Mördad ute på åkern

Eric Ersson & Ingeborg Larsdotter


icon-male  Eric Ersson (21/6 1750 – 13/4 1834)
icon-leaf  Ingrid Karlssons försläkt [1.2.11.3.8.3.2_fmff.f]
icon-home  Möjligen son till Erik Ersson & Marit Jonsdotter
icon-location-arrow  V. Vingåker, Södermanland
icon-wrench  Torpare


icon-user 1. Ingeborg Larsdotter (26/4 1751 – 16/3 1801) (g. 5/5 1776 i V. Vingåker)
icon-home  Dotter till Lars Pehrsson & Ingrid Jonsdotter
icon-location-arrow  Malmberg, V. Vingåker, Södermanland
icon-play  6 barn


icon-user 2. Ingrid Pehrsdotter (30/9 1754 – 24/3 1843) (g. 31/10 1802 i V. Vingåker)
icon-location-arrow  V. Viala, V. Vingåker, Södermanland


icon-certificate  Primärkällor
icon-check  01-06-2020


Malmberg idag. Källa: Google.

Eric Ersson gifter sig 1776 med pigan Ingeborg Larsdotter från Malmberg Västergård vid Hansta i Västra Vingåkers församling.

Eric Ersson och Ingeborg Larsdotters vigsel 1776.

Tyvärr vet vi inte var Eric själv var född, utom att han senare sägs vara född inom församlingen. Det var emellertid ingen som föddes på just det datummet (21/6 eller 22/6, eller möjligen 22/5) inom församlingen, så det är fortfarande oklart vem som faktiskt var hans föräldrar. Mest sannolikt är kanske att han var Erik Ersson och Marit Jonsdotters son från Svantorp, f. 5/6 1750.

Paret får 6 barn ihop, varav två döttrar och en son överlever.

 • 1.  icon-female  Ingrid Ersdotter (29/3 1777 – efter 1824)
  • icon-user ?
 • 2.  icon-male  Eric Ersson (1/9 1779 – 26/12 1779) icon-times
 • 3.  icon-female  Anna Ersdotter (28/5 1781 – efter 1804)
 • 4.  icon-female  Brita Ersdotter (18/8 1784 – 30/2 1793) icon-times
 • 5.  icon-male  Lars Ersson (10/10 1786 – 28/3 1858)
  • icon-user Kerstin Andersdotter icon-play
 • 6.  icon-male  Eric Ersson (14/10 1792 – 7/12 1803) icon-times

De första åren tillbringar de hemma på Malmberg Västergård, men 1787 flyttar de till Hökhultstorpicon-map-markeri norra delen av församlingen, och runt 1790 vidare till torpet Eriksbergicon-map-marker, strax norr om Malmberg.

Eriksberg i dag. Källa: Google.

1801 händer det något mycket dramatisk, då Ingeborg verkar ha blivit ”undanförd” från sitt hem och mördats ute på en åker. Hon är 50 år gammal när detta sker. Tyvärr har jag än så länge inte lyckats hitta någon dombok som omtalar händelsen.

Eric gifter om sig året efter, med Ingrid Pehrsdotter från Viala frälsegård. Nu betecknas emellertid inte deras hem som torp längre, utan som en enkel backstuga; familjen har blivit fattig.

Eric Ersson och Ingrid Pehrsdotters vigsel 1802. Västra Vingåkers församling.

Han beskrivs dock likväl fortsat som torpare tills han runt 1830 lämnar över stugan till sin ende överlevande son, Lars Ersson.

Det äkta paret får inga barn ihop.

Från 1838 tillbringar Ingrid sin ålderdom i fattighuset.


Dopnotiser

Ingrids dop 1777. Vittnen: Olof Jonsson och dess hustru Anna i Båsenberga, Lars Ersson i Lyntorp, dr Eric Ersson i Malmberg, pig. Ingrid Ersdr i Norra Spånga. Västra Vingåkers församling.

Erics dop 1779. Vittnen: Jon Olsson i Blacktorp, dr. Lars Larsson i Båsenberga, hust. Brita Ersdr i Blacktorp, pig. Anna Ersdr i Brene. Västra Vingåkers församling.

Annas dop 1781. Vittnen: Pehr Nilsson och dess hustru Kerstin Pehrsdr och pig. Anna Larsdr i Malmberg, Soldat Eric Westerberg, Eric Larsson i Rastorp. Västra Vingåkers församling.

Britas dop 1784. Vittnen: Comm. Pehr Wellin, Eric Ersson, dr. Lars Ersson, hust. Karin Pehrsdr och pig. Brita Olsdr, alla i Malmberg. Västra Vingåkers församling.

Lars’ dop 1786. Vittnen: Jan Andersson i L:a Hökhult, Lars Bondesson i St. Hökhult, dr. Lars Larsson ibm, dr. Nils Jonss. i L:a dito, h. Ingrid Larsdr i St. D:o, pig. Anna Jansdr i L:a Dito. Västra Vingåkers församling.

Erics dop 1792. Vittnen: Olof Olss. i Åsen, Eric Larss. i NorrStafhälla, dr. Pehr Pehrss. i Åsen, h. Anna Larsdr i St. Hökhult, pig. Ingrid Ersdr i SandKällan. Västra Vingåkers församling.


Forskningsdata

 • icon-male  namn (andras stavsätt): dr. Eric Ersson (1776); Eric Ersson (1777-1834); Torp. Eric Ersson (1780-1833); Torp. och Enkl. Eric Ersson (1802)
 • icon-female  namn (andras stavsätt): Ingebor (1751-1780); pig. Ingebor Larsdr (1776); Ingeborg Larsdr/Larsd. (1780-1801)
 • icon-female  namn (andras stavsätt): Pig. Ingrid Pehrsd. (1802); Ingrid Pehrsdttr/Pehrsdtr/Pehrsd. (1802-1834); Ingrid Persdtr/Persdr (1823-1833); Enk. Ingrid/Ingr. Pehrsdotter/Pehrsdttr/Pehrsdtr/Pehrsdr (1834-1843)
 • icon-female  f. V. Vingåker 1751: v63043a.b180.s13
 • icon-user  g. V. Vingåker 1776: v63044.b331
 • icon-user  g. V. Vingåker 1802: v63044.b257.s255
 • icon-male  d. V. Vingåker 1834: v63060.b207.s199 (ålderdom)
 • icon-female  d. V. Vingåker 1801: v63045a.b1240 (undanförd, fanns död ute på marken)
 • icon-male  husf. 1777-1810 V. Vingåker: v62943.b302.s589(1777?-1780?); v62945.b414.s403(1780-1790); v62947.b3880.s374(1791-1795); v62949.b419.s405(1797-1804); v62951.b395.s383(1805-1810)
 • icon-female  husf. 1757-1801 V. Vingåker: v62941.b174.s332(1757-1764); v62943.b302.s589(1766-1780?)
 • icon-female  husf. 1802-1810
 • icon-user  barn f. V. Vingåker: v63044.b90.s88(1777); v63044.b116.s114(1779); v63044.b135.s133(1781); v63044.b162.s160(1784); v63044.b178.s176(1786); v63044.b220.s218(1792)
 • icon-user  barn d. V. Vingåker: v63045a.b1280(1803)