 1800, 80 år gammal. Grannen på Möllarps Krog verkar förövrigt ha varit en lantjägare Hans Kronholm, så det kanske var släkt till svärsonen Nils Kronholm.

Dottern Cecilie gifte sig 1805 i Köpenhamn, och mamma Ingrid tillbringade sedan sina sista år hos henne och hennes man Nils Kronholm i Skærrød i Ramløse församling på norra Sjælland.

Sonen Jonas blev ryttare och bosatte sig först i Hörja med sin hustru och sedan i Farstorp. Han fick minst 6 barn.

Döttrarna Karin och Maria verkar ha vistats i Landskrona under en tid.


Dopnotiser

Abrahams dop 1758. Vittnen: Nils Tögers hustru ifrå Liunghuset hölt honom öf:r dopet; Mattis Eriksson här af byen, Anders Åttasson ifrå Slättekulshuset, Johan Pålsson ifrå Tegelbruket, Lasse Jöns hustru, och Pigan Pernilla Jönsdotter ifrå Tegelbruket. Lomma församling.

Jonas dop 1761. Vittnen: Pär Måns hustru ifrå Swanhussen(?) bar honom; Mattis Eriksson, Johan Pålsson, Påhl Johansson frå Lomma Bruk, Lasse Jöns hustru, och Pigan Pernilla Jönsdotter frå Lomma Bruk. Lomma församling.

Elisabeths dop 1764. Trädgårdsmäst:r Corlers hustru Botilla bar det. Faddrar: Ladufogden Anders Söderberg, Måns Månsson på Stabben, Elias Fultz hustru Bengta ibm:, pigan Sissa och Kierstin på Tromtö. Barnet föddes d:n 9. Julii k:n 5 efter Middag..

Elisabeths dop 1764. Trädgårdsmäst:r Corlers hustru Botilla bar det. Faddrar: Ladufogden Anders Söderberg, Måns Månsson på Stabben, Elias Fultz hustru Bengta ibm:, pigan Sissa och Kierstin på Tromtö. Barnet föddes d:n 9. Julii k:n 5 efter Middag:. Förkärla församling.

Jacobs dop 1767. Swen Pärsons hustru Maija i St:wambåsa bar det. Faddrar: Ladufogden Anders Söderberg ibm:, Diur Holgerson i Diurtorp, Pär Johnsons hust: i Storawambåsa. Barnet föddes d. 17. Julij kl. 10 efter Middagen. Förkärla församling.

Jacobs dop 1767. Swen Pärsons hustru Maija i St:wambåsa bar det. Faddrar: Ladufogden Anders Söderberg ibm:, Diur Holgerson i Diurtorp, Pär Johnsons hust: i Storawambåsa. Barnet föddes d:n 17. Julij k:n 10 efter Middagen. Förkärla församling.

Marias dop 1771. Ladufogden Söderbergs hust. Valborg ibm bar det. Fadr: Ladufogden Anders Söderberg ibidem, Nils Pärson i Lillawambåsa, Änck. Kierstin Swensdottr wid Tegelbruket. Barnet föddes d. 24 Martii kl. 10 om aftonen. Förkärla församling.

Marias dop 1771. Ladufogden Söderbergs hust. Valborg ibm bar det. Fadr: Ladufogden Anders Söderberg ibidem, Nils Pärson i Lillawambåsa, Änck. Kierstin Swensdottr wid Tegelbruket. Barnet föddes d. 24 Martii kl. 10 om aftonen. Förkärla församling.

Karins dop 1777. Bästman: Swen Muhrmästars hustru Karin i Nättraby(?) bar det. Faddrarna: Torparen Måns Jacobsson på Kiärrholmen, Nils Pärsson och dess hustru Ingeborg Lilla Vambåsa. Barnet föddes den 31. Julii en Måndag kl. 11 om dagen. Förkärla församling.

Karins dop 1777. Bästman: Swen Muhrmästars hustru Karin i Nättraby(?) bar det. Faddrarna: Torparen Måns Jacobson på Kiärrholmen, Nils Pärson och dess hustru Ingeborg i Lillawambåsa. Barnet föddes den 31. Julii en Måndag kl:n 11 om dagen. Förkärla församling.

Ingiers dop 1782: Pehr Nilssons hustru i Hästehagen hölt barnet vid dopet; faddrarna woro: drängarna Lars Bengtsson och Lars Nilsson i Hästehagen, och pigorna Elsa Christensdotter på Knutstorp och Bengta Jacobsdotter i Blekeskära Mölla. Kågeröd församling.

Ingiers dop 1782. Pehr Nilssons hustru i Hästehagen hölt barnet vid dopet; faddrarna woro: drängarna Lars Bengtsson och Lars Nilsson i Hästehagen, och pigorna Elsa Christensdotter på Knutstorp och Bengta Jacobsdotter i Blekeskära Mölla. Kågeröd församling.

Cecilia Rybergs dop 1786. Vittnen: Jägaren Hans Isbergs hustru ifrån Axellvåld huus hölt barnet wid dopet; faddrarna woro: Ladufogden på Knutstorp Elias Jeppsson och hustru dersammastädes Lars Cederling samt pigorna Bengta Bengtsdotter i Benarp och Bengta Pehrsdotter på Axellvåld. Kågeröd församling.

Cecilias dop 1786. Vittnen: Jägaren Hans Isbergs hustru ifrån Axellvåld huus hölt barnet wid dopet; faddrarna woro: Ladufogden på Knutstorp Elias Jeppsson och hustru dersammastädes Lars Cederling samt pigorna Bengta Bengtsdotter i Benarp och Bengta Pehrsdotter på Axellvåld. Kågeröd församling.


Forskningsdata

En möjlighet är att Nils växte upp vid Rya tegelbruk i Kvistofta församling, där tegelmästaren på 1710-talet hette Bengt Persson Brännemästare, och som skulle kunnat givit upphov till namnet Ryberg. Han och hans hustru Bengta Jönsdotter verkar dock inte ha fått några barn efter 1712, och ingen son Nils.

Tack till Bertil Johansson för hjälp med att spåra familjen till Lomma.

 •  icon-male namn (andras stavsätt): Tegelmästaren Nils Bengtss. Rÿberg (1764); Tegelmästaren/Tegelmäst:r Nils Rÿberg (1767-1786); Tegelmästaren Nils Rydberg (1771); TegelMästaren Nils Rÿdberg (1772); konstehrfarne Tegelmästaren Nils Ryberg (1774); mycket beskedelige Tägelmästaren Nils Bengtsson Rÿdberg (1778); Tegelmästaren Nils Ryberg (1778); Tegelbruksmästaren Nills Bengtsson (1778); Nills Bengtsson (1778); Nils Rÿberg (1793-1798); Inhs. Nils Rÿberg (1798-1800); Förra TegelBrännaren Nils Rÿberg (1800); Niels Ryberg (1830)
 •  icon-female namn (andras stavsätt): Karna Matthisdotter (1764); Karin Matthisdotter (1767); Karin Mattisdotter (1771-1772); Karna (1778)
 •  icon-female namn (andras stavsätt): Inger Jacobsdotter (1748-1777); Pigan Inger Jacobsdotter (1774); Ingri Jacosbdotter/Jacobsdot./Jacobsd. (1778-1798); Inger Jakobsdr (1778); Ingrid Jacobsdotter (1786); Inger Jacobsdat. (1830)
 •  icon-female f. Lomma 1734: v111087.b12.s13
 •  icon-female f. Förkärla 1748: v95737.b73.s69
 •  icon-user g. Lomma 1755: v111087.b77.s143
 •  icon-user g. Förkärla 1774: v95738.b151.s289
 •  icon-male d. Kågeröd 1800: v110887.b74.s70 (ålderd.bräckl.)
 •  icon-female d. Förkärla 1772: v95738.b131.s249 (hetzsig siukdom)
 •  icon-female d. Ramløse 1830
 •  icon-male husf./fl. 1778;1793;1795-1798 Kågeröd: v806243.b1550[1778]; v110859a.b610.s31(1778); v110859a.b840.s33(1793); v110859a.b1280.s33(1795); v110859a.b1540.s33(1796); v110859a.b1800.s33(1798); v110859a.b1920.s5(1798); v110859a.b2180.s5(1800)
 •  icon-male mant. 1748-1759 Lomma Tegelbruk: v842503b.b2180.s427(1748); v842504b.b2090.s401(1749); v842505.b3380.s334(1759)
 •  icon-female mant. 1759
 •  icon-user arv. v159026.b205.s41(1778)
 •  icon-user barn f. Förkärla: v95738.b51.s89(1764); v95738.b61.s109(1767); v95738.b73.s133(1771); v95738.b87.s161(1777); Kågeröd: v110886.b83.s78(1782); v110886.b115.s110(1786)
 • Bengt Brännemästare & Bengta Jönsdotters  vigsel: v107365a.b1790.s173(1700)