Föddes till en svår tid

Reinhold Ulricsson


  Reinhold Ulricsson (20/6 1769 – 1789?)
  J-grenen [1.1.9.3]
  Son till Ulric Jonasson & Kerstin Larsdotter
icon-location-arrow  Säby, Småland
icon-stop  Dog ogift


icon-certificate  Primärkällor
  02-05-2024


Gunnarstorp. Foto: Esben Alfort 2017.

Reinhold föds på släktgården Gunnarstorp 1769. Han föds till en svår tid. I mitten på 1780-talet tjänar han hos kyrkvärden Lars Larsson i Övrabo. Det verkar sålunda som att han blir omhändertagen utanför hemmet redan som barn under den svåra hungerperioden 1771-1774 då det var missväxt og kalt. Hans föräldrar hamnar i fattigstugan runt 1780. Tio år efter förra missväxtperioden blir det återigen hunger i trakten.

1787 får Reinhold delta i heliga nattvarden för första gången, och 1789 bor han fortfarande på Övrabo. Sedan verkar han ha dött, men han har inte hittats i begravningsboken.

Reinhold hade en äldre bror med samma namn som föddes 1767 – antagligen dog han innan 1769, fast han har inte heller blivit upptagen i begravningsboken.


Forskningsdata

  •  f. Säby 1769: v36240.b191.s379
  •  husf. 1770-1789 Säby: v22031.b88.s148(1771-1774); v22031.b208.s428(1778-1788); v22032.b39.s29(1789)
  •  mant. 1787-1789 Övrabo: v400751b.b97.s179(1787); v400751b.b329.s178(1788); v400752a.b970.s180(1789)
  •  nattv. Säby: v22031.b215.s442(1787)