Tog emot beställningar på Skövde Vattenkuranstalt

Abel Styrlander & Hilda Hultman


icon-male  Abel Gerhard Styrlander (22/2 1822 – 1/1 1887)
icon-leaf  C4-grenen [1.2.10.4.6]
icon-home  Son till Gustafva Ahlfort & Gerhard Styrlander
icon-location-arrow  Sörkvarn, Undenäs, Västergötland
icon-wrench  Bruksinspektör, sekreterare på Vattenkuranstalten i Skövde, kamrerare, bokhållare, bodbetjänt


icon-user  Hilda Elisabeth Hultman (1/4 1831 – 26/5 1892) (g. 15/8 1858 i Undenäs)
icon-home  Dotter till Anders Hultman & Märta Ulrica Kjellén
icon-location-arrow  Farstorp Storegård, Tärby, Västergötland
icon-play  5 barn


icon-certificate  Primärkällor
icon-check  30-01-2021


Abels namnteckning 1852 när hans svåger dött.

Abels namnteckning 1852 när hans svåger dött.

Abel växer upp i Undenäs församling söder om Tiveden. Han lär sig tidigt bokhålleri och jobbar som bodbetjänt hos handelsmannen Gustaf Granlund i Mariestad 1837-1838, och det följande året tillbringar han som handelsbetjänt åt handlanden Johan Olof Skog i kv. Linden i Norrköpings Olai församling (numera ett stort köpcentrum). 1840-1845 är han sedan hos handlanden Per August Enhörning i kv. Paraden i Norrköpings Hedvig, söder om Gamla Torget.

1845 flyttar han till Stockholm, där det är svårt att följa honom, men från 1849 är han godsinspektör på Sätra Bruk hemma i Undenäs. Det hade ursprungligen varit ett järnbruk, men vid denna tid lastade de främst skepp med papper och pappersmassa för internationella marknaden.

Sätra Bruk

Sätra Bruk

Hans mamma som blivit änka flyttar också in i det vackra nya hemmet med sin yngsta dotter 1855.

1858 gifter han sig med Hilda Elisabeth Hultman, dotter till avlidna prosten i Rångedala Anders Hultman och Märta Ulrica Kjellén, g. Skårman. Sedan är han bruksinspektör på Fredriksfors Bruk under Sätra.

Abel och Hildas bröllop 1858. Undenäs församling.

Abel och Hildas vigsel 1858. Undenäs församling.

Paret får 5 barn.

1869 flyttar Gerhards systrar Amalia och Ida in på Sätra efter att den förra mist sin man.

När Abel och Hilda Elisabeth 1874 flyttar till Skövde med barnen, så flyttar fastrarna med dem. Abel får arbete på Skövde Vattenkuranstalt, som han behåller under många år, åtminstone till 1883. Kuranstalten hade öppnats 1870 av dr. Lars G. Dovertie, och lades ner 1902.

Societetssalongen på Skövde Vattenkuranstalt.

Societetssalongen på Skövde Vattenkuranstalt.

Det var en mycket välbesökt kuranstalt med badhus, societetshus, musikpaviljong m.m. i Boulongerparken mitt i stan, mittemot järnvägsstationen (Mycket mera finns att läsa om anstalten och järnvägen här; där finns även många bilder). Abel är den som tar emot de många beställningarna och reserverar rum till de besökande från hela Norden.

Styrlander som kamrer på Sköfde Vattenkuranstalt. Annons i Wernamo Tidning 13/4 1877.

Styrlander som kamrer på Sköfde Vattenkuranstalt. Annons i Wernamo Tidning 13/4 1877.

Styrlander som kamrer på Sköfde Vattenkuranstalt. Annons i Blekingsposten 16/5 1882.

Styrlander som kamrer på Sköfde Vattenkuranstalt. Annons i Blekingsposten 16/5 1882.

Familjen hyr till en början in sig på olika platser i stan, men 1880 köper de en fjärdedel av Segerstorp Helgesgård i Skövde landsförsamling. Gården finns kvar precis utanför Skövdes nuvarande industrikvarter, fortfarande i ett mycket vackert och ospolierat lantbruksområde.

Skövde Vattenkuranstalt vid järnvägen 1892. Källa: Saj-banan.se.

Skövde Vattenkuranstalt vid järnvägen 1892. Källa: Saj-banan.se.

Hildas namnteckning 1887 när hennes man dött.

Hildas namnteckning 1887 när mannen dött.

Abel dör av en hjärtförlamning på årets första dag 1887. Då flyttar hans hustru 1889 till Uppsala domkyrkoförsamling med sina tre hemmaboende döttrar. Själv dör hon 1892 av lunginflammation på Fredsgatan 4. Hon begravs dock i Huddinge.

De två äldsta döttrarna flyttar då till Östersund och den yngsta till Huddinge.


Dopnotiser

Hanna Maria Amalias dop 1859. Vittnen: BruksPatron C. W. Palmær och Fru Selma Troselius, Magister Frans Hultman och Mamsell Hanna Hultman. Undenäs församling.

Hannas dop 1859. Vittnen: BruksPatron C. W. Palmær och Fru Selma Troselius, Magister Frans Hultman och Mamsell Hanna Hultman. Undenäs församling.

Johan Gabriel Richert med sin familj. Theophila är inte med på bilden. Dagerrotypi från mitten av 1840-talet. Källa: Wikimedia.

Johan Gabriel Richert med sin familj. Theophila är inte med på bilden. Dagerrotypi från mitten av 1840-talet. Källa: Wikimedia.

Brukspatronen C. Palmær (1832-1910) var riksdagsledamot och industriföregångsman. Han uppfann en maskin för produktion av tegelrör, som visades fram på världsutställningen i London.

Magister Frans Hultman (1829-1879) var matematiker och lektor vid Stockholms Högre Elementarläroverk och Stockholms Gymnasium.

Theophila Richert (f. 1823) var gift med den framsynte juristen, politikern och vice häradshövdingen Johan Gabriel Richert (1784-1864), som kallas svenska liberalismens fader, och som bl.a. slogs för kvinnors jämställdhet. Theophila tycks ha varit släkt med C.S. Lejer, som är vittne på sonen Gerhards dop.

Frans Gerhards dop 1861. Vittnen: Löjtn. H. Troselius och Fru E. Skårman, (obs) Hr C. S. Lejér, Mams. Ida Styrlander. Undenäs församling.

Gerhards dop 1861. Vittnen: Löjtn. H. Troselius och Fru E. Skårman, (obs) Hr C. S. Lejér, Mams. Ida Styrlander. Undenäs församling.

Ulrika Elisabeths dop 1863. Vittnen: Fru Theophila Richert på Halnatorp, Hr Edvard Ågren, Hr G. Alenius, Demois. Wilh. Ågren och Hanna Hultman. Undenäs församling.

Elisabeths dop 1863. Vittnen: Fru Theophila Richert på Halnatorp, Hr Edvard Ågren, Hr G. Alenius, Demois. Wilh. Ågren och Hanna Hultman. Undenäs församling.

Gerda Sofias dop 1867. Vittnen: Enkefru Amalia Nyberg från Wassbacken, Hilma Synnerholm i Presteg., Mathilda Ågren i Wång Sörg., J. O. Friberg på Granviken, J. A. Stein från Thorsberg. Undenäs församling.

Gerdas dop 1867. Vittnen: Enkefru Amalia Nyberg från Wassbacken, Hilma Synnerholm i Presteg., Mathilda Ågren i Wång Sörg., J. O. Friberg på Granviken, J. A. Stein från Thorsberg. Undenäs församling.

Eva Charlottas dop 1869. Vittnen: Lector F. W. Hultman och dess Fru Augusta Teuchler i Stockholm, Victor Skårman och Mamsell Augusta Appelgren. Undenäs församling.

Evas dop 1869. Vittnen: Lector F. W. Hultman och dess Fru Augusta Teuchler i Stockholm, Victor Skårman och Mamsell Augusta Appelgren. Undenäs församling.

Hilma Synnerholm. Källa: Vastarvet.se.

Hilma Synnerholm. Källa: Vastarvet.se.

Augusta Appelgren var ovannämnda Theophilas piga genom många år.

Prästdottern Hilma Synnerholm (1831-1921) från Molkom var klärvoajant medium. Hennes far var intressant nog pastor Carl Johan Synnerholm i Undenäs.

Viktor Skårman (1850-1928) och hans hustru Johanna Maria Breding (1852-1928) var lantbrukare i Undenäs.


Bouppteckningen efter Abel.

Bouppteckningen efter Abel.

Abels död 1887. Skövde landsförsamling.

Abels död 1887. Skövde landsförsamling.

Hildas död 1892. Uppsala domkyrkoförsamling.

Hildas död 1892. Uppsala domkyrkoförsamling.


Forskningsdata

 •  namnteckningar: A. G. Styrlander (1875)
 •  namn (andras stavsätt): Abel Gerhard Styrlander (1822-1887); Abel Gerhard (1822-1839); Bodbetjent Abel Styrlander (1837-1838); Hand.Betj. Abel Gerh. Styrlander (1840); Betj. Abel Gerard Styrlander (1840-1845); Abel (1848); Bokhållaren Abel Styrlander (1848); Inspekt./Insp. A.G. Styrlander (1849-1861); BruksInspector/Inspectoren/Insp. Abel Gerhard Styrlander (1859-1887); Bruksförwaltar. Abel Gerh. Styrlander (1861); Br.Inspector/Inspektor Abel Gerh. Styrlander (1861-1870); Bruksförvaltare Abel Gerhard Styrlander (1867-1869); f.d. BruksInspectoren Abel Gerhard Styrlander (1874); förvaltare Abel Gerhard (1875); kamreraren A. G. Styrlander (1887)
 •  namnteckningar: Hilda Styrlander (1887)
 •  namn (andras stavsätt): Hilda Elisabeth (1831-1835); Hilda Elizab. Hultman (1858-1861); Hilda Elisab. Hultman (1858); Fru Hilda Elisabet Hultman (1859); Fru Hilda Elisab. Hultman (1861); Hilda Elisabeth Hultman (1861-1870); Fru Hilda Elisabeth Hultman (1867-1874); Hilda Elisabet Hultman (1874-1875); Hulda Elisabet Hultman (1875-1888); Fru Hilda Styrlander, född Hultman (1887); Enkefru Hulda Elisabet Styrlander f. Hultman (1888-1889); Hulda Elisabet Styrlander (1889-1892); Hilda Elisabet Styrlander (1892)
 •  f. Undenäs 1822: v16865.b143.s281
 •  f. Rångedala 1831: v44360.b113.s211
 •  g. Undenäs 1858: v16027.b19.s31
 •  d. Skövde lf. 1887: v25614.b33 (aneurisma aortæ; hjertförlamning)
 •  d. Uppsala dk. 1892: v126731.b137.s133 (lunginflammation)
 •  bou. Skövde 1887: v143833.b114
 •  husf. 1822-1845;1849-1887 Undenäs: v10023.b108.s207(1822-1824); v10025.b160.s301(1824-1834); v10027.b139.s265(1834-1837); Mariestad: v15443.b9.s7(1837-1838); Undenäs: v10027.b139.s265(1839); Norrköpings Olai: v28185.b232.s227(1840); Norrköpings Hedvig: v27892.b150.s133(1840-1845); Undenäs: v10029.b152.s283(1849-1856); v10032.b202.s195(1856-1861); v10035.b227.s219(1861-1870); v10038.b248.s238(1870-1874); Skövde: v25251.b137.s132(1874); v25251.b155.s150(1875-1878); v25249.b251.s246(1878-1879); v25250a.b1670.s161(1879-1880); v25341.b239.s229(1880-1886); v25343.b230.s219(1886-1887)
 •  husf. 1831-1837;1858-1892 Tärby: v44632.b29.s119(1831-1835); Norra Vånga: v10094.b135.s261(1835-1837); Skövde: v25252.b206.s199(1888-1889); Uppsala domk.: v126557.b197.s192(1889-1890); v126557.b113.s108(1890-1892)
 •  arv. v144191.b81.s153(1848); v144191.b90.s171(1848); v143704.b537.s1063(1875); v143704.b539.s1067(1875)
 •  barn f. Undenäs: v4705.b92(1859); v4705.b114(1861); v4705.b134(1863); v16116.b34(1867); v16116.b49(1869)