Häng inte hatten på kyrkans ljuskronor!

Pär Larsson & Kerstin Jonsdotter


icon-male  Pär Larsson (1707 – 13/5 1776)
icon-leaf  Ingrid Karlssons försläkt [1.2.11.3.8.3.2_mfff.ff]
icon-home  Son till Lars Pärsson & Karin Pärsdotter
icon-location-arrow  Kvilla, Förlösa, Småland
icon-wrench  Ålderman, sexman, kyrkvärd, sockenman


icon-user  Kerstin Jonsdotter (1710 – 5/2 1764) (g. 9/11 1735 i Kläckeberga)
icon-home  Dotter till Jon Månsson & ?
icon-location-arrow  Hårstorp, Kläckeberga, Småland
icon-play  Minst 8 barn


icon-certificate  Primära källor
icon-check  21-07-2020


Pärs namnteckning P.L.S. vid sockenstämman 1771.

Pär växer upp på Kvillaicon-map-marker gård som dotter till jordbrukaren Lars Pärsson och hans hustru Karin Pärsdotter. De bor till en början på Kvilla nr. 3, där de äger 1/4 mantal, fast 1718 köper de ut en av de övriga tre ägarna så de får 1/2 mantal. 1732 säljer de den ena parten igen och tar i stället även över det mesta av Kvilla nr. 1 (15/32 mantal) och flyttar dit, så de måste ha blivit ganska förmögna bönder under åren. Faktiskt så är pappan den enda i socknen förutom länsman Hösberg som äger mer än ett hemman.

Pär växer upp under en mycket svår tid. Vintern 1708-1709 är extremt kall med endast några få dagars töväder under hela vintern. Många får frostskador på händer och fötter eller fryser ihjäl och fiskarna dör under den flera alnar tjocka havsisen. Det blir hunger under flera år. 1708 blir det ingen säd alls, och fruktträden har dött i den starka frosten. 1709 kommer dessutom nyheten om nederlaget vid Poltava, och samma år landar en dansk armé i Helsingborg. Kungens omfattande krigföring har stora ekonomiska konsekvenser för alla i riket, och kyrkorna måste erlägga allt silver och alla pengar som kan undvaras till krigets fortsättning. 1710 drabbas Förlösa av en mycket smittsam pestepidemi, som börjar i Melby och sedan sprider sig till granngårdarna. Samma dag som första offret Jon Bosson i Melby dör, avlider även änkan Kerstin Andersdotter i Kvilla, och Kvilla blir en av de hårdast drabbade gårdarna. Totalt 51 personer från Kvilla dör i pesten 1710-1712. 1711 blir det återigen missväxt, och vargar börjar sträva om i bygden och anfalla korna.

Pär hjälper med arbetet på gården som dräng, och när han gifter sig 1735 så får han överta Kvilla nr. 1, medan pappan flyttar tillbaka till Kvilla nr. 3. Makan är Kerstin Jonsdotter från Hårstorpicon-map-marker i grannförsamlingen Kläckeberga, och det är där som de gifter sig i kyrkan.

Pär Larsson & Kerstin Jonsdotters vigsel 1735. Kläckeberga församling.

De bosätter sig förstås hemma på Kvilla nr. 1, där de får 8 barn.

 • 1.  icon-male Lars Persson (5/3 1737 – efter 1761)
 • 2.  icon-male Jon Persson (4/1 1739 – 29/9 1784)
  •  icon-user Maria Christina Åberg icon-play
 • 3.  icon-male Måns Persson (4/4 1741 – efter 1776)
 • 4.  icon-female Ingredh Persdotter (2/10 1742 – efter 1767)
 • 5.  icon-female Karin Persdotter (dp. 31/12 1745)
 • 6.  icon-male Nils Persson (14/10 1747 – efter 1777)
 • 7.  icon-male Anders Persson (dp. 26/11 1750 – efter 1775)
  •  icon-user Wallborg Danielsdotter icon-play
 • 8.  icon-female Karin Persdotter (24/12 1754 – efter 1776)

Pär blir så småningom både kyrkvärd (omtalad 1743), sexman (7/7 1751 – 1/5 1757) och ålderman (6/5 1770 – 5/5 1776) i bygden. Han är en av de enda som skriver på sockenstämmoprotokollen med sina initialer i stället för ett bomärke.

Man märker på dopvittnelistorna att familjen hade kontakter i ett stort område, från Vångerslätt och Åby i norr till Kylinge och Hårstorp i söder, och ända till Brändebo i väster.

1764 går Kerstin bort efter att hon drabbats av vattusot.

När Pär utnämns till ålderman 1770 ska man just börja restaurera kyrkans torn och bygga ny prästgård, fast vid samma stämma beslutar man att arbetet måste vänta tills nästa vår efter kornsåningen på grund av den svåra sädesbristen som drabbat landet. Dock beslutas att de nödvändiga materialen ska färdigställas innan dess, bland annat ska alla ekar i socknen fällas för att kunna användas i bygget.

Ett annat beslut som togs under Pärs första tid som ålderman var ett förbud att hänga hattar och mössor på ljuskronorna i kyrkan. Dessutom förbjöds att låta barn och tjänstefolk löpa i lekstugor, til gungor och andra dylika samlingar på söndagar och högtidsdagar, eller löpa omkring bland husen och samtala ute i byarna medan gudstjänst pågick, då man i stället borde lära dem att hålla sig till en sann gudsfruktan. 1774 kommer en ny präst, och då görs även en tilbörlig föreställning til dem som tagit sig den oseden före at resa om Söndagarne til andra kyrckior. Han kanske inte var den mest omtyckta prästen.

Vid sockenstämman 5/5 1776 frånträder Pär tjänsten som ålderman, då han drabbats av en bröstsjukdom, och bara 8 dagar senare dör han.  Det är sonen Nils som tar över gården efter honom, medan Anders tar över Kvilla nr. 3.


Dopnotiser

Lars dop 1737. Vittnen: Nils Swensson i Kylinge, hustru Cherstin Larsdr i Källstorp, d. Jacob Nilss. ibid., Piga Malin Nilsdr i Kylinge. Förlösa församling.

Jons dop 1739. Vittnen: Israel Månss. i Bränneboda(?), hustru Giertrudh Jönsdr i Wedby, Nils Pärsson i Kylinge, Pigan Brita Olafsdr i Wångerslät, Anders Andersson i Åby, Pig. Maya Pärsdr i Quilla, d. Måns Pärss:n i Hårstorp, Pig. Cherstin Nilsdr i Wedby. Förlösa församling.

Måns dop 1741. Vittnen: Berge Pärss. i Quilla, h. Karin Olofsdr i Kylinge, dräng Jon Larsson ibd., Pig. Elin Larsdr i Hårstorp, dräng Måns Pärss:n(?) i Hårstorp, Pig. Magr.(?) Persdr i Quilla, d. Anders Olss:n i Wångerslät, Pig. Chierstin Nilsdr ibid. Förlösa församling.

Ingredhs dop 1742. Vittnen: Körkio [?] Olof Nilsson, hustru Brita Clemetzdr i Quilla, drg. Eskil Nilsson i Quilla, Pig. [?] Eskilsdr ibid., drg. Per Nilsson ibid., Karin Olafsdr ibid., Olof Swensson ibid. Förlösa församling.

Karins dop 1745. Förlösa församling.

Nils dop 1747. Vittnen: Jon Swensson ibid., Oluf Jonsson ibid., Måns Larsson ibid., dr. Anders Larsson, hustru Cherstin Nilsdr i Kylinge, Pigan Brita Pärsdr i Qwilla. Förlösa församling.

Anders dop 1750. Vittnen: Nils Nilsson i Kylinge, Berge Carlsson i Wångerslät, Håkan Bengtsson i Qwilla, Malin Nilsdr i Krasslösa, Pigan Karin Andersdr i Åby, Lisbet Månsdr i Qwilla. Förlösa församling.

Karins dop 1754. Vittnen: Lars Jonsson i Melby, Jon Olsson i Åby, Pär Olsson i Krosslösa, drängen Carl Nilsson i Kylinge, dr. Håkon Månsson i Bränbo; hustru Elin BörjesDotter i Hårstorp, Pig. Malin AndersDotter i Åby, Pig. Maria MånsDotter i Quilla. Förlösa församling.


Forskningsdata

Läs mer om pesten i Förlösa här  icon-external-link.

 •  icon-male namnteckning: P.L.S. (1743-1775)
 •  icon-male namn (andras stavsätt): Pär (1730-1736); drängen Pär Larsson (1735); Pär Larsson/Larss:n/Larss. (1737-1776); Per Larsson/Larss. (1737-1775); Sockenmannen Pär Larsson (1764); Sockenmannen ärlige och wälförståndige Pär Larsson (1770); Åldermannen Per Larsson (1776)
 •  icon-female namn (andras stavsätt): pigan Kierstin Jonsd. (1735); Chierstin Jonsdr (1737-1741); Cherstin Jonsdr (1742-1750); Kierstin JonsDotter (1754-1764)
 •  icon-user g. Kläckeberga 1735: v39740.b106.s197
 •  icon-male d. Förlösa 1776: v38498.b122.s235 (bröstsjuka)
 •  icon-female d. Förlösa 1764: v38498.b110.s211 (vattusot)
 •  icon-male mant. 1730-1776 Kvilla: v400625.b5030.s854(1730); v400626.b2950.s394(1731); v400627.b4280.s591(1732); v400628.b11150(1733); v400631.b6830.s793(1736); v400632a.b3560.s497(1737); v400633.b6020.s1003(1738); v400634a.b5100.s647(1739); v400635.b3550.s511(1740); v400636.b10110.s1306(1741); v400637b.b14470.s2198(1742); v400638.b8520.s1163(1743); v900585.b620.s240(1744); v400365.b1280.s240(1745); v400366.b1260.s234(1746); v400367.b1360.s125(1747); v400368.b1340.s126(1748); v400369a.b131.s122(1749); v400370.b1320.s122(1750); v400371.b1280.s118(1751); v400372.b1430.s135(1752); v400373.b1290.s122(1753); v400374.b1320.s122(1754); v400375.b1410.s132(1755); v400376a.b141.s132(1756); v400377a.b142.s135(1757); v400378.b1430.s138(1758); v400379.b1400.s134(1759); v400380a.b135.s130(1760); v400381a.b138.s132(1761); v400382.b1350.s128(1762); v400383.b1320.s126(1763); v400384.b1290.s124(1764); v400385a.b127.s122(1765); v400386.b2100.s205(1766); v400387.b2040.s198(1767); v400388.b1930.s188(1768); v400389.b1980.s192(1769); v400390.b2090.s203(1770); v400391.b2060.s199(1771); v400392.b2040.s197(1772); v400393.b1980.s193(1773); v400394.b1980.s193(1774); v400395a.b201.s194(1775); v400396.b2060.s198(1776)
 •  icon-female mant. 1731-1764 Hårstorp: v400626.b2910.s390(1731); v400627.b4240.s587(1732); v400628.b11080(1733); v400629b.b140.s7(1734)
 •  icon-male dopv. Förlösa: v38498.b38.s67(1750)
 •  icon-male sockenst. Förlösa: v38497.b265.s499(1743); v38497.b275.s519(1751); v38497.b182.s335(1754); v38497.b183.s337(1755); v38497.b184.s339(1756); v38497.b185.s341(1757); v38497.b17.s15(1770); v38497.b18.s17(1771); v38497.b20.s21(1771); v38497.b21.s23(1772); v38497.b22.s25(1773); v38497.b23.s27(1774); v38497.b24.s29(1774); v38497.b25.s31(1775); v38497.b26.s33(1776)
 •  icon-user barn f. Förlösa: v38496.b295.s555(1737); v38498.b9.s9(1739); v38498.b14.s19(1741); v38498.b18.s27(1742); v38498.b26.s43(1745); v38498.b31.s53(1747); v38498.b38.s67(1750); v38498.b50.s91(1754)