Galopperande sjukdom

Greta Edman & Anders Larsson


  MargarethaGreta” Johanna Johansdotter/Jansdotter Edman (29/7 1809 – 20/2 1853)
  I-grenen [1.1.7.7.3]
  Dotter till Johannes Edman & Christina Svensdotter
  Skrukeby Ög., V. Skrukeby, Östergötland


  Anders Larsson (21/1 1804 – 9/4 1892) (g. 17/10 1834 i Mjölby)
  Backen, Ramshult, V. Harg, Östergötland
  Skatteman, bonde, jordbrukare, hemmansägare
  Minst 3 barn


  Primärkällor
  05-04-2021


Skrukeby Östergård. Källa: Google.

Greta växer upp på Skrukeby Östergård och sedan Viringe med sin mamma och styvfar. 1830-1831 tjänar hon på Vammelby Södergård, och det följande året är hon piga på Vammelby boställe. Sedan är hon i Stuverummet vid Pilkvarn under Mjölby by. På något sätt träffar hon drängen Anders Larsson från Backen under Ramshult i V. Hargs församling och gifter sig med honom 1834.

Greta & Anders vigsel 1834. Mjölby församling.

De vigs hemma, förmodligen i Stuverummet, men bosätter sig sedan hos hans föräldrar i torpet Backen. För att tjäna pengar tar de 1836-1838 tjänst på själva Ramshult, men sedan blir de hemmansägare på Vittsätter kronoskattegård i Nykils församling som de äger 1/56 av, Nyängen kallad.

De får tre barn ihop när Greta är 24-32 år gammal. När hon plötsligt blir med barn igen som 44-åring 1853, överlever varken hon eller barnet.

 • 1.   Anna CharlottaLotta” Andersdotter (15/10 1835 – 11/6 1871)
  •  icon-user Johan Fredrik Petersson icon-play
 • 2.   Anders Johan Andersson (5/12 1837 – 25/9 1864)
  •  icon-user Inga Mathilda Larsdotter icon-stop
 • 3.   Carl Gustaf Andersson (26/1 1841 – före 1892)

Sonen Anders gifter sig 1863 och flyttar till Linköping, där han emellertid dör av lungsot efter mindre än ett års äktenskap. Han begravs i hustruns hemförsamling Gammalkil. Andre sonen Gustaf utvandrar till Nordamerika 1866. Han hinner dit i sista stund innan de tre svåra åren 1867-1869, då Sverige drabbas av klimatstörningar, allvarlig missväxt, svält och sjukdomar.

Mitt i allt detta gifter sig dottern Anna Lotta 1868 med skomakaren Johan Fredrik Petersson, som då blir hälftenbrukare i Nyängen, medan pappa Anders drar sig tillbaka. Efter tre år dör även hon emellertid av galopperande lungsot. Mannen gifter då om sig og utvandrar till Nordamerika 1875 med deras gemensamma dotter och sin nya familj, precis som väldigt många andra svenskar just då.

Tillbaka är då endast stackars pappa Anders i Nyängen som nu är en fattig backstuga. Han låter sig emellertid inte kuvas, utan 1878 gifter han om sig, 74 år gammal, med 42-åriga änkan Anna Stina Samuelsdotter. Hennes dotter från förra äktenskapet utvandrar till Nordamerika 1887, och när Anders dör 1892, korsar även hon Atlanten. Då uppges alla Anders tre barn vara döda.


Gretas bouppteckning.


Dopnotiser

Anna Charlotta ”Lotta”s dop 1835. Vittnen: Torparen Nils Andersson och hustru Sara Lisa Andersdotter i Löfåsen på Tramplems äg., Dr. Peter Nilsson och pig. Maja Kajsa Andersdotter i Ramshult. V. Harg församling.

Anders Johans dop 1837. Vittnen: Bond. Johannes Persson och hustru Stina Hansdotter, Dr. Johan Johansson och pig. Maja Johansdotter, alla i Ramshult. V. Harg församling.

Carl Gustafs dop 1841. Vittnen: Skattem. Isak Nilsson och hustru ibidem, Dräng. Claës Persson och pig. Inga Greta Samulesdr i Nykil. Nykil församling.


Forskningsdata

 •  namnteckningar: Johanna Johansdotter (1849, avskr.)
 •  namn (andras stavsätt): Greta Johanna (1809-1816); Greta Johanna Jansd. Edman (1817-1820); Greta Johanna Jansdotter/Jansdr (1821-1830); Greta Johanna Jonsdr (1830-1832); Greta Johanna Johansdtr/Johansdr (1832-1835); pig. Gr. Joh. Johansdr (1832-1834); Margareta Johanna Johansdotter (1834); Greta Joh. Johansdr (1835-1853); Marg. Johanna Johansdotter (1837); Margar. Johansdotter (1841); Margaretha Johansdotter (1849); Margaretha Johanna Edman (1853)
 •  namnteckningar: A.L.S. (1853)
 •  namn (andras stavsätt): Anders Larsson (1834-1892); Brukaren Anders Larsson (1835); Gifta Dräng. Anders Larsson (1836-1838); Dräng. Anders Larsson (1837); Skattem. Anders Larsson (1841); Enkl. Anders Larsson (1853-1877); Bonden Anders Larsson (1853)
 •  f. V. Skrukeby 1809: v55672.b113.s363
 •  g. Mjölby 1834: v39109.b107.s207
 •  d. Nykil 1853: v39503.b107.s205 (barnsbörd)
 •  d. Nykil 1892: v39506.b98.s185 (-)
 •  bou. Nykil 1853: v77347.b366.s713
 •  husf. 1806-1853 V. Skrukeby: v27000.b68.s116(1809-1810); v27000.b98.s176(1811-1816); v27000.b197.s321(1817-1820); v27001.b59.s52(1821-1825); v27002.b84.s75(1826-1830); v27002.b69.s60(1830-1831); v27003.b66.s59(1832); v27003.b95.s88[1832]; Mjölby: v27323.b86.s96(1832-1834); V. Harg: v27138.b138.s263(1834); v27140.b138.s259(1835-1836); v27140.b134.s251(1836-1838);Nykil: v28333.b228.s219(1838-1840); v28335.b165.s155(1840-1845); v28337.b151.s140(1846-1850); v28339.b139.s131(1851-1853)
 •  husf. 1835-1892 Nykil: v28341.b144.s132(1856-1860); v28343.b145.s137(1861-1867); v28346.b149.s140(1868-1875); v28346.b150.s141(1876-1877); v28348.b176.s169(1878-1892)
 •  arv. v76705.b205.s357(1849)
 •  arv. v76705.b205.s357(1849); v76705.b206.s359(1849); v77347.b367.s715(1853)
 •  barn f. V. Harg: v42201.b247.s477(1835); v42201.b255.s493(1837); Nykil: v39502.b68.s129(1841)