En framgångsrik dövstum inredningsmålare

Gustaf Westell


  Carl Gustaf Westell (26/12 1818 – 24/10 1886)
  I-grenen [1.1.7.10.3]
  Son till Margareta Edman & Adam Westell
  V. Fornås Klockaregård, Fornåsa, Östergötland
icon-wrench  Inredningsmålare, artist
icon-book  Läs mera på Kulturarv Östergötlands sida om Gustaf Westell


  Primära & sekundära källor
  29-07-2023


Gustaf Westell. Källa: Kulturarv Östergötland.

När Gustaf är två år gammal, blir han sjuk i en stark och hetsig feber, som varar två månader. Stadsläkaren Ekedahl i Skänninge blir tillkallad, men inget hjälper, och familjen är ändå så fattiga att de inte har råd att köpa läkemedel. Sjukdomen drabbar Gustaf hårt och gör att han blir dövstum resten av livet. Trots detta växer han upp som en glad och munter pojke med en stor talang för att rita och måla.

1830 skickar 12-årige Gustafs pappa ett brev till Domkapitlet i Linköpings stift med en förfrågan om hans son kan bli antagen på Institutet för blinda och dövstumma i Stockholm som gratiselev. Församlingen har lovat betala reskostnaderna. Gustaf blir antagen på Manillaskolan två år senare och lär sig där läsa och skriva. Han får dessutom ta del av undervisning i olika hantverk, så att han ska ha en chans att försörja sig trots sitt handikapp.

Ur Westells ritbok på Manillaskolan. Källa: Kulturarv Östergötland. Bild: Margareta Andersson.

Ur Westells ritbok på Manillaskolan. Källa: Kulturarv Östergötland. Bild: Margareta Andersson.

1839 eller 1840 återvänder Gustaf från skolan till klockaregården, och snart efter lyckas han få arbete hos byggmästaren Abraham Nyström på Hållingsberg i Kristbergs församling. Där lär han sig framställa inrednings- och dekorationsdetaljer som terracottaornament, altartavlor, predikstolar mm. Westell blir med tiden en riktigt duktig dekorationsmålare och har målat inredningar i slott och herrgårdar, dekorerat predikstolar och altartavlor i många kyrkor. Vid sidan om arbeten hos Nyström tillverkar han bl.a. gungstolar och klockfodral åt privatpersoner i trakten.

Predikstolen i Skeppsås kyrka, ett av Gustafs senare verk. Källa: Kulturarv Östergötland. Foto: Margareta Andersson.

Predikstolen i Skeppsås kyrka, ett av Gustafs senare verk. Källa: Kulturarv Östergötland. Foto: Margareta Andersson.

Gustaf bor hemma tills 1862, då han flyttar till torpet Gustavsbergicon-map-marker under Mårtorp i Lönsås församling. Där stannar han resten av livet. Han hade trots sitt handikapp en stor umgängeskrets och många när vänner.

Läs mera på Kulturarv Östergötlands sida om Gustaf Westell, som har varit en viktig källa för denna beskrivning.


Gustaf Westells bouppteckning 1886.


Forskningsdata

  •  namn (andras stavsätt): Carl Gustaf (1822-1856); Carl Gustaf Westell (1857-1885); Gustaf Wistell (1868); Karl Gustaf/Gust. Westell (1871-1886); Artisten Carl Gustaf Weställ (1886)
  • icon-male f. Fornåsa 1818: v37386.b40.s73
  • icon-male d. Lönsås 1886: v38937.b102
  • icon-male bou. Lönsås 1886: v76566.b16
  •  husf. 1822-1832;1842-1886 Fornåsa: v25448.b191.s366(1822-1832); v25451.b135.s127(1842-1845); v25451.b289.s281(1846-1850); v25452.b145.s132(1851-1856); v25453.b140.s126(1857-1861); v25454.b136.s126(1862); Lönsås: v27122.b77.s67(1862-1865); v27123.b95.s85(1866-1870); v27124.b124.s114(1871-1875); v27125.b118.s109(1876-1880); v27126.b115.s109(1881-1885); v27127.b111.s104(1886)
  •  icon-male arv: v76559.b90.s177(1849); v76424.b139.s265(1868)