Lantmätaren Åberg

Petter Åberg & Christina Marin


icon-male  Peter ”Petter” Åberg (1701 – 12/11 1778)
icon-leaf  Ingrid Karlssons försläkt [1.2.11.3.8.3.2_mfff.mf]
icon-home  Son till Nils Andersson & Brita Börjesdotter
icon-location-arrow  Skammelstorp, Åby, Småland
icon-wrench  Lantmätare


icon-user  Christina Maria Marin (19/3 1709 – 30/11 1800) (g. 7/7 1726 på Källtorp, Förlösa)
icon-home  Dotter till Peter Marin & Maria Drangel
icon-location-arrow  Marhult, Tveta, Småland
icon-play  8 barn


icon-certificate  Primära källor
icon-check  17-07-2022


Petter Åberg växer upp på Skammelstorp i Åby församling som son till frälsefogde och befallningsman Nils Andersson Åberg i Skammelstorp och hans hustru Brita Börjesdotter från Norra Förlösa (Åby-Förlösa). De bor i Skammelstorp nr. 1icon-map-marker som låg och fortfarande ligger längst mot väster på ägorna, som man ser på en karta som ritades året efter att föräldrarna gift sig 1693. På en av de övriga gårdarna bor lantmätaren Samuel Frigelius.

Skammelstorp i Åby 1694. Källa: Lantmäteriet.

1712 övertar de hälften av mammans föräldrahem Norra Förlösa, och året efter köper de ut pappan och flyttar dit. De fortsätter dock äga en del av Skammelstorp. Det är storebror Anders Åberg som blir frälsefogde och befallningsman på Norra Förlösa efter sin pappa 1720 och övertar hälften av gården, men Petter får överta den andra delen när han gifter sig 1726.

Christina Marin föds på gården Marhulticon-map-marker i Tveta församling som dotter till häradsskrivaren Peter Marin och hans hustru Maria Drangel.

Christinas dop 1709. Vittnen: Kyrkioherden i församblingen och Hr BefalningzMan Drangel, sampt h. Helena Drangel ocj Jungf. Anna Liza Phæi(?). Tveta församling.

Runt 1709 lämnar familjen Tveta, men vi vet tyvärr inte vart de flyttar. 1713-1721 är pappan kronobefallningsman på (Norra) Nävraicon-map-marker boställe i Ålem församling, men 1722 köper han Källtorp säteriicon-map-marker i Förlösa församling, där han blir ålderman och sedan kyrkoföreståndare. Hans andra dotter gifter sig med prästen.

1726 gifter sig dessa två unga människor Petter och Christina på Källtorp säteri, samma dag som hennes pappa gifter om sig med änkan Marta Osængia från Älmeboda. Christina är bara 17 år gammal, medan Petter är 25.

Petter Åberg & Christina Marins och Petter Marin & Marta Osængias vigsel 1726. Förlösa församling.

Petter utbildar sig till lantmätare. Ett år efter att hans pappa gått bort säljer han och Christina gården, då hon i stället ärvt Stora Geleboicon-map-marker efter sin pappa, som han köpt 1732. Där bor de sedan resten av livet. Hon ärver även Gelebo Lillegård som föräldrarna inte köpt utan fått i gåva, samt 1/8 Danerum som fadern köpt samtidigt som Stora Gelebo.

Paret får 9 barn varav åtminstone 4 dör tidigt och endast två lever när de själva går bort.

 • 1.  icon-male Petter Åberg (f. 5/12 1726)
 • 2.  icon-male Magnus Åberg (f. 5/3 1729)
 • 3.  icon-female Sara Åberg (2/2 1733 – 23/7 1764)
 • 4.  icon-male Nils Åberg (f. 10/9 1735) icon-times
 • 5.  icon-male Johannes ”Johan” Pettersson Åberg (8/1 1738 – 1/1 1813)
  •  icon-user Ingrid Jonsdotter icon-play
 • 6.  icon-female Maria ”Maja” Christina Åberg (20/3 1741 – 30/3 1746) icon-times
 • 7.  icon-female Margareta Åberg (31/8 1746 – 1746) icon-times
 • 8.  icon-male Nils Åberg (23/1 1749 – 10/12 1752) icon-times
 • 9.  icon-female Maria ”Maja” Christina Åberg (8/6 1752 – 9/1 1813)
  •  icon-user 1. Jon Persson 
  •  icon-user 2. Anders Nilsson 

I sitt testamente förklarar Petter och Christina att deras son och dotter ska ärva lika lott. Enligt lag fick söner ärva dubbelt lott, fast så skulle inte vara fallet här. De fick dela på lösa egendomen och fick lika del i både Stora och Lilla Gelebo, samt i väderkvarnen på Gelebo. I fall Johannes krävde sin dubbla lott i Stora Gelebo, så skulle han få motsvarande mindre i Lilla Gelebo. Det var nämligen så att föräldrarna egentligen enligt lag inte kunde hindra honom från detta, och just detta krävde han, fast syskonen kom i slutändan fram till att systern och hennes man fick behålla hälften av både Stora och Lilla Gelebo och väderkvarnen som hittills, mot att de betalade brodern en ersättning under en period.

Christinas gångkläder beskrivs så här när hon dör 1801: 4 kjortlar (1 svart randig camelott, 1 svart tyg, 1 blårandig, 2 vita linne), 2 koftor (1 svart, 1 rosig camelott), 1 svart tröja, 1 randig stickad stubb, 3 kappor (1 brun damast, 1 svart av taft, 1 brun vadmal, 1 blå, 1 vit vadmal), 3 livstycken (1 brunt vadmal, 1 grönrandigt tyg), 1 vit vadmalskapprock, 4 näsdukar (2 rödrutiga, 1 blårandig, 1 brun silke, 1 svart silke, 1 brunrosig bomull), 1 par vita vantar, 3 huvor (1 rosig, 1 svart siden), 2 förkläden, 1 röd sammetsmössa.

På gården har de 4 kor och 1 tjur.


Christina Marins bouppteckning.


Dopnotiser

Petters dop 1726. Vittnen: Dokträn Daniel Lindewal, Magnus Marin i Kältorp, Kyrkioherdens Johan Nydil k. hust. B. Waleria i Åby Prästegård och Jungfru Lena Katrina Nydilia. Åby församling.

Magnus dop 1729. Vittnen: Kyrkioherden H:r Lars Cegrili i Förlössa, Nils Åbärg i Förlössa, Petter Marins hust. på Kältorp Osenia. Åby församling.

Saras dop 1733. Vittnen: Befalningzmanen Pett Åstrand, Jon Jonsson i Örentorp, Lars Segrelius, Jungfru Maria Hellena Segrellia, hust. Ingrid Westerdal i Calmar. Åby församling.

Nils dop 1735. Vittnen: H:r (?) Erik Påhlsson i (?), Jon Jonsson i Melby, Jungfru Lena Katrina Nydelia i Prestegården, Per Månssons hustru(?) i Melby. Åby församling.

Johannes dop 1738. Vittnen: Nils Åbärg, Måns Jonsson i Förlössa, Per Olofsson i Möltorp, Fru Lena Katrina Nydelia i Prästegården, Enckiahust. Elin på Örvat(?). Åby församling.

Marias dop 1741. Vittnen: Nils Åbergh, drängen Oluf Åbergh, Anders Åbergs hustru Helena Åhlund och Måns Jonssons hustru Lisbeth i Förlösa. Åby församling.

Margaretas dop 1746. Vittnen: Fru Marin, Jungfru Caisa Lindvall, Magister Lars Segrelius i Förlösa och Häradzskrifwaren (?) Wiman i Boatorp. Åby församling.

Nils dop 1749. Vittnen: Rådman Wittes fru Doroth. Rosenhagen i Lufvehult, hustru Ingrid Olofsdotter i Gelebo, D:ni Studiosi Sven Henrich J. Olaus Tesche på Lufvehult, Jon Olofsson i Gelebo. Åby församling.

Maria Christinas dop 1752. Vittnen: Mag. Georg Ahlberg, Carl Persson i Gelebo, hustru Elin Persdotter i Gelebo, hust. Elin Nillsdotter ibid. Åby församling.


Forskningsdata

 •  icon-male namn (andras stavsätt): Herr/H:r Petter Åberg (1726-1752); Peter Åbärg (1726); Petter Åberg (1727-1771); Petter Åbärg (1729-1738); Peter Åhberg (1740-1759); H:r Peter Åberg (1746); Petter Åhberg (1748); H:r Pet. Åberg (1771-1778); Studenten och vice landtmätaren Peter Åberg (1778); Vice Landtmätaren Åberg (1800); Herr Landtmätaren Peter Åberg (1801)
 •  icon-female namn (andras stavsätt): Christina (1709); Jungfru Christina Marin (1726); Stina Persdotter/Persdott. (1726-1735); Mad. Christina Marin (1726); Stinna Marin (1729-1733); Stina Marin (1731); Stina Pettersdotter (1738); Stina Maria (1741); Madam Stina Åbergh (1741); Christina Marin (1746); Madame Stina Marin (1749-1790); Fru C. Marin (1791-1800); Christina Maria Marin (1800); Landtmätare Enkan Fru Christina Åberg, född Marin (1801)
 •  icon-female f. Tveta 1709: v41396.b199.s206
 •  icon-user g. Förlösa 1726: v38497.b321.s29
 •  icon-male d. Åby 1778: v41571.b332.s657(ålderdomssvaghet)
 •  icon-female d. Åby 1800: v41577.b62.s117(ålderdomssvaghet)
 •  icon-female bou. Åby 1801: v78431.b32.s47
 •  icon-male husf. 1771-1778 Åby: v24603.b149.s285(1771-1778)
 •  icon-female husf. 1771-1800 Åby: v24604.b128.s241(1781-1790); v24605.b139.s261(1791-1800)
 •  icon-male mant. 1727-1759 N. Förlösa: v400622.b6320.s833(1727); v400623.b180.s13(1728); v400625.b5090.s860(1730); v400631.b6890.s799(1736); v400635.b3600.s516(1740); v400366.b1320.s246(1746); v400367.b1420.s131(1747); Gelebo: v400368.b1400.s132(1748); v400369a.b136.s127(1749); v400371.b1340.s124(1751); v400379.b1450.s139(1759); v400386.b2170.s212(1766); v400388.b2000.s195(1768); v400398a.b2280.s221(1778); v400399.b2270.s221(1779); v400400.b2340.s228(1780)
 •  icon-male dopv. v38496.b257.s483(1729); v41570.b221.s435(1748)
 •  icon-female dopv. v38496.b248.s465(1726); v38496.b263.s495(1731); v41570.b102.s197(1741); v41570.b253.s499(1753)
 •  icon-male lantm. 1745; 17451751; 1751; 1772; 1772
 •  icon-user barn f. Åby: v41570.b80.s153(1726); v41570.b96.s185(1729); v41570.b122.s237(1733); v41570.b141.s275(1735); v41570.b161.s315(1738); v41570.b181.s355(1741); v41570.b205.s403(1746); v41570.b221.s435(1749); v41570.b246.s485(1752)
 •  icon-user barn d. Åby: v41577.b82.s157(1813); v41570.b320.s633(1746); v41577.b82.s157(1813)