Hon döv, han offer för malarian

Anna Landelius & Carl Bollström


  Anna Cattrina ”Carin” Landelius (29/12 1809 – 23/1 1888)
  C1-grenen [1.2.10.1.2]
  Dotter till Anna Alfort & Anders Landelius
icon-location-arrow  Gärdslätt, Rinna, Östergötland


  Carl Magnus Bollström (23/9 1805 – 29/6 1847) (g. 19/2 1836 i Styra)
icon-home  Son till Nils Johan Bollström
icon-location-arrow  Hagebyhöga, Östergötland
  Gjutarlärling; torpare
  2 barn


icon-certificate  Primärkällor
  12-02-2021


Anna Carin beskrivs på 1830-talet som döv. Hon flyttar till Trompetaregården i Appuna församling i 1830 för att tjäna, och 1832-1833 är hon hos kakelugnsmästaren Carl Adam Svanbom på gård nr. 12 i Skänninge. Året därpå får hon en tjänsteplats på gården Eje i Rök, inte långt från kyrkan, och 1834-1836 på Valla Rusthåll som ligger näst intill, fast i Svanshals församling. Sedan bor hon ett år på familjegården Gärdslätt Rusthåll i Rinna.

Gärdslätt Västergård. Foto: Esben Alfort 2019.

Hon gifter sig 1836 med Carl Magnus Bollström, en son till klockaren i Styra Nils Johan Bollström. Carl Magnus’ storebror är blind. Paret gifter sig i Styra kyrka, fast vigseln noteras i Rinna.

Anna Katarinas och Carl Magnus bröllop 1836. Rinna församling.

Anna Carin och Carl Magnus’ vigsel 1836. Rinna församling.

Carl Magnus föddes i Hagebyhöga av föräldrar från Motala, som antagligen flyttade till Styra 1815 då fadern blev klockare.

Det nygifta paret bosätter sig först på Bjälbo Hagegård, som han äger till en fjärdedel och där deras förste son föds för tidigt och dör. Sedan flyttar de vidare till Nybygget på Sörby gods’ ägor i Varv församling, där de får en dotter.

1838 flyttar de till Motala, där han får jobb som gjutarlärling på stora fabriken. Redan efter ett år flyttar de till Styra Västergård i Styra, och 1842 vidare till torpet Vråna under Solberga Herrgård i Veta församling.

De hinner endast få ett överlevande barn innan Carl dör i malarian 1847, endast 42 år gammal. Anna Carin är då tvungen att leva på extraordinär fattighjälp resten av tillvaron.

Tragiskt nog så dör även dottern redan som 23-åring.


Anna Carins död 1888. Veta församling.

Anna Carins död 1888. Veta församling.

Carl Magnus Bollströms död 1847. Veta församling.

Carl Magnus Bollströms död 1847. Veta församling.

Bouppteckningen efter Carl Magnus Bollström.

Bouppteckningen efter Carl Magnus Bollström.


Dopnotiser

Anna Cattrina och Carl Magnus' dödfödda sons dop 1836. Rinna församling.

Anna Cattrina och Carl Magnus’ dödfödda sons dop 1836. Rinna församling.

Carolina Bollströms dop 1837. Vittnen: Torparen Magnus Jönsson och dess Hustru Stina Persdotter i Måstorpet, Gustaf Hansson i Winberga, Pig. Gustafva Lindquist i Klockaregården. Varv församling.

Carolinas dop 1837. Vittnen: Torparen Magnus Jönsson och dess Hustru Stina Persdotter i Måstorpet, Gustaf Hansson i Winberga, Pig. Gustafva Lindquist i Klockaregården. Varv församling.


Forskningsdata

 •  namnteckningar: Anna Cattrina Landeljus (1847, förmodligen avskrift)
 •  namn (andras stavsätt): Anna Katrina Landelius (1809); Anna Catrina (1809-1814); Anna Catr. Landel. (1815-1816); Anna Catr. Landelius (1817-1818); Anna Cathr. Landelius (1819-1820); Anna Catharina (1820-1826); Pig. Anna Car. Landelius (1826-1829); Pig. Anna Cath. Landelius (1826-1834); Pig. Anna Catharina/Cathar. Landelius (1830-1832); Anna Carin (1834); Pig. Anna Carin Landelius (1834-1836); Anna Carin Landelius (1836-1847); Anna Car. Landelius (1836-1837); Anna C. Landelius (1837-1838); Anna Cajsa Landelius (1838-1839); Anna Cath. Landelius (1839-1842); Enkan Anna Catharina Landeljus (1847); Enkan Anna Carin Landelius (1847-1886); Inhyses/Inh. Enkan/Enk. Anna Carin Landelius (1848-1877); Enkan Anna Caren Bållström (1864); Anna Karin Landelius (1886-1888); Anna Karin Bollström (1888)
 •  namn (andras stavsätt): Carl Magnus (1805-1835); Carl Magn. Bollström (1836-1847); Skomakaren Carl Magnus Bollström (1836); Carl M. Bollström (1836-1837); Torparen/Torp. Carl Bollström (1837-1838); Carl Magn. Bållström (1838-1839); Torparen/Torp. Carl Magnus Bollström (1842-1847); C. M. Bollström (1886-1888)
 •  f. Rinna 1809: v39915.b27.s47
 •  f. Hagebyhöga 1805: v37599.b92.s177
 •  g. Rinna 1836: v39914.b47.s83
 •  d. Veta 1888: v41805.b53.s97 (ålderdom)
 •  d. Veta 1847: v41801.b10.s13 (malaria)
 •  bou. Veta 1847: v77401.b180.s353
 •  husf. 1809-1888 Rinna: v28668.b59.s105(1809-1814); v28669.b91.s169(1815-1816); Åsbo: v26841.b27.s18(1817-1818); v26841.b112.s103(1819-1820); Rinna: v28669.b275.s537(1820-1823); v28670.b93.s173(1824-1826); Allhelgona: v24007.b76.s70(1826-1829); Bjälbo: v25010.b16.s21(1826-1829); Bjälbo: v25010.b16.s21(1829); v25011.b12.s13(1830); Appuna: v24024.b26.s38(1830-1832); Skänninge: v29082.b18.s23(1832-1833); Rök: v28829.b33.s51(1833-1834); Rinna: v28671.b117.s219(1834-1836); Bjälbo: v25012.b39.s67(1836-1837); Varv: v27469.b68.s59(1837-1838); Motala: v27671.b92.s177(1838-1839); Styra: v29278.b72.s129(1839-1842); Veta: v27441.b160.s153(1842-1848); v27442.b139.s127(1848-1857); v27443.b138.s127(1857-1867); v27444.b161.s152(1867-1877); v27444.b163.s154(1867-1877); v27445.b230.s222(1877-1886); v27446.b164.s156(1886-1888)
 •  husf. 1821-1847 Styra: v29277.b156.s302(1821-1830); v29277.b254.s494(1832-1835)
 •  arv. v76700.b190.s347(1834); v77097.b756.s1469(1864)
 •  barn f. Rinna: v39915.b114.s221(1836); Varv: v55700.b79.s151(1837)