Livet på länsgränsen

Samuel Jonsson & Carolina Jonsdotter


  Samuel Johan Jonsson (3/6 1844 – 23/3 1893)
  J1-grenen [1.1.9.4.2.3]
  Son till Hedvig Samuelsdotter & Jonas Jonsson
  Kalvsved, Askeryd, Småland
  Torpare, arbetskarl


  Carolina Jonsdotter (23/3 1837- 10/10 1929) (g. 29/9 1867 i Bredestad)
  Djärvarp, Bredestad, Småland
  5 barn


  Primärkällor
  07-03-2020


Samuel föds på Kalvsved Norrgårdicon-map-marker i Askeryd församling, men växer upp i backstugan Sjöarp på gårdens ägor. 1860-1865 tjänar han på huvudgården, och sedan flyttar han till Bredestad församling där han tjänar ett år på Kristineberg. Där träffar han den 7 år äldre pigan Carolina Jonsdotter, och de gifter sig i Bredestad kyrka efter att han återvänt till Kalvsved för att tjäna på Sörgården. Carolina är oäkta barn av pigan Catharina Ericsdotter som hade en hel rad oäkta barn, flera av dem med drängen och änkomannen Jonas Flis, som också var Carolinas fader. Ett ovanligt fall, och det kan inte ha varit någon enkel början på tillvaron för barnen.

Samuel Johan Jonsson & Carolina Jonsdotters vigsel 1867. Bredestad församling.

Under tiden har ägandet av hans föräldrahem Sjöarp överflyttats till Sörgården. Paret bosätter sig där hos hans föräldrar.

De får minst 5 barn.

 • 1.   Anders Johan Viktor Samuelsson (3/2 1868 – efter 1938)
  •  Charlotta Matilda Ryno
 • 2.   (Augusta) Christina Ottilia Samuelsdotter (21/9 1870 – efter 1934)
  •  1. Johan
  •  2. Karl Johan Teodor Johansson
 • 3.   August Richard Samuelsson (23/9 1872 – efter 1934)
  •  Klara Olivia Gustafsdotter
 • 4.   Amanda Karolina Samuelsdotter/Samuelsson (26/8 1875 – efter 1920)
 • 5.   Gustaf Linnart Samuelsson (23/1 1878 – 25/3 1908) icon-stop

Äldste sonen föds under ett besök hos släktingar i Klovsten under Gränseryd i Lommaryd församling och döps där i kyrkan.

1872 flyttar de till Granstuganicon-map-marker under Brostorp i Torpa församling där de bor som torpare tills de börjar känna sig gamla. Runt 1880-talets början flyttar de till stugan Vaktenicon-map-marker ute i skogen. Hon kallas då ofärdig, dvs. funktionshindrad, medan han så småningom blir lungsigtig, dvs. drabbas av lungsot.

När Samuel dör av sin lungsjukdom 1893 kallas han arbetskarl från Piltabergeticon-map-marker.

Efter att mannen gåt bort hyr Carolina först in sig i torpet Granelundicon-map-marker 1896-1898 och sedan i Ljungstuganicon-map-marker 1898-1900. Alla dessa stugor ligger under Brostorp. Sedan återvänder hon till Granelund och tillbringar sin ålderdom där. Hon är begravd hemma i Askeryd.


Dopnotiser

Anders Johan Viktors dop 1868. Vittnen: T. Gustaf Nilsson och H. Lotta Jonsdr från Klofsten under Gränseryd, Dr. Gustaf Tranholm i Lomaryd presteg., Pig. Eva Christina Carlsdr Gränseryd egor. Lommaryds församling.

Augusta Christina Ottilias dop 1870. Vittnen: Anders Peter Johansson och dess hustru Johanna Sofia Johansdtr, Dr. Anton Jonson fr. Kroxmålen, pig. Hedda Sofia Gustafsdotter fr. Kalfsved. Askeryd församling.

August Richards dop 1872. Vittnen: Carl Johan Johansson och Hustru Kristina Jonsdotter fr. Kalfsved Norrg., dr. Johan Pet. Johansson och pig. Clara Maria Jonsdotter i Norra Holma. Askeryd församling.

Amanda Karolinas dop 1875. Vittnen: Torparen Karl Joh. Karlsson i (Slogebo) Mon och hans hustru Karolina Eriksdotter. Torpa församling.

Gustaf Linnarts dop 1878. Vittnen: Torparen Joh. Aug. Johansson i Bryggan och hans hustru Eva Samuelsdotter. Torpa församling.


Forskningsdata

Carolina kallas av någon anledning Karlsdotter efter att hon blivit änka. Varför är mycket oklart.

 •  namnteckningar: Samuel Johan Jonsson (1884)
 •  namn (andras stavsätt): Samuel Johan (1844-1860); Sam. Joh. (1851-1857); dr. Samuel Joh. Jonsson (1860-1861); dr. Samuel Johan Jonsson (1861-1865); dr. Samuel Jonsson (1865-1866); Dräng Samuel Johan Johansson (1867); Samuel Jonsson (1867-1893); T. Samuel Johan Jonsson (1868); Samuel Johan Jonsson (1872); Torparen/Torp. Samuel Jonsson (1872-1878)
 •  namn (andras stavsätt): Karol. Jonsdr (1851-1856); P. Karolina Johansdotter/Johansd. (1856-1860); Pigan/Pig. Carolina Johansdotter (1861-1865); Pigan/pig. Carolina Jonsdotter/Jonsdttr (1865-1867); Carolina Jonsdotter/Jonsdtr/Jonsdr (1867-1872); Karolina Jonsdotter (1872-1890); Karlina Karlsdotter (1890-1893); Änkan/Enkan/Änk./Enk. Karolina Karlsdotter/Karlsdr (1893-1929); Karolina Karlsson, f. Karlsson (1929)
 •  f. Askeryd 1844: v31822.b185.s349
 •  f. Bredestad 1837: v33254.b58.s105
 •  g. Bredestad 1867: v33255.b10.s6
 •  d. Torpa 1893: v41305.b148.s285 (lunglidande)
 •  d. Torpa 1929: v179621.b1450.s75 (-)
 •  husf. 1844-1865;1866-1893 Askeryd: v18880.b41.s33(1844-1845); v18882.b36.s29(1846-1849); v18882.b41.s34(1849-1850); v18884.b52.s42(1851-1857); v18886.b47.s36(1858-1860); v18886.b39.s28(1860-1861); v18888.b35.s25(1861-1865); Bredestad: v19453.b41.s34(1865-1866); Askeryd: v18890.b46.s36(1866-1867); v18890.b50.s40(1867-1870); v18892.b46.s35(1871-1872); v29530.b56.s46(1872-1875); v29531.b48.s39(1876-1880); v29532.b50.s39(1881-1885); v29533.b55.s41(1886-1890); v29534.b52.s38(1891-1893)
 •  husf. 1846-1929 Bredestad: v19450.b20.s13(1846-1850); v19451.b20.s11(1851-1856); Marbäck: v21067.b50.s76(1856-1860); v21067.b41.s58(1860); v21068.b34.s26(1860-1862); Bredestad: v19453.b34.s27(1862-1865); v19453.b41.s34(1865); v19454.b34.s26(1866-1867); Torpa: v179614.b64.s52(1896-1898); v179614.b66.s54(1898-1900); v179614.b64.s52(1900-1903); v179614.b63.s51(1903-1909); v179615.b55.s43(1910-1919); v179616.b59.s48(1920-1929)
 •  arv. v77475.b144.s281(1884); v77475.b145.s283(1884)
 •  barn f. Lommaryd: v35336.b91(1868); Askeryd: v31825.b30.s29(1870); v31827.b17.s14(1872); Torpa: v41305.b19.s29(1875); v41305.b31.s53(1878)