Läkarens dotter som gifte sig med en godsägare

Adèle Alfort & Wilhelm Asperén


  Adelaide ”Adèle” Wilhelmina Maria Alfort (4/2 1822 – 26/11 1894)
  D1-grenen [1.2.11.3.2]
  Dotter till Adolf Fredrik Alfort & Wilhelmina Almroth
  Eskilstuna


  Wilhelm Asperén (16/3 1824 – 31/10 1907) (g. 30/12 1854 i Lista)
  Son till Carl Adolf Asperén & Eva Cathrina Fredricsson
  Eskilstuna
  Godsägare
  3 barn – Stamföräldrar åt D1a-grenen


  Primärkällor
  20-02-2022


Vingsleör på 1920-talet.

Adèles namnteckning när mamman gått bort 1853.

Kring tiden för hennes föräldrars död träffar Adèle i Eskilstuna godsägaren och direktörssonen Wilhelm Asperén från Vingsleör Säteri i Lista utanför staden. Han är son till bleckslagaren och ekonomidirektören Carl Adolf Asperén, som hennes far har känt sedan länge, och hans fru Eva Cathrina Fredricsson. De gifter sig snart och flyttar till Vingsleör. Hennes lillasyster Anna Lovisa Charlotta följer med som hushållerska.

Aftonbladet 27/1 1855.

Wilhelms pappa C. A. Asperén var en betydande man i trakten. Klosters kyrkogård, Eskilstuna. Foto: Esben Alfort 2014.

Hennes lillebror Michaël Alfort är förmyndare åt henne vid vigseln, då man inte vet om äldsta brodern Philip lever; han antas vistas i Amerika.

De vigs i Lista, men vigseln registreras i Eskilstuna, där båda är födda. Hennes lillebror Michaël är förmyndare, då man inte vet var storebror Philip vistas, eller om han ens är i livet. Eskilstuna Kloster och Fors församling.

De vigs i Lista, men vigseln registreras i Eskilstuna, där båda är födda. Hennes lillebror Michaël är förmyndare, då man inte vet var storebror Philip vistas, eller om han ens är i livet. Eskilstuna Kloster och Fors församling.

1858 flyttar de alla tre till Hagby i Ärla församling, där de stannar till 1876. Då återvänder de till Vingsleör som förvaltare av säteriet, som då ägs av handlanden S. Backman från Västerås.

Vingsleör 1927.

1878 gifter sig yngsta systern, och resten av familjen flyttar året efter till en lägenhet på gården Eriksberg vid sjön Skiren i Kvillinge utanför Norrköping. Därifrån flyttar de 1880 till Arboga i Västmanland, där de bor i östra kvarteret söder om ån.

1882 säger de att de ska flytta till Alfortsläktens gamla hemförsamling Torpa, men i stället dyker de upp på Smedsvreten 61B i Kungsör i Kung Karls församling i Västmanland. Med dem följer Wilhelms lillebror Hilmer Leonard Asperén med hustru. Det paret återvänder emellertid till Arboga i september 1885.

När äldsta sonen döps, är det familjerna Asperén och Alfort som är vittnen. På Sigrid Marias dop har de emellertid också fått några av vännerna från Eskilstuna att komma dit, bl.a. Jeanette Zetterberg.

Wilhelms namnteckning 1894 när Adèle gått bort.

Adèle dör i cancer 1894. Sonen Carl och hans familj tar hand om Wilhelm, som 1906 flyttar till Kungsörs Gästgivaregård, och året efter dör av ”hjärnslag”, tillsynes i Stockholm.

Adèles bror Michaël Alfort underskriver Wilhelms testamente.

Min yttersta och sista vilja

Som jag nu är till ganska hög ålder kommen, så vill jag, innan jag går hädan, härmed förklara och tillkännagifva som min yttersta o sista vilja, att mina små tillhörigheter, såsom kläder, böcker, möbler o husgerådssaker, som finnas i min son Carl Wilhelms hem i Stockholm, måtte orubbadt och ensamt tillfalla min son Carl Wilhelm o hans hustru Amalia för den kärlek, omvårdnad och välvilja de och deras barn städse bevisat mig, synnerligast under de sednare åren af min lefnad.

Stockholm den 26. Feb. 1905

W. Asperén


Adéles död 1894. Kung Karls församling.

Adèles död 1894. Kung Karls församling.

Wilhelm Asperéns död 1907. Kung Karls församling.

Wilhelms död 1907. Kung Karls församling.

Bouppteckningen efter Adèle.

Bouppteckningen efter Adèle.

Wilhelm Asperéns bouppteckning och testamente.


Dopvittnen

Carl Wilhelms dop 1857. Vittnen: Hr Adolf Friedr. Asperén, Enkefru Direkteurskan E. Asperén vid Vingsleör, Hr J.H. Åbom fr. Upland, dess Fru Selma Asperén, Handelsm. Herr Michael Alfort fr. Örebro, Demoiselle Olivia Alfort fr. Eskilstuna. Lista församling.

Carl Wilhelms dop 1857. Vittnen: Hr Adolf Friedr. Asperén, Enkefru Direkteurskan E. Asperén vid Vingsleör, Hr J.H. Åbom fr. Upland, dess Fru Selma Asperén, Handelsm. Herr Michael Alfort fr. Örebro, Demoiselle Olivia Alfort fr. Eskilstuna. Lista församling.

Sigrid Marias dop 1859. Vittnen: Kyrkoherden Anders Ålund och Directörskan J. Zetterberg i Eskilstuna, Comminister J. Favre och Directörskan B. Lindberger i Eskilstuna, Kyrkoherden C.V. Nyquist i Trosa, samt Fru Pontin Ålund i Stenquists (?)gård, Herr Sven Alfort i Örebro och Mamsell Anna Charlotta Alfort i Hagby. Ärla församling.

Sigrid Marias dop 1859. Vittnen: Kyrkoherden Anders Ålund och Directörskan J. Zetterberg i Eskilstuna, Comminister J. Favre och Directörskan B. Lindberger i Eskilstuna, Kyrkoherden C.V. Nyquist i Trosa, samt Fru Pontin Ålund i Stenquists (?)gård, Herr Sven Alfort i Örebro och Mamsell Anna Charlotta Alfort i Hagby. Ärla församling.

Pastor Anders Ålund var gift med Wilhelms brorsdotter Pauline Elisabeth Asperén. Deras dotter Maria Paulina Asperén gifter sig sedan (16/5 1874) med Carl Gustaf Rydberg, som efter hennes död gifter om sig med hennes kusin, Adèle och Wilhelms yngsta dotter Louise Asperén.

Lovisa Wilhelminas dop 1860. Vittnen: Landtbr. H. Lundgren o dess Hustru Amalia Melander på Näs i Wästmanland, Bokh. Erik Oscar Alfort i Örebro, Mamsell S.H. Nyquist i Trosa, Herr Casten Lychou i Stockholm och Mamsell Selma Nyquist i Trosa. Ärla församling.

Lovisa Wilhelminas dop 1860. Vittnen: Landtbr. H. Lundgren o dess Hustru Amalia Melander på Näs i Wästmanland, Bokh. Erik Oscar Alfort i Örebro, Mamsell S.H. Nyquist i Trosa, Herr Casten Lychou i Stockholm och Mamsell Selma Nyquist i Trosa. Ärla församling.


Forskningsdata

 •  namnteckningar: Adèle Alfort (1853); Adèle Asperén (1865)
 •  namn (andras stavsätt): Adelaide Wilhelmina Maria (1822); Adelaide Wilhelmina (1823-1825); Adelaide Marie (1826-1831); Adela Maria (1836-1854); Adela Wilhelmina Maria (1853-1855); Mamsell Adela Alfort (1853); Demoiselle Adelaide Wilhelmina Maria Alfort (1854); Adelaide Wilhelmina Maria Alfort (1854-1855); Adéle Alfort (1855); Mamsell A. Alfort (1855); Adela Maria Wilhelmina Ahlfort (1856); Adele Wilh. Maria Alfort (1856-1858); Adel. W. M. Alfort (1858-1865); Adele Wilhelmina Alfort (1859); Adel Alfort (1860); Adèle Maria (1865); Adele. W. M. Alfort (1866-1870); Adele W. M. Alfort (1871-1876); Adèle Wilh. Maria Alfort (1876-1882); Adèle Wilhelmina Maria Alfort (1879-1880); Fru Adèle Maria Asperén (1881); Adele Vilh:na Maria Alfort (1882-1885); Adele Vilh:na Mar. Alfort (1886-1894); Adèle Asperén, född Alforth (1892); Fru Adèle Vilhelmina Maria Asperén född Alfort (1894); Fru Adéle Asperén född Alfort (1894); Fru Adèle Asperén, född Alfort (1907)
 •  namnteckningar: Wilhelm Asperén (1894); W. Asperén (1865-1905)
 •  namn (andras stavsätt): Landtbrukaren Wilhelm Asperén (1854-1856); Herr Wilhelm Asperén (1854-1858); Landtbrukaren Wilh. Asperén (1855); Landtbrukaren W. Asperén (1855); Possessionaten Wilhelm Asperén (1855); Hr Wilhelm Asperen (1858-1860); Possessionaten Hr Wilhelm Asperèn (1857); Possessionaten Wilhelm Aspereen (1860); Hr Wilhelm Asperèen (1861-1865); Landtbrukaren Asperén (1865); Patron Wilhelm Aspereën (1866-1870); Patron Vilhelm Aspereën (1871-1876); Förvaltare Hr Wilh. Asperén (1876-1879); Wilhelm Asperén (1879-1907); Possesionaten Wilhelm Asperén (1881); Vilh:m Asperén (1886-1890); Vilhelm Asperén (1891-1906); förre godsegaren Herr Wilhelm Asperén (1894); förre Godsägaren Wilhelm Asperén (1908)
 •  f. Eskilstuna Kloster 1822: v54894.b120.s227
 •  g. Eskilstuna 1854: v54898.b52.s91
 •  d. Kung Karl 1894: v72954.b113 (cancer)
 •  d. Kung Karl 1907: v72960.b690.s63 (hjärnslag; ålderdomsaft.)
 •  bou. Kung Karl 1894: v150283.b364.s358
 •  bou. Kung Karl 1908: v748969.b490.s23
 •  husf. 1822-1894 Eskilstuna Kloster: v54754.b65.s55(1822); v54755.b63.s54a(1823-1825); v54756.b67.s55(1826-1828); v54757.b66.s57(1829-1831); (v54758.b70.s56(1832-1835); v54758.b6(1833)); v54759.b76.s66(1836-1839); v54760a.b1020.s91(1839-1843); v54761.b121.s110(1844-1848); v54762.b121.s109(1849-1853); v54763.b109.s98(1854); Lista: v59828.b17.s8(1854-1855); v59829.b22.s9(1856-1858); Ärla: v63188.b315.s314(1858-1860); v63189.b326.s319(1861-1865); v63190.b349.s337(1866-1870); v63191.b334.s325(1871-1876); Lista: v59833.b17.s8(1876-1879); Kvillinge: v24899.b306.s292(1879-1880); Arboga: v71784.b147.s513(1880-1881); v71788.b171.s540(1881-1882); Kung Karl: v72935.b95.s89(1882-1885); v72937.b96.s89(1886-1890); v72940.b97.s88(1891-1894)
 •  husf. 1854-1907 Kung Karl: v261749.b970.s368(1895-1900); v261751.b1980.s188(1900-1906); v261751.b280.s18(1906); v261753.b370.s27(1907)
 •  arv. v147608.b5050.s134(1853); v147608.b5100.s134(1853); v205255.b1160.s120(1855); v223279.b3830.s67(1856); v147988.b3820.s377(1865); v150445a.b12230.s1192(1892); v793603.b3520(1907)
 •  arv. v205255.b1160.s120(1855); v223279.b3830.s67(1856); v147988.b3820.s377(1865)
 •  barn f. Lista: v59845.b72(1857); Ärla: v63205.b47(1859); v63205.b53(1860)