Från backstuga till backstuga

Hedda Sofia Mathilda Jonsdotter & Anders Johan Pettersson


  Hedda Sofia Mathilda Jonsdotter (10/1 1846 – 16/7 1931)
  J1-grenen [1.1.9.4.2.4]
  Dotter till Hedvig Samuelsdotter & Jonas Jonsson
  Kalvsved, Askeryd, Småland


 1. Anders?
  1 barn – Stamföräldrar åt J1b-grenen


 2. Anders Johan Pettersson (14/5 1844 – 21/8 1925) (g. 27/4 1878 i Asby)
  Torpa, Östergötland
  Torpare, jordbruksarbetare
  5 barn – Stamföräldrar åt J1b-grenen


  Primärkällor
  26-08-2020


Hedda Sofia Mathilda föds på Kalvsved Norrgårdicon-map-marker i Askeryd församling men växer upp i backstugan Sjöarp på gårdens ägor.

1867-1872 tjänar hon på Ramfallicon-map-marker i Torpa församling, och 1872-1874 åt sin storebror Samuel i Granstuganicon-map-marker under Brostorp. Medan hon är där får hon en oäkta dotter med en okänd fader.

 • 1.   Emelie Kristina Andersdotter (24/7 1873 – 15/8 1903)
  •  1. ?
  •  2. Johannes Viktor Östberg

1874-1875 är hon på Nääs Säteriicon-map-marker, men sedan återvänder hon till Granstugan, där hon stannar tills hon 1878 gifter sig med drängen och torparen Anders Johan Pettersson från det numera försvunna Håkanstorpicon-map-marker under Aspa på Asby Udde. De gifter sig i Asby Kyrka.

Hedda Sofia Mathilda Jonsdotter & Anders Johan Petterssons vigsel 1878. Asby församling.

De bosätter sig i Håkanstorp. Tre månader efter vigseln får de en gemensam dotter, som dör efter 5 månader.

De får 5 gemensamma barn.

 • 2.   Anna Mathilda Elisabeth (25/7 1878 – 31/12 1878)
 • 3.   Karl Johan Emil Andersson Lindén (f. 23/1 1880)
  •  Ester Klara Albertina Gustavsson g. Thyresson
 • 4.   Anna Augusta Ottilia (17/5 1882 – 30/12 1883)
 • 5.   Frans August Hjalmar Johansson/Andersson Lindén (31/5 1884 – 13/2 1959)
  •  Anna Maria Lindqvist
 • 6.   Ernst Axel Viktor Andersson/Johansson (4/4 1887 – 28/5 1965)

1890 flyttar de till backstugan Markenicon-map-marker under Vinnersrum. Enligt Riksantikvarieämbetet skriver så här om Marken:

Bebyggelselämning, sentida, bestående av 1 husgrund med spismursröse och källargrop. I spismursröset är en skylt med texten: ”Backstugan Marken Här bodde sist Anders Johan Pettersson med hustrun Hedda Sofia Jonsdotter. Flyttades till Brovik som sportstuga 1933, 1975.

Anders Johan jobbar nu som jordbruksarbetare.

När han går bort 1925 av ålderdom, flyttar hon till äldreboendet Solbacken under Asby Norrgård.


Dopnotiser

Emelie Kristinas dop 1873. Vittnen: Hemmansägaren August Hansson och hans hustru Klara Olofsdotter; sonen August Karlsson och dottren Lotta Karlsdotter, alla från Kalfsved i Askeryd socken. Torpa församling.

Anna Mathilda Elisabeths dop 1878. Vittnen: Torp. Anders Johan Jonsson och H. Carolina Wilhelmina Gustafsdr i Fällorna u. Aspa. Asby församling.

Karl Johan Emils dop 1880. Vittnen: Torp. Peter Magnus Nilsson och H. Anna Karin Åhs i Wadstemåla under Aspa. Asby församling.

Anna Augusta Ottilias dop 1882. Vittnen: Torp. Adolf Fredrik Andersson och H. Maria Mathilda Jonsdr i Jonstorp u. Aspa. Asby församling.

Frans August Hjalmars dop 1884. Vittnen: Lifgr. Johan Wilhelm Frey och H. Christina Lovisa Johansdr I Wadstemåla u. Aspa. Asby församling.

Ernst Axel Viktors dop 1887. Vittnen: v. Korp. Oskar Fredrik Nestor I Wastamålen u. Aspa, H. Lovisa Gustafsdr. Asby församling.


Forskningsdata

 •  namn (andras stavsätt): Hedda Sophia Mathilda (1846-1865); Hedda Sof. Math. (1846-1857); Hedda Sof. Mathilda (1849-1861); Hedda Sofia Math. (1866-1867); pig. Hedda Sofia Math. Jonsdr (1867-1871); Pigan/Pig. Hedda Sofia Mathilda Jonsdotter/Jonsdr (1871-1878); Pig. Hedda Sofia Matilda Jonsdotter (1872-1878); Hedda Sofia Mathilda Jonsdotter/Jonsdr (1878-1895); Hedda Sophia Mathilda Jonsdotter (1880-1885); Hedda Sofia (1884); Hedda Sofia Matilda Jonsdr (1895-1925); Hedda Sofia Matilda Petersson f. Jonsdotter (1925-1926); Hedda Sofia Matilda Petersson f. Jönsdotter (1926-1931); Hedda Sofia Petersson, född Jönsdotter (1931)
 •  namnteckningar: Anders Johan Pettersson (1884)
 •  namn (andras stavsätt): Drängen och Torp. Anders Johan Petersson (1878); Torp./T. Anders Johan Petersson (1878-1890); Torp. Anders Johan Pettersson (1880-1885); Anders Johan Petersson (1884); Anders Johan Petersson (1890-1926); Anders Johan Pettersson (1905-1920); Anders Johan Peterson (1925)
 •  f. Askeryd 1846: v31822.b187.s353
 •  g. Asby 1878: v36843.b66.s123
 •  d. Asby 1931: v175542.b139.s25 (hjärnblödning)
 •  d. Asby 1925: v175542.b124.s10 (ålderssvaghet)
 •  husf. 1846-1931 Askeryd: v18882.b36.s29(1846-1849); v18882.b41.s34(1849-1850); v18884.b52.s42(1851-1857); v18886.b47.s36(1858-1861); v18888.b40.s30(1861-1865); v18890.b50.s40(1866-1867); Torpa: v29529.b186.s175(1867-1871); v29530.b190.s180(1871-1872); v29530.b56.s46(1872-1874); v29530.b178.s168(1874-1875); v29530.b56.s46(1875); v29531.b48.s39(1876-1878); Asby: v24057.b17.s9(1878-1879); v24059.b16.s9(1880-1885); v24062.b22.s9(1886-1890); v24062.b182.s169(1890); v24064.b182.s169(1891-1895); v175531.b191.s179(1895-1905); v175533.b210.s190(1905-1920); v175536.b215.s457(1921-1925); v175536.b248.s490(1925-1926); v175535.b46.s33(1926-1931)
 •  husf. 1878-1925
 •  arv. v77475.b144.s281(1884)
 •  arv. v77475.b144.s281(1884); v77475.b145.s283(1884)
 •  barn f. Torpa: v41305.b11.s13(1873); Asby: v36843.b29.s51(1878); v36843.b34.s61(1880); v36843.b43.s79(1882); v36843.b49.s91(1884); v36844.b15.s19(1887)