Lantmätarens dotter

Maria Christina Åberg & Jon Persson + Anders Nilsson


icon-male  Maria ”Maja” Christina ”Stina” Pettersdotter Åberg (8/6 1752 – 9/1 1813)
icon-leaf  Ingrid Karlssons försläkt [1.2.11.3.8.3.2_mfff.m]
icon-home  Dotter till Petter Åberg & Christina Maria Marin
icon-location-arrow  Gelebo, Åby, Småland


icon-user 1. Jon Persson (4/1 1739 – 29/9 1784) (g. 28/12 1768 i Åby)
icon-home  Son till Pär Larsson & Kerstin Jonsdotter
icon-location-arrow  Kvilla, Förlösa, Småland
icon-wrench  Bonde
icon-play  8 barn


icon-user 2. Anders Nilsson (f. 30/11 1756) (g. 1784)
icon-home  Son till Nils Hemmingsson & Maja Ericsdotter
icon-location-arrow  Ingelsryd, Kristvalla, Småland
icon-wrench  Ålderman, sexman, sockenman
icon-play  3 barn


icon-certificate  Primära källor
icon-check  17-07-2022


Maja Stina växer upp på Gelebo gård som dotter till lantmätaren Petter Åberg och hans hustru Christina Maria Marin.

Maria Christinas dop 1752. Vittnen: Mag. Georg Ahlberg, Carl Persson i Gelebo, hustru Elin Persdotter i Gelebo, hust. Elin Nillsdotter ibid. Åby församling.

Gelebo innan utflyttandet från byn. Lantmäteriet.

Hon gifter sig 1768 med drängen Jon Persson från Kvilla i Förlösa församling.

Jons dop 1739. Vittnen: Israel Månss. i Bränneboda(?), hustru Giertrudh Jönsdr i Wedby, Nils Pärsson i Kylinge, Pigan Brita Olafsdr i Wångerslät, Anders Andersson i Åby, Pig. Maya Pärsdr i Quilla, d. Måns Pärss:n i Hårstorp, Pig. Cherstin Nilsdr i Wedby. Förlösa församling.

Jon Persson & Maja Stina Åbergs vigsel 1768. Åby församling.

Morgongåvan är 30 lod silver, vilket var en relativt stor summa; familjen Åberg var förmodligen högt ansedda.

Paret får 8 barn på Gelebo innan Jon dör av en bröstsjukdom 1784, kanske tuberkulos. Alla är söner, förutom ett tvillingpar som inte överlever.

 • 1.  icon-male Peter ”Per” Jonsson (16/11 1769 – efter 1813)
 • 2.  icon-female Karin ”Caisa” Jonsdotter (1/1 1772 – 1773) icon-times
 • 3.  icon-female Anna Jonsdotter (f. 1/1 1772) icon-times
 • 4.  icon-male Måns Jonsson (14/8 1774 – 26/9 1837)
  •  icon-user 1. Walborg Nilsdotter icon-play
  •  icon-user 2. Brita Svensdotter icon-play
 • 5.  icon-male Lars Jonsson (3/11 1776 – efter 1813)
 • 6.  icon-male Nils Jonsson (21/3 1779 – 1800) icon-stop
 • 7.  icon-male Anders Jonsson (24/8 1781 – efter 1813)
 • 8.  icon-male (dödfödd pojke) (15/3 1784) icon-times

Maja Stina gifter snabbt om sig med sexmannen Anders Nilsson från Kristvalla församling, som är fyra år yngre än hon. Han är förmodligen son till danneman Nils Hemmingsson och Maja Ericsdotter i Ingelsryd, inte långt från Kvilla. Av någon anledning finns inte deras vigsel antecknad i Åby eller Kristvalla.

De får ytterligare 3 barn ihop, alla döttrar.

 •   9.  icon-female Maria ”Maja” Christina ”Stina” Andersdotter (8/10 1786 – före 1813)
  •  icon-user Gustaf Olsson icon-play
 • 10.  icon-female Kerstin Andersdotter (13/3 1789 – efter 1813)
  •  icon-user Nils Persson
 • 11.  icon-female Caisa Andersdotter (2/8 1792 – 1803) icon-times

Anders blir så småningom ålderman. Det bodde flera åldermän på Gelebo, liksom det bodde flera lantmätare på gårdarna omkring.

De hade ett ganska förmöget hem. När Maja Stina gick bort av ålderdom 1813, hade de 2 kor, 4 får med lamm, 1 sugga med grisar och ett par gäss på gården. Anders gifte då om sig med Stina Eriksdotter, som emellertid dog redan 1817.


Maja Stina Åbergs bouppteckning.


Dopnotiser

Peters dop 1769. Vittnen: Johannes Pettersson i Gelebo, Lars Persson i Åby, Dr. Måns Persson i Gelebo, hustru Ingrid Persdotter i Förlösa, pigan Maja i Gelebo. Åby församling.

Caisa och Annas dop 1772. Vittnen: Per Jonsson ibidem, Börje Carlsson i St. Wångeslät, Nils Andersson i Förlösa, Nils Persson i Qvilla; hust. Stina Bäckerström i Åby, hustru Karin Israelsdotter i Qvilla, pigorna Eva Karlsdotter och Lisa Nilsdotter i Gelebo. Åby församling.

Måns dop 1774. Vittnen: Nils Andersson i N. Förlösa, dräng. Anders Persson i Qwilla; Fru Landtmätarskan Collin på Tokebo, pig. Karin Persdotter i Qwilla. Åby församling.

Lars dop 1776. Vittnen: Per Jonsson ibid., dräng. Anders Jonsson ibidem; hustru Ingri Jonsdotter i Gelebo, pig. Lisa Böriesdotter i St. Wångeslät. Åby församling.

Nils dop 1779. Vittnen: Jon Eriksson i St. Alebo, dr. Jon Jonasson i Gelebo; hustru Kerstin Persdotter i Hårdstorp, pig. Lisa Persdotter i Gelebo. Åby församling.

Anders dop 1781. Vittnen: Jon Nilsson ibid., dräng. Nils Persson; hustru Kerstin Persdotter i Gelebo, pig. Lisa Persdotter ibidem. Åby församling.

Maria Christinas dop 1786. Vittnen: Anders Jonsson ibm., Dräng Per Persson i Ollaryd, hustru Kierstin Nilsdotter i Gelebo, Pig. Brita Larsdotter i Bräntorp. Åby församling.

Kierstins dop 1789. Vittnen: Olof Månsson i Bäck, drängen kyrk. Nils Andersson i Svartingstorp, hustru Lena Jonsd. i St. Alebo, Pig. Lisa Johansdott. i Gelebo. Åby församling.

Caisas dop 1792. Vittnen: Bonden Fredrich Jonsson i Nickebo och drängen Pehr Pehrsson i Gelebo; hustru Ingjerd Carlsdotter samt pigan Annicka Pehrsdotter ibm. Åby församling.


Forskningsdata

 •  icon-female namnteckning: Maria Christina Åberg (1801)
 •  icon-female namn (andras stavsätt): Maija Stina (1752-1780); Jungfru Maija Stina Åberg (1768); Maja Stina Åberg (1769-1813); Maija Stina Åberg (1774-1781); Maija Christina Åberg (1776); M. Stina (1781-1790); Maja Stina Pettersdotter (1789); Maria Christina Åberg (1801); Maria Christina (1801); Maja Christina Åberg (1813)
 •  icon-male namnteckning: Jon Persson (1782, avskr.)
 •  icon-male namn (andras stavsätt): Jon (1739); Drängen Jon Persson (1768); Bonden Jon Persson (1769-1781); Jon Persson (1771-1790); Jon Pehrsson (1782)
 •  icon-male namnteckning: Anders Nilsson (1813, avskr.)
 •  icon-male namn (andras stavsätt): And. Nilsson (1784-1790); Sockenmannen Anders Nilsson (1786); Anders Nilsson (1786-1817); Sexmannen And. Nilsson (1789); f.d. Ålderm. Anders Nilsson (1813); förra åldermannen, numera undantagsmannen Anders Nilsson (1813)
 •  icon-female f. Åby 1752: v41570.b246.s485
 •  icon-male f. Förlösa 1739: v38498.b9.s9
 •  icon-user g. Åby 1768: v41571.b264.s521
 •  icon-female d. Åby 1813: v41577.b82.s157 (ålderdomssvaghet)
 •  icon-male d. Åby 1784: v41571.b341.s675 (bröstsjuka)
 •  icon-female bou. Åby 1813: v78438.b121.s221
 •  icon-female husf. 1771-1813 Åby: v24603.b150.s287(1771-1780); v24604.b129.s243(1781-1790); v24605.b140.s263(1791-1801); v24606.b145.s275(1802-1804); v24607.b27.s39(1810-1817)
 •  icon-male husf. 1771-1784
 •  icon-male husf. 1784-1817
 •  icon-male lantm. 1782; 1782
 •  icon-male lantm. 1786
 •  icon-female arv. v78431.b32.s47(1801); v78431.b36.s55(1801); v78431.b37.s57(1801)
 •  icon-male arv. v78431.b32.s47(1801); v78431.b36.s55(1801)
 •  icon-user barn f. Åby: v41571.b91.s175(1769); v41571.b101.s195(1772 x2); v41571.b113.s219(1774); v41571.b126.s245(1776); v41571.b140.s273(1779); v41571.b156.s305(1781); v41571.b184.s361(1786); v41571.b199.s391(1789); v41571.b216.s425(1792)
 •  icon-user barn d. Åby: v41571.b341.s675(1784)