Från Söderåsen till Danmark

Nils Kronholm & Cecilie Ryberg


icon-male  Nils/Niels Jönsson/Jensen Kronholm (9/10 1779 – 1/4 1857)
icon-leaf  Märta Cronholms försläkt [1.2.11.3.8.3.fff]
icon-home  Son till Jöns Larsson Ramberg & Boel Nilsdotter Cronholm
icon-location-arrow  Klosterhagen, Riseberga, Skåne
icon-wrench  Stenhuggare, murare, arbetsman; krogvärd; torpare; klockare; predikant


icon-user  Cecilia/Cecilie ”Sissella/Sissellia” Regine Nielsdatter Ryberg (9/2 1786 – 26/12 1856) (g. 22/11 1805 i Trinitatis, Köpenhamn)
icon-home  Dotter till Nils Rydberg & Ingrid Jacobsdotter
icon-location-arrow  Knutstorp, Kågeröd, Skåne
icon-wrench  Barnmorska
icon-play  12 barn


icon-certificate  Primärkällor + levande källor
icon-check  28-04-2024


Nils föddes i Klosterhagenicon-map-marker under Herrevadskloster (strax norr om klostret) i Riseberga församling öster om Söderåsen i Skåne, som son till torparen Jöns Larsson Ramberg och hans hustru Boel Nilsdotter Kronholm. Boels föräldrar Nils Cronholm och Rebecca Jacobsdotter kom från gården Stockaryd i skogen söder om Riseberga.

Familjen verkar ha flyttat från Klosterhagen 1788, men Nils blev senare volontär i Norra Skånska Kavalleriregementet som hade bas hemma på Herrevadskloster. Efteråt utbildade han sig till murare och flyttade till Köpenhamn för att hitta arbete. Där gifte han sig 1805 i Trinitatiskyrkan med Cecilie ”Sissella” Regine Ryberg från Knutstorps Tegelbruk i Kågeröd väster om Söderåsen.

Nils Kronholm och Regine Rybergs vigsel 1805. Trinitatis församling. Han beskrivs som Niels Jensen, Arbeidsmand.

Nils Kronholm och Regine Rybergs lysning 1805: Til Ægteskab anmældt Ungkarl Niels Jensen Kronholm og Pige Regine Ryeberg, hans forlover Skomager Sven Dalmann i Myntergade no. 183, hendes PogSementmager Jacob Otto Klarb[o]d[erne] 3. Trinitatis församling.

Cecilia hade vuxit upp på Tegelbruket som dotter av en ovanligt ålderstigen fader, tegelmästaren Nils Bengtsson Rydberg som var 66 år när hon föddes och hans mycket yngre andra hustru Ingrid Jacobsdotter. 1798 lämnade hon förmodligen Kågeröd. Grannen på Möllarps Gård var möjligen en lantjägare Kronholm, och det bodde folk från Riseberga på Möllarp (t.ex. Tyre Jonasdotter, som var dopvittne på Möllarp 15/6 1800), så även Nils kan mycket väl ha haft familj i Kågeröd. Det är sålunda oklart om de träffades i Köpenhamn eller i Skåne, men det är nog ingen slump att han var murare och därför träffade tegelmästare.

Även Nils yngre bröder Bengt och Lars flyttade till Köpenhamn och grundade så småningom varsin gren av Kronholmsläkten där. Båda var dopvittnen åt ett av parets barn.

När de gifte sig beskrevs Nils som arbetsman, men efter vigseln flyttade de till Klareboderne 3icon-map-marker i Köpenhamn, där han blev krogvärd (værtshusholder). De bodde runt hörnet från Trinitatiskyrkan. Två år senare, 1807, bombade engelsmännen Köpenhamn och kyrkan höll på att bli förstörd.

Trinitatis Kyrka 1807. Kopparstick av C.W. Eckersberg.

Trinitatis Kyrka med sitt runda torn 1807. I fonden brinnande domkyrkan. Kopparstick av C.W. Eckersberg.

Paret fick 12 barn, varav hälften överlevde till vuxen ålder:

 • 1. icon-male  Johan Lenus Kronholm (23/9 1806 – 9/5 1883)
 • 2. icon-male  Peder Kronholm (13/3 1808 – efter 1850)  icon-question
 • 3. icon-female  Louise Kirstine Kronholm (6/6 1810 – efter 1860)
  •  icon-user Peder Mathiesen icon-play
 • 4. icon-male  Carl Adolph Kronholm (f. 1/10 1812)  icon-times
 • 5. icon-male  Carl Julius Nielsen Kronholm (28/10 1814 – 30/8 1825)  icon-times
 • 6. icon-male  Friderick Wilhelm Kronholm (8/1 1819 – efter 1840)  icon-question
 • 7. icon-female  Boellina Frederika Kronholm (22/11 1820 – 23/9 1821)  icon-times
 • 8. icon-male  Niels Kronholm (26/7 1822 – 21/8 1823)  icon-times
 • 9.   Lars Nielsen Kronholm (10/4 1824 – 9/11 1922)
 • 10.   Carl Adolf Kronholm (28/10 1825 – 23/12 1825)  
 • 11. icon-female  Henriette Boline (Frederikke Vilhelmine) Kronholm (26/12 1826 – 18/1 1895)
  •  icon-user Ole Nielsen icon-play
 • 12. icon-female  Caroline Ingergine Kronholm (29/12 1829 – 26/3 1831)  icon-times

När sonen Peder föddes 1808 bodde de i Klareboderne 1, men någon gång innan 1810 flyttade de till Snaregade i Helligånds församling, där han började utbilda sig till stenhuggare. Samtidigt började förmodligen hans hustru utbilda sig till barnmorska. 1812 hade de flyttat till Adelgade 270 i Trinitatis församling.

Vid något tillfälle lär Nils ha jobbat som murare och stenhuggare på Vegeholm Slott vid Ängelholm.

Av någon anledning bosatte de sig 1814 i Skærød utanför Ramløse på Norra Sjælland, där de livnärde sig som torpare under Skærødgård. 1835 bodde de i Skærøds huse, där de livnärde sig på vad som gick att odla på den lilla tomten. Hon jobbade dock samtidigt som barnmorska under 30 år, först i Ramløse och Annisse, och sedan i Helsinge, dit de flyttade 1842. Han fick då jobb som murare och stenhuggare där, och var även klockare under en viss period.

Dopboken från Ramløse och Annisse är full med Cecilies rapporter om församlingens dödfödda barn. I Köpenhamn kallades hon Regine, men i Ramløse oftast Cecilie.

Vegeholm Slott på 1680-talet. Källa: algonet.se.

Vegeholm Slott på 1680-talet. Källa: algonet.se.

De sista åren tillbringade föräldrarna hos svärsonen snickare Ole Nielsen i Lillerød på Norra Sjælland. Niels beskrivs som stenhuggare när hustrun dör. Senare får han fattighjälp.


Dopnotiser

Johan Lenus' dop 1806. Trinitatis församling.

Johan Lenus dop 1806. Vittnen: Mad:me Bube(?) Nergaardh bar ham, og jfr. Marie Christine holdt ham. Stenhugger Ney, Svend Aagesen og Jens Jensen vare faddere. Trinitatis församling.

Peders dop 1808. Trinitatis församling.

Peders dop 1808. Trinitatis församling.

Louise Kirstines dop 1810. Helligånds församling.

Louise Kirstines dop 1810. Vittnen: Forældrene og Gjordemoder Mad. A. E. Otto, Bent Kronholm og Lars Lassen, begge Smedesvende. Helligånds församling.

Carl Adolphs dop 1812. Trinitatis församling.

Carl Adolphs dop 1812. Vittnen: Moderen, (?) Petersen, Lars Cronholm og Jens Pedersen. Trinitatis församling.

Carl Julius' dop 1814. Ramløse församling.

Carl Julius’ dop 1814. Vittnen: Jens Eriksens b.b. Jens Eriksen, Anders Jørgensen, Jens Jensen, Maren Hansdatter. Ramløse församling.

Friderick Wilhelms dop 1819. Ramløse församling.

Friderick Wilhelms dop 1819. Vittnen: Jens Eriksens kone(?) i Aagerup, Ole Larsen, Niels Larsen, Peder Olsen, Bodil Larsdatter af Skiærød. Ramløse församling.

Boellina Frederikas dop 1820. Ramløse församling.

Boellina Frederikas dop 1820. Vittnen: Lars Mortensens kone(?) i Sk. b.b., Jens Jensen, Niels Larsen, Hans Nielsen, Maren Jensdatter, alle af Skiærød. Ramløse församling.

Nils' dop 1822. Ramløse församling.

Nils dop 1822. Vittnen: Madam Kristensen b.b., Niels Larsen fra Skjerød, Jörgen Peersen, Lars Hansen fra Skjerød, Bodil Larsdatter fra Skjerød. Ramløse församling.

Lars' dop 1824. Vittnen: Jens Ericksens kone b.b., Lars Hansen, Hans Nielsen, Jørgen Larsen, Bodil Larsdatter. Ramløse församling.

Lars dop 1824. Vittnen: Jens Ericksens kone b.b., Lars Hansen, Hans Nielsen, Jørgen Larsen, Bodil Larsdatter. Ramløse församling.

Carl Adolfs dop 1825. Ramløse församling.

Carl Adolfs dop 1825. Vittnen: Madam Christensen b.b., Peder Svendsen, Niels Larsen, Lars Larsen, Bodil Larsdatter, alle af Skiærød. Ramløse församling.

Henriette Bolines dop 1826. Ramløse församling.

Henriette Bolines dop 1826. Vittnen: Madam Boberg b.b., Niels Larsen, Niels Lyngholt, Isak(?) Eriksen, Karen Jørgensdat., alle fra Skiærød. Ramløse församling.

Caroline Ingergines dop 1829. Ramløse församling.

Caroline Ingergines dop 1829. Vittnen: Jörgen Olsens kone b.b., Niels Larsen, Jens Jørgensen, Lars Hansen, jfr. Møller fra (?), de andre af Skiærød. Ramløse församling.


Forskningsdata

 •  icon-male namn (andras stavsätt): Nils (1779); Ungkarl Niels Jensson (1805); Ungkarl Niels Jensen (1805); Niels Kronholm (1806-1829); Stenhugger Kronholm (1856); Niels Jensen Kronholm (1857)
 •  icon-female namn (andras stavsätt): Cicilia (1786); Sissella (1793-1798); Sissellia (1796); Pige Regine Rÿeberg (1805); Pigen Regine Ryberg (1805); Regine Rÿberg (1806-1810); Cecilie Regine Ryeberg (1812); Sisilia Regine Rÿberg (1814); Cecilia Regine Rÿberg (1819-1824); Cicilia Regina (1820); Cicilia Regine (1822); Sicilia Regine Rÿberg (1825); Cicilie Regine (1826); Sicilie Regine Rÿberg (1829); Cæcilie Regine Ryberg Kronholm (1856)
 •  icon-male f. Riseberga 1779: v100946.b52.s47
 •  icon-female f. Kågeröd 1786: v110886.b115.s110
 •  icon-user g. Trinitatis 1805; Trinitatis 1805
 •  icon-male d. Lillerød 1857: Lillerød 1857
 •  icon-female d. Lillerød 1856: Lillerød 1856
 •  icon-male mant. 1780-1787 Klosterhagen: v173171.b354.s1780(1780); v173171.b368.s1781(1781); v173171.b383.s1782(1782); v173171.b396.s1783(1783); v173171.b409.s1784(1784); v173171.b424.s1785(1785); v173171.b437.s1786(1786); v173171.b450.s1787(1787)
 •  icon-male husf. 1793;1795-1798 Kågeröd: v110859a.b840.s33(1793); v110859a.b1280.s33(1795); v110859a.b1540.s33(1796); v110859a.b1800.s33(1798)
 •  icon-user barn f. Trinitatis: 18061808; Helligånd: 1810; Trinitatis: 1812; Ramløse: 1814; 1819; 18201822; 1824; 1825; 1826; 1829
 • Boels föräldrar mant. Riseberga: v173171.b4.s1742(1742); v173171.b9.s1744(1744)