Madame Loving

Märta Adolfsson


  Märta/Marta Emilia Elisabet Adolfsson/Adolfson (13/4 1901 – 18/9 1995)
  C3a-grenen [1.2.10.3.4.1.7]
  Dotter till Charlotta Gustafsson & Oscar Adolfsson
  Säby, Småland
  Damfrisörska; barnsköterska, barnjungfru
icon-globe  Utvandrar till USA, men återvänder senare


 1. ? Loving
  Inga barn kända


 2. Malte Henry Lindblad (f. 19/9 1911) (g. 10/3 1945; sk. 16/7 1959)
  Aringsås, Småland
  Frisörmästare, barberare; köpman
  Inga barn


  Primärkällor
  13-05-2021


Märta växer upp på Ågatan 16 i Tranås, men flyttar 1920 till Linköping domkyrkoförsamling för att bli barnjungfru. Efter ett år flyttar hon till Danderyd i Stockholm, där hon stannar tills 1923, men senare samma år far hon vidare till Linnégatan 94A i Oscars församling. 1925 flyttar hon återigen, till Drottninggatan 49 i Klara.

Märta ca 1910.

Märtas syster Nanny som har öppnat skönhetssalonger i USA, är i Sverige det året, och Märta blir mycket intresserad av att jobba med henne. I december 1928 reser hon sålunda till Amerika med båten Belgenland som går från Antwerpen (där brodern John bor) till New York. Det är hennes pappa som betalat resan. Hon har inga planer på att återvända till Sverige.

I Amerika kallas hon Marta Adolfson. Hon är ljushårig och har blå ögon och uppges vara nurse till yrket.

Hon bosätter sig till en början tillsammans med Nanny på 405 South 3rd Street i Rockford i Illinoisicon-map-marker. Huset finns tyvärr inte kvar. Det är inget som tyder på att hon jobbat med Nanny de första åren. Hon flyttar tidigt till Chicago där hon blir tjänsteflicka åt en familj Maher. Hon är tydligen inte barnflicka, för familjen har en annan flicka som är nurse.

1932 gifter hon sig med en Loving i New York, där hon ska ha gått på Huntingfordskolan. Den sommaren är hon hemma i Sverige på visit från april till augusti. Hon återvänder till sitt hem på 933 South 5th Street i Rockfordicon-map-marker på Georgic som går från Liverpool till New York. Inte heller detta hus finns kvar.

1937 återvänder hon till Amerika på båten President Roosevelt från Southampton till New York.

Åren 1938-1941 tillbringar hon i Stockholm, där hon (och hennes man?) driver Lovings agenturer på Adolf Fredriks Kyrkogata 6, antagligen med amerikanska varor. Hennes bror John jobbar på lagret. Hon återvänder till Chicago med båten Mathilda Thorden från Liinahamari i Finland till Boston i juni 1941, antagligen på grund av kriget. När hon återvänder uppges hon vara på väg till Robert C. Hardy på 111 W. Washington Street, Chicago.

Förmodligen går hennes man bort vid något tillfälle under krigsåren, och Märta bestämmer sig då för att göra en egen krigsinsats. Hon tar sålunda 1945 tjänst som tvätterska på motorbåten Gripsholm som används för att forsla krigsfångar, diplomater, kvinnor och barn mellan de stridande länderna. Där träffar hon den unge svenske frisören Malte Henry Lindblad från Aringsås som varit i tjänst som en av båtens barberare sedan 1942 trots att han egentligen blivit frikallad. De gifter sig d. 10/3 1945.

När kriget slutar släpps de båda makarna av i New York på hösten 1945 efter en resa från Alexandria. De återvänder till Sverige året därpå och bosätter sig hemma på Sveavägen 84 (där hennes bror bott). De livnär sig till en början som köpmän, förmodligen i form utav Lovings Agenturer, men blir senare frisörmästare och damfrisörska. Märta sägs vara den som tagit huntingfordmetoden till Sverige.

Märta Loving.

Märta Loving.

Paret skiljer sig 1959, precis som brodern och hans hustru. Hon återtar då namnet Märta Loving och fortsätter livnära sig som damfrisörska. 1975 bor hon tydligen ihop med frånskilde amerikanaren Eric Gunnar Nilsson som är servitör, fortfarande i taklägenheten på Sveavägen 84, 7 tr. Huruvida de är ett par är dock oklart. Han är inte där 1985.


Forskningsdata

 •  namnteckning: Märta Loving (1940, avskr.)
 • icon-female namn (andras stavsätt): Märta Emilia Elisabet (1901-1920); Märta Emilia Elisabet Adolfsson (1920-1923); Marta Adolfson (1928); Martha Adolfson (1930); Marta Emilia Elis. Loving (1932); Marta Loving (1932-1937); fru Märta Loving (1940); Märta Emilia Loving (1941); Märta Lindblad (1945); Märta E. E. Lindblad (1945); Märta Emilia Elizabeth Lindblad (1945); Märta Emilia Elisabet Lindblad, f. Adolfsson (1950-1960); Märta Emilia Elisabet Loving (1975-1985)
 •  namn (andras stavsätt): Malte Henry Lindblad (1943-1960); Malte Lindblad (1945); Malte Henry Lindbald (1945)
 •  f. Säby 1901: v172369.b52
 •  husf. 1901-1920;1923 Säby: v172343.b217.s1508(1901-1902); v172349.b185.s2275(1902-1911); v172357.b216.s2700(1911-1920); Linköpings Domk. v177218.b356.s2602(1920-1921); Säby: v172357.b216.s2700(1923); 1928; 1932; 1932; 1937; 1937; 1941
 •  husf. 1931-1936;1938 Borgholm: v173271.b230.s216(1931-1932); v173271.b119.s105(1932-1934); Malmö Skt. Petri: v265291.b280.s12(1935-1936); v265292.b116.s116(1936); v265301.b1150.s98(1938)
 •  mant. 1930;1950-1985 Chicago: 1930
 •  mant. 1940-1960
 •  milit. 1945; 1945; 1945; 1945
 •  milit. 1943; 1944; 1944; 1944; 1945; 1945; 1945; 1945; 1945; 1945
 • icon-female arv. v497196.b70.s2(1940)