Fick se två hustrur och tre barn gå bort

Lars Pehrsson & Ingrid Jonsdotter


icon-male  Lars Pehrsson (7/11 1723 – 22/4 1775)
icon-leaf  Ingrid Karlssons försläkt [1.2.11.3.8.3.2_fmff.mf]
icon-home  Son till Pär Larsson & Brita Larsdotter
icon-location-arrow  Malmberg, V. Vingåker, Södermanland


icon-user 1. Ingrid Jonsdotter (17/1 1727 – 4/11 1756) (g. 1/11 1743 i V. Vingåker)
icon-home  Dotter till Jon Olsson & Ingeborg Pärsdotter
icon-location-arrow  Båsenberga, V. Vingåker, Södermanland
icon-play  3 barn


icon-user 2. Anna Larsdotter (2/11 1734 – 1/4 1771) (g. 8/10 1758 i V. Vingåker)
icon-location-arrow  Rastorp, V. Vingåker, Södermanland
icon-play  3 barn


icon-certificate  Primärkällor
icon-check  01-06-2020


Malmberg idag. Källa: Google.

Lars Pehrsson växer upp på gården Malmberg Västergård vid Hansta i Västra Vingåkers församling. Han gifter sig på allhelgona 1743, 20 år gammal, med pigan Ingrid Jonsdotter från Båsenberga, som inte ens fyllt 17 år. Båda verkar ha tjänat hemma på sina föräldrars gårdar.

Lars Pehrsson & Ingrid Jonsdotters vigsel 1743. Västra Vingåkers församling.

De bosätter sig på Malmberg. Första sonen får de först 1746.

 • 1.  icon-male Pehr Larsson (31/10 1746 – 4/6 1770)
 • 2.  icon-female Ingeborg Larsdotter (26/4 1751 – 16/3 1801)
  •  icon-user Eric Ersson icon-play
 • 3.  icon-male Jon Larsson (20/2 1754 – 30/10 1757) icon-times

Ingrid dör 1756, enligt prästen av magvärk. Ett år senare dör yngste sonen Jon av koppor.

1758 gifter Lars om sig med unga Anna Andersdotter från Rastorp.

Lars Pehrsson & Anna Andersdotters vigsel 1758. Västra Vingåkers församling.

Hon är då 24 och han 35 år gamla. De hinner få 3 barn innan hon går bort i rötfeber 1771, endast 37 år gammal.

 • 4.  icon-male Lars Larsson (31/10 1759 – efter 1778)
 • 5.  icon-male Eric Larsson (15/4 1762 – efter 1777)
 • 6.  icon-female Brita Larsdotter (12/1 1765 – 12/9 1768) icon-times

Året innan dess har äldste sonen av första äktenskapet Pehr dött av lungsot, och yngsta dottern har dött av koppor som 3-åring. När Lars själv dör hemma på Malmberg Västergård 1775 efterlämnar han sig sålunda endast tre barn: Ingeborg, Lars och Eric.


Dopnotiser

Pehrs dop 1746. Vittnen: Nils Pärsson ib., Olof Jonsson i Bosenberga, Erik Pärsson i Malmberg, h. Anna Ersd. i Gierringe, p. Lena Christophersd. i Malmberg. Västra Vingåkers församling.

Ingeborgs dop 1751. Vittnen: Lars Larsson ib., Pär Pärsson ib., Lars Larsson i Gierringe, hust. Ingebor Jonsd. i Malmberg, pig. Karin Jonsd. i Bosenberga. Västra Vingåkers församling.

Jons dop 1754. Vittnen: Olof Larsson i Hansta, Pär Pärsson i Lunda, hust. KArin Jonsd. i Lunda, pig. Embor Jonsd. i Bosenberga. Västra Vingåkers församling.

Lars dop 1759. Vittnen: Hans Ehrewördighet herr Ivan Pihlgren i Probstegården, Per Persson i Malmber, dr. Erik Andersson Ibd:m, hustr. Brita Andersdr i Swenstorp, pigan Malin Andersdr i Malmberg. Västra Vingåkers församing.

Erics dop 1762. Vittnen: Lars Ersson i Rastorp, Eric Pehrsson i Becktorp, dr. Pehr Nillson i Malmberg, hust. Embor Jonsdotter ibid., pig. Ingebor Larsdr i Rastorp. Västra Vingåkers församling.

Britas dop 1765. Vittnen: Anders Larsson och Anders Andersson i Båsenberga Österg., Olof Ersson i Malmberg Österg., hust. Ingebor Larsdr i Båsenberga, pig. Ingrid Olsdr i Malmberg. Västra Vingåkers församling.


Forskningsdata

 •  icon-male Namn (andras stavsätt): Lars (1723); dr. Lars Pärsson (1743); Lars Pärsson (1746-1757); Enkl. Lars Pehrsson (1757-1758); Lars Pehrsson (1758-1775); Enkl. Lars Pärsson (1758)
 •  icon-female Namn (andras stavsätt): Ingridh (1727); P. Ingrid Jonsd. (1743); Ingrid Jonsdr (1746-1754)
 •  icon-female Namn (andras stavsätt): Pig. Anna Larsdr (1758); Anna Larsdr (1758-1771)
 •  icon-male f. V. Vingåker 1723: v63042.b32.s28
 •  icon-female f. V. Vingåker 1727: v63042.b49.s45
 •  icon-user g. V. Vingåker 1743: v63042.b188.s183
 •  icon-user g. V. Vingåker 1758: v63043a.b1670.s161
 •  icon-male d. V. Vingåker 1775: v63044.b284.s282 (lungsot)
 •  icon-female d. V. Vingåker 1756: v63043a.b1490.s143 (magvärk)
 •  icon-female d. V. Vingåker 1771: v63044.b273.s271 (rötfeber)
 •  icon-male husf. 1757-1775 V. Vingåker: v62941.b174.s332(1757-1764); v62943a.b2960.s590(1766-1775)
 •  icon-female husf. 1758-1771
 •  icon-user barn f. V. Vingåker: v63042.b169.s164(1746); v63043a.b180.s13(1751); v63043a.b340.s29(1754); v63043a.b660.s61a(1759); v63043a.b890.s83(1762); v63043a.b1170.s111(1765)
 •  icon-user barn d. V. Vingåker: v63044.b272.s270(1770); v63043a.b1510.s145(1757); v63044.b270.s268(1768)