Från grusmylla till orgeltramp

Johan Westell & Stina Kajsa Olofsdotter + Henricka Nilsdotter


  Johan Wilhelm Westell (18/8 1808 – 16/1 1891)
  I-grenen [1.1.7.10.1]
  Son till Margareta Edman & Abraham Westell
  V. Fornås Klockaregård, Fornåsa, Östergötland
  Orgeltrampare; torpare


 1. Stina Kajsa Olofsdotter (1/5 1805 – 16/2 1868) (g. 19/10 1830 i Fornåsa)
  Brunneby, Östergötland
  6 barn


 2. Henrika Nilsdotter (23/4 1832 – 3/5 1910) (g. 4/12 1868 i Motala)
  St. Per, Östergötland
  1 barn


  Primärkällor
  29-07-2023


Johans namnteckning 1868 när hans första hustru gått bort.

Johan växer upp på Klockargården i Fornåsa som son till organisten och klockaren Abraham Westell och hans hustru. Förmodligen lär han sig tidigt spela på kyrkans orgel, fast till en början är det inte det som han kommer att livnära sig på.

1823-1824 tjänar han på okänd plats i Lönsås, och 1825-1827 på Säterieticon-map-marker i Tornby hemma i Fornåsa. Det följande året tillbringar han på Alnäs Södergårdicon-map-marker i Skeppsås, men sedan återvänder han till Säteriet 1828-1831. Medan han är där träffar han pigan Stina Kajsa Olofsdotter från Brunneby, som blir havande. De gifter sig i oktober 1830, och två månader senare föds sonen Carl Johan.

Johan Westell och Stina Kajsa Olsdotters vigsel 1830. Fornåsa församling.

Det blev kanske inte helt som planerat, men den lilla familjen bosätter sig det följande året i torpet Fågelsången under Charlottenborgs Säteri i Vinnerstads församling som torpare, troligen någonstans där Motalastadsdelen Charlottenborg numera finns.

Paret får 6 barn, varav 4 dock dör som små. Ett par är tvillingar.

 • 1.   Carl Johan (19/12 1830 – 4/7 1835)
 • 2.   Johanna Wilhelmina (18/10 1833 – 12/8 1834)
 • 3.   Anna Karolina Westell (8/2 1836 – efter 1868)
  •  Johan August Andersson
 • 4.   Johan Wilhelm Westell (21/2 1839 – 3/4 1864) icon-stop
 • 5.   Anders Peter (21/2 1839 – 15/4 1839)
 • 6.   Gustaf (13/3 1847 – 11/1 1850)

1841 flyttar de till torpet Kopkätten under Bispmotala kungsladugård norr om Motala stad, vid gamla landsvägen där bygghandeln vid Varamon nu ligger. Marken där består av grus och sand med ringa mylla. De har inte mycket att leva på där, så redan efter ett år flyttar de till Källarhemmet utjord, där de hyr in sig. Det låg en bit ute i skogen ungefär där nuvarande Klockarevägen slutaricon-map-marker. Från 1843 får han i stället jobb som dräng på Hårstorps frälsesäteri, som ägs av kanalbolaget, där Iverhallen ligger idag.

1846 flyttar de till Nytorp under Bondebacka, som finns kvar på Nytorpsgatan 21icon-map-marker. Där livnär de sig som torpare igen och får dessutom en son för första gången sedan tvillingarna föddes.

Nytorp under Bondebacka. Källa: Google.

Sonen Johan Wilhelm blir arbetare på faktoriet 1857, men dör i meningitis (hjärnhinneinflammation) 1864.

Hemma försöker föräldrarna tjänar lite extra pengar genom att hyra ut ett rum åt en skomakare 1866. Honom fattar dottern Anna tycke för, och de gifter sig året efter.

Stina Kajsa har emellertid från början beskrivits som funktionshindrad i högra armen, och nu kallas hon även sjuklig och oförmögen till arbete, så de har inte haft det enkelt. Johan har varit tvungen att försörja dem båda på alla sätt. Stina Kajsa går bort en februaridag 1868. Samma år flyttar dottern och skomakaren därifrån.

I december gifter han om sig med Henricka Nilsdotter från St. Pers församling, som är piga i Duvedal. Hon är bara 36 år gammal, medan han är 60.

Johan Westells andra gifte med Henrika Nilsdotter 1868. Motala församling.

1875 blir paret husägare när de köper Hästhagen under Duvedal, precis på andra sidan vägen från Nytorp. Detta hus finns tydligen inte bevarat. Johan börjar nu äntligen arbeta som orgeltrampare som sin far, och då verkar det ha börjat gå lite bättre.

Trots hans höga ålder får de ett barn ihop.

När Johan dör 1891 hyr Henricka in sig hos hans dotter Anna på Karlshult under Bondebacka. Hon och deras gemensamma son Gustaf tycks vara de enda barnen som är i livet då.

Henrickas namnteckning 1891 när mannen dött.

1904 flyttar hon till sonen Gustaf och hans familj i Bansäter under Bergsäter, där hon bor till sin död 1910.


Stina Kajsas bouppteckning 1868.

Johans bouppteckning 1891.


Dopnotiser

Carl Johans dop 1830. Vittnen: Rusth. Anders Wickström, dess h. Br. Lisa Svensdr, dr. Johan Jonsson och pig. Greta Persdr, alla i Tornby. Fornåsa församling.

Johanna Wilhelminas dop 1833. Vittnen: Torp. Jonas Jonsson och dess hustru i Kopparhultet, Dr. Carl P. Drefberg och Pig. Johanna Drefberg i Löfkullen. Vinnerstad församling.

Anna Karolinas dop 1836. Vittnen: Torp. Pet. Andersson i Anetorpet och hustru Brita Lisa Olofsdr, Drängen Gustaf Persson ibidem och Pigan Anna Maja Månsdr från Borgen, allt under Charlottenborg. Vinnerstad församling.

Johan Wilhelm och Anders Peters dop 1839. Vittnen: Torp. Magn. Månsson och dess hustru i Borgen, Torp. Carl Dreberg och Anna Cajsa Johansdr i Löfkullen, Herr KammarJunkaren J.C. Odencrantz och Mamsell Christine Pihlgren, Rättaren Anders Pehrsson och Pig. Gustafva Jocobsdr, alla från Charlottenborg och dess ägor. Vinnerstad församling.

Gustafs dop 1847. Vittnen: Gift. Dr. Carl Carlsson o. d. h. Anna Carlsdr i Bondebacka, Muraren Carl Moström Fr. fact., Pig. Joh. Andersdr i Wälhället. Motala Landsförsamling.

Gustaf Vilhelms dop 1869. Vittnen: Fakt. Gust. Andersson m. hustru, Fakt. Gust. Ålund, samt jungfru Emma Andersson, samtl. från M. M. W. Motala Landsförsamling.


Forskningsdata

 •  namnteckningar: Joh. Wilh. Wistell (1868); Joh. Weställ (1886)
 •  namn (andras stavsätt): Johan Wilhelm (1808); Johan Willhelm (1808-1810); Johan Vilhelm (1811-1814); Joh. Wilhelm (1822-1825); Dr. Johan Wilh. Westell (1825-1827); Dr. Joh. Wilh. Westell (1827-1828); Dr. Joh. V. Westell (1828-1831); Joh. Wilh. Westell (1830-1869); Gifta dr. Johan Wilh. Westell (1830); Torp. Joh. V. Veställ (1831-1841); Torp. Johan Wilh. Westell (1833-1860); Torp. Joh. Vilh. Vestell (1836); Torp. Joh. Wilhelm Vestell (1839); Torp. Joh. Wilh. Westell (1841-1843); Gifta Dr. Joh. Wilhelm Westell (1843-1846); Gifta Dr. Joh. Wilh. Westell (1846-1853); Gift. Dr. Joh. Westell (1847); Johan (1849); Torparen Johan Wilhelm Westell (1861-1875); Enkomannen Johan Wilhelm Wistell (1868); Orgeltramparen Johan Wilh. Westell (1875-1891); Orgeltramp. Joh. Wilh. Westell (1878-1883); Johan Weställ (1886); Johan Wilhelm Wistell (1891); Orgeltramparen Johan Wilhelm Westell (1891)
 •  namn (andras stavsätt): Stina Caisa Olsdotter/Olsdr (1830); Stina Cajsa Olsdotter/Olsdr (1831-1836); St. Cajs. Olsdotter (1831-1836); Stina Cajsa Olofsdotter/Olofsdr (1838-1865); Stina Kajsa Olofsdotter (1866-1868); Stina Kajsa Westell (1868); Christina Wilhelmina Olausdotter (1868); Kristina Wilhelmina Olausdotter (1891)
 •  namnteckningar: Henricka Westell (1891)
 •  namn (andras stavsätt): Henrika Nilsdotter/Nilsdr (1868-1891); Henrika Nilson (1891); Henrika Wistell f. Nilsdotter (1893-1910)
 •  f. Fornåsa 1808: v37386.b14.s21
 •  g. Fornåsa 1830: v37386.b109.s211;Motala 1868: v39177.b26.s43
 •  d. Motala 1891: v39210.b422.s833 (ålderdomsbräckl.)
 •  d. Motala 1868: v39177.b282.s557 (-)
 •  bou. Motala 1891: v76435.b465
 •  bou. Motala 1868: v76424.b138.s263
 •  husf. 1808-1814;1822-1823;1824-1891 Fornåsa: v25445.b123.s231(1808-1810); v25446.b145.s274(1811-1814); v25448.b191.s366(1822-1823); v25448.b191.s366(?1824-1825); v25448.b39.s62(1825-1827); Skeppsås: v29043.b228.s220(1827-1828); Fornåsa: v25448.b40.s64(?1828-1831); Vinnerstad: v27388.b108.s200(1831-1836); v27389.b139.s262(1838-1841); Motala: v27676.b192.s368(1841-1842); v27676.b256.s496(1842-1843); v27676.b205.s394(1843-1846); v27681.b154.s292(1846-1853); v27717.b157.s296(1854-1860); v27721.b157.s447(1861-1865); v27724.b125.s116(1866-1872); v27729.b153.s138(1873-1875); v27729.b261.s246(1875-1878); v27735.b248.s233(1879-1883); v27741.b248.s231(1884-1891)
 •  husf. 1831-1868
 •  husf. 1868-1910 Motala: v27741.b424.s406a(1891-1892); v27741.b424.s406a(1893-1900); v177519.b2180.s189(1901-1904); v177519.b570.s28(1904-1910)
 •  arv. v76559.b90.s177(1849); v76566.b16(1886)
 •  arv. v76435.b465(1891)
 •  barn f. Fornåsa: v37386.b74.s141(1830); Vinnerstad: v41904.b260.s513(1833); v41904.b264.s521(1836); v41904.b270.s533(1839); v41904.b270.s533(1839); Motala Lf.: v39171.b135.s261(1847); v39177.b189.s371(1869)
 •  barn d. Vinnerstad: v41904.b250.s493(1835); v41904.b249.s491(1834); v41904.b253.s499(1839); Motala Lf: v39171.b207.s405(1850)