Alfornsläktens föräldrar

Lotten Gustafsson & Oscar Adolfsson


  Hedda Charlotta ”Lotta/Lotten” Gustafsdotter/Gustafsson (10/5 1854 – 29/10 1940)
  C3-grenen [1.2.10.3.4.1]
  Dotter till Karolina Johansdotter & Gustaf Andersson
  Kättebo, Säby, Småland
  Städerska


  Carl Oscar Adolfsson (9/3 1860 – 24/9 1948) (g. 24/3 1886 i Säbyicon-map-marker)
icon-home  Son till Adolf Andersson & Johanna Carolina Danielsdotter
  Motala, Östergötland
  Sjukvaktare på mentalsjukhus; bryggare, packmästare, handlande, gårdsägare
  7 barn – Stamföräldrar åt C3a-grenen


  Primärkällor + levande källor
  13-05-2021


Hedda Lotta ”Lotten” Gustafsdotter.

Lotten flyttar till Vadstena 1885 för att tjäna, 31 år gammal. Där får hon jobb som städerska, och hon gifter sig året efter med sjukvaktaren Carl Oscar Adolfsson från Motala, en son till torparen Adolf Andersson och Johanna Carolina Danielsdotter.

Oscar Adolfsson.

Lotten och Oskars bröllop förrättades i Säby kyrka, fast det noterades i Vadstena där de bodde. Vadstena församling.

Lotten och Oscars vigsel förrättades i Säby kyrka, fast det noterades i Vadstena där de bodde. Vadstena församling.

Göran Ahlforn berättar:

Oscar var enda barnet i en torparfamilj. Han fick en skolgång på bara några veckor, men lärde sig uppenbarligen att både skriva, räkna och läsa tillräckligt bra för att klara sig och sin affärsrörelse senare i livet. I unga år arbetade han i jordbruket och redan som 15-åring började Oscar som dräng och fortsatte som sådan på olika platser till hösten 1883. Det var på Södergården i Sund (1877–1880) som han mötte Gud eller som han skrivit att Gud sökte och fann mig.  Dittills hade han levt ett onyktert liv, men blev efter sin omvändelse starkt pietistisk i sin livsföring.  Han arbetade också som sjukvaktare på Vadstena hospital (mentalsjukhus) i ett par år, först utomhus 1884 och sedan inomhus 1885.

Oscar och Lotten flyttade till Tranås från Vadstena den 3 november 1890 med sina två äldsta barn och köpte en liten gård vid Lilla Torget (Ågatan 20 i kv. Norra Gyllenfors), där de också hade några stallar för hästar, när bönderna kom till Tranås på torgdagen. Oscar drev där under en följd av år ett svagdricksbryggeri, som han arrenderade.

1893 köpte de Ågatan 16A, där han senare öppnade affär.

Han hade från år 1900 en liten affärsfastighet vid torget med specerihandel samt ett kafé vid Ågatan med bl.a. enbärsdricka som han bryggde själv. En speldosa användes till underhållning i serveringslokalen. Den kunde spela 8 kända stycken från den tiden. Han fick dock sluta med denna affärsverksamhet pga. av dålig lönsamhet. Under ett femtontal år därefter var han också packmästare vid Möbelindustrikompaniet.

Lotten Gustafsson

Det finns en anteckningsbok efter Oscar som bl.a. innehåller något om hans levnadshistoria, en kassabok, och inte minst recept på hur man brygger enbärsdricka och svagdricka, om mältning av korn, saltning av fläsk och jästning. Göran förmodar att boken sannolikt var hans viktigaste anteckningsbok under livet.

Oscar och Lotten byggde sig sedan en bostad i två plan närmare ån mellan torget och Svartån, där lägenheten på övervåningen användes för uthyrning. I deras fastighet fanns också en uthuslänga, som inrymde en hönsgård och ett stall, där bönder fick ställa in sina hästar, när de kom för torghandel.

Nere vid ån, hopbyggd med bostadsdelen, anlade Oscar också en tvättstuga, jämte mangelbod. Den hyrdes ut till tvätterskor som tvättade på beställning och kom till mycket livlig användning, eftersom fastigheterna i allmänhet saknade tvättstugor. Tvättstugan hade stora kokgrytor och vid ån fanns ett par klappbryggor, den ena överbyggd för sköljning av de tvättade kläderna. På gräsmattan utanför hängdes sedan kläderna på tork. Mangelboden hade en stor mangel som man drog för hand. Vid Svartån anlade Oscar ett kallbadhus med bassäng och trampolin mot ån.

Oscar byggde också ett båthus för en roddbåt som fick hyras av fritidsmetare mot viss avgift per timme. Genom allt detta samt fiske med drag och mjärde, en mindre hönsgård och uthyrningen försörjde sig Adolfssons hyggligt. Så han var verkligen en liten affärsman.

Missionskyrkan i Tranås kunde inte ha en trognare besökare än Oscar Adolfsson. Som medelålders var han också med i församlingens styrelse. Oscar var på sitt sätt en glad kristen med god och kraftig sångröst. Oscars tro var stark även på gamla dar. Bibeln var hans käraste läsning och han kunde många bibelverser utantill, som han gärna citerade i sina brev. Det var förvånande att han kunde läsa och skriva så bra trots sin synnerligen blygsamma skolgång.

Oscar Adolfsson

Oscar sålde den övre tomten till Tranås stad 1937 och den nedre tomten 1942. Sedan staden köpt marken och gården, jämnades fastigheterna med marken och istället är där nu en vacker park mellan Lilla Torget och Svartån.

Lotten och Oscar.

Lotten och Oscar fick 7 barn.

De två äldsta syskonen tog senare namnet Alforn.

Lotten och Oscar med familj ca. 1910: Arvid, John, Nanny, Theodor; Lotten, Oscar och Märta.

Det var en stor tragik för Oscar och Lotten när den äldste sonen Arvid dog 1930, bara 43 år gammal. Den här dikten skrev Oscar trosviss i sin dagbok efter anteckningarna om sonens begravning.

Han täljer våra dagars tal

den evigt kärleksfulle

han såg vad mått av fröjd och kval

mig evigt gagna skulle

och sammanband med fadershand

min levnads alla skiften

från vaggan intill griften

Oscar själv avled den 24 september 1948. Han blev 88 år och Lotten 86 år. Oscar och Lotten är begravda på Tranås gamla griftegård i en familjegrav (Kvarter F, gravplats 30F 041A). Där ligger också sonen John, dottern Märta Loving samt Lars Einar Svanbäck som var make till Theodor Alforns dotter Ingrid. Dottern Anna Maria är begravd i morfar Gustav och mormor Karolinas grav i Tranås.

Familjegraven på Tranås gamla kyrkogård. Foto: Esben Alfort 2018.


Bouppteckningen efter Lotten 1940.


Dopnotiser

Arvids dop 1887. Vittnen: Snick. P.J. Hultri(?) o h. Lovisa Eriksson, Hospitalet; Boddr. J. Jansson o h. Karol. Petersson, g. 120. Vadstena församling.

Arvids dop 1887. Vittnen: Snick. P.J. Hultri(?) o h. Lovisa Eriksson, Hospitalet; Boddr. J. Jansson o h. Karol. Petersson, g. 120. Vadstena församling.

Oskar Teodors dop 1889. Vittnen: Uppsyningsm. Aug. Olsson o H. Hilma Krok. Vadstena församling.

Oskar Teodors dop 1889. Vittnen: Uppsyningsm. Aug. Olsson o H. Hilma Krok. Vadstena församling.

Bernhardina Charlottas dop 1891. Vittnen: Gårdsägaren Gustaf Andersson o h. h. Johanna Karolina Johansdr fr. n:o 71. Säby församling.

Bernhardina Charlottas dop 1891. Vittnen: Gårdsägaren Gustaf Andersson o h. h. Johanna Karolina Johansdr fr. n:o 71. Säby församling.

Nanny Carolinas dop 1893. Säby församling.

Nanny Carolinas dop 1893. Säby församling.

Anna Marias dop 1896. Säby församling.

Anna Marias dop 1896. Säby församling.

Gustaf John Emanuels dop 1898. Säby församling.

Gustaf John Emanuels dop 1898. Säby församling.

Märta Emilia Elisabets dop 1901. Säby församling.

Märta Emilia Elisabets dop 1901. Säby församling.


Forskningsdata

 •  namnteckningar: Lotten Adolfsson (1911-1912)
 •  namn (andras stavsätt): Hedda Charlotta (1854-1912); Hedda Charl. (1855-1860); Hedda Lotta (1872-1885); Hedda Charlotta Gustafsson (1886); Hedda Charl. Gustafsson (1887-1889); Hedda Charlotta Gustafsdotter/Gustafsdr (1890-1911); Hedda Charl. Gustafsdr (1891); Hedda Kristina Gustafsdr (1901); Hedda Charlotta Gustavsdr (1911-1928); Hedda Charlotta f. Gustavsdotter (1940); fru Hedvig Charlotta Adolfsson (1940)
 •  namnteckningar: Oskar Adolfsson (1911-1912); O. Adolfsson (1940, avskr.)
 •  namn (andras stavsätt): Carl Oscar (1860); Karl Oscar Adolfsson (1886); Bryggare/Brygg. Karl Osk. Adolfsson (1887-1891); Karl Oskar Adolfsson (1889-1948); Bryggaren/Brygg. Carl Oskar Adolfsson (1892-1912); Packmästare Karl Oskar Adolfsson (1940)
 •  f. Säby 1854: v36245.b51.s89
 •  f. Motala 1860: v39174.b128.s249
 •  g. Vadstena 1886: v41724.b21.s33
 • icon-female d. Säby 1940: v172381.b1690.s162 (marasmus senilis)
 • icon-male d. Säby 1948: v841094.b470.s39 (hämoragia cerebri)
 • icon-female bou. Säby 1940: v497196.b70.s2
 •  husf. 1854-1928 Säby: v22052.b45.s342(1854); v22054.b51.s328(1855-1860); v22056.b48.s438(1861-1866); v22059.b57.s392(1867-1871); v22061.b168.s549(1872-1879); v22065.b163.s537(1880-1885); v22067.b211.s595(1885); Vadstena: v27555.b158.s368(1885-1886); v27555.b144.s354(1886-1890); Säby: v22068.b123.s1011(1890-1891); v22071.b224.s1113(1892-1894); v172343.b217.s1508(1895-1902); v172349.b185.s2275(1902-1911); v172357.b216.s2700(1911-1928)
 •  husf. 1886-1928
 •  arv. v497173.b1970.s13(1911); v497173.b1990(1911); v497173.b2000.s14(1912); v497173.b2010(1912)
 •  arv. v497173.b1970.s13(1911); v497173.b1990(1911); v497173.b2000.s14(1912); v497173.b2010(1912); v497196.b70.s2(1940)
 •  barn f. Vadstena: v41715.b104.s199(1887); v41715.b118.s227(1889); Säby: v36250.b32(1891); v36250.b50(1893); v172369.b13(1896); v172369.b35(1898); v172369.b52(1901)
 •  barn d. Säby: v172379.b21(1901); v172379.b11(1897)