Från skomakeri till operor

Gustaf Landelius & Anna Sophia Söderberg


  Carl Gustaf Andersson Landelius (6/9 1808 – 4/6 1844)
  C1-grenen [1.2.10.1.1]
  Son till Anna Alfort & Anders Landelius
icon-location-arrow  Gärdslätt, Rinna, Östergötland
  Operaarbetare; skoarbetare, skomakarlärling


  Anna Sophia Söderberg (f. 9/7 1814) (g. 2/12 1832, sk. 1843?)
icon-home  Dotter till Peter Söderberg & Anna Bergström
icon-location-arrow  Stockholm
icon-play  1 barn


icon-certificate  Primärkällor + levande källor
  29-04-2021


Utsikt mot Gärdslätts Skattegård och Rusthåll idag mitt i de vackra blomsterängarna. Foto: Esben Alfort 2019.

Gustaf växer upp på Gärdslätts Kronoskogvaktarboställe i Rinna församling som son till skogvaktaren. Han tjänar på Ålkärr i Västra Hargs församling 1824-1825, och får 1826 en läroplats hos skomakaren Anders Östberg på Östra Lund i Allhelgona församling, dit hans mamma flyttar året efter.

1830 ska han flytta till Motala, troligen för att försöka klara sig som skomakare där. Emerllertid så återfinns han i stället i Hedvig Eleonora församling i Stockholm, där han till en början livnär sig som dräng och skomakarlärling och träffar grannflickan Anna Sophia Söderberg, dotter till bränneridrängen Peter Söderberg och hans hustru Anna Stina Bergström. Troligen hade han blivit osams med sina föräldrar och helt enkelt stuckit iväg till Stockholm. Hans pappa var sjuk og blev allt mer argsint genom åren, och föräldrarna hade skiljt sig 1824.

Han gifter sig med 17-åriga Anna Sophia 1832 och bosätter sig på Skeppargatan. Själv är han då 24 år gammal. Han börjar då livnära sig som operaarbetare.

Carl Gustaf och Anna Sophias vigsel 1832. Hedvig Eleonora församling.

Paret får en dotter ihop på Kvartersgatan (nuvarande Linnégatan), kv. Kronkvarn 26icon-map-marker.

 • 1.  icon-female  Fredrika Sophia Elisabeth (21/5 1833 – 17/7 1833) icon-times

Fredrika Sophia Elisabeths dop 1833. Vittnen: Timm.l. C. Sjöborg [?], Carl Joh. Westerberg, Jfru Carin Bäckström. Hedvig Eleonora församling.

Från bouppteckningen efter Anders Landelius.

Från bouppteckningen efter Anders Landelius.

Familjen vet inte ens om var Gustaf vistas, och han ärver inget efter sin far 1834, som efter sitt självmord i stället testamenterar allt till de yngre sönerna Per Johan och Anders David, och till och med till systersonen Johan August Nilsson.

Även Gustaf skiljer sig sedan (möjligen i maj 1843) och bor i någon annan församling. Anledningen kan vara att hustrun fick ett barn, Sophia Petronella Carolina Landelius, med en okänd man d. 5 november 1839. Barnet skeppades till Gotland som fosterdotter enligt ett barnbarnsbarn.

Gustaf flyttar i februari 1844 ensam till Iversons Gränd (numera östra Iversonsgatan) nr. 8(?) i Hedvig Eleonora församling i Stockholm, där han drabbas av lungsot och dör på fattighuset i juni samma år, endast 36 år gammal. Han begravs i fattigjord och -kista.


Inledningen till bouppteckningen efter Anders Landelius.

Inledningen till bouppteckningen efter Anders Landelius.


Forskningsdata

 •  namn (andras stavsätt): Carl Gustaf Anderson Landelius (1808); Carl Gustaf (1808-1823); Carl Gustaf Lan. (1815-1816); Carl G. Landelius (1817-1818); Carl Gustaf Landelius (1819-1844); Carl Gust. Landelius (1824-1825); Gustaf Landelius (1826-1827); Lärl. Gustaf Landelius (1826-1830); Operaarbetaren Carl Gustaf Landelius (1833); Operaarb. Landelius (1833); Gustaf (1834)
 •  namn (andras stavsätt): Anna Sophia Söderberg (1833)
 •  f. Rinna 1808: v39915.b22.s37
 • icon-female f. Hedvig Eleonora 1814: v85584.b238.s437
 •  g. Hedvig Eleonora 1832: v85659.b129.s246
 •  d. Hedvig Eleonora 1844: v85674.b106.s202; v85692.b74 (lungsot)
 •  husf. 1808-1830;1844 V. Harg: v27136.b89.s167(1824-1825); Allhelgona: v24007.b76.s70(1826-1827); v24008.b57.s51(1826-1830); v85469.b7.s3[1844]
 •  arv. v76700.b190.s347(1834)
 •  barn f. Hedvig Eleonora: v85587.b81.s117(1833)
 •  barn d. Hedvig Eleonora: v85673.b17.s24;v85672.b31.s51(1833)
 • Anna Sophias oäkta dotter f. 1839: v85587.b325.s603