Riksdagsmannen på Eksund

Louise Asperén & Carl Rydberg


  LovisaLouise” Wilhelmina Asperén (22/4 1860 – 16/8 1927)
  D1a-grenen [1.2.11.3.2.3]
  Dotter till Adèle Alfort & Wilhelm Asperén
  Hagby, Ärla, Södermanland


  Carl Gustaf Rydberg (16/5 1844 – 21/11 1908) (g. 24/6 1878 i Lista)
  Kimstad, Östergötland
  Rikdagsman; riddare, godsägare; arrendator, lantbrukare
  3 barn


  Primärkällor
  18-10-2020


Louise växer upp på Vingsleör säteri i Lista utanför Eskilstuna som dotter till godsägaren där.

Vingsleör på 1920-talet.

Hon gifter sig, 18 år gammal, med den 34-årige förmögne godsägaren, riddaren och riksdagsmannen av första kammaren Carl Gustaf Rydberg från Kimstad, som då brukar Tandla i Husby-Rekarne församling.

Louise Asperén & Carl Rydbergs vigsel 1878. Lista församling.

De bosätter sig till en början på Tandla.

Carl Rydberg 1892

Carl Rydberg 1892.

Det är hans andra äktenskap; hans förra hustru var Louises kusin Maria Paulina Ålund, dotter till Pauline Elisabeth Asperén och pastor Anders Ålund på Mörkö, som är doppvittne åt systern Sigrid Maria 1880. Med henne har han redan ett barn, Calla Maria Elisabeth (15/2 1875 – efter 1924).

Paret får ytterligare 3 barn, men endast en av dem överlever barndomen; de övriga dör i difteri inom ett halvår av varandra.

 • 1.   Elna Rydberg (12/4 1879 – 12/11 1886)
 • 2.   Carl Axel Rydberg (3/1 1881 – 27/5 1887)
 • 3.   Lars Axel Rydberg (18/1 1888 – 26/5 1954)
  •  Valborg Gustava Calleberg

Elna och Axel är begravda på Borgs kyrkogård i Norrköping. Båda dog av en halssjukdom.

1883 flyttar familjen till Stora Alsäter Norrgård i Borg och Löt församling i Norrköping, men efter att deras två barn dött flyttar de i stället till godset Eksundicon-map-marker, där de stannar resten av livet.

Eksund på ett vykort skickat till Maria Sjöström av moster Louise Rydberg f. Asperén 1909 eller 1910.

Eksund på ett vykort som Louise skickat till systerdottern Maria Sjöström 1909 eller 1910.

År 1900 anländer brorsdottern Sigrid Asperén från Stockholm och blir deras fosterdotter, och 1906 kommer också en fröken Eleonora Asperén dit från samma plats.

Louises namnteckning 1909 när mannen gått bort.

Carls namnteckning 1908.

Förutom frälsesäteriet Eksund äger de frälsesäteriet och rusthållet Bårstad (nr. 1-5), frälsehemmanen Lilla Torslunda nr. 2 och Lilla Trostad nr. 2, frälseutjorden Lilla Torslunda nr. 3, samt ytterligare några markområden. De har 11 hästar, 2 tjurar, 73 kor, 14 oxar, 3 svin, 15 får, 58 höns. Dessutom har de när Carl går bort 1909 11.000 kg vete, 10.000 kr råg, 7.500 kg ärtor, 6.800 kg korn, 15.000 kg havre, 30.000 kg blandsäd, 8.000 kg jordnötskakor, förutom en lokomobil med transmission, och en telefonledning till Norrköping. De var väldigt förmögna.

Louise drabbas så småningom av hudcancer och far till kurorten Söderköping för att förhoppningsvis bli bättre, men dör på länslasarettet där 1927 under vistelsen.


Lousie Asperéns bouppteckning 1927.

Carl Rydbergs digra bouppteckning 1909.


Louises död 1927. Norrköpings Borg och Löt församling.

Carl Rydbergs död 1908. Norrköpings Borg och Löt församling.

Carls död 1908. Norrköpings Borg och Löt församling.


Dopnotiser

Elnas dop 1879. Vittnen: Hr Wilhelm Asperén och hu Adèle Alfort i Eriksberg; v. Häradshöfdingen Johan Sjöström från Landskrona och Mamsell Kerstin Rydberg från Ahlsätter. Husby-Rekarne församling.

Elnas dop 1879. Vittnen: Hr Wilhelm Asperén och hu Adèle Alfort i Eriksberg; v. Häradshöfdingen Johan Sjöström från Landskrona och Mamsell Kerstin Rydberg från Ahlsätter. Husby-Rekarne församling.

Carl Axels dop 1881. Vittnen: Godsegaren J. P. Rydberg i Alsätter, Borg och Löth i Östergötland, Fru Adèle Asperen i Arboga; Hr Carl Asperen i Arboga och Mamselle Kerstin rydberg i Alsätter. Husby-Rekarne församling.

Carl Axels dop 1881. Vittnen: Godsegaren J. P. Rydberg i Alsätter, Borg och Löth i Östergötland, Fru Adèle Asperen i Arboga; Hr Carl Asperen i Arboga och Mamselle Kerstin rydberg i Alsätter. Husby-Rekarne församling.

Lars Axels dop 1888. Vittnen: Föräldrarne. Borg och Löts församling.

Lars Axels dop 1888. Vittnen: Föräldrarne. Borg och Löts församling.


Forskningsdata

 •  namnteckningar: Louise W. Rydberg född Asperén (1908); Louise Rydberg (1909); Louise Rydberg född Asperén (1923)
 •  namn (andras stavsätt): Lovisa Wilhelmina (1860-1894); Lovisa Vilhelmina (1871-1876); Lovisa Wilhelm./Wilh./Wilh:a Asperén (1878-1887); Lovisa Wilhelmina Asperén (1878-1911); Fru Lovisa Wilhelmina Asperén (1888-1900); Fru Louise Wilhelmina (1908); Enkan Louise Wilhelmina Asperen (1909); Lovisa Vilhelmina Rydberg, f. Asperén (1911-1927); Fru Louise Rydberg, född Asperén (1923); Enkefru Louise Vilhelmina Rydberg, född Asperén (1927)
 •  namnteckningar: Carl Rydberg (1908)
 •  namn (andras stavsätt): Carl. Gust. Rydberg (1876-1880); Carl Gustaf Rydberg (1878-1908); Landbrukaren Carl Gustaf Rydberg (1879); Arrendator Carl Gustaf Rydberg (1881); Arrend. Carl Gust. Rydberg (1881-1883); Herr/Hr Carl Gustaf Rydberg (1883-1892); Godsegaren Carl Gustaf Rydberg (1888); Godsegaren och Ledamoten af Riksdagens andra Kammare Herr Carl Rydberg (1894); Godsegaren och Riddaren Carl Rydberg (1908); förre Ledamoten af Riksdagens Första Kammare, Godsegaren och Riddaren Carl Gustaf Rydberg (1909)
 •  f. Ärla 1860: v63205.b53
 •  g. Lista 1878: v59848.b28
 •  d. Borg och Löt 1927: v177640.b1000.s8 (tumor malginus peleris myocardit. chrar. Pyonephros)
 •  d. Borg och Löt 1908: v177643.b520.s46 (lefverkräfta)
 •  bou. Borg och Löt 1927: v514047.b3800.s751
 •  bou. Borg och Löt 1909: v514036a.b5340.s34
 •  husf. 1860-1927 Ärla: v63188.b315.s314(1860); v63189.b326.s319(1861-1865); v63190.b349.s337(1866-1870); v63191.b334.s325(1871-1876); Lista: v59833.b17.s8(1876-1878); Husby-Rekarne: v59402.b131.s115(1878-1880); v59403.b134.s123(1881-1883); Norrköpings Borg: v27830.b94.s83(1883-1887); v27830.b123.s112(1887); v27831.b81.s77(1888-1892); v27832.b87.s82(1893-1900); v177612.b2370.s228(1901-1906); v177614.b2430.s232(1906-1911); v177616.b1120.s100(1911-1916); v177620.b1080.s99(1916-1926); v177623.b1280.s114(1926-1927)
 •  husf. 1878-1908
 •  arv. v150283.b364.s358(1894); v748969.b490.s23(1908); v748969.b500(1908); v514036a.b5420(1909); v514044.b7480.s1487(1923); v514044.b7500.s1490(1923)
 •  arv. v150283.b364.s358(1894); v748969.b490.s23(1908); v748969.b500(1908)
 •  barn f. Husby-Rekarne: v59415.b17(1879); v59415.b29(1881); Borg och Löt: v39304.b95.s183(1888)
 •  barn d. Borg och Löt: v39309.b43(1886); v39309.b45(1887)